ေန႔စဥ္ လိင္ ဆက္ဆံျခင္း ျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား သေႏၶေအာင္မႈ အက်ဳိးျပဳ

Published by: Simple guy !!! on 24th Aug 2009 | View all blogs by Simple guy !!!

ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း လိင္မႈေရးရာ မွီ၀ဲျခင္း သည္ အမ်ိဳးသား မ်ား၏ သေႏၶ ေအာင္ေစသည့္ ဗီဇ ဆဲလ္မ်ားကို ပိုမို အက်ိဳးျပဳေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေန႔စဥ္ လိင္မႈ မွီ၀ဲၿပီး ဆက္ဆံဖက္ႏွင့္ ရင္းႏွီး ခ်စ္ခင္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိပါက အမ်ိဳးသားမ်ား ၏ သုတ္ပိုးမ်ားတြင္ ရွိေသာ မ်ိဳးပြားမႈ စြမ္းရည္ ႏွင့္ သုတ္ပိုးမ်ား ၏ ကူးေျပာင္း ေရြ႕လ်ားမႈ အရည္အေသြး ႏွစ္ခုစလံုး သိသိသာသာ ျမင့္တက္ လာေၾကာင္း သုေတသန စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိသည္။

ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံမွ သုေတသီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ကေလး မရႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား အတြက္ အေျဖရွာ ေလ့လာရင္း ယခု ရလဒ္ကို ေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်စ္ခင္စံုမက္ၿပီး စိတ္ပါလက္ပါ ကိုယ္လက ္ႏွီးေႏွာျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ရရွိေစႏိုင္ေသာ အေထာက္ အထားမ်ား ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သားသမီး ရရွိလိုေသာ စံုတြဲမ်ားအေနႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ကုထံုးမ်ားထက္ မိမိကိုယ္ကိုသာ အားကိုးသင့္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ လိင္မႈ မွီ၀ဲျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး သဘာ၀ သေႏၶေအာင္ စြမ္းရည္ တိုးျမွင့္ ကုထံုးတခု ျဖစ္ေၾကာင္း ဆစ္ဒနီရွိ IVF ေဆးခန္းမွ ေဒါက္တာေဒးဗစ္ဂရင္းနင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေန႔စဥ္လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ သုက္ပိုးမ်ားတြင္ ပ်က္စီးေနေသာ DNA မ်ားကို ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယခု ရလဒ္မ်ား အားလံုး တိက် ခိုင္မာေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ား အေပၚ အေျခခံ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားထက္ သဘာ၀အတိုင္း လိင္မႈ မွီ၀ဲျခင္းျဖင့္ သေႏၶေအာင္ စြမ္းရည္ တိုးျမင့္ လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဂရင္းနင္းက ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

 For more information, please go to....

http://www.peoplemediavoice.com

Comments

2 Comments

  • paing
    by paing 5 years ago
    Glad to know this ...

    Cheers .........
  • Ram
    by Ram 5 years ago
    သိပ္ေတာ့ မဆိုင္သလုိပဲ
    ေန႕ စဥ္ေတာင္မွလား?
    ၿပီးေတာ့ သေႏၶေအာင္ေတာ့ေရာ ဘာျဖစ္လဲ ?
    မိန္းမ ယူ ၿပီး ကေလး ေမြးမွာ မို႕လို႕ လား?
Please login or sign up to post on this network.
Click here to sign up now.