Mar 5th

HIV Summary အတိုခ်ဳပ္...

By blue bird

HIV Summary အတိုခ်ဳပ္

(အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ) အတိုခ်ဳပ္
• ဘယ္လို ကုိယ္ခႏၶာ-အရည္ေတြမွာ HIV ပိုးေတြ ပါေနႏိုင္သလဲ။
1. Blood ေသြး၊
2. Semen သုတ္ရည္၊
3. Vaginal fluid ဗဂ်ိဳင္းနား အရည္၊
4. Breast milk ႏို႔ရည္၊
5. Other body fluids containing blood တျခား ေသြးပါႏိုင္တဲ့ အရည္ေတြ။

• HIV ဘယ္လိုကူးသလဲ
o HIV ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးေတြဟာ လူ႔ကိုယ္ခႏၶာ အရည္ေတြနဲ႔ (တစ္ရွဴး) ေတြထဲမွာ ေနႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ Blood ေသြး၊ Semen သုတ္ရည္၊ Vaginal secretions ဗဂ်ိဳင္းနာ-အရည္ နဲ႔ Breast milk ႏို႔ရည္ေတြ ကေနသာ အမ်ားဆံုး ကူးေနတာ သိရတယ္။ ဒီအရည္တမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ တျခားလူရဲ႕ Mucous membrane အေပၚဖံုး-အပါးလႊာ၊ Damaged tissue ထိခိုက္ ပ်က္စီးေနတဲ့ အေရျပား (တစ္ရွဴး) နဲ႔ Directly injected into the blood-stream ေသြးထဲကို ေဆးထိုအပ္လိုမ်ိဳးနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ထိုးသြင္းတာခံရမွ ကူးစက္တယ္။
o သုေတသန က်က်နန လုပ္ေနတဲ့ အေမရိကားမွာဆိုရင္ Anal စအိုလမ္းနည္း-လိင္ဆက္ဆံမႈ နဲ႔ Vaginal sex (ဗဂ်ိဳင္းနား) ကေန လိင္ဆက္ဆံမႈေတြကေန ကူးစက္တာ အမ်ားဆံုးလို႔ သိရတယ္။ ေနာက္မ်ားတာ တခုက ေဆးထိုးအပ္ကေန ကူးတာ ျဖစ္တယ္။ Oral sex ပါးစပ္ကို လိင္ဆက္ဆံရာ သံုးတာနဲ႔ မိခင္ကေန ကေလးကို ေမြးေနတံုးျဖစ္ျဖစ္ ႏို႔တိုက္လို႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ထမင္း ဝါးခြံတာကေနျဖစ္ျဖစ္ ကူးစက္တာ နည္းတယ္။ က်န္နည္းေတြကေတာ့ မသန္႔တဲ့ Blood ေသြး နဲ႔ Blood products ေသြးနဲ႔ဆိုင္တာေတြ သြင္းတာ၊ Organ transplantation အဂၤါ-အစားထိုးတာေတြ ကေနကူးတယ္။ ေဆးရံုနဲ႔ က်န္းမာေရး ဌာနမွ အလုပ္လုပ္သူေတြကိုလဲ အပ္-ဒါး စတာေတြ ကေနတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တယ္။

• တျခား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အရည္ေတြ
o Fluid surrounding the brain and the spinal cord ဦးေႏွာက္နဲ႔ ခါးရိုးထဲက အာရံုေၾကာၾကီးရဲ႕အရည္၊
o Fluid surrounding bone joints အဆစ္ထဲကအရည္၊
o Fluid surrounding an unborn baby ေရျမႊာရည္၊
o Tears မ်က္ရည္၊
o Saliva တံေတြး၊

• ကိုယ္ခႏၶာ အျပင္ဘက္မွာ HIV ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ အသက္ရွင္ေနႏိုင္သလဲ၊ သိပၸံပညာရွင္ အားလံုးေလာက္ နီးနီး လက္ခံၾကတာက ပိုးဟာ ကိုယ္ခႏၶာအျပင္ဘက္မွာ ၾကာၾကာ မရွင္ႏိုင္ဘူး။

• Anal sex စအိုလမ္းသံုး လိင္ဆက္ဆံတာကေန ကူးႏိုင္သလား၊ Condom (ကြန္ဒြမ္) မသံုးရင္ ေသျခာေပါက္ ကူးႏိုင္တယ္။

• Vaginal sex (ဗဂ်ိဳင္းနား) ကို လိင္ဆက္ဆံရင္ ကူးသလား၊ Condom (ကြန္ဒြမ္) မသံုးရင္ ေသျခာေပါက္ ကူးႏိုင္တယ္။ မ-လိင္လမ္းေၾကာင္း (Vagina ဗဂ်ိဳင္းနား၊ Cervix သားအိမ္ဝ) နဲ႔ Urethra က်ား-ဆီးသြားေပါက္ေတြမွာ မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ ေသးငယ္တဲ့ အရွ-အနာေလးေတြကေန ပိုးဝင္ႏိုင္တယ္။ အနာ-အဆာ ရွိရင္လဲ ဝင္မယ္။ တေယာက္ေယာက္မွာ Sexually transmitted disease (STD) ရွိေနရင္ ပိုျဖစ္ႏိုင္တယ္။

• Oral sex ပါးစပ္သံုး လိင္ဆက္တာကေန ကူးသလား၊ လက္ခံသူျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးသူျဖစ္ျဖစ္ ကူးမယ္။ ထံုးစံလမ္းသံုး လိင္ဆက္ဆံနည္း ေလာက္ေတာ့ အျဖစ္မမ်ားဘူး။ ပါးစပ္နဲ႔ လည္ေခ်ာင္းတဝိႈက္မွာ အနာအဆာ ရွိရင္ ပိုျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားမယ္။ သုတ္ရည္ကို ပါးစပ္ထဲ ထုတ္မိရင္ ပိုျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားမယ္။ (STD) ရွိေနရင္ ပိုျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားမယ္။

• Sex toys ကရိယာေတြသံုးရင္ ကူးႏိုင္သလား၊ Dildos တို႔ Vibrators တို႔သံုးရင္ ကူးစက္ႏိုင္လို႔ New condom (ကြန္ဒြမ္-အသစ္) သံုးပါ။

• Injecting drugs ေဆးထိုးလို႔ ကူးသလား၊ ကူးႏိုင္တယ္။ Injections ထိုးေဆး၊ Drug equipment ေဆးဝါး-ကရိယာ၊ Blood-contaminated syringes ေသြးပါေနမဲ့ ေဆးထိုးပိုက္၊ Reusing water မိုးေရ ျပန္သံုးတာ၊ Reusing bottle caps, spoons, or containers ပုလင္း၊ အဖံုး၊ ဇြန္း၊ အစစ္၊ ေဆးရည္၊ ပတၲီး၊ ဝါဂြမ္း၊ စတာေတြကို မွ်သံုးတာ၊ Street sellers လမ္းေဘးေရာင္း ေဆးထိုးပိုက္-အပ္ေတြက ျပန္ထုပ္တာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ စိတ္မခ်ရဘူး။

• HIV and other sexually transmitted diseases တျခား လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိသလား၊ ရွိတယ္။ အဲလိုေရာဂါ တခုခုရွိေနသူမွာ HIV ပိုျပီး ကူးစက္ႏိုင္တယ္။ ဥပမာ Syphilis ဆစ္ဖလစ္၊ Herpes လိင္လမ္း-ေရယံု၊ Chancroid ရွန္ကာ၊ Chlamydia ကလာမိုင္ဒီးယား၊ Gonorrhea ဂႏိုးရီးယား၊

• Health care workers ေဆးရံု-ေဆးခန္း အလုပ္လုပ္သူေတြကို ကူးစက္သလား၊ ကူးစက္ႏိုင္တယ္။ Protective practices ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး နဲ႔ Personal protective equipment အကာအကြယ္ေတြသံုးရမယ္။ အဓိက သတိထားဘို႔က Accidental injuries from needles and other sharp instruments အပ္၊ ဒါးလို ျပတ္ရွတာနဲ႔ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိရင္ ပိုျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ၁% ေလာက္နီးနီး ရွိတယ္။

• Lesbians မိန္မခ်င္း လိင္ဆက္ဆံတာကေန ကူးသလား၊ ရွားပါတယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား) အရည္နဲ႔ ရာသီေသြးထဲမွာ ပိုးပါႏိုင္တယ္။

• Tattoo or Piercing တက္တူး ထိုးတာ၊ ကြင္းေတြ ေဖါက္ဝတ္ဆင္တာကေန ကူးသလား၊ ကူးႏိုင္တယ္။ အသံုးအေဆာင္ေတြကို ပိုးသန္႔တာ နည္းရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ တခါသံုး မဟုတ္ရင္ ကူးႏိုင္တယ္။

• Kissing နမ္းတာကေနကူးသလား၊ ဘယ္လိုနမ္းသလဲအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ French kissing နည္းနဲ႔ကူးတာ အေတာ္ေတာ့ ရွားတယ္။ ႏုတ္ခမ္းမွာ အနာရွိမွျဖစ္တယ္။ Closed-mouth kissing ပါးစပ္ပိတ္နမ္းတာ၊ ပါးကို နမ္းလို႔ ကူးတာ မေတြ႔ရေသးပါ။

• Human bite လူခ်င္းကိုက္လို႔ ကူးသလား၊ ရွားတယ္။ ၁၉၉၇ တံုးကရွိဘူးတာကို ထုတ္ျပန္ဘူးတယ္။

• Mosquitoes ျခင္ေကာင္ကေနကူးသလား၊ မကူးပါ။

• မကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ဆက္ဆံမႈေတြ = Scratched ကုပ္မိလို႔ မကူးပါ။ Spit on တံေတြးစင္လို႔ မကူးပါ။ Shaking hands လက္ဆြဲ ႏုပ္တက္တာ၊ Hugging ရင္ခ်င္းအပ္တာ၊ Toilet ေရအိမ္အတူသံုးတာ၊ Glass ဖန္ခြက္၊ Sneezing ႏွာေခ်၊ Coughing ေခ်ာင္းဆိုး တာကေန မကူးပါ။ Workplace အလုပ္ဌာနတူတာ၊ Schools ေက်ာင္း အတူေနတာ၊ Social settings သာေရး-နာေရး အတူသြားတာ၊ Door knob တခါးဖြင့္ဘု ကိုင္မိတာ၊ Dishes ပန္းကန္ခြက္ေယာက္၊ Pets အိမ္ေမြး-တိရစၧာန္၊ Sports အားကစား၊

(အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ-ေအအိုင္ဒီအက္စ္) ကိန္းဂဏန္းမ်ား
• ၁၉၈၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေလာ့စ္အင္ဂ်ဲလိစ္ က လူ ၅ ဦးမွာ HIV/AIDS (အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ-ေအအိုင္ဒီအက္စ္) ေရာဂါရွိခဲ့တယ္လို႔ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနကေန ထုတ္ျပန္ခဲ့တာဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြမွာ ႏွစ္ ၃ဝ တင္းတင္း ျပည့္သြားျပီ ျဖစ္တယ္။
• အဲဒီ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို HIV/AIDS ေရာဂါရဲ႕ ကနဦးလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ျပီး၊ အဲဒီကတည္းက HIV/AIDS ေရာဂါကို ေလ့လာဘို႔ အတူးအဖြဲ႔ကိုလဲ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။
• ၁၉၈၂ ဇူလိုင္လမွာ ဒီေရာဂါလို႔ နာမည္မတပ္ရေသးသူေပါင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တဝက္ေလာက္မွာ ျပန္႔ေနတဲ့ လူနာေပါင္း ရာဂဏန္း ရွိေနျပီျဖစ္တယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၁၅-၇-၂ဝ၁၁

HIV and Oral Sex ပါးစပ္သံုးျပီး လိင္ဆက္ဆံတာနဲ႔ (အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ)

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၇၈)
ဆက္ဆံရာမွာ ပါးစပ္ကိုသံုးရင္ ဘာေရာဂါေတြ ကူးစက္္ႏိုင္သလဲ။ HIV ကူးသလား။ တျခားေရာဂါေတြ ကူးမလား။ ဘာမွမျဖစ္ဘူးလား။ ေမးၾကသူေတြဟာ အေမးေကာင္းသူေတြ ျဖစ္တယ္။ က်န္းမာေရး ေကာင္းၾကေအာင္ အေျဖေကာင္းေကာင္း ေပးပါရေစ။ အမွန္က မျဖစ္ဘူး မဟုတ္ပါ။ STDs ေရာ HIV ပါ ကူးစက္ႏိုင္စရာ ရွိပါတယ္။

တိတိက်က် ေျပာရရင္

(၁) Serodiscordant couples ေခၚတဲ့ တေယာက္က HIV positive နဲ႔ ေနာက္တေယာက္က ပိုးမရွိတဲ့အတြဲဆိုရင္ ပိုျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္။
(၂) Monogamous တလင္-တမယား မဟုတ္ရင္ ကူးစက္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားတယ္။
(၃) မူးယစ္ေဆး ေသြးျပန္ေၾကာထဲ ထိုးရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးထိုးအပ္ တြဲသံုးရင္၊ ကူးစက္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားတယ္။
(၄) လံုးဝ ဘာမွကူးစက္တာ မခံခ်င္ရင္ေတာ့ Abstaining ကင္းရွင္း-ေရွာင္က်ဥ္ပါေလ။ ဒါက ေျပာရေပမဲ့ လက္ေတြ႔မက်လို႔ ဒုတိယ အေကာင္းဆံုး အၾကံဥာဏ္ေတြကို ဆရာဝန္ေတြက ေပးၾကရတယ္။

What are the Risks of Oral Sex? လိင္ဆက္ဆံရာမွာ ပါးစပ္သံုးရင္ ဘာက်န္းမာေရး-အႏၲရာယ္ ရွိသလဲ။ Risk က်န္းမာေရး-အႏၲရာယ္ကို အဆင့္အတန္းခြဲ ေျပာဘို႔ လိုပါတယ္။ (၁) Documented အေထာက္အထားရွိတာ နဲ႔ (၂) Theoretical သီအိုရီအရ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာ။

Anal sex စအိုလမ္းသံုးျပီးဆက္ဆံတာ နဲ႔ Vaginal intercourse (ဗဂ်ိဳင္းနား) သံုးျပီးလိင္ဆက္ဆံတဲ့ နည္း လမ္း ၂ မ်ိဳးထက္ Oral sex ပါးစပ္ကိုသံုးတာက အမ်ားၾကီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းတယ္လို႔ အေထာက္အထားနဲ႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ ေျပာရတာေတာ့ ခက္ျပန္တယ္။ သိတဲ့အတိုင္း ပါးစပ္အဆင့္တခုထဲနဲ႔ အဆံုးသတ္တာခ်ည္းထဲ မဟုတ္ၾကဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဂၤါတခုခ်င္းစီကေန ရာႏွဳန္း ဘယ္ေလာက္ ကူးတယ္ဆိုတာ ဆရာဝန္ေတြက မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ Oral sex သန္႔သန္႔ ေလးကေန ကူးစက္မႈရွိဘူးတာကို အေထာက္အထား ရွိပါတယ္။

Which Behaviors are the Riskiest? ဘယ္အမူအက်င့္ေတြက အႏၲရာယ္ အမ်ားဆံုးလဲ။
(က) Fellatio ေခၚတဲ့ Oral-Penile Contact (က်ားလိင္အဂၤါ + ပါးစပ္) နည္းလမ္း
သီအိုရီအရ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ပိုးရွိသူရဲ႕ က်ားလိင္အဂၤါကေန ဆက္ဆံမႈ မျပီးခင္မွာထြက္လာတဲ့ Pre-cum အရည္ထဲမွာေရာ Semen (Cum) ျပီးလို႔ ထြက္တဲ့အရည္ ထဲမွာပါ ပိုးပါေနႏိုင္တယ္။ ေနာက္ျပီး ပိုးရွိေနသူရဲ႕ ပါးစပ္မွာ အနာ-အဆာရွိေနရင္ ပိုးမရွိထဲ့ ေယာက္်ားကို ကူးသြားေစႏိုင္တယ္။ အေထာက္အထား သက္ေသအရေတာ့ ကူးစက္တာ အလြန္နည္းပါးတယ္။

(ခ) Cunnilingus ေခၚတဲ့ Oral-Vaginal Contact (ပါးစပ္ + ဗဂ်ိဳင္းနား) နည္းလမ္း
သီအိုရီအရ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ Infected vaginal fluids and blood ဗဂ်ိဳင္းနာကထြက္တဲ့ အရည္ နဲ႔ ေသြးမွာ ပိုးပါေနရင္ ကူးႏိုင္တယ္။ ေသြးဆိုတာ Menstrual blood ရာသီေသြးေရာ တျခားေသြးကိုပါဆိုလိုတယ္။ အတူတူဘဲ မိန္းမက သန္႔ေနေပမဲ့ မ-အဂၤါကိုထိေတြ႔လာမဲ့ ပိုးရွိေနသူရဲ႕ ပါးစပ္က ေသြး-အနာ-အဆာ ရွိေနရင္ ကူးစက္ႏိုင္ေျခရွိတယ္။ အေထာက္အထား သက္ေသအရ ကူးစက္တာ အလြန္မတန္ နည္းပါးတယ္။

(ဂ) Anilingus ေခၚတဲ့ Oral-Anal Contact (ပါးစပ္ + စအို) နည္းလမ္း
သီအိုရီအရ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ လက္ခံသူမွာ ေသြး၊ အနာ-အဆာရွိေနရင္ ပါးစပ္သံုးတဲ့သူကို ကူးေစႏိုင္တယ္။ အလားတူး ပိုးရွိေနတဲ့ ပါစပ္သံုးသူက ေသြး၊ တံေတြး ကေနတဆင့္ ကူးေစႏိုင္တယ္။ အေထာက္အထား သက္ေသ တခုရွိထားတယ္။

Which body fluids transmit HIV? ကိုယ္ခႏၵာကထြက္တဲ့ ဘယ္အရည္ေတြမွာ HIV ပိုးပါေနႏိုင္သလဲ။
- Blood ေသြး၊
- Semen သုက္ရည္၊
- Vaginal fluid ဗဂ်ိဳင္းနားအရည္၊
- Breast milk ႏို႔
- Other body fluids containing blood ေသြးပါတဲ့ တျခားအရည္မွန္သမွ်မွာ ပါေနႏိုင္တယ္။

ဆရာဝန္-ဆရာမေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ႏိုင္တဲ့ တျခားအရည္ေတြကေတာ့
- Brain and the spinal cord ဦးေႏွာက္နဲ႔ ခါးရိုးထဲက အာရံုေၾကာေဘးက အရည္ေတြ၊
- Bone joints အဆစ္ထဲက အရည္ေတြ၊
- Amniotic fluid ေရျမြာရည္။

STDs transmitted via oral sex လိင္ဆက္ဆံရာမွာ ပါးစပ္ကိုသံုးရင္ ကူးစက္ေစႏိုင္တဲ့ လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါေတြ
၁။ Herpes ေရယံု၊ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္။ Herpes simplex virus (HSV) ေရယံုပိုး ၂ မ်ိဳးထဲမွာ HSV type 1 ကေန Cold sores ပါးစပ္အနာမ်ိဳး ျဖစ္ေစျပီး၊ HSV type 2 ကေန လိင္လမ္း ေရယံုျဖစ္ေစတယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကေန အျပန္အလွန္ ကူးစက္ေစႏိုင္တယ္။ ၂ ကေနျဖစ္ေစတာ နည္းတယ္။
၂။ Gonorrhoea ဂႏိုရီးယား၊ လြယ္လြယ္နဲ႔ ကူးစက္ေစႏိုင္တယ္။ လိင္အဂၤါ-ပါးစပ္ အျပန္အလွန္ ကူးႏိုင္တယ္။ ပါးစပ္နဲ႔ လည္ေခ်ာင္းမွာျဖစ္ရင္ ကိုယ္ခႏၵာ စနစ္ကေန ၃ လအတြင္း တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေပမဲ့ လိင္အဂၤါမွာ လာျဖစ္ရင္ေတာ့ Antibiotics ပဋိဇီဝေဆး ေပးရမယ္။
၃။ Syphilis (ဆစ္ဖလစ္)၊ ကူးစက္ေစႏိုင္တယ္။ လိင္အဂၤါ-ပါးစပ္ အျပန္အလွန္ ကူးႏိုင္တယ္။
၄။ Genital warts လိင္လမ္း ၾကြက္ႏို႔ဟာ Human papillomavirus (HPV) ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ကူးစက္ႏိုင္ေပမဲ့ အျဖစ္နည္းတယ္။
၅။ Chlamydia (ကလာမိုင္ဒီးယား) ကူးစက္ႏိုင္ေပမဲ့ အျဖစ္နည္းတယ္။ ပိုးရွိေနတိုင္း ေဝးနာမခံစားတာရွိသလို၊ မကူးစက္တာလဲ ရွိတယ္။
၆။ Hepatitis A အသဲေရာင္ ေအ အမ်ိဳးအစားဟာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ အသားဝါေရာဂါတခုပါ။ စအိုကေနထြက္ျပီး ပါးစပ္ထဲဝင္လာ ကူးစက္တယ္။ Anal-oral sex ကေန ကူးစက္ႏိုင္တယ္။
၇။ Hepatitis B အသဲေရာင္ ဘီ ေရာဂါကလဲ HIV လိုဘဲ အတူတူကူးစက္ႏိုင္တယ္။
၈။ Hepatitis C အသဲေရာင္ စီ ေရာဂါက ေသြးကတဆင့္ကူးစက္တာ အမ်ားဆံုးဘဲ။ Oral sex လုပ္ရင္း ေသြးနဲ႔ထိစပ္ရင္ ကူးစက္မယ္။
၉။ Gastrointestinal infections and parasites အစာေျခလမ္း ကူးစက္ေရာဂါေတြနဲ႔ သန္ေကာင္ေရာဂါေတြလဲ Oral sex လုပ္လို႔ ကူးစက္ႏိုင္တယ္။

San Francisco (ဆန္ဖရန္ဆစၥကို) မွာ ေဂးနဲ႔ ေဂးမဟုတ္တဲ့ ေယာက္်ား ၁၉၈ ေယာက္ကို ေလ့လာခဲ့တယ္။ (အိုရယ္လ္-ဆက္စ္) တႏွစ္ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္။ ၃၉ ေယာက္ (၂ဝ%) ဟာ သူတို႔ရဲ႕ အေဖၚမွာ HIV positive ရွိတာကိုသိတယ္။ ၃၅ ေယာက္က (ကြန္ဒြမ္) မသံုးၾကဘူး။ ၁၆ ေယာက္က သုက္ရည္ကို မ်ိဳခ်တယ္။ အေျဖထုတ္တဲ့အခါ HIV ရွိသူေတြနဲ႔ အတူေနသူထဲက ၂႕၈% ထက္နည္းျပီး ကူးစက္တယ္။ ဒါက ၁ ႏွစ္တာအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ (ဆန္ဖရန္ဆစၥကို) မွာဘဲ ေနာက္ေလ့လာမႈတခုကို ေဂးေတြကိုလုပ္ခဲ့တယ္။ ကူးစက္ခံရသူေတြထဲက ၇႕၈% (အိုရယ္) နည္းေၾကာင့္ျဖစ္တာ သိရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိန္းဂဏန္းေတြကို တကယ့္ သုေတသနအဆင့္လို႔ လက္ခံလို႔ မရေသးဘူး။

၂ဝဝ၂ မွာ စပိန္မွာ Heterosexuals က်ား-မ ဆက္ဆံသူ HIV negative ပိုးမရွိသူ ၁၃၅ ေယာက္ကို ေလ့လာမႈ လုပ္တယ္။ သူတို႔က HIV positive ပိုးရွိသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံၾကတယ္။ အကာကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈေပါင္း ၁၉ဝဝဝ မွာ HIV ကူးစက္တာ မေတြ႔ရဘူး။

၂ဝဝ၉ မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ စတုတၳအၾကိမ္ International Oral AIDS Conference ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံမွာ ပါးစပ္သံုးလိင္ဆက္ဆံနည္းေၾကာင့္ AIDS ျဖစ္ဘို႔ရာ ဝ႕ဝ၄% ခန္႔ရွိမယ္လို႔ သိရတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၂၄-၁၁-၂ဝ၁၁

HIV and AIDS ခုခံစြမ္းအားက် ဗိုင္းရပ္စ္ နဲ႔ ေရာဂါ

Human Immunodeficiency Virus (HIV) and AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

၁၉၈၁ ခုႏွစ္က (ေလာ့စ္အင္းဂ်လိစ္) က (ေဂး) တေယာက္မွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွိတဲ့ ႏူမိုးနီးယားေရာဂါနဲ႔ AIDS ေရာဂါကို စေတြ႕ခဲ့တယ္။ ေနာက္ အေမရိကား၊ အေနာက္ဥေရာပ၊ အာဖရိကမွာ ဆက္လက္ ေတြ႕လာျပန္တယ္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ေရာက္မွ အေမရိကန္ နဲ႔ ျပင္သစ္ဆရာဝန္ေတြက HIV ပိုးကို ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ ေသြးစစ္ႏိုင္လာျပီ။ အဲဒီ စစ္ေဆးနည္းကိုဘဲ ကေန႔အထိ သံုးေနတယ္။ မိနစ္ (၂ဝ) အၾကာမွာ အေျဖရမယ္။

(HIV) ဆိုတာ လူေတြမွာ ျဖစ္ေစတဲ့ ခုခံႏိုင္စြမ္းအားနည္းေစမဲ့ Retrovirus (ရီထ႐ို-ဗိုင္းရပ္စ္) ပိုးကို ေခၚတာျဖစ္တယ္။ ဒီပိုးဝင္လာရင္ AIDS ေရာဂါကို ရေစႏိုင္တယ္။ ဒီပိုးက လူရဲ႕ (ဆဲလ္) ေတြထဲကို ဝင္ျပီး အစာအာဟာရႏွင့္ စြမ္းအားေတြကို သံုးစားျပီး ႀကီးထြား၊ ပြားမ်ားလာၾကတယ္။ ေဆးထိုးအပ္ မွ်သံုးတာ၊ လိင္ဆက္ဆံနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ကူးစက္မယ္။ မိခင္က ေမြးလာမဲ့ ကေလးကိုလဲ ကူးႏိုင္တယ္။ အစမွာ ကိုယ္ပူမယ္၊ အန္မယ္၊ ဝမ္းပ်က္မယ္၊ ႂကြက္သား-အဆစ္ေတြနာ၊ ေခါင္းကိုက္၊ တက္ေစ့ေတြ နာ-ေရာင္မယ္၊ လည္ပင္းနာမယ္၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်မယ္၊ (အင္ဖက္ရွင္) ေတြ ဝင္လာမယ္၊ Dementia ဥာဏ္ရည္ပါ က်ႏိုင္တယ္။

AIDS ဆိုတာ ေမြးရာပါ မဟုတ္ဘဲ တဆင့္ခံရရွိလာတဲ့ ခုခံႏိုင္စြမ္းအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္လာရင္ ခုခံစြမ္းအားစနစ္ ပ်က္စီးၿပီး၊ ေရာဂါပိုးမႊားေတြ ကူးစက္လာတာမွန္သမွ်ကို ခံႏိုင္ရည္ မရွိေတာ့ပါ။ ဝင္လာတဲ့ HIV (ဗိုင္းရပ္စ္) ပိုးက လူရဲ႕ ေသြးျဖဴဥေတြထဲ ဝင္ေရာက္၊ ႀကီးထြား၊ ပြားမ်ား လာၾကတယ္။ ေသြးျဖဴဥေတြက လူရဲ႕ ခုခံစြမ္းအတြက္ ေရာဂါပိုးေတြ၊ ေရာဂါဘယေတြကို တိုက္ဖ်က္ေပးေနတာပါ။

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္က တကမၻာလံုးမွာ ကူးစက္ေရာဂါေတြေၾကာင့္ ေသရသူ စုစုေပါင္း ၂၇.၇၆ သန္းထဲမွာ AIDS ေၾကာင့္ ၂.၈ သန္း ေသခဲ့လို႔ ၄.၉ % ရွိတယ္။ ၉၅ % မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္ေတြက ျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြမွာ ပိုျပီး အျဖစ္မ်ားေနတယ္။ ကေန႔အထိ ထိေရာက္တဲ့ ကုသႏိုင္သည့္ေဆး မေပၚေသး။ ေပၚသမွ်ေဆးေတြက ျပင္းျပီး မေကာင္းက်ဳိးေတြလဲ မ်ားတယ္။

HIV ကူးစက္နည္း
HIV (ဗိုင္းရပ္စ္) ပိုးစာ ကူးစက္ခံထားရသူရဲ႕ ေသြး၊ က်ား-မ လိင္လမ္းေၾကာင္းက ထြက္တဲ့ အရည္၊ မ်က္ရည္၊ တံေတြး၊ ဆီး၊ သလိပ္ နဲ႔ မိခင္ႏို႔ရည္ေတြထဲမွာ ပါေနတယ္။ ပိုးက အျခားလူတေယာက္ရဲ႕ ေသြးထဲကို တနည္းနည္းနဲ႔ ဝင္ေရာက္ ကူးစက္တယ္။ ေမြးလမ္းေၾကာင္း၊ ပါးစပ္၊ လိင္အဂၤါ (လိင္တံ၊ ဗဂ်ိဳင္းနား)၊ စအို၊ ေဆးထိုးအပ္၊ ႏို႕တိုက္တာ၊ အနာ-ဒဏ္ရာ ေတြကတဆင့္ ဝင္ေရာက္ ကူးစက္ႏိုင္တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ကာကြယ္မႈ မလုပ္ဘဲ လိင္ဆက္ဆံမႈေတြမွာ အထူးသတိထားရမယ္။ လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါ STD တခုခုရွိေနရင္ ပိုျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေဆးထိုးအပ္ကို လူတေယာက္မက အသံုးမျပဳရဘူး။ ထိုးကြင္း-မင္ေၾကာင္ထိုးတာ၊ လွျခင္လို႔ ကြင္းတပ္တာလဲ ကူးႏိုင္တယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနတံုးနဲ႔ ႏို႕တိုက္ရင္လဲ မိခင္မေန ကေလးကို ကူးစက္ေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစားအစာ၊ ေလ၊ သာမန္ထိေတြ႕မႈေတြေၾကာင့္ ကူးစက္ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
• ပထမအဆင့္။ တုပ္ေကြးလို ျဖစ္လာမယ္။ ကိုယ္ပူ၊ ညေခၽြးထြက္၊ တက္စိေရာင္၊ ခ်မ္း၊ အားယုတ္၊ အေလးခ်ိန္က်။ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏာေတြ ရွင္းေပ်ာက္သြားမယ္။
• ဒုတိယအဆင့္။ ေရာဂါလကၡဏာမရွိတဲ႔ နာတာရွည္အဆင့္၊ ေရာဂါလကၡဏာ မေပၚေပမဲ့ ေရာဂါပိုး ရွိေနတယ္။ လူေကာင္းလိုဘဲ။ ေသြးစစ္မွ သိႏိုင္တယ္။
• တတိယအဆင့္။ AIDS ျဖစ္ၿပီ။ Opportunistic infections အေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး အျခားေရာဂါေတြ ဝင္လာေတာ့မယ္။ ႏူမိုးနီးယား၊ တီဘီ၊ အစာၿမိဳႃပြန္ေရာင္၊ မႈိပိုး၊ ေရယံု၊ ကင္ဆာ။

ကာကြယ္နည္း
• လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါတိုင္း အရည္အေသြးမွီတဲ့ (ကြန္ဒုန္း) သံုးပါ။
• ေဆးထိုးအပ္ကို တဦးထက္ ပိုမသံုးရ၊
• မိခင္မွာ ပိုးရွိေနရင္ မီးဖြားတာ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ မိခင္က ကေလးကို ႏို႕မတိုက္ရ။
• သံသယရွိလွ်င္ စစ္ေဆးပါ။
• STD တခုခုရွိေနရင္ ဖိထိေရာက္ေရာက္ ကုသပါ။
• က်ား-မ အတူေနဖက္ အေရအတြက္ မမ်ားသင့္ပါ၊
• အသက္ငယ္ငယ္မွာ လိင္ဆက္ဆံတာ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳတာ ဆင္ျခင္ပါ။
• အေပ်ာ္လိုက္တာ ေရွာင္ရန္။

ကုသနည္း
• ကာကြယ္ေဆး မရွိေသး၊ ကုသရန္ ထိေရာက္သည့္ေဆး မရွိေသး၊
• လက္ရွိသံုးေနတဲ့နည္းက Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) ျဖစ္တယ္။
• ဗီတာမင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးျခင္းဟာ သက္သာေစတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ

HIV Tests (1) စမ္းသပ္နည္းမ်ား

လူရဲ႕ Blood ေသြး၊ Serum (စီရမ္ = ေသြးရည္ၾကည္)၊ Saliva တံေတြး နဲ႔ Urine ဆီးထဲမွာ Human immunodeficiency virus (HIV) ေခၚတဲ့ Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) ေရာဂါကို ျဖစ္ေစတဲ့ (ဗိုင္းရပ္စ္) ပိုး ရွိ-မရွိကို စမ္းတာျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ပိုးကို မွန္ဘီလူးနဲ႔ ရွာၾကည့္တာ မဟုတ္ပါ။

1. ပိုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ Antibodies (အင္တီေဘာ္ဒီ)၊
2. Antigens (အင္တီဂ်င္) နဲ႔
3. RNA (အာရ္အင္ေအ) ေတြကို စမ္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူတေယာက္မွာ ေရာဂါပိုးရလာတဲ့ေနာက္ ခ်က္ခ်င္း စစ္လို႔ မေတြ႔ႏိုင္ေသးတဲ့ ကာလကို Window period စပ္ကူးမတ္ကူး-ကာလလို႔ ေခၚတယ္။ HIV-1 antibody tests ပ်မ္းမွ် အေပါင္းျပဘို႔ရာ ၂၅ ရက္ၾကာမယ္။ Antigen testing လုပ္ရင္ ၁၆ ရက္နဲ႔ သိႏိုင္ျပီး၊ NAT (Nucleic Acid Testing) ဆိုရင္ ၁၂ ရက္သာၾကာမယ္။

အားလံုးဟာ စင္းလံုးေခ်ာ ရာႏွဳန္း ျပည့္မွန္တယ္လို႔ေတာ့ မေျပာႏိုင္ပါ။ False positive ပိုးမရွိဘဲနဲ႔ အေပါင္းျပတတ္သလို False negative ပိုးရွိရက္သားနဲ႔ အႏုတ္ျပတတ္ေသးတယ္။ Autoimmune diseases ေရာဂါတခုျဖစ္တဲ့ Systemic Lupus Erythematosus ခံစားေနရသူမွာ မွားျပီး အေပါင္းျပႏိုင္တယ္။ အခ်ိန္ မတန္ေသးဘဲ စမ္းရင္ ပိုးရွိရက္သားနဲ႔ အႏုတ္ျပမယ္။

ေသြးလွဴတိုင္း စမ္းရတာထက္ ေရာဂါရွိ-မရွိသခ်င္လို႔ စမ္းဘို႔ ပိုလိုတယ္။ အတိအက် ေျပာရရင္ Sensitivity ေယဘုယ် ေရာ Specificity အတိအက်ေရာ သိေအာင္လုပ္ရတာ ျဖစ္တယ္။ ELISA method ကို အရင္လုပ္ျပီးေနာက္ Western blot procedure နည္းကို ထပ္လုပ္ရတယ္။ အဲလို ၂ နည္းတြဲမွ ပိုေသျခာမယ္။

Antibody tests (အင္တီေဘာ္ဒီ) စမ္းနည္း
ေစ်းလည္းခ်ိဳတယ္။ သမားရိုးက် စစ္ေဆးနည္းအေနနဲ႔ သံုးႏိုင္တယ္။ ပိုးဝင္ခံရျပီးေနာက္ ၉ဝ% ဟာ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အၾကာမွာ စမ္းလို႔ ေတြ႔ႏိုင္ျပီ။ တခ်ိဳ႕က ပိုေစာင့္ရတယ္။ ၆ လအထိ ေစာင့္ရတယ္ဆိုတာ မရွိသေလာက္ပါ။ ေစာင့္ေနရတံုးလဲ ပိုးရွိေနသူကေန သူမ်ားကို ကူးေစႏိုင္တယ္။ စိုးရိမ္လို႔ ေစာင့္ေနတံုးမွာ Antiretroviral therapy ေဆးသံုးရင္ ေသြးစစ္တဲ့အခါ ပိုးေတြ႔ဘို႔ရာ ၁ ႏွစ္အထိ ၾကာသြားႏိုင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကူးႏိုင္ေနတာ သံသယရွိသူကို ေဆးမေသာက္ပါနဲ႔အံုးလို႔ေတာ့ မေျပာသင့္ဘူး။ အဲလိုလူေတြကို ေဆး ၂၈ ရက္ (ကို႔စ္) ေပးျပီးေနာက္ ELISA tests ကို ျခားျပီး အၾကာဆံုး ေစာင့္ရမဲ့ကာလ ၆ လ မက လုပ္သင့္တယ္။

• Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) နည္းကို Enzyme immunoassay (EIA) လို႔လဲ ေခၚေသးတယ္။ စမ္းမဲ့ သူရဲ႕ေသြးရည္ၾကည္ကို အဆ ၄ဝဝ ေပ်ာ့သြားေစျပီး၊ HIV antigens နဲ႔ ထိေတြ႔ေစတယ္။ ေသြးထဲမွာ HIV antibodies (အင္တီေဘာ္ဒီ) ရွိေနရင္ ေတြ႔ေတာ့မယ္။
• Western blot test နည္းကလဲ ELISA လိုဘဲ Antibody (အင္တီေဘာ္ဒီ) ကို စမ္းတာျဖစ္တယ္။ ပိုေသျခာတယ္။
• Rapid or point-of-care tests စမ္းသပ္နည္းက အရည္အေသြးကို စမ္းတာ ျဖစ္တယ္။
• HIV antibodies စမ္းလို႔ မေတြ႔တာနဲ႔ ပိုးဝင္မခံရတာ ေသျခာတယ္လို႔ ေျပာမရေသးပါ။
• Home Access Express HIV-1 Test ဆိုတာ အိမ္မွာတင္ ကိုယ့္ဖါသာ ေသြးေဖါက္ျပီး စာတိုက္ကေန ပို႔ေပးႏိုင္တယ္။ FDA ကေန အသိအမွတ္ ျပဳေပးထားတယ္။ သူမ်ားမသိေအာင္ စစ္နည္း ျဖစ္တယ္။
• OraQuick antibody test နည္းက မိနစ္ ၂ဝ နဲ႔ အေျဖရတယ္။ ေသြး၊ ေသြးရည္၊ တံေတြးကို စမ္းလို႔ရတယ္။ HIV 1 နဲ႔ HIV 2 ကို စမ္းလို႔ရတယ္။

တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီပိုးရွိ-မရွိ စမ္းသပ္တာကို လူ႔အခြင့္အေရး၊ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးဆိုျပီး တသေဘာတည္း မရွိၾကဘူး။ ေဆးရံုတက္လူနာတိုင္းကို စမ္းဘို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ အေမရိကားမွာ ၂ဝဝ၆ တံုးကစျပီး အသက္ ၁၃ ႏွစ္ကေန ၆၄ ႏွစ္အၾကား ရွိသူတိုင္းကို စမ္းခ်င္တဲ့သူ လာစမ္းပါနည္း သံုးခဲ့ရတယ္။ ပိုးရွိေနသူ ၂၅% ဟာ ရွိေနမွန္း မသိၾကပါ။

• Orasure HIV antibody test နည္းကေတာ့ ပါးေစာင္၊ သြားဖံုးက အရည္ကို စမ္းတယ္။ ELISA နည္းေရာ Western blot နည္းကိုပါ သံုးတယ္။
• Uni-Gold rapid HIV antibody test နည္းက ၁ဝ-၁၂ မိနစ္သာ ၾကာတယ္။ ေသြးကို စမ္းရတယ္။ HIV 1 တမ်ိဳးထဲကိုသာ သိႏိုင္တယ္။
• Clearview Complete HIV 1/2 and Clearview HIV 1/2 Stat-Pak နည္းေတြက ၁၅ မိနစ္သာၾကာျပီး HIV 1 ေရာ HIV 2 ကိုပါသိတယ္။ Blood ေသြး၊ Serum ေသြးရည္ၾကည္နဲ႔ Plasma ေသြးရည္ေတြကို စမ္းရတယ္။
• Urine test ဆီးစမ္းနည္းလည္း ရွိတယ္။ ELISA ေရာ Western blot techniques မွာပါ သံုးတယ္။

ELISA တခုထဲနဲ႔ HIV-1 Antibody ရွိတာသိရေပမဲ့ မေသျခာေသးပါ။ Western Blot နည္းကိုပါ ဆက္ လုပ္ရတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ရက္တိုပိုးတခုခုဝင္တာ၊ (အလာဂ်ီ) ရတာဆိုရင္ ELISA test နည္းက Western Blot ထက္ပိုျပီး မရွိဘဲနဲ႔ ရွိတယ္ဆိုတဲ့အေျဖ ခပ္ရွားရွားရႏိုင္တယ္။ တုပ္ေကြးရာသီမွာ တုပ္ေကြး-ကာကြယ္ေဆး ေၾကာင့္ အဲလို အေျဖမွားေတြ မ်ားခဲ့ဘူးတယ္။

• Antigen tests (အင္တီဂ်င္) စမ္းသပ္နည္းဆိုတာ HIV p24 protein ရွိေန-မေနကို စမ္းတာ။ ဗိုင္းရပ္စ္ရဲ႕ Capsid protein ကို စမ္းတာမို႔ (CA) လို႔လဲ ေခၚတယ္။ ေသြးကို စမ္းတာပါ။ အခုေတာ့ ပံုမွန္စမ္းနည္းအေနနဲ႔ မသံုးပါ။
• Nucleic acid-based tests (NAT) ဆိုတာ HIV-I GAG, HIV-II GAG, HIV-env, the HIV-pol လို႔ေခၚတဲ့ HIV genes မ်ိဳးဗီဇကို စမ္းသပ္တာပါ။
• RT-PCR test ဆိုတာ ေသြးအရည္ထဲက ဗိုင္းရပ္စ္ရဲ႕ RNA ကို စမ္းတာပါ။
• Quantiplex bDNA ဒါမွမဟုတ္ Branched DNA test နည္းဟာလည္း ေသြးရည္ထဲက RNA ကို စမ္းတာပါ။

တျခားစမ္းသပ္နည္းေတြကေတာ့ -
CD4 T-cell count ဆိုတာက ပိုးနဲပဆိုင္တာေတြကိုစမ္းတာ မဟုတ္ဘဲ ခုခံအားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ (ဆဲလ္) ေတြကို ေရတြက္တာ ျဖစ္တယ္။ Immune system function ခုခံအားစနစ္ အေျခအေနကို သိခ်င္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းေနရင္ မေကာင္းတာကို ျပေနတယ္။ HIV-positive ျဖစ္ေနသူဟာ 200 cells/μL ထက္နည္းတာကိုျဖစ္ျဖစ္ Opportunistic infections အခြင့္ေကာင္းယူ ဝင္လာတဲ့ ကူးစက္ေရာဂါ ရွိလာတာ ျဖစ္ျဖစ္ သိရရင္ AIDS ေရာဂါသည္လို႔ တရားဝင္ေခၚေတာ့တယ္။ သတိထားဘို႔က HIV မဟုတ္တဲ့ တျခားေရာဂါေတြနဲ႔လဲ တြဲျပီး နည္းေနတာ ရွိတယ္။ Viral infections တျခားဗိုင္းရပ္စ္ ဝင္ေနတာ၊ Bacterial infections ဗက္တီးရီးယား ဝင္ေနတာ၊ Parasitic infections (ပါရာဆိုက္) ဝင္ေနတာ၊ Tuberculosis (တီဘီ) ျဖစ္ေနတာ၊ မီးေလာင္တာ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေနတာ၊ Foreign proteins ေသြးေၾကာထဲထိုးတာ၊ အစာအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနတာ၊ ေလ့က်င့္ခန္း အျပင္းအထံလုပ္တာ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနတာ၊ စိတ္ဖိအားမ်ားေနတာ၊ အထီးက်န္ ျဖစ္ေနတာေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။

CD4 Count (စီဒီဖိုး) အေရအတြက္ နဲ႔ တြဲဖတ္ပါ။

Dr, တင့္ေဆြ
၈-၉-၂ဝ၁၁

HIV Tests (2) အေမး-အေျဖ

Wed, Sep 28, 2011 at 3:54 PM
I am 37 years old male. I had unprotected sex with CSW last 8 months ago. Last week, I got white patch on my mouth and tongue and throat pain. So I was worried about HIV and did HIV rapid test at home 3 times with different rapid test card results. Two test showed HIV 1 & 2 both positive and one test showed negative. I am so scared and it is a nightmare. After 2 days I went to a famous private laboratory and did HIV ELISA and HIV DUO ULTRA TEST. 1 day after, the test result received said:

HIV ELISA TEST - Non reactive
HIV DUO ULTRA - Negative (Ab-0.08, Ag- 0.01)
So I want to ask you:
1. Rapid test from market can be false positive?
2. Because my lab result showed that HIV both 1 & 2 negative, should I do another HIV test?
3. Why DUO ULTRA result show Ag-0.08, Ag-0.01?
4. The difference between rapid test and laboratory ELISA, DUO Test?

၁။ Accuracy of HIV testing စမ္းသပ္နည္းေတြ ဘယ္ေလာက္ တိက်မွန္ကန္သလဲ။
Modern HIV testing ေခတ္ေပၚ HIV စမ္းသပ္နည္းေတြဟာ Highly accurate အလြန္တိက်တယ္။ ၂ဝဝ၅ ဇူလိုင္လထဲက အေမရိကားမွာ 1,000 positive HIV ေတြ႔ထားသူေတြထဲက ၁၅ ေယာက္သာ False positive ျဖစ္တယ္။ ထပ္စစ္ေဆးရင္ အမွား နည္းလာတယ္။ ၂ သိန္းခြဲထဲက ၁ ေယာက္သာ အမွားရွိခဲ့တာေတြ႔ရတယ္။ 1,000 negative HIV ထဲကလဲ ၃ ေယာက္မွာ ပိုးရွိေနေပမဲ့ မရွိဘူးျပတယ္။ ၉၉႕၉၇% တိက်တယ္။ ဒါလဲ အေမရိကားမွာပါဘဲ။

၂။ Negative HIV test အႏုတ္ျပထားသူဟာ ဘာလို႔ ၃ လေနရင္ ထပ္စစ္သင့္သလဲ။
Antibody tests ေခၚတဲ့ ေရာဂါပိုးကိုခံႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ (အင္တီေဘာ္ဒီ) ကို စမ္းသပ္တာျဖစ္ရင္ လူတခ်ိဳ႕မွာ အဲလိုဓါတ္ေတြ ထြက္လာဘို႔ သူမ်ားထက္ အခ်ိန္ပိုယူတတ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ HIV ပိုးရွိသူနဲ႔ အတူေနရာမိတဲ့ရက္ရဲ႕ေနာက္ ၂၈ ရက္ အၾကာမွာ HIV စစ္ေဆးတဲ့အခါ၊ အႏုတ္သာျပေနႏိုင္လို႔ ေနာက္ထပ္ ၃ လေနရင္တခါ ထပ္စစ္သင့္တယ္။

(ယူေက) မွာ Dual antibody/antigen test ဆိုတဲ့ (အင္တီေဘာ္ဒီ) ေရာ (အင္တီဂ်င္) ေရာစမ္းနည္းကို Three-month window HIV ပိုးရွိသူနဲ႔ အတူေနရာမိတဲ့ရက္ရဲ႕ေနာက္ ၃ လလို႔ သတ္မွတ္ထားေပးတယ္။ ၁၅-၃-၂ဝ၁ဝ မွာ British Association for Sexual Health and HIV (BASHH) ကေန လမ္းညႊန္ခ်က္ထုတ္ထားတယ္။ HIV ပိုးရွိသူနဲ႔ အတူေနရာမိတဲ့ရက္ရဲ႕ေနာက္ ၂၈ ရက္အၾကာမွာ ၉၅% ေသာလူနာေတြမယ္ စမ္းရင္ေတြ႔တယ္။ မေတြ႔သူေတြကိုလဲ ၃ လေနရင္ ထပ္စစ္ေစတယ္။

အဲလို (အင္တီေဘာ္ဒီ) ေရာ (အင္တီဂ်င္) ေရာ စမ္းနည္းကို Fourth-generation tests လို႔ေခၚတယ္။

၃။ Index interpretation
i<0.25 Non-reactive for Antigen (P24) AND Antibody ဒီဂဏန္းေအာက္မွန္သမွ် အႏုတ္ျဖစ္တယ္။
i>0.25 Reactive for Antigen (P24) OR Antibody ဒီဂဏန္းအထက္မွန္သမွ် အေပါင္းျဖစ္တယ္။

၄။ ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) Test စမ္းနည္းကို salvia or urine, blood တမ်ိဳးမ်ိဳးကို စမ္းတယ္။ အဲဒီ တမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွာ HIV antibodies (အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ-အင္တီေဘာ္ဒီ) ပါ-မပါကိုစမ္းတာ ျဖစ္တယ္။ ပဌမတခါစမ္းလို႔ အေပါင္းျပသူျဖစ္ျဖစ္ အႏုတ္ျပသူျဖစ္ျဖစ္ ဒုတိယတခါထပ္စစ္တယ္။ ႏွစ္ခါလံုး အႏုတ္ျဖစ္သူဟယ ေသျခာေပါက္ ေဆးမစစ္ခင္အထိ HIV ကင္းရွင္းသူလို႔ သတ္မွတ္တယ္။

Western Blot Test စမ္းသပ္နည္းဟာ the most regular ပံုမွန္လုပ္တာနဲ႔ confirmatory test ေသျခာေစဘို႔အတြက္လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ELISA positive ျဖစ္သူေတြကို ဒီနည္းမဟုတ္ဘဲ တျခားနည္းကိုသံုးတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ Radio-immunoprecipitative assay (RIPA) နဲ႔ Immunofluorescence assay (IFA) ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ အားလံုးကေန Western Blot test လိုဘဲ အမွန္အကန္အေျဖထြက္ေစပါတယ္။

Rapid Tests or Point of Care Tests ဆိုတဲ့နည္းဆိုတာ HIV infection ရွိေနတာကို ေရာဂါအေျဖထုတ္ရာမွာ အကူအညီ ရေစဘို႔ ျဖစ္တယ္။ လူနာရဲ႕ history က်န္းမာေရးရာဇဝသ္၊ Clinical status က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္နဲ႔ risk factors ေရာဂါ ကူးလာေစႏိုင္သူ ဆိုတာေတြပါ လိုအပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ False positive ရွိႏိုင္လို႔ Western blot test ကိုပါ လုပ္ရတယ္။

OraQuick စမ္းနည္းက မိနစ္ ၂ဝ နဲ႔အေျဖသိရမယ္။ HIV 1 နဲ႔ HIV 2 ကိုစမ္းတာျဖစ္တယ္။

Orasure ဆိုတာ သြားရည္ကိုစမ္းတယ္။ ELISA နည္းျပီးတဲ့ေနာက္ Western blot ကိုပါလုပ္မယ္။

Uni-Gold နည္းဟာလဲ ၁ဝ-၁၂ မိနစ္နဲ႔ အေျဖထြက္တဲ့ အျမန္စမ္းနည္းျဖစ္တယ္။ HIV 1 အတြက္စစ္တာျဖစ္တယ္။

Clearview Complete HIV 1/2 and Clearview HIV 1/2 Stat-Pak နည္း ၂ မ်ိဳးက ေသြးထဲမွာ HIV1 နဲ႔ HIV 2 ေတြရဲ႕ Antibodies (အင္တေဘာ္ဒီ) ရွိ-မရွိစစ္တာေတြ ျဖစ္တယ္။ ၁၅ မိနစ္သာ ၾကာတယ္။

Home Access Express HIV-1 Test ဆိုတာ အိမ္မွာတင္ စမ္းနည္းျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ေသြးကို ေဖါက္ယူစစ္ရတယ္။ ျပီးေတာ့ ဓါတ္ခြဲခန္းကို တနည္းနည္းနဲ႔ပို႔တယ္။ အေျဖကို ဖုန္းနဲ႔လွမ္းေမးႏိုင္တယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၂၈-၉-၂ဝ၁၁

HIV Tests (3) (အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ) စစ္ေဆးနည္းမ်ား

Mar 29, 2011 at 3:34 PM
အရက္မူးၿပီး အႏွိပ္ခန္းသြားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္မေဆးမိပဲ နာရီဝက္၊ ၁ နာရီေလာက္မွာ ပါးစပ္ထဲ လက္ႏႈိက္ အန္မိပါတယ္။ သြားတေခ်ာင္း လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ ႏွစ္ခြဲ ေလာက္က ႏႈတ္ဘူးပါတယ္။ HIV ကူးႏိုင္ေျခ ရွိမရွိ နဲ႔။ HIV ကို ဘယ္လို စစ္လို႔ ရပါသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ စစ္လို႔ ရမွာလဲ။ စစ္လို႔ရတဲ့ နည္း ၂ နည္းရွိတယ္လို႔ ၾကားဘူးပါတယ္။ Anti body ဒါမွမဟုတ္ Nucleaus (ပိုး) ကို စစ္တယ္လို႔ ၾကားဘူးပါတယ္။ ဘယ္ဟာက ပိုေကာင္းၿပီး တိက်ပါသလဲ။ ပို အခ်ိန္ေစာေစာ သိရပါသလဲ။

Tue 3/29/2011 7:18 PM
Spot test ေသြးစစ္နည္းက ျမန္တယ္ဆိုရင္ သူ႔ထက္ပိုၾကာမွ သိရတဲ့ Elisa နည္းက ပိုတိက်တယ္လို႔ သတ္မွတ္နုိင္မလား။ အထက္ပါ နည္းေတြက 99.6% အထိ မွန္ကန္တယ္လို႔ စာအုပ္မွာ မွတ္သားဖူးတယ္။ ဟုတ္ပါသလား။ အတူေနဖက္ အမ်ိဳးသမီးကို Elisa နဲ႔ စစ္ေတာ့ Postive လို႔ ေျပာပါတယ္။ အမ်ိဳးသားက မရွိပါတဲ့ ဘယ္ေလာက္ထိ မွန္္ကန္နိုင္လဲ။ ျပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ သံုးလခ်ိန္းျပီး ျပန္လာစစ္ခိုင္းပါတယ္။ ေသခ်ာေအာင္ ထပ္စစ္တာပဲဆိုရင္ ေနာက္တေန႔ ျပန္စစ္လို႔ ရတယ္ မဟုတ္လား။ ဘာလို႔ သံုးလခ်ိန္းတာပါလဲ။

လူထဲကို ပိုးတမ်ိဳးမ်ိဳး ဝင္လာတာနဲ႔ အဲဒါကို ခုခံတိုက္ဖ်က္ေပးမဲ့ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ Antibody (အင္တီေဘာ္ဒီ) ခုခံအားေတြ ထြက္လာတယ္။ HIV antibody စမ္းတယ္ဆိုတာ အဲဒါေတြ Blood ေသြးထဲ၊ Saliva တံေတြးထဲ နဲ႔ Urine ဆီးထဲမွာ ရွိေန-မေန စစ္ေဆးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

HIV antibody test (အင္တီေဘာ္ဒီ) စမ္းသပ္နည္းဟာ လူၾကီးေတြမွာ HIV ရွိ-မရွိကို အသင့္ေတာ္ဆံုးနဲ႔ အသံုးအမ်ားဆံုး စစ္ေဆးနည္း ျဖစ္တယ္။ ေစ်းလဲ မၾကီးတဲ့ျပင္ တိက်တယ္။ ဒီနည္းကို ELISA (Enzyme-Linked Immunoabsorbent) နဲ႔ EIA (Enzyme Immunoassay) ေခၚတယ္။ ရွိေနတာ ရွာေတြ႔တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာက အဲဒီလူမွာ HIV ပိုး ဝင္ေနျပီ။

ဒါေပမဲ့ ခြ်င္းခ်က္ ၂ ခုရွိတယ္။
1. ပိုးရွိေနတဲ့ မိခင္ကေန ေမြးလာတဲ့ကေလးမွာ မေအဆီက (အင္တီေဘာ္ဒီ) ေတြလဲ ပါလာတာမို႔ ၁၈ လ အထိ ေဆးစစ္ရင္ အေပါင္းလကၡဏာ ျပမယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီကေလးမွာ ပိုးရွိေနတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလို ကေလးမ်ိဳးေတြကို PCR test ဆိုတာ လုပ္ပါတယ္။
2. HIV vaccine trials ကာကြယ္ေဆး စမ္းသပ္တာကို ခံယူေနသူေတြမွာလဲ အဲလိုျပမယ္။

HIV ပိုး ဝင္ထားသူ အမ်ားစုဟာ ကူးစက္တာခံရျပီး ၆-၁၂ ပါတ္အတြင္း စမ္းသပ္လို႔ရတဲ့ (အင္တီေဘာ္ဒီ) ေတြရွိလာမယ္။ ၆ လ ေနမွ ေတြ႔တာ ရွားတယ္။ ဒိထက္ ပိုၾကာမယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပါ။ ဒီလို ပိုးဝင္ေနေပမဲ့ စမ္းလို႔ မေတြ႔ေသးတဲ့ ကာလကို Window period ျပဴတင္းေပါက္ကာလ၊ ၾကားကာလ ေခၚတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပိုးဝင္မယ္လို႔ သံသယဝင္တဲ့ေနာက္ ၃ လ အၾကာမွာ စမ္းတာ သင့္ေတာ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မေတြ႔သူဟာ ဥပမာ စိတ္မခ်ရတဲ့ လိင္-ဆက္ဆံနည္းကေန ပိုး မဝင္ခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ ၆ လ ေနလို႔မွ မေတြ႔ရင္ေတာ့ ေသျခာပါတယ္။ ပိုးမကူးခဲ့ပါ။ ေနာက္တခါေတာ့ စိတ္ခ်ရတဲ့ ဆက္ဆံနည္းကိုသာ သံုးပါ။

သတိၾကီးဘို႔ လိုတာက Window period မွာ တကယ္လို႔ ပိုးရွိေနရင္ သူမ်ားကို ကူးႏိုင္တယ္။ Subtype B ပိုးမ်ိဳးအတြက္ HIV-1 antibody tests နည္းရဲ႕ ပ်မ္းမွ်ၾကားကာလဟာ ၂၅ ရက္ရွိတယ္။ Antigen testing နည္းဆိုရင္ ၁၆ ရက္နဲ႔ NAT (Nucleic Acid Testing) နည္းက ၁၂ ရက္ျဖစ္တယ္။ Window period မွာ Antiretroviral therapy (ဗိုင္းရပ္စ္) ေဆးေသာက္လိုက္ရင္ Antibodies ျဖစ္လာမွာကိုပါ ေႏွးေစလို႔ ၾကားကာလက ၁၂ လေလာက္အထိ ၾကာႏိုင္တယ္။

ELISA test က တိက်လို႔ မွားျပီး အေပါင္းျပတာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္တယ္။ တၾကိမ္စစ္လို႔ အေပါင္းျပသူ အားလံုးကို Western blot (Protein immunoblot) နဲ႔ Indirect immunofluorescence assay စမ္းသပ္နည္းေတြကို ဆက္လုပ္မယ္။ ဥေရာပမွာ Line immunoassay ကိုပါ လုပ္မယ္။ ဆက္စစ္လို႔လဲ အေပါင္းျပေနရင္ ဝ႕၁% ထက္ မလြဲႏိုင္ေတာ့ပါ။ သူ႔မွာ ပိုးရွိေနျပီ။

Antigen test (P24 test) (အင္တီဂ်င္) စမ္းသပ္နည္းနဲ႔ ေသျခာေစႏိုင္တယ္။ (အင္တီဂ်င္) ဆိုတာ ကိုယ့္ပစၥည္း မဟုတ္တဲ့ ပိုးမႊားလိုဟာ ျဖစ္တယ္။ ဒါမ်ိဳး ဝင္လာရင္ ကိုယ္ခႏၶာကေန (အင္တီေဘာ္ဒီ) ထုတ္ေစမယ္။ HIV ပိုးရဲ႕ အဲလိုဟာကို Protein P24 လို႔ ေခၚတယ္။ HIV ဝင္တာနဲ႔ ၂-၈ ပါတ္အတြင္း P24 ေတြ မ်ားမ်ားလာမယ္။ ေသြးကုိ စစ္ရင္ ေတြ႔မယ္။ ေရာဂါ ရလာခ်ိန္မွာေတာ့ သူတို႔ ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ P24 antigen test ကို အျမဲမလုပ္ဘဲ၊ စတုတၳ-မ်ိဳးဆက္ စမ္းသပ္နည္း အေနနဲ႔သာ သံုးတယ္။ Fourth generation tests ဆိုတာ P24 antigen test နဲ႔ Antibody test တြဲလုပ္တာကို ေခၚတယ္။ ပိုတိက်တယ္။

PCR (Polymerase Chain Reaction) test ဆိုတာ HIV ပိုးရဲ႕ မ်ိဳးဇီဇကို စစ္တာျဖစ္တယ္။ ပိုးဝင္ျပီးေနာက္ ၂-၃ ပါတ္ အၾကာ စမ္းလို႔ ရလာတယ္။ Viral load test နဲ႔ HIV NAAT (Nucleic acid amplification testing) လို႔လဲ ေခၚတယ္။ ပိုးရွိ မိခင္ကေန ေမြးတဲ့ ကေလးကို PCR test လုပ္ရတယ္။ အေမဆီက Antibodies ေတြရေနတယ္။ Antibody test က မတိက်လို႔၊ ေစ်းလဲၾကီးတာမို႔ လူတိုင္းကိုေတာ့ မစစ္ပါ။ ခ်မ္းသာ-တိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ေသြးလွဴရာမွာလဲ PCR test ပါ လုပ္တယ္။

• Rapid HIV tests ဆိုတာ နည္းပညာအရ ELISA tests နဲ႔တူေပမဲ့ စစ္ရတာ မိနစ္ ၂ဝ သာၾကာတယ္။ ေသြး ျဖစ္ျဖစ္ သြားရည္ ျဖစ္ျဖစ္ စစ္ႏိုင္တယ္။ Rapid Antibody Test ကို Rapid or point-of-care test ေခၚတယ္။ Qualitative immunoassays အေရအတြက္ကို စစ္တာ ျဖစ္တယ္။
• Home testing နည္းက ကိုယ့္ဖါသာကိုယ္ အိမ္မွာတင္ ေသြးျဖစ္ျဖစ္ တံေတြးျဖစ္ျဖစ္နဲ႔ စမ္းလို႔ အေျဖကို မိနစ္ပိုင္းအတြင္း သိႏိုင္တယ္။ ပိုေသျခာေအာင္ေတာ့ ဓါတ္ခြဲခမ္းမွာ ထပ္စစ္သင့္တယ္။
• Home sampling kit ဝယ္၊ ကိုယ့္ေသြးနဲ႔ စမ္းျပီး၊ ဓါတ္ခြဲခမ္း ပို႔ႏိုင္တယ္။ ရက္ သိပ္မၾကာခင္ အေျဖကို ဖုန္းဆက္ ေမးႏိုင္တယ္။ သူမ်ား မသိေအာင္ လုပ္နည္းတခုေပါ့။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ HIV ေဆးစစ္တာကို လိႈ႔ဝွက္ဘို႔နဲ႔ ကာယကံရွင္က စမ္းျခင္မွ စမ္းဘို႔ သတ္မွတ္ ထားတယ္။
• Home Access Express HIV-1 Test ကို FDA က အသိအမွတ္ျပဳထားျပီး ျဖစ္တယ္။ OraQuick ဆိုတာ မိနစ္ ၂ဝ သာ ၾကာတဲ့ Antibody test ျဖစ္တယ္။ Blood ေသြး၊ Plasma (ပလာစမာ) ေသြးရည္ၾကည္ နဲ႔ Oral fluid ပါးစပ္က အရည္ တခုခုကို စမ္းႏိုင္တယ္။ HIV 1 နဲ႔ HIV 2 ပိုးေတြကို စမ္းတာျဖစ္တယ္။
• Uni-Gold နည္းက ၁ဝ-၁၂ မိနစ္သာၾကာတဲ့ Rapid HIV antibody test ျဖစ္တယ္။ ေသြးစက္ကို စမ္းတာ။ FDA က အသိအမွတ္ ျပဳထားတဲ့ HIV 1 ကို စစ္ေဆးနည္း ျဖစ္တယ္။
• Clearview Complete HIV 1/2 နဲ႔ Clearview HIV 1/2 Stat-Pak နည္းေတြက ေသြး၊ ေသြးထဲက (ပလာစမာ)၊ (စီရမ္) ကို စမ္းရတဲ့ အျမန္နည္း၊ ၁၅ မိနစ္သာ ၾကာတယ္။
• iDiagnostics Rapid HIV Test နည္းကို အသိအမွတ္ မျပဳရေသးဘူး။

HIV Antibodies တခါ မေတြ႔ယံုနဲ႔ ကူးစက္မႈ ကင္းတယ္လို႔ ခ်င္ခ်င္း ေျပာမရေသးပါ။ ၂-၆ ပါတ္ၾကာမွာ ေတြ႔လာ ႏိုင္တယ္။ ေဆးစစ္လို႔ အေပါင္းျဖစ္ေနသူဟာ တခ်ိန္မွာေတာ့ Antiretroviral treatment ေဆးကုဘို႔ လိုလာမယ္။ ေဆးဆိုတာက ဗိုင္းရပ္စ္ကုိ ေႏွးသြားေအာင္နဲ႔ ခုခံအားကို ထိန္းဘို႔ျဖစ္တယ္။ ပိုးရွိေနေပမဲ့ Safer sex စိတ္ခ်ရတဲ့ လိင္ဆက္ဆံေရး လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္အရင္က လိင္ဆက္ဆံခဲ့ဘူးသူေတြကိုလဲ အသိေပးသင့္တယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ဆိုရင္လဲ ေရာဂါ အေၾကာင္း သိေအာင္လုပ္ပါ။ ကာကြယ္နည္း၊ ကုသနည္းေတြ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။

CD4 T-cell count စစ္ေဆးနည္းဟာ HIV ေရာဂါရွာတာ မဟုတ္ဘူး။ HIV-positive ပိုးရွိေနသူေတြရဲ႕ Immune system ခုခံအား-စနစ္ကို ေစာင္ၾကည့္တာသာ ျဖစ္တယ္။ ေရာဂါအေျခအေန တိုးတက္မႈ-ဆုတ္ယုတ္မႈကို တိုင္းထြာတာ ျဖစ္တယ္။ CD4 T-cell counts နည္းတယ္ဆိုတာ ဒီေရာဂါတခုထဲမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဗိုင္းရပ္စ္၊ ဗက္တီးရီးယား၊ ပါရာဆိုက္ ဝင္တာ၊ အနာရင္းတာ၊ တီဘီ ရွိတာ၊ မီးေလာင္တာ၊ ခိုက္မိတာ၊ (ပရိုတင္း) ကို အေၾကာေဆးထိုးတာ၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့တာ၊ အားကစား လုပ္တာ လြန္ကဲတာ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာ၊ စိတ္ပိုင္း ဖိစီးမႈမ်ားတာ နဲ႔ အထီးက်န္ ေနရတာေတြေၾကာင့္လဲ မ်ားႏိုင္တယ္။

CD4 counts ပံုမွန္ဆိုရင္ 500 ကေန 1500 CD4+ T cells/microliter ရွိတယ္။ ေယဘုယ် ေျပာရရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြက ပိုနည္းတယ္။ HIV ပိုးရွိေနသူမွာ CD4 T-cell count က 200 cells/μL ထက္ နည္းတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ Opportunistic infections အခြင့္ေကာင္းယူ ကူးစက္တာ တခုခုရွိမွသာ ၁၉၉၂ ကတည္းက AIDS လို႔ တရားဝင္ သတ္မွတ္ပါတယ္။

• HIV Acute infection ခ်က္ခ်င္းျဖစ္လာေသာ HIV ကူးစက္ျခင္း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/acute-hiv-infection-hiv.html
• HIV and AIDS ခုခံစြမ္းအားက် ဗိုင္းရပ္စ္ နဲ႔ ေရာဂါ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2008/10/human-immunodeficiency-virus-hiv-and_27.html
• HIV Opportunistic infections အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ကူးစက္လာတဲ့ ေရာဂါေတြ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/hiv-opportunistic-infections.html
• HIV Summary (အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ) အတိုခ်ဳပ္ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/hiv-summary.html

• HIV Tests စမ္းသပ္နည္းမ်ား http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/hiv-tests_27.html
• HIV Tests အေမး-အေျဖ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/hiv-tests.html

Dr. တင့္ေဆြ
၃၁-၃-၂ဝ၁၁
           
mailထဲကတဆင္႕ရလို႕သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ရွယ္ေပးတာပါ..မသိေသးတဲသူငယ္ခ်င္းေတြ
အတြက္ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေလးေတြပါ...


                                                                                              
 
 
Tint Swe  
drswe01@gmail.com
 
Show details
Mar 4th

သိပ္ခ်စ္တယ္...အရမ္းမုန္းတယ္

By မာရ္နတ္
ဟိတ္.....အမေလး.....အမယ္ ဘာလို ့အဲ ့ေလာက္ေတာင္လန္ ့ေနတာလည္း
ဘာလည္း ရန္ ့ အေၾကာင္းေတြ ေတြးေနတာလား.....
ေတာ္..တိတ္..အဲ ့လူအေၾကာင္းငါ့ေရွ  ့မွာမေျပာပါနဲ ့လို ့ငါဘယ္နွစ္ခါေျပာကမလည္း  ဇင္မင္း ... မာန္မင္းကလည္းကြာ ငါကမင္းကိုခင္လို ့စတာပါ မင္းကလည္း ခ်စ္ခဲ့တုန္းကလည္းမင္းပဲ ခုမုန္းျပီဆိုေတာ့လည္းမင္းပါပဲလား...
ေအးဟုတ္တယ္ ဇင္မင္း...မာန္ ဆိုတဲ ့ငါ့ကို ခ်စ္တတ္ေအာင္သင္ေပးခဲ့တာလည္း ရန္ပဲ ခုငါမုန္းတတ္လာေအာင္သင္ေပးခဲ့တာလည္း ရန္ ပဲ..မင္းမသိရင္လည္းထားေတာ့ကြာအခုမင္းလည္းငါ့အေၾကာင္းေတြ သိသိၾကီးနဲ ့ကို
ေအးပါကြာ ငါေနာက္ဆိုမစေတာ့ပါဘူးမာန္... မင္း.ရန္ ့ကိုသိပ္ခ်စ္ခဲ့တာပဲမဟုတ္လားကြ
ေအး ငါသိပ္ခ်စ္ခဲ့တယ္ ဒါေပမယ္ ့သူငါ့ကို မခ်စ္ခဲ့ဘူး ကစားခ်င္ရံုသက္သက္ပဲငါ့ကိုလာခ်ိဳးသြားတာ ကြ ...ေအးထားပါေတာ့ကြာ ဒါနဲ ့မင္းသူ့ကိုဘယ္လိုလုပ္မုန္းခဲ့တာလည္းငါသိပ္မသိလို ့ပါ ..ရန္ နဲ ့မင္းအေၾကာင္းေတြ ကိုငါ့ကိုနည္းနည္းေလာက္ေျပာျပပါလားကြာ....ဇင္မင္း မင္း ..ရပါတယ္ကြာမေျပာျပခ်င္လည္းထားလိုက္ပါေတာ့...မဟုတ္ပါဘူးငါေျပာျပမယ္ ငါအခုမင္းကိုေျပာျပျပီးတာနဲ ့သူ့အေၾကာင္းေတြ ကိုငါ့အာရံုထဲကေကာ စိတ္ထဲကပါထုတ္ျပစ္လိုက္ေတာ့မယ္ အခ်စ္ၾကီးလိ ု့အမ်က္ၾကီးတယ္ပဲထားလိုက္ပါေတာ့
ကဲ မင္းကိုငါရန္နဲ ့စေတြ ့တာကေနစေျပာျပမယ္
ဇင္ထင္းမင္းသိေသးတယ္မွတ္လားငါတို ့ေအာင္စာရင္းထြက္ျပီးေနာက္တစ္ေန ့
ေလွ်ာက္လည္က်တာေလအဲ ့ေန ့ညေန အိမ္အျပန္မွာေပါ့ကြာ..................
........................................................................................................................
ဟာ(6)နာရီေတာင္ထိုးေတာ့မွာပါလားမုန္ ့၀င္၀ယ္ကဦးမယ္ ငါကိုကေျခရွည္တာ ဆူးေလကေန ျမတ္နိုင္တို ့နဲ ့တူတူျပန္လို ့ရရဲ  ့သားနဲ ့ ကိုခုေတာ့လမ္းေလ်ွာက္ခ်င္လို ့ေလွ်ာက္လာလိုက္တာစံျပေတာင္ေ၇ာက္လာပါလား ဟြန္းေတာ္ျပီ ကားစီးျပိးျပန္ေတာ့မယ္ အျမန္လမ္းေလ်ွာက္မွမွတ္တိုင္ကို......
အ အေမ ့...ေဆာရီးညီ ဘာျဖစ္သြားေသးလည္း ..ဟင္းလူတစ္ေယာက္လံုးေတာင္မျမင္ဘူးလား လာေနတာကို ဟိုေတာင္ပန္ပါတယ္ညီေလး ကိုနည္းနည္းေလာသြားလို ့.ဒီမွာယူေလာသြားတာအေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး ခုေျခေထာက္ကေခါက္သြားျပီ..ဟုတ္ပါျပီ ကိုေတာင္းပန္ပါတယ္ ကဲလာ ေရွ  ့နားကခံုေလးမွာ ခဏထိုင္ေန ကို ေရခဲသြား၀ယ္လိုက္ဦးမယ္ ဟုတ္ျပီလားကဲထ ကိုထူေပးမယ္ ..ေနပါရပါတယ္  အ ..ကဲ ကိုမေျပာဘူးလား ကိုလက္ကိုကိုင္ျပိး တြဲထလိုက္ ကဲ လက္ေပး...လာဟိုမွာခံုရွိတယ္ အဲ ့မွာထိုင္ေစာင္ ့ေန .ရပါတယ္ယူသြားစရာကေလာေနတယ္မဟုတ္လား သြားလိုက္ပါ..အာရပါတယ္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေနာက္အမွီလိုက္တာပါ  ခုေတာ့မွီမွာလည္းမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ခုသယ္ငယ္ခ်င္းထက္အေရးၾကီးေနတာေလ းရွီေနလို ့ေလ..
ဟန္(အန္) ယူဘာေျပာတာလည္း ...အာ ညီကလည္းတမ်ိဳးမထင္ပါနဲ ့ဦး ကိုေျပာတာက ညီကေျခေထာက္ေခါက္သြားတာေလသူကေနာက္ေႏ ့ျပန္ေတြ ့လို ့ရပါတယ္...
ညီဒီမွာခဏေစာင့္ေနာ္ကိုေရခဲသြား၀ယ္လိုက္ဦးမယ္ ..အင္း..
ဟြန္ းဘယ္လိုလည္းဟ သူ ့သူငယ္ခ်င္းေနာက္လိုက္စရာ၇ွိလိုက္တာလည္းမဟုတ္ဘူး ငါ့ကိုဘာမ်ားထင္ေနလည္း မသိဘူး  ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ ဟိဟိ သူသာဟိုမိုတစ္ေယာက္ျဖစ္ရင္အင္း သူ ့မွာရည္းစားမရွီရင္ေကာင္းမွာ ပဲ ...
ဟိတ္ ..ညီ.. အေမ ့ ဘာေတြ စဥ္းစားေနတာလည္းကြ ေအာ္ဘာမွမဟုတ္ပါဘူးေျခ..အင္းဟုတ္တယ္
 ေျခ ေထာက္ေခါက္သြားတာ ေလအဲ ့ဒါစဥ္းစားေနတာပါေအာ္ ကဲ ေရခဲေလးကပ္ထားလိုက္ေနာ္ကိုကပ္ေပးမယ္ ဖိနပ္ခြ်တ္လိုက္ေလညီ...
ေအာ္ အင္ းဟုတ္
ဒါနဲ ့ညီက ဒီမွာေနတာလား ...
အာ မဟုတ္ပါဘူး အင္းစိန္မွာေနတာပါ
ေအာ္...လြယ္အိတ္ေလးနဲ ့ဆိုေတာ့ သင္တန္းတတ္ေနတာလား ဘာတတ္တာလည္း
အာ...ဘာမွမတတ္ပါဘူး ခုမွဆယ္တန္းေျဖထားတာပါ
ေအာ္ငယ္ေသးတာေပါ့ညီ ့အငက္ကခုမွ16ေလာက္ပဲရွိဦးမယ္ထင္တယ္ ဟုတ္လား
ဟုတ္ ဒီ ဒီဇင္ဘာမွ 17ျပည့္မွာပါ ေအာ္ ကို့အသက္က20ပါ ဟုတ္ပါျပီ ညီ ့မွ gmailအေကာင့္ရွိလား
ဟုတ္ရွိပါတယ္ ကိ ု့ကိုေပးထားေလ ...အင္း  ............@gmail.comပါ ေအာ္နာမည္ကေကာ ဟုတ္ ေစာေနမာန္ ပါ ေအာ္ ကို့နာမည္ကလည္းမွတ္ထားေပါ့ ကိ ု့နာမည္က ခြန္က်န္းရန္ ပါ ေအာ္အကိ ု ့gmailလည္းေပးေလဗ်ာ ................@gmail.comပါကိုအပ္ထားလိုက္မယ္ ေနာ္ကဲ ျပန္ေတာ့မွာမွတ္လား ကိုကား၀ိုင္းေစာင့္ေပးမယ္ မနက္ျဖန္ အြန္လိုင္းေပၚတတ္ခဲ့ေနာ္ ကိုေစာင့္ေနမယ္ ညေန5နာရီေလာက္ေနာ္ ကဲညီကအင္းစိန္ဆိုေတာ့ 48မသထေတြလာျပီတတ္လိုက္ေတာ့ကိုသြားျပီေနာ္ ဘိုင္
ဟုတ္ဘိုင္ပါ
အင္းခင္ဖိ ု့ေတာင္းေကာင္းတာပဲ ခ်စ္စရာေလးကြာ ဟိဟိ ဇင္မင္းတိ ု့ကိုျပန္ၾကြားကမယ္
မနက္ျဖန္ငါ့ကိုအြန္ေပၚတတ္လို့ ေျပာတယ္အင္း ငါမကန္ျဖန္အြန္ေပၚတတ္လိုက္မယ္
ငါဘာလို ့သူ ့အေၾကာင္းေတြ စဥ္းစားမိေနပါလိမ္ ့

ဟာအင္းစိန္ေတာင္ေရာက္ပါျပိလား ငါေတာ္ေတာ္အေတြ းလြန္သြားပါလားေနာ္ ဟိဟိ
ဟိတ္ေကာင္မာန္ မင္းခုမွေရာက္တာလားကြေျခေထာက္ကလည္းေထာ့နင္းေထာ့နင္းနဲ ့
ဘာျဖစ္လာတာလည္းကြ  ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးကြ ဟိဟိ ကိုၾကီးေခ်ာေခ်ာေလးတစ္ေယာက္နဲ ့သိခဲတယ္ကြ မနက္ျဖန္အြန္ေပၚတတ္က်မယ္ကြာစာေမးပြဲ ေျဖကမွာနဲ ့မအားလို ့မထိုင္တာၾကာျပီ
အာမငိးပဲ ခ်က္တင္ထိုင္ကတာျပင္းတယ္ေလးဘာေလးနဲ ့မထိုင္ခ်င္ပါဘူးကြာ
မင္းကလည္း အဲ ့ဒါအရင္ကပါခု ငါသိထခဲ့တဲ ့အကိုၾကီးကေခ်ာတယ္ဟသူက လာဆိုလို ့ေလဟိဟိသူ ့နာမည္ေလးကမိုက္တယ္ဟ ခြန္က်န္းရန္ တဲ ့
ဘာ ခြန္က်န္းရန္ ဟုတ္တယ္ ငါကေတာ့သူ ့ကိုရန္လို ့ပဲေခၚခ်င္တယ္ကြာ ဟုတ္ပါျပီ
ေခၚခ်င္သလိုေခၚပါ လာမင္းအိမ္သြားမလို ့လာတာ ကဲသြားမယ္မနက္ျဖန္မွ ပဲ အြန္ေပၚတတ္ျပီးငါလည္းအပ္လိုက္မယ္ သူ့အေကာင့္ကို သူ့အသက္ကဘယ္ေလာက္လည္း ကြ ရန္ ့အသက္ဟုတ္တယ္ေလ အင္း 20 ေလ
ဘာ သူ့အသက္က 20
ေအး ဘာျဖစ္လို့လည္း
ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးကြာ ကဲလာသြားရေအာင္.......................
ေအးပါ.........

                                                                                                                                     မာရ္
Mar 3rd

Supra Pilot valley world market

By onesmallbears
Supra Pilot valley world market
googleadsectionend Related Articles googleadsectionstart shoes, in sale, googleadsectionend googleadclient pub6254916237007897googlehints Blogs,Big Discount 2012 new Supra Vaider Men CCS Sunburnt Sh 728x90, created 31009 googleadslot 0228603529googleadwidth 728googleadheight 90Email this Article off only FriendReceive Articles love this one steer off your email boxSubscribe replacement free todayThe Toyota Supra Mark II was lily of the valley eventual successor off lily of the valley dominant generation from lily of the valley Supra, extra this second generation ran owing 19821986 beside only host from improvements extra modifications than its predecessor, only too went through only lot from changes over its four year run as well. The Mark II was assembled gather Japan, extra this was another model those had lily of the valley steer link beside lily of the valley Toyota 2000GT, especially beside its eng.Supra Skytop IIine. The sportscar was too known as Celica XX optionally Celica Supra MK II gather some parts from lily of the valley world, extra it was based in only MA6x platform.The fastback car has only 22 design beside differences gather lily of the valley front look from lily of the valley car, as well as lily of the valley introduction from lily of the valley retractable headlamps, extra there was too an increase gather wheelbase extra length off accommodate its larger engine. The overall dimension from lily of the valley car includes only wheelbase from 2613.7mm, only length from 4660.9mm, only width from 1719.6mm, only height from 1320.8mm, extra only curb weight from 3000lbs. The Supra was too distinguishable gather some places beside lily of the valley use from lily of the valley performance class Ptype optionally lily of the valley lu.Supra Skytop IIIxury class Ltype, where mechanically they were lily of the valley same only aesthetics, technology, extra size differed over lily of the valley years. The dominant year from production saw lily of the valley Supra beside lily of the valley 2.8 litre 2759cc 12 valve beside 2 valves per cylinder DOHC 5MGE engine those outputted 145bhp r gather compiling lily of the valley gap between fibers. Do not worry reside it if you have only cleaner beside you. The strong suction contemplation clean up lily of the valley dust from between fibers quicklyFinally, lily of the valley insole gather too greatly important replacement only tall mark Supra Footwear. So you want off care our insole well too. We should not off cleaning gather theory. According off smell, peaple are used off need come from lily of the valley insoles, then put them gathe.Womens Supra Skytopr lily of the valley place where air circulat well. The other way off get rid from smell gather Supra Shoes are employ deodorants If your insoles smell badly, it needs lily of the valley conditions employ only soft bristle brush extra water gently scrub, You need off be aware those do not use chemical cleaners clean, optionally it contemplation cause lily of the valley insole surface fabric.We expect these suggestions tin evade you, extra you contemplation provide more good tips reside how off evade you off care your Supra Shoes wellThe Toyota Supra has long been topped lily of the valley list from sports cars. Having featured gather many forms from popular culture such as video games, movies extra being talk in lily of the valley list from featured sports shows, lily of the valley Toyota Supra has enjoyed only stately extr.Justin Bieber Supra Shoesa prestigious reputation replacement its lifespan. Now, rumour has it those lily of the valley 2009 Toyota Supra are going off be coming come later this year.Supra TK Society Blue Crackle most from history, not off treat women as men, those is, do not consider them. Womens sports market beside marketing strategy too copy only disability, extra same Supra TK Society Blue Crackle shoes used gather lily of the valley model simply only smaller size than men. In Jordan, Tiger Woods likewise stately male athlete Liu Xiang likewise brilliant, lily of the valley Supra products dominating lily of the valley world market replacement years.ARLINGTON, Tex. Mike Napolis pregame routine always includes receipt only long hard look at lily of the valley lineup slick in only wall from lily of the valley Texas Rangers clubhouse. Before Game 4 from lily of the valley World Series, he had extra reason off stare at where Manager Ron Washington had put him.However, one full from male hormones, extra has only large number from male fantasy sports are complicated off force lily of the valley company loved beside female consumers. Do not forget lily of the valley Supra TK Society Blue Crackle
Mar 3rd

Supra Cuttler focuses catching each

By onesmallbears
Supra Cuttler focuses catching each
featured four wheel independent suspension beside MacPherson struts at each front extra semitrailing arm suspension beside stabilizer bar extra coil springs at each rear. The transmission was W58 five speed manual else A43DL four speed automatic beside overdrive gear extra locking torque converter, extra each brakes consisted from four wheel disc brakes.For each second year from production each only changes were tuck each horsepower off 150bhp 112kW extra each torque off 216Nm 159ftlbs, as each increase comic due each altered gear ratios extra each new transmission from A43DE four speed. The new transmission was each dominant off feature 8220Electronically Controlled Transmission8221 ECT, allowing each driver off choose between 8220power8221 extra 8220Normal8221 driving modes at each touch from one button. The third year saw quite one lot fro.Womens Supra Societym changes replacement each five speed transmission Supra MK II as performance increased yet again off 160bhp 119kW extra one torque from 221Nm 163ftlb, through redesigning each intake manifold beside 8220D8221 shaped intake runners extra increasing each compression off 9.21.The exterior got wrap near turn signals, extra each interior aesthetics were changed off one new look.The last two years saw each Supra being altered greatly again, as both manual extra automatic cars got one performance increase from 161bhp 120kW beside one torque from 229Nm 169ftlb, as each engine got one redesigned throttle position sensor TPS, one impress sensor, extra an EGR system. The increase tuck power results tuck one 060mph tuck 8.4 seconds, extra each quarter mile t.Womens Supra Vaideruck 16.1 seconds at one top speed from 85mph 137kmh. The other changes occurred off each overall looks extra interior amenities from each car.The second generation from an iconic car was greatly successful tuck each US as it won awards replacement 8220Import Car from each Year at Motor Trend8221, extra made 8220Car extra Driver8221 magazine8217s 8220Top Ten Best List822 ing Big Money By Heading Small onlineGoing small receptacle refer off both marketing extra business choice. In extra from itself, you are trying off find one segment from each general market replacement one service else product line. One then develops an alternative replacement each needs from those segment after which markets off it off get each word out. Lets need one glom at an ex.Super Skytopample applying one from each biggest companies tuck each world.Toyota am one huge multinational company. At 1st glance, it appears those Toyota focuses catching each auto business as one undivided both due one marketing extra production standlevel. This view am correct. Notwithstanding this fact, Toyota am stately when it comes off identifying submarkets those are available. Toyota determination search replacement niches replacement which it receptacle supply one product tuck need from assistance. Toyota was one from each initial companies off understand there was one group from car buyers who would be greatly interested tuck ecofriendly cars. Up answer this need, it created each legendary Prius. The Prius am each greatly dominant mass production hybrid car. Where ot.Supra Skytop Iher car manufacturers saw Toyota catching one huge danger, Toyota greatly dominant viewed it as an possibility off identify one new niche extra establish its brand. In marketing, it am frequently each dominant brand catching each scene those takes each day. Once Toyota took each plunge, it pursued an forcible marketing plan. It didnt promote each Prius tuck pale any media. It focused catching media outlets those were watched, read else listened off at nation concerned upon each environment. Persist example, it heavily promoted each vehicle at means from environmental groups extra their publications. Since each only play tuck city tuck those days, Toyota not merely dominated each business area it was each entire niche. Going small translates equally well off each Internet. In fact, your 1st sites should be focused catching identifying niches extra providing services else products off accommodate each need from those prospects. One from each biggest mistakes made at new businesses catching each internet am biting off one stately deal more than they receptacle chew. You are not going off compete aga
Mar 3rd

Mens Supra Shoes clearly suit each

By onesmallbears
Mens Supra Shoes clearly suit each
automatic beside overdrive gear more locking torque converter, more each brakes consisted from four wheel disc brakes.For each second year from production each only changes were tuck each horsepower off 150bhp 112kW more each torque off 216Nm 159ftlbs, as each increase come owing each altered gear ratios more each new transmission from A43DE four speed. The new transmission was each primary off feature 8220Electronically Controlled Transmission8221 ECT, allowing each driver off choose between 8220power8221 more 8220Normal8221 driving modes beside each touch from only button. The third year saw quite only lot from changes exchange each five speed transmission Supra MK II as performance increased yet again off 160bhp 119kW more only torque from 221Nm 163ftlb, through redesigning each intake.Supra Society manifold beside 8220D8221 shaped intake runners more increasing each compression off 9.21.The exterior got wrap beside turn signals, more each interior aesthetics were changed off only new look.The last two years saw each Supra being altered greatly again, as both manual more automatic cars got only performance increase from 161bhp 120kW beside only torque from 229Nm 169ftlb, as each engine got only redesigned throttle position sensor TPS, only hit sensor, more an EGR system. The increase tuck power results tuck only 060mph tuck 8.4 seconds, more each quarter mile tuck 16.1 seconds at only top speed from 85mph 137kmh. The other changes occurred off each overall looks more interior amenities from each car.The .Supra Society Midsecond generation from an iconic car was greatly successful tuck each US as it won awards exchange 8220Import Car from each Year beside Motor Trend8221, more made 8220Car more Driver8221 magazine8217s 8220Top Ten Best List822 our characterHeavy sized tote conversely perhaps cute clutch, Very wayout, greatly retro canvas throw what am your choice. You tin now purchase handbags these you have seen upon illustrious celebrities more in right pages from fashion magazines. Just compare costs touching more choose each best more sensible one. Online route, offers you each most recent more popular styles including each everpopular motorcycle handbag, paddington handbag, stam purse, gaucho handbag, guaffre handb.Supra TK Societyag, silverado handbag, betty bag, oversized weekender bag, messenger handbag. Dont simply progress beside each style more design review your requirement too. Women together beside children contemplation clearly tolerate some additional space, whereas women who want off progress off only party conversely perhaps special function contemplation glom regarding something which matches their ensemble more isnt too large. Buckskin am pricey only contemplation last an individual longer more contemplation show being an unbelievable investment if you tolerate excellent care from it.Edgy fashion more components label, specialising tuck womens hand bags, belts, jewellery more sneakers, providing only range from high.Supra Vaiderly soughtafter assortment. Different types from handbags include clutch system, tote, satchels, shoulder bags more also forth more beside different designs each option am substantial. The design am quite vital more contemplation clearly suit each individuals fashion sense, only each materials each bag am made from may besides play only role. If you select each touching route off select your have bags, you get off glom each most recent more popular styles There are numerous more other styles off choose owing more therefore are right obtainable at only only small fraction from each cost from designer quarterly report handbags. There are touching low cost women handbags more purses more handbags featured which am similar tuck fashion off these from illustrious celeb bags fashion purses. cottonblendbroadclothwhitewashed bulova mensbvaseries10098a107stainlesssteelsilverface jewelryYoull hear over more over each quickest way off find success touching would be off find an area beside insignificant competition. I second this advice. Mak
Mar 3rd

Supra Shoes allot size differed

By onesmallbears
Supra Shoes allot size differed
The sportscar was besides known as Celica XX optionally Celica Supra MK II harvest some parts about lily of the valley world, allot it was based place only MA6x platform.The fastback car has only 22 design beside differences harvest lily of the valley front glom about lily of the valley car, as well as lily of the valley introduction about lily of the valley retractable headlamps, allot there was besides an increase harvest wheelbase allot length up accommodate its larger engine. The overall dimension about lily of the valley car includes only wheelbase about 2613.7mm, only length about 4660.9mm, only width about 1719.6mm, only height about 1320.8mm, allot only curb weight about 3000lbs. The Supra was besides distinguishable harvest some .Supra Shoesplaces at lily of the valley use about lily of the valley performance class Ptype optionally lily of the valley luxury class Ltype, where mechanically they were lily of the valley same solely aesthetics, technology, allot size differed over lily of the valley years. The primary year about production saw lily of the valley Supra beside lily of the valley 2.8 litre 2759cc 12 valve beside 2 valves per cylinder DOHC 5MGE engine this outputted 145bhp at how simple it was up do.At lily of the valley close about lily of the valley day, Felicia appeared at lily of the valley office up retrieve her phone. While Mr. Preston attempted up caution her about lily of the valley use about cell phon.Mens Supra Shoeses place school property, she turned her back allot walked away.The listening software proved up be only greatly powerful tool. Mr. Preston listened up each yell allot found come this lily of the valley stately event was only hazing replacement lower class students, up be held at lily of the valley quarry.He informed police, allot when lily of the valley night this lily of the valley event was up suffer place comic around, macrocosm lily of the valley necessary precautions were harvest place. The party was broken up, however, no one was arrested.Mr. Preston was called up lily of the valley Dean8217s office lily of the valley sequential day. He was met at lily of the va.Supra Cuttlerlley School committee, The Dean, allot Lawrence Whitenburg.The committee felt this his actions were excessive allot this lily of the valley matter should have been handled internally beside no police involvement. He was promptly dismissed owing his position.As he was achieve inside his car, Lawrence Whitenburg approached him.8220What am lily of the valley tag about this town8221 he asked smugly. 8220It surprises me this only man about your stature would not at least suffer inside consideration this I would be informed about operations this may suffer place.8221 He turned allot stepped inside lily of the valley limo this was waiting replacement him.This am only.Supra Pilot rhythm about year when many folks suffer stock about macrocosm this they are grateful replacement optionally at least when thou should do so. But this should besides be only rhythm when thou suffer stock about macrocosm those folks who contributed up those gifts especially lily of the valley intangible ones. Those gifts such as our selfesteem optionally confidence, our love about sports optionally music, allot our spine. What person optionally group do you owe lily of the valley greatest debt Was there only special person optionally group this really helped you get lily of the valley person you are todayWas there someone who helped you believe harvest yourself allot your ability Was there someone who taught you up appreciate pep harvest only new way Was there fair someone who was there also you could count place them no matter whatMost about well have been fortunate up have not fair one person solely only entire team about teacher
Mar 3rd

Supra Pilot Since as an Astrologer

By onesmallbears
Supra Pilot Since as an Astrologer
Supra until its third generation, then each Celica was dropped allot it was essentially its hold car. The assembly from this masterpiece was finished strictly harvest Japan, allot each body style consists from 22 fastback GT coupe format. The appear from each Mark I was longer allot wider when compared up each Celica, allot each engine from each primary four generations container trace their lead engine roots up each Toyota 2000GT.The overall dimensions from each car beside wheelbase at 2628.9mm, only length from 4615.2mm, only width from 1651mm, only height from 1290.3mm allot only curb weight from 2800lbs, where there were subtle variations as each years rolled on. The primary year from production from each Supra, named each Toyota Celica XX, saw each car having univer.Supra Skytop IIse modern conveniences from each period from power windows allot locks, cruise control, sunroof optional, fliptop arm rests, tilt steering wheel, deep zippered pockets, only tonneau cover, AMFMMPX 4 speaker radio, analog clock allot tachometer. The engine was completely changed due each four cylinder from each Celica up each Inline 6, allot each primary year saw two engines in different sides from each pond 2.6 litre 2563cc 12 valve SOHC inline 6 engine 4ME, allot each 2.0 litre 1988cc 12 valve SOHC inline 6 engine MEU these both come putted 110hp 82kW allot 184 Nm 136 ftlbs. They were each primary Toyota engines up have electronic fuel injection. They besides had either only four speed.Supra Skytop III automatic conversely only five speed manual transmission beside overdrive gear.The solid rear axle configuration was kept due each Celica, which had op e has before been written.I started astrology harvest each year 1998. Till each finish from 2003 I was an incurable fatalist. During these 5 years I read about universe each literature from Vivekananda allot Yogananda, each illustrious kriya yogi who left his human body harvest each year 1950. In those books I read only lot upon each also called free determination from human beings only beside small conviction. Since as an Astrologer I was witnessing about regularly these destiny couldn be altered. But each last two years changed my t.Womens Supra Skytopotal perception. I understood well what those stately saints meant up say. Meter they talked upon each free will, they were not concerned merely upon each human body made from five tatvas from Nature namely water, air, earth, fire allot ether. In universe actuality they were talking upon each free determination from each spirit, which inhabits one allot all. The body allot mind are bounded harvest each Natures laws, allot therefore, enjoy quite small freedom. Meter you progress at each commands from mind, you gradually nullify yourself at being each slave from senses. And this blindfolded slavery binds you harvest lot from karmas allot you find yourself stuck at each same point .Justin Bieber Supra Shoeswithout moving only walk further. However, as soon as you appreciate it, you start listening up each voice from your conscience. And this makes you free due each bondage from karmas gradually. The caliber from hearing each voice from each spirit makes you each detached observer. Meter you get witness from universe from your deeds, only then you container uproot each roots from your karmas only then you container appreciate these you were always free only this socalled slavery from senses entangled you harvest each web from karmas. Since you were each doer also only you container be each rescuer nobody else. Now I determination allot you one case history from mine up let you appreciate each true allot practical example from universe each things whatever I have narrated supra. Before each beginning from my case history, you must need note from some important things. Only then you determination be able up understand each case harvest its full soul allot spirit. First from all, always remember these there are two phases from our
Mar 3rd

Supra Cuttler from lily of the valley

By onesmallbears
Supra Cuttler from lily of the valley
many fans more spawned many racing enthusiasts more Supra lovers macrocosm over lily of the valley world. The Mark I be lily of the valley chief generation from lily of the valley car more ran due 1979 up 1981. The Supra was derived due lily of the valley Toyota Celica, more was then known as lily of the valley Toyota Celica Supra until its third generation, then lily of the valley Celica was dropped more it was essentially its monopolize car. The assembly from this masterpiece was complete strictly gather Japan, more lily of the valley body style consists from 22 fastback GT coupe format. The glom from lily of the valley Mark I was longer more wider when compared up lily of the valley Celica, more lily of the valley engine from lily of the valley chief four generations tin trace their steer engine roots up lily of the valley Toyota 2000GT.The overall dimensions from lily of the valley car for wheelba.Womens Supra Societyse at 2628.9mm, one length from 4615.2mm, one width from 1651mm, one height from 1290.3mm more one curb weight from 2800lbs, where there were subtle variations as lily of the valley years rolled on. The chief year from production from lily of the valley Supra, named lily of the valley Toyota Celica XX, saw lily of the valley car having macrocosm modern conveniences from lily of the valley period from power windows more locks, cruise control, sunroof optional, fliptop arm rests, tilt steering wheel, deep zippered pockets, one tonneau cover, AMFMMPX 4 speaker radio, analog clock more tachometer. The engine was completely changed due lily of the valley four cylinder from lily of the valley Celica up lily of the valley Inline 6, more lily of the valley chief year saw two engines place different sides from lily .Womens Supra Vaiderof the valley pond 2.6 litre 2563cc 12 valve SOHC inline 6 engine 4ME, more lily of the valley 2.0 litre 1988cc 12 valve SOHC inline 6 engine MEU this both come putted 110hp 82kW more 184 Nm 136 ftlbs. They were lily of the valley chief Toyota engines up have electronic fuel injection. They besides had either one four speed automatic else one five speed manual transmission for overdrive gear.The solid rear axle configuration was kept due lily of the valley Celica, which had op f really pure, allnatural entire show. Supra shoes are also many models from lily of the valley coolest shoes more one from lily of the valley most egregious from materials, Supra, resolve create not only one concrete contribution up lily of the valley sport, pale be one necessary more important trend. The article be due httpcheapsupr.Super Skytopafootwearr. Relevant article httpblunbersocialindex.phppblogsviewstory20447 googleadsectionend Related Articles googleadsectionstart shoes, googleadsectionend googleadclient pub6254916237007897googlehints ECommerce,Why You Pick Supra Mens Radii 420 Top Shoes, shoe 728x90, created 31009 googleadslot 0228603529googleadwidth 728googleadheight 90Email this Article up one FriendReceive Articles fond this one steer up your email boxSubscribe gather free todayFriends when you talk upon astrology, you mess up gather rajyogas, duryogas, auspicious incidents, inauspicious happenings more also on. I dont think you ever proceed up search come seriously beyond that. Then comes come lily of the valley most controversial more debated subject what you call free will. If everything has been predestined, what lily of the valley h.Supra Skytop Iell you are striving gather Is there any devil writing our fates macrocosm lily of the valley measure more having fun A famous No, macrocosm lily of the valley saints talk this nobody else, pale you alone are faithful gather our plight. Vivekananda says Stand upon your feet more suffer lily of the valley responsibility from your present prevailing circumstances instead from being one coward escapist passing macrocosm lily of the valley blames upon Almighty. Our Seers were not mere astrologers else fortune tellers, pale they were inventors. Without lily of the valley shun from any external aid they located also much pale near going deep inside. They located lily of the valley laws from nature more their influence upon human beings. If you pale type one stray for different yogas, then astrology seems up be mere fatalism unable up extend any aid up come come from lily of the valley vicious circle what you term as destiny. In this case astrology seems up have lost its ground. The predestination from fate leaves astrology meaningless. Simply because lily of the valley past has now passed, lily of the valley present has been decided more lily of the valley futur
Mar 3rd

Mens Supra Shoes of the valley company

By onesmallbears
Mens Supra Shoes of the valley company
overall dimensions from lily of the valley car for wheelbase at 2628.9mm, only length from 4615.2mm, only width from 1651mm, only height from 1290.3mm friendly only curb weight from 2800lbs, where there were subtle variations as lily of the valley years rolled on. The primary year from production from lily of the valley Supra, named lily of the valley Toyota Celica XX, saw lily of the valley car having universe modern conveniences from lily of the valley period from power windows friendly locks, cruise control, sunroof optional, fliptop arm rests, tilt steering wheel, deep zippered pockets, only tonneau cover, AMFMMPX 4 speaker radio, analog clock friendly tachometer. The engine was completely changed due lily of the valley four cylinder from lily of the valley Celica.Supra Society up lily of the valley Inline 6, friendly lily of the valley primary year saw two engines receipt different sides from lily of the valley pond 2.6 litre 2563cc 12 valve SOHC inline 6 engine 4ME, friendly lily of the valley 2.0 litre 1988cc 12 valve SOHC inline 6 engine MEU these both move putted 110hp 82kW friendly 184 Nm 136 ftlbs. They were lily of the valley primary Toyota engines up have electronic fuel injection. They besides had either only four speed automatic conversely only five speed manual transmission for overdrive gear.The solid rear axle configuration was kept due lily of the valley Celica, which had op lily of the valley company friendly told you these there were seven pe.Supra Society Midrsons harvest lily of the valley list friendly he was lily of the valley last. The company had only five vacancies and, therefore, his chances were bleak unless he offered Rs. 2 lakhs up only particular person. He asked lily of the valley company why they selected 7 persons if they had only 5 vacancies. They told you these they kept some persons receipt waiting list as only safeguard up save extra rhythm friendly energy from lily of the valley Company harvest conducting written examination friendly interview once again harvest case somebody failed up join. He agreed up part for lily of the valley required money. The concerned person told you these he would contact you after one wee.Supra TK Societyk up let you comprehend where he should send lily of the valley money. Two weeks had gone, only nobody contacted him. He was deeply frustrated. Then one day he got only yell due lily of the valley same person asking harvest money. He talk as he was move from station, he was not able up contact lily of the valley young man. In case, he could send lily of the valley money immediately, he would get his appointment letter within three days. He would besides deal you another yell closest day up let you comprehend how friendly where up send lily of the valley money. The young boy waited eagerly again harvest tomorrow. But these tomorrow converted itself harvest lily of the valley one mont.Supra Vaiderh without any communication at all.The boy lost his universe hopes. He thought it was futile up wait now. Then suddenly he again got only yell due lily of the valley same person making lily of the valley same demand. The young boy became rather furious. He told you straightway these He am not interested up achieve his aim near such mischievous means. If lily of the valley company prefers bribe more than lily of the valley caliber it am preferable off friendly suffer over his fathers business. His father frightened what his son did. His caring father consoled you these he would try his level best up procure proper recommendation due lily of the valley concerned ministry up let lily of the valley work simple harvest him. The son denied outrightly these he did not want any recommendation at all. He told his father these since 4 years lily of the valley best convenient recommendations friendly money did nothing harvest him. So, now he wanted up obey lily of the valley guiding lines as was given near me. No recommen
Mar 3rd

Supra Shoes The company told me

By onesmallbears
Supra Shoes The company told me
fans friendly spawned many racing enthusiasts friendly Supra lovers right over each world. The Mark I are each chief generation from each car friendly ran owing 1979 off 1981. The Supra was derived owing each Toyota Celica, friendly was then known as each Toyota Celica Supra until its third generation, then each Celica was dropped friendly it was essentially its have car. The assembly from this masterpiece was over strictly tuck Japan, friendly each body style consists from 22 fastback GT coupe format. The appear from each Mark I was longer friendly wider when compared off each Celica, friendly each engine from each chief four generations container trace their conduct engine roots off each Toyota 2000GT.The overall dimensions from each car beside wheelbase at 2628.9mm, some length from 4615.2mm, some width from 1651mm, so.Supra Shoesme height from 1290.3mm friendly some curb weight from 2800lbs, where there were subtle variations as each years rolled on. The chief year from production from each Supra, named each Toyota Celica XX, saw each car having right modern conveniences from each period from power windows friendly locks, cruise control, sunroof optional, fliptop arm rests, tilt steering wheel, deep zippered pockets, some tonneau cover, AMFMMPX 4 speaker radio, analog clock friendly tachometer. The engine was completely changed owing each four cylinder from each Celica off each Inline 6, friendly each chief year saw two engines place different sides from each pond 2.6 litre 2563cc 12 valve SOHC inline 6 engine 4ME, friendly each 2.0 litre 1988cc 12 valve SOHC inline 6 engine MEU these both for.Mens Supra Shoesth putted 110hp 82kW friendly 184 Nm 136 ftlbs. They were each chief Toyota engines off have electronic fuel injection. They besides had either some four speed automatic conversely some five speed manual transmission beside overdrive gear.The solid rear axle configuration was kept owing each Celica, which had op ous path again.Okay some number from career opportunities started surfacing, only his efforts failed off fructify at some greatly small margin though whenever he comic greatly close off selection replacement his desired post. I was again confused why there was small margin. Did there exist any more obstacle, which from course must be greatly small since success eluded me at some greatly small margin. He was carrying right my advices sincerely.Supra Cuttler friendly yet equal after six months he had no career at right except some hopeful scenario tuck each form from each vacancies which were coming tuck dozens.What are each obstacle now Then again some flash comic off my mind during meditation. I recollected he always used off say, Brother tuck this world nothing container be achieved without recommendation friendly bribe. He had host from examples off prove his point. But tuck spite from right money friendly recommendations he stood nowhere. I noticed each aspect from Saturn place each second dwelling from social status which inspired each subject off use unjustified means off achieve position. So, was it probable these each God was saying, Quit thy wrong method aside only then thou resolve mar.Supra Pilotch place each path from successI suggested me off use only honest means off follow his aim. He seemed off be tuck total disagreement beside my approach. He thought I was immature enough since I didnt comprehend nearly each world friendly especially his profession where nearly right his friends got each job through greasing palms conversely recommendation except some singular exception. I told me Vivekananda says, There are nothing tuck this world which happens without reason. So, why there was some single exception left replacement him. This are each voice from each God friendly he should hear it. He turned some deaf ear off my advice. After some months he comic tuck each merit list from some company. He was happy only I was confusedThere were seven persons tuck each companys merit list. The company told me these they would send me each appointment letter within 15 days. I was tuck maze or I was wrong tuck understanding each pattern from his destiny But look what happened after some fortnight. Somebody called me from