Mar 27th

ႀကမၼာေရစက္နွင့္ ဖူးစာကံ

By satan*heart @ အလင္းေရာင္ ခ်စ္သူ

ကၽြန္ေတာ္ ပံုျပင္ေလး တစ္ပုဒ္ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ ဒီပံုျပင္ေလးကိုသိျပီးသားသူငယ္ခ်င္းေတြရွိသလို မသိေသးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္းရွိပါသ

ည္။ အခုကၽြန္ေတာ္ ဒီပံုျပင္ေလးကို ေျပာျပတာကေတာ့ ေျပာျပဖို ့အေႀကာင္းေတြ ဖန္လာလို ့ပါပဲ။ မသိရွိေသးတဲ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား သိရွိသြားျပီး

အခ်စ္ဆိုတာကို ဦးေႏွာက္နဲ ့စဥ္းစားျပီး မ်က္စိစံုမွိတ္ျပီး အခ်စ္အေနာက္ကို မလိုက္မိဖို ့ကို ရည္ရြယ္ပါသည္။ သိျပီးသားသူငယ္ခ်င္းမ်ားအေန

ျဖင့္လည္း ရႈေထာင့္မတူတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္တင္ျပခ်က္ကို ေ၀ဖန္သံုသပ္ေပးေစဖို ့ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ စာေရးျခင္းကို စာဖတ္ျခင္း

ထက္ပိုျပီး ၀ါသနာပါပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စာေရးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္စာေရးရာတြင္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းသက္သက္မ်ားသာ မဟုတ္ ဗဟုသုတရ

ေစလိုေသာ စာေကာင္းေပမြန္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သိျမင္ ခံစားရေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကို စာအျဖစ္ေျပာင္းလဲေရးတတ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္

ဟုဆိုရာမွာလည္း လူတိုင္းအားလံုးနီးပါး လိုက္နာႏိုင္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကိုသာ ေရးသားပါသည္။ ထို ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ရႈရေသာ အြ

န္လိုင္းမွ စာေကာင္းေလးမ်ားကိုလည္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ျပန္လည္ေ၀မွ်တတ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေမးႀကပါလိမ့္မည္။

မင္းစာေရးတာ၀ါသနာပါရင္ စာေရးဆရာ လုပ္စားပါလားလို ့ေမးလာေကာင္းေမးလာႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၀ါသနာသည့္အတြက္စာေရ

းတာျဖစ္သည့္အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေနနဲ ့ေတာ့ မလုပ္ေသးပါ။ တစ္ခုေသာ အခ်ိန္ကိုကၽြန္ေတာ္ေစာင့္ေနတာပါဟုသာ ေလာေ

လာဆယ္မွာေတာ့ ေျဖႀကားပါရေစ။ ထိုကဲ့သို ့ေသာ အခ်ိန္တစ္ခုကို ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ကေလာင္သြားသည့္ဒီ့ထက္မကေ

သာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ထက္ေနေစရမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ က်ံဳး၀ါးထားသည့္အတြက္ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ကေလာင္ေသြးေနပါသည္။ ကၽြန္ေ

တာ္ပံုျပင္ေလးကို မေျပာခင္ ဘာေႀကာင့္ေျပာရသည္ကို ရွင္းျပခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို အြန္လိုင္းမွာ ေတြ ့သည့္ အခ်ိဳ ့ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ာ

က အခ်စ္ ဆိုသည့္အေႀကာင္းကို ေတာ္ေတာ္ေလးေမးျမန္းႀကပါသည္။ အခ်စ္ ဟုဆိုအပ္ေသာ လူအမ်ား definition အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုႀကေသာ၊ ခို

င္လံု က်ေသာ အေျဖတစ္ခုကို ေပးရန္ခက္ခဲေသာ ေ၀ါဟာရ အေႀကာင္းကို ေတာ္ေတာ္ေလး ေမးျမန္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အခ်စ္ဇာတ္

လမ္းမ်ား အခ်စ္နွင့္ပက္သက္ေသာ လူ ့ခံစားမႈ အေႀကာင္းမ်ားကို ေရးပါသည္။ အခ်စ္ပါရဂူ တစ္ေယာက္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ဘာေႀကာင့္ အခ်စ္

ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရကို လူေတြ မရွင္းႏိုင္သလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ လူေတြရဲ ့စိတ္က လာတာျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်စ္

သည္လည္း ထိုသူမ်ား၏ ခံယူခ်က္ ခံစားခ်က္အတိုင္း ေျပာင္းလဲေနသည့္အတြက္ ေျပာျပရန္ ခဲယဥ္းသည့္ ေ၀ါဟာရ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

အခ်ိဳ ့ေသာသူမ်ားသည္ အခ်စ္ ဆိုေသာ အရာကို ေတြးေတာျပီး မိမိရဲ ့ဘ၀အနာဂတ္ကိုပါ ေမ့ေလ်ာ့သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ႀကပါသည္။ ဒါသည္ ဦး

ေႏွာက္ကို မသံုးဘဲ သတိဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေမ ့ေလ်ာေနေသာေႀကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။ ႏွလံုးသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္..

ႏွလံုးသားသည္ လူ ့ဘ၀အသက္ရွင္ရန္အတြက္သာ သူအလုပ္ျဖစ္ေသာ ႏွလံုးခုန္ုျခင္း အလုပ္ကိုသာ လုပ္ေပးပါသည္။ ဦးေႏွာက္သည္ ကၽြန္

ေတာ္တို ့လူေဘာင္အတြင္းမွာ အက်ိဳးျပဳမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဘ၀ကို အေျခတည္တံေအာင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူမွတ္သာ

းႏိုင္ရန္ ထိုသင္ယူထားေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ စြယ္စံုသံုးတစ္ခုျဖစ္သည္ဆိုတာကို လူေတြေမ့ျပီး ႏွလံုးသားကိုေရွ ့တန္

းတင္ေနႀကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာသည့္ ႏွလံုးသားဆိုသည္မွာ လူအမ်ား တင္စားႀကသည့္ အခ်စ္သာျဖစ္သည္။ အခ်စ္သည္ လူ ့ဘ၀အတြ

က္ အေရးမပါဘူးလားဆိုေတာ့ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါပါသည္။ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္သာ အေရးပါေသာ အခ်စ္ကို မည္သည့္အတြက္

ေႀကာင့္ ဘ၀ တစ္ခုလံုးစာ လုပ္ရပါသနည္း။ ဦးေႏွာက္မရွိဘဲ သင္တို ့ နွလံုးသားတစ္ခုျဖင့္ေနႀကည့္ပါ။ သင္အသက္ေတာ့ရွင္ေနမည္။ မည္

သည့္ေနရမွာမွ အသံုး၀င္ေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္မည္မဟုတ္။ ထိုနည္းတူ ဦးေႏွာက္တစ္ခုတည္းျဖင့္သာေနမည္။ ရက္စက္မႈမ်ား ႀကီးမားေ

သာ နယ္ေျမလုမႈ စီးပြားလုမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေပမည္။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုသည္မွာ ဘက္မွ်ေအာင္ သံုးတတ္ေစရန္သာ ရည္ညႊန္းပါသည္။ စဥ္းစား

ပါ၊ ခ်င့္ခ်ိန္ပါအခ်စ္၏ သားေကာင္မျဖစ္ေစလိုေသာ ေစတနာသာရွိပါသည္။ အခ်စ္ေႀကာင့္ ကိုယ့္ရဲ ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြပ်က္စီးျပီး ဘ၀မွာ ဘယ္

လိုမွ သံုးမရသည့္ ျဖစ္အင္ သာဓက မ်ားစြာကို ေတြ ့ေနသည့္အတြက္ေျပာျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းေတာ့ ခံစားတတ္သည္။ လြမ္းတတ္

သည္။ ခ်စ္တတ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း အသည္းကြဲဘူးသည္။ ခ်စ္ဘူးသည္။ လြမ္းခဲ့ဘူးပါသည္။ အဲဒီေတာ့..သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အႀကံ

ေလးေပးခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ အခ်စ္နဲ ့ပက္သက္ျပီး ဇာတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြ အေပါင္းအသ

င္းမ်ား၏ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမ်ားရွိပါသည္။ သူတို ့အေႀကာင္းကို ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ခိုင္းတာမဟုတ္ပါ။ သူတို ့၏ ရင္ဖြင့္ခ်က္မ်ားကိုနားေထာင္

ျပီး ေတြးေတာပါ။ ဆင္ျခင္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ သာ ထိုကဲ့သို ့ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ပါက ျပႆနာကိုဘယ္လိုရွင္းမယ္ဆိုတာကို အစဥ္ ေတြးေတာ

ႀကည့္လွ်င္ သင္သည္ အခ်စ္ဆိုေသာ လွည့္စားသည့္ ေ၀ါဟာရ ကို အသိဥာဏ္ သတိဥာဏ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္သည္ သူ ့ဘာ

သာေနေနတာပါ....လူေတြကသာ အေရာင္ေတြမ်ိဳးစံုျခယ္ေနႀကတာပါ။ ကဲ ကၽြန္ေတာ္ပံုျပင္ေလးစေျပာေတာ့မယ္ဗ်ာ....။

      တစ္ခါတုန္းကေပါ့ သိပ္ခ်စ္ႀကတဲ့ ခ်စ္သူ ႏွစ္ဦးရွိပါတယ္။ သူတို ့ႏွစ္ေယာက္ ခ်စ္ႀကတဲ့ အခ်ိန္ကာလက ၃ ႏွစ္ ၃မိုးေတာင္ခ်စ္ခဲ့ႀကတာပါ။

ေကာင္ေလးက ၃ ႏွစ္ျပည့္တဲ ့ႏွစ္မွာပဲ ေကာင္မေလးကို လက္ထပ္ဖို ့ခြင့္ေတာင္းခဲ့တယ္။ ေကာင္မေလးကလည္း ႀကည္ႀကည္ျဖဴျဖဴလက္ခံလို

က္ျပီး ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘေတြကလည္း သေဘာတူႀကပါတယ္။ အားလံုးက အဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့လိုေပါ့။ ေကာင္ေလးကေတာ့ ႀကည္ႏူးမဆံုး

တျပံဳးျပံဳးေပါ့ေနာ္။ သူ ခ်စ္တဲ့ ေကာင္မေလးကို သူ ့တစ္ဘ၀လံုးပိုင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ေလ။ လက္ထပ္ဖို ့တစ္ပတ္အလိုမွာေတာ့ ေကာင္မေလး

က မထင္မွတ္ဘဲ အျခားေကာင္ေလးတစ္ေယာက္နဲ ့ လက္ထပ္သြားပါသတဲ့။ အဲဒီမွာ ၃ ႏွစ္ခ်စ္ခဲ့ရတဲ့ ေကာင္ေလးမွာ မအိပ္ႏိုင္ မစားႏိုင္ေတြ

ျဖစ္ျပီး သူခ်စ္တဲ့ေကာင္မေလးကိုပဲ တမ္းတေနေတာ့သတဲ့။ ေနာက္ဆံုး ေကာင္ေလးမွာ အဲလို လြမ္းတဲ့စိတ္နဲ ့မစားမေသာက္ဘဲ ေနလာလိုက္

တာ အိပ္ယာထဲလဲ ေသအံလုလုကို ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဖိုးအိုတစ္ေယာက္က ေကာင္ေလးဆီကိုေရာက္လာျပီး ေႀကးမံုျပင္

(မွန္)တစ္ခ်က္ကိုယူလာျပပါတယ္။ အဲဒီေႀကးမံုက ရိုးရိုး ႀကးမံု မဟုတ္ဘူး။ ေရွ ့ျဖစ္ေနာက္ေႀကာင္းေတြကို ႀကည့္ႏိုင္တဲ ့ ေႀကမံုပါ။ အဖိုးကေ

ကာင္ေလးကိုေျပာတယ္။ ဒီမွန္ကို ေသခ်ာႀကည့္ဖို ့ေပါ့။ ေကာင္ေလးကလည္း မွန္ကိုေသခ်ာႀကည့္လိုက္ေတာ့ ကမ္းစပ္တစ္ခုမွ ေကာင္မေလး

တစ္ေယာက္လဲေနသတဲ့။ အဲဒီလဲေနတဲ ့ေကာင္မေလး ကိုေသခ်ာႀကည့္လိုက္ေတာ့ သူခ်စ္ခဲ့ ျမတ္ႏိုးခဲ့ရတဲ့ေကာင္မေလးျဖစ္ေနတယ္တဲ့။ အဲဒိ

ေကာင္မေလးကို ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က ကမ္းစပ္မွာ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေရာက္လာသတဲ့။ အဲဒီေကာင္ေလးကေတာ့ အခုကုတင္ေပၚမွာ

လဲေနတဲ့ ေကာင္ေလးေပါ့။ သူက ကမ္းစပ္မွာ လဲေနတဲ့ ေကာင္မေလးကို ႀကည့္လိုက္ေတာ့ ေသဆံုးေနတာကို သိလိုက္ရသတဲ့။ ဒါနဲ ့ေကာင္

ေလးရဲ ့စိတ္မွာ

       “ေအာ္..ဒီေကာင္မေလး ငယ္ငယ္ေလးနဲ ့ဆံုးရွာတယ္..ပင္လယ္ေလေတြနဲ ့ သူေတာ့ ခ်မ္းရွာမွာပဲ..”

ဆိုတဲ့အေတြးနဲ ့ သူ ့ကိုယ္ေပၚမွာ ၀တ္ထားတဲ့ ကုတ္အက်ၤ ီေလးကို ေကာင္မေလး ကိုယ္ေပၚမွာ လႊားေပးခဲ့သတဲ့။ ျပီးေတာ့ သူ ့လမ္းသူဆက္

ေလွ်ာက္သြားတာေပါ့။ သိပ္မႀကာပါဘူး ေကာင္မေလး အနားကို ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ထပ္ေရာက္လာတယ္။ သူကေတာ့ ေကာင္မေလး

ေဘးမွာႀကာရွည္စြာ ထိုင္ေနျပီးေတာ့ ေကာင္မေလးကို ေပြ ့ခ်ီလိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္စြာ သျဂိဳလ္ေပးလိုက္ပါတယ္တဲ့။ တျဖည္းျဖည္

းနဲ ့ေႀကမံုျပင္က ပံုရိပ္ေတြက ေပ်ာက္သြားပါတယ္။ အဖိုးအိုက ကုတင္ေပၚမွာ မ်က္လံုမ်ား အေရာင္မွိန္ေနျပီး လြမ္းရိပ္သန္းေနေသာ အင္အား

ခ်ိနဲ ့ေနေသာ ေကာင္ေလးကို သနားစရာ သတၱ၀ါတစ္ေယာက္လို ႀကည့္လိုက္ျပီးေတာ့

      “ဒီထဲမွာ ေတြ ့ခဲ့တဲ ့ပထမ ေကာင္ေလးက သားပဲ..အဲဒီတုန္းက ေကာင္မေလးကို အေပၚ အက်ီ ၤေလးျခံဳေပးတဲ့ေရွးေရစက္ေႀကာင့္ ေကာ

       ာင္မေလးနဲ့ သားေတြ ့ျပီး ၃ ႏွစ္ ၃မိုး အရမ္းခ်စ္ႀကတဲ့ ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ေပးရတယ္..ဒါေပမယ့္ ဖူးစာဆိုတာပါမလာဘူး..ေနာက္ဒုတိယ

       ေရာက္လာတဲ့ေကာင္ေလးက်ေတာ့ ေကာင္မေလး ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကို ေကာင္းမြန္စြာ မီးသျဂၤဳလ္ ပို ့ေဆာင္ေပးလိုက္လို ့သားရဲ့ေနာက္

       မွေတြ ့ေပမယ့္လည္း ၃ ႏွစ္ေလာက္မခ်စ္ခဲ့ရေသာ္လည္း သူနဲ ့ ေကာင္မေလး လက္ထပ္ခြင့္ရလိုက္ပါတယ္သား...”

ပံုျပင္ေလးကေတာ့ ဒါပါပဲ။ သူငယ္ခ်င္းတို ့ေရာ ..အခ်စ္အတြက္ပူပန္ေနေတာ့မွာလား။ ကိုယ္နဲ ့ကိုယ့္ခ်စ္သူနဲ ့ေရစက္တစ္ခုေႀကာင့္သာ ဆံုစ

ည္းႀကရတယ္။ ဖူးစာ မပါလို ့ကေတာ့ ဘယ္လိုပဲ လုပ္လုပ္ အေႀကာင္းအရာ တစ္ခုကေတာ့ဖ်က္မွာပဲ။ ဒါကို မည္သည့္အတြက္မ်ားသူ ့ကိုမရ

လို ့ဆိုျပီး မရရေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနရပါသနည္း။ ကိုယ္နဲ ့သူေရစက္မပါလို ့ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲသူနဲ ့ေတြ ့ေအာင္ႀကိဳးစား

ႀကိဳးစား ေတြ ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အ၀င္အထြက္ေလးလြဲသြားတာမ်ိဳး ေတြျဖစ္တတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ ့က်ေတာ့ ခ်ိန္းမထားပါပဲ တိုက္ဆိုင္စြာဆံုမိႀက

တာမ်ိဳးေတြျဖစ္တတ္ပါသည္။ အားလံုးေသာ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား အရာရာကို သတိေလးနဲ ့စဥ္းစားဆင္ျခင္ႀကပါဗ်ာ။ အထက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာ

တဲ့ပံုျပင္ေလးနဲ ့ကၽြန္ေတာ္ရဲ ့အခ်စ္အေပၚ အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

သတၱ၀ါမ်ားအားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာႀကပါေစဗ်ာ

အလင္းေရာင္ခ်စ္သူ

Mar 27th

“ ခ်စ္သူဖတ္ဘို႕ ”

By ph7love

 “ခ်စ္သူဖတ္ဘို႕ ”

နူးညံ့ညံ့ ငါ့နွလံုးသားကုိ

မ်က္၀န္းခ်ိဳခ်ိဳေတြနဲ့သူ....

ၿပဳစားခဲ့တယ္....

ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ငါ့ဘ၀ထဲကုိ

တံခါးေခါက္ၿပီးသူ..

၀င္လာခဲ့တယ္...

တံခါးေခါက္ခဲ့တဲ့ သူ႕အၿပစ္လား

ဒါမွမဟုတ္..

တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့မိတဲ့ ငါ့အၿပစ္ေၾကာင့္လား..

ငါ့နွလံုးသားေတြ တစ္ရစ္ၿပီးတစ္ရစ္

အခ်ည္ေနွာင္ခံလိုက္ရတယ္...

သူ႕အၾကည့္

သူ႕အၿပံဳးေတြ ေရာၿပြန္းရင္းေပ့ါ..

အခုဆိုရင္...

သူမရွိတဲ့ ငါ့ဘ၀

သူမရွိတဲ့ ငါ့ကမၻာမွာ

ငါေနသားမက်ေတာ့ပါဘူး...

သူ...ငါ့အနားမွာ မရွိတဲ့အခ်ိန္

သူ...ငါ့အနားမွာေ၀းေနတဲ့အခ်ိန္

အဲ့ဒီအခ်ိန္ေတြမွာ

ငါ့နွလံုးသားေလး

အသက္ရႈသံေတြရပ္တန္႕ကုန္ၿပီ...

 “ငါေသေတာ့မယ္ထင္တယ္ ”

အသက္ဆက္မယ့္ သူ႕အသံ

သူ႕စကား... သူ႕အၿပံဳးမ်ားကုိ ငါ...

အငမ္းမရလိုက္ရွာေနမိတယ္...

ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ အနမ္း၀ိုင္တစ္ခြက္...

နႈတ္ခမ္းခ်ိဳခ်ိဳေတြေရာၿပီး...

သူတိုက္လာတဲ့အခါ...

ေသာက္သံုးမိတဲ့ ငါေလ...

သူ႕ကုိပုိၿပီး ရူးသြပ္သြားမိတယ္..

အခုဆိုရင္...

သူမရွိတဲ့ကမၻာ

သူမရွိတဲ့ငါ့ဘ၀မွာ

ငါမေနတတ္ေတာ့ပါဘူး...

ထားမသြားပါနဲ႕ေတာ့ခ်စ္သူ...

ငါ့ခႏၶာ...

ငါ့နွလံုးသားေတြ

အသက္မဲ့သြားနိုင္လို႔ပါ...

အရူးတစ္ေယာက္လို

တတြတ္တြတ္နဲ႕

ငါ့မာန..င့ါသိကၡာေတြခြာခ်ၿပီး...

ခ်စ္သူ ေရွ့မွာ ဒူးေထာက္

မ်က္နွာေတာ္ေမာ္ဖူးၿပီး

“ ထားမသြားပါနဲ႕ ” လို႕

ငါတိုင္တည္ပါရေစ...

“ ထားမသြားပါနဲ့ ”...

..........

                                                     နွလံုးသားထဲက

                                              လက္တစ္ဖက္ၿဖင့္

                                            ဘုန္းသဂၤါ

Mar 26th

အီးေမးလ္မွဟာသမ်ား

By ဇြဲတိမ္ညိဳေဇာ္(scorpio)
*အီးေမးလ္တခ်ိဳ႔မွ ဟာသမ်ား*


*ကုလားကားေတြမရွိရင္ ဘယ္ေတာ့မွမသိႏိုင္မယ့္အခ်က္ေတြကေတာ့*

 - မင္းသားဟာ အျပင္းထန္ဆံုး အရိုက္အႏွက္ခံေနရခ်ိန္မွာေတာင္
 နာက်င္ပံုမျပေပမယ့္ မင္းသမီးက အနာကို သန္႔စင္ၿပီးေဆးထည့္ေပးတဲ့ အခါမွာေတာ့
 နာက်င္ၿပီးတြန္႔သြားတတ္ပါတယ္။
 - မင္းသားနဲ႔မင္းသမီးဟာ မိုးေရထဲမွာ အရင္မ"က"ရေသးသေရြ႕ ခ်စ္သူမျဖစ္ရပါဘူး။
 - မိတ္ကပ္ေတြဟာလည္း တစ္ခါလိမ္းၿပီးရင္ မိုးရြာရြာ ေနပူပူ
 ဘယ္လိုအေျခအေနမွာျဖစ္ျဖစ္ ဒီအတိုင္းပဲရွိေနပါတယ္။
 - မင္းသားနဲ႔မင္းသမီး ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ ကြင္းျပင္ထဲမွာ ကေနတုန္း ရုတ္တရက္
 (ဘယ္ကေရာက္လာသလဲဆိုတာ ဘုရားပဲ သိႏိုင္တဲ့) လူ(၁၀၀)ေလာက္ ထြက္လာၿပီး
 သူတို႔နဲ႔အတူ ၀င္ကေလ့ရွိပါတယ္။
 - ဇာတ္သိမ္းခန္းက်ရင္ မင္းသားဟာ သူနဲ႔တိုက္ခိုက္ေနတဲ့လူဆိုးက
 သူ႔အစ္ကိုျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔ကိုၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ အိမ္ေဖာ္မိန္းမႀကီးက
 သူ႔အေမျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲအရာရွိႀကီးက သူ႔အေဖျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားသူႀကီးက
 သူ႔ဦးေလးျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္သိရွိသြားတတ္ပါတယ္။
 - ရုပ္ရွင္ထဲက စကားေတြၾကားမွာ ခပ္က်ယ္က်ယ္ေျပာၿပီး အမ်ားဆံုးညွပ္သံုးတတ္တဲ့
 အဂၤလိပ္စကားလံုးေတြကေတာ့ "No Problem", "My God!", "Get Out!", "Shut Up!",
 "Impossible" နဲ႔ "Please forgive me!" တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
 - မင္းသား မင္းသမီးေတြဟာ သီခ်င္းဆိုေနတုန္းမွာပဲ ေျမႀကီးေပၚလွဲခ်ၿပီး
 လူးလွိမ့္ႏိုင္သလို အ၀တ္အစားေတြလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းႏိုင္ၾကပါတယ္။
 - သူတို႔ေတြဟာ အုန္းပင္ေတြၾကားမွာ ေျပးလႊားျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုျခင္း၊
 မ်က္ေတာင္မ်ား ပုတ္ခတ္ပုတ္ခတ္လုပ္ျခင္း၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ျဖတ္ကနဲ
 အၾကည့္ခ်င္းဖလွယ္ျခင္း၊ အ၀တ္အစားလဲျခင္းမ်ားကို တျပိဳင္ထဲမွာ လံုး၀မေမာမပန္းဘဲ
 လုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။


*တရုတ္သိုင္းကားေတြမရွိရင္ ဘယ္ေတာ့မွမသိႏိုင္မယ့္အခ်က္ေတြကေတာ့*


 - မင္းသားရဲ႕ မိဘျဖစ္ရတဲ့သူေတြဟာ ကံမေကာင္းတတ္ၾကပါဘူး။ မင္းသားငယ္စဥ္ဘ၀မွာ
 ရန္သူေတြသတ္တာခံရၿပီး မင္းသားက မိဘမဲ့ျဖစ္သြားေလ့ရွိပါတယ္။
 - ဒဏ္ရရၿပီး ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္ေနတဲ့ လူေတြဟာ အသက္ကိုရေအာင္ရႈၿပီး
 သူ႔ကိုဘယ္သူသတ္သလဲဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔စကားအနည္းငယ္ေျပာၿပီးမွ (ေသေၾကာင္းျပတဲ့
 အေနနဲ႔) ေခါင္းကေစာင္းက်သြားပါတယ္။
 - သိုင္းပညာရွင္ေတြဟာ ေခါင္မိုးေတြ သစ္ပင္ေတြေပၚမွာ အေ၀းႀကီးကို
 ေခၽြးလံုး၀မထြက္ဘဲ ပ်ံႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားျမိဳ႕ေတြရြာေတြကို ခရီးထြက္တဲ့
 အခါေတြမွာေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး (ဒါမွမဟုတ္) ျမင္းစီးၿပီး သြားၾကရရွာပါတယ္။
 - မင္းသားသူရဲေကာင္းေတြဟာ ပိုက္ဆံရဖို႔အတြက္ အလုပ္မလုပ္ေပမယ့္ ၀ယ္စားတဲ့
 အစားအစာေတြအတြက္ ေပးဖို႔ ေရႊတံုးေငြတုံးေတြ သူတို႔မွာ အျမဲ ရွိေနတတ္ပါတယ္။
 - တိုင္းျပည္က ဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီး၊ ဘယ္ေနရာေတြမွာပဲ ေရာက္ေနေန
 မင္းသားနဲ႔လူဆိုးေတြဟာ မၾကာခဏ လမ္းမွာဆံုေလ့ရွိၾကပါတယ္။
 - အတြင္းဒဏ္ရာေတြ ကုသရတာလည္း အရမ္းလြယ္ကူပါတယ္။ တင္ပလင္ေခြထိုင္၊
 ဒူးေခါင္းေပၚမွာ လက္ေတြတင္ၿပီးရင္ ေခါင္းက မီးခိုးေတြထြက္သြားတာနဲ႔
 ေပ်ာက္ပါၿပီ။
 - သူတို႔ဟာ အက်ီလက္ေတြ ခါးပတ္ေတြထဲမွာ ပစၥည္းေတြအမ်ားႀကီး (အထူးသျဖင့္
 ေရႊတံုးေငြတံုးေတြ) ထည့္ႏိုင္ၿပီး ဘယ္ေတာ့မွလည္း ျပဳတ္မက်ၾကပါဘူး။*မိန္းမမ်ားႏွင္႔တူေသာ အားကစား*

15 & 20 ၾကား ေဘာလံုး 22 ေယာက္ ၀ိုင္းလုသည္
20 & 25 ၾကား ဘတ္စကတ္ေဘာ 12 ေယာက္၀ိုင္းလုသည္
25 & 30 ၾကား စားပဲြတင္ တင္းနစ္ 2 ေယာက္သာက်န္သည္ ဟိုဖက္ပုုတ္ထုတ္
ဒီဖက္ပုတ္ထုတ္
30 & over ေဂါက္သီး ေဝးသထက္ေဝးေအာင္ ရိုက္ထုတ္ၾက သည္


*တိုက္ဆိုင္လိုက္ပံုမ်ား*

မနီသည္ အတန္းထဲတြင္ အျမဲအိပ္ငိုက္ ေလ႔ ရွိ သည္။ တစ္ေန႔ မနီအိပ္ေပ်ာ္ေနစဉ္
ဆရာမ။ ။ မနီ ကမာၻ ျကီး ကို ဘယ္သူ ဖန္ဆင္းခဲ႔လည္း ?
မနီ အိပ္အိုက္ေနသျဖင္႔ မၾကားေသာ္ေၾကာင္႔ သူမ ေနာက္ တြင္ ထိုင္ေန ေသာ ကို
ျဖိဳးမွ ေဘာ႔ပင္ႏွင္႔ ထိုး၍ သ တိ ေပးလိုက္ သည္။ ထိုအခါ -
မနီ။ ။" ဘုရားသခင္" ( လန္႔သြား သျဖင္႔ ေရာင္၍ ေအာ္လိုက္သည၊္ ထို႔ေနာက္ သူမ
ျပန္လည္ အိပ္ ေပ်ာ္သြား ျပန္သည္)။
ဆရာမ။ ။ ေတာ္ လိုက္ တာ၊ ေနာက္ တစ္ခု ထပ္ေမးမယ္၊ တို႔ ရဲ႔ ကယ္တင္ရွင္ က ဘယ္သူလဲ
သမီး ?
ဆရာမ ေမး သည္ ကို မနီ မၾကား ၊ အိပ္္ လို႔ ေကာင္း ေနသည္ ၊ ထို႔ ေၾကာင္႔
ကိုျဖိဳးမွ ေဘာ႔ပင္ျဖင္႔ ထိုး၍ သတိ ေပး ရျပန္ သည္။
မနီ။ ။ (လန္႔သြားျပန္ သျဖင္႔ ေရာင္၍ ထေအာ္ျပန္သည္၊ ထို႔ေနာက္
တဖန္အိပ္ေပ်ာ္ျပန္ေလသည္ ) " ဂ်ီးဆပ္ ခရုိက္စ္"
ဆရာမ။ ။ မွန္ ပါ တယ္၊ ဆရာမ ေနာက္ဆံုး တစ္ ခု ေမး ခ်င္ တာ ကေတာ႔ ၂၃ ေယာက္ေျမာက္
ကေလး ေမြးျပီးတဲ႔ေနာက္ မွာ ဧဝ က အာ ဒမ္ ကို ဘာ ေျပာခဲ႔ လည္း ????
ဒီတစ္ခါ ေတာ႔ ကို ျဖိဳး အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ မနီ ကို ေဘာ႔ ပင္ႏွင္႔ နာနာ ထိုး၍
သတိေပးလိုက္ သည္။မနီ အေတာ္ နာ သြား သည္။ထို႔ေၾကာင္႔ အိပ္ ယာ မွ ႏုိုး လာ သျဖင္႔
ရုတ္တရတ္ ထလိုက္ ကာ -

မနီ။ ။ ေနာက္တစ္ ခါ ငါ႔ ကို ထပ္ ထိုး ရဲ ထိုးၾကည္႔ ၊ နင္႔ ဟာ ကို ထက္ပိုင္း
ခ်ိဳးပစ္မယ္


*
အဖတ္မွားၾကပံုမ်ား*
က်ား။ ။ မိန္းမ မင္းခုဘာလုပ္ေနလဲ?
မ ။ ။ စာဖတ္ေနတယ္ေလ...
က်ား ။ ။ ဘာစာလဲ
မ ။ ။ ဘာလုပ္မလို႕လဲ...တရားစာေပါ့...ရွင္ကဖတ္ခ်င္လို႕လား
က်ား ။ ။ ဟင့္အင္း...ဒါေပမဲ့ ဖက္ေတာ့ဖက္ခ်င္တယ္...
မ ။ ။ ဒါမ်ားဖတ္ေပါ့...
က်ား ။ ။ လာေလ...ဖက္မယ္...
မ ။ ။ ေရာ့ ဖတ္ေလ....က်ဳပ္ေတာ့ သားနဲ႕သြားအိပ္ေတာ့မယ္...

*တတိယ*
က်ား ။ ။ မင္းငါ့တတိယ မယားနဲ႕တူတယ္
မ ။ ။ ရွင္ဘယ္ႏွစ္ခါ လက္ထပ္ဖူးလဲ
က်ား ။ ။ ၂ ခါ

*အားသလား*
က်ား ။ ။ ဒီထိုင္ခံု အားေနသလား။
မ ။ ။ အားပါတယ္။ ရွင္ ထိုင္ခ်ရင္ ေနာက္ ထိုင္ခံု တစ္ခုလည္း အားသြားပါလိမ့္မယ္။

*လက္ေဆာင္*
က်ား ။ ။ ကြၽန္႕ေတာ့္ကိုယ္ကို ခင္ဗ်ားဆီ လွဴခ်င္ပါတယ္။
မ ။ ။ ၀မ္းနည္းပါတယ္။ ကြၽန္မ လက္ေဆာင္ အေပါစား လက္မခံပါဘူး။

*သြားမလား*
က်ား ။ ။ မင္းေနရာ သြားမလား၊ က်ဴပ္ေနရာ သြားမလား။
မ ။ ။ရွင္က ရွင့္ေနရာသြား၊ ကြၽန္မက ကြၽန္မေနရာသြားမယ္။

*မင္းတို႕သိရဲ႕လား*
ႏြားသိုးၿခံတစ္ခုမွာ ေပါ႕
ႏြားသိုး က ၃ေကာင္ရွိတယ္ ႏြားမက ၁၀၀ ရွိတာေပါ႕....ႏြားသိုး ၃ေကာင္က
ခြဲတန္နဲ႕ႏြားမေတြကိုပိုင္ၾကတယ္ အၾကီးဆံုးေကာင္က ၅၀ ပိုင္တယ္ူ
အလတ္ေကာင္က ၃၀ . အငယ္ဆံုးေကာင္က ၂၀ ေပါ့
တစ္ေန႕မွာ ၿခံရွင္က ႏြားေပါက္နုန္းနည္းလိုဆိုၿပီးႏြားသိုတစ္ေကာင္ထပ္၀ယ္ေတာ့
နဂိုရွိတဲ႕ ၃ ေကာင္က မေက်နပ္ဘူး သူတိုရဲႏြားမေတြခြဲေပးရမွာဆိုေတာ႕..
သူတို ၃ ေကာင္တိုင္ပင္တာေပါ႕ အၾကီးဆံုးေကာင္က စၿပီးေၿပာတယ္ "
ငါကေတာ႕တစ္ေကာင္မွမခြဲေပးနိဳင္ဘူးကြ " အလတ္ေကာင္ကလည္း "ငါလည္းမေပးနိဳင္ဘူး"
ေဒါသေတြထြက္ေနႀကတာေပါ႕ ၃ေကာင္စလံုး.....
ခဏေနေတာ႕ ၿခံရွင္၀ယ္လိုက္တဲ႕ႏြားသိုးအသစ္က ေရာက္လာေရာ ၁၀ ဘီးကားနဲၿခံထဲ၀င္လာတယ္
ကားေပၚကေန ႏြားသိုးႀကီးလည္းဆင္းလာေရာ ၁၀ဘီးကားက ေခါင္းေတာငေထာင္သြားတယ္
ႏြားသိုး ၃ေကာင္လန္႕သြားတာေပါ႕   ဒါနဲအၾကီးဆံုးေကာင္က "ငါေတာ႕ ၂၀
ေကာင္ေလာက္ခြဲေပးလိုက္ေတာ႕မယ္ကြာ  အလတ္ေကာင္ကလည္း ေအငါလလည္း ၁၀
ေကာင္ေလာက္ေတာ႕ခြဲေပးမွၿဖစ္မယ္ကြ"
အငယ္ဆံုးေကာင္ကဘာမွမေၿပာဘူး ႏွာမႈတ္လိုက္ ခြာယွက္လိုက္ပဲလုပ္ေနတယ္.....ဒါနဲ႕
အႀကီး ၂ ေကာင္ကေမးတာေပါ႕ "ဟဲေကာင္မင္းလဲနဲနဲခြဲေပးလိုက္ေလကြာ မင္းနာအံုးမယ္"
ေပါ႕ဒါနဲ႕အငယ္ေကာင္ကၿပန္ေၿပာတယ္" ေအးငါသိတယ္ကြ
ငါ႕ကိုအထီးမွန္းသိေအာင္ငါလုပ္ၿပေနတာ မင္းတို႕သိရဲ႕လားတဲ႕"

**တရားမွ်တလိုက္ပံုက**

တစ္ခါက ဆိတ္တစ္ေကာင္ က ေမာင္ေအးရဲ့ ျခံထဲက ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ စားျပီးဖ်က္ဆီး
ပစ္လို့ ေမာင္ေအးက ရိုက္သတ္လိုက္ သတဲ့။ အဲ့ဒီေတာ့ ဆိတ္ပိုင္ရွင္ ေမာင္ေခြး က
တင္းျပီး ထင္းတံုး နဲ့ ေပါက္လိုက္တာ ေမာင္ေအးမိန္းမ ကိုမွန္ျပီးကိုယ္ဝန္
သံုလပ်က္က်သြာတယ္။ ဒီလိုနဲ့ အခ်င္းမ်ားျပီး ရပ္ကြက္ေကာင္စီ တရားရံုးကို
ေရာက္လာေတာ့ တရာသူျကီး က အျဖစ္အပ်က္ အစံုအလင္ကို နားေထာင္ျပီး စီရင္ခ်က္ခ်လိုက္
ပံုက ေမာင္ေအး က ေမာင္ေခြး ရဲ့ဆိတ္ကို သတ္လို့ ဆိတ္တစ္ ေကာင္ျပန္ အစားေပးေစ။
ေမာင္ေခြး က ေမာင္ေအး မိန္းမ ကိုယ္ဝန္သံုးလ ပ်က္က်ေအာင္လုပ္လို့ ေမာင္ေအး
မိန္းမကို ကိုယ္ဝန္ သံုးလ ရိွ ေအာင္ျပန္လုပ္ေပးေစတဲ့။

**လူမွားလို.*
*
အလြန္ေအးတဲ့ေဆာင္းတမနက္မွာ ကိုရီးယားသားတေယာက္ဟာ ထံုးစံအတိုင္း
နွင္းေလွ်ာစီးဘို.
မိန္းမကိုနႈတ္ဆက္ျပီး ထြက္ခဲ.တယ္။လမ္းေရာက္မွ ရာသီဥတုက အရမ္းဆိုးလာေတာ့
လွည့္ျပန္လာျပီး
'အားးးးးးးးးး ဒီေန.ရာသီဥတုကေတာ္ေတာ္ဆိုးတာပ'ဲလို.ေျပာျပီးမိန္းမေဘ
းျပန္ဝင္အိပ္ခိ်န္မွာ မိန္းမက လွည့္မျကည့္ပဲျပန္ေျပာလိုက္ပံုက
'ဒါေတာင္အိမ္ကေကာင္ျကီးက နွင္ေလွ်ာစီးဖို.သြားေသးတယ္' တဲ့။

**ပစ္တာလည္းပစ္ေပါ့ နည္းနည္းေတာ့သတိထား**

ျမို့မွာ တကၠသိုလ္သြားတက္တဲ့သားျပန္လာေတာ့ ေတာမွာေနတဲ့
အေဖက(ရိုးရိုးအအ)ဒိလိုေျပာတယ္
အေဖ။ ။''ငါ့သား ျမို့မွာေက်ာင္းသြားတက္တာ ပညာကိုျကိုးစားသင္ေနာ္။
အေပ်ာ္အပါးတို့ ေလာင္းကစားတို့မလုပ္နဲ့ ျကားလား''
သား။ ။ ''မလုပ္ပါဘူးအေဖရယ္။ တစ္ခါတစ္ရံပိုကာေလးဘာေလးေတာ့ ပစ္တာေပါ့။''
အေဖ။ ။ ''ေအး ေအး။ ပိုကာပစ္ရင္လည္း ေသခ်ာျကည့္ပစ္။ မ်က္စိမ်က္နွာ မွန္ဦးမယ္။''
*
 ျမန္မာကားမ်ားၾကည့္ျပီး ရရွိလာေသာ ဗဟုသုတ (၁၀၀)*

၁။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ခဏခဏ အတိတ္ကို ျပန္သတိရေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး
မ်ားေသာအားျဖင့္ အတိတ္ကို အျဖဴအမည္းျဖင့္သာ သတိရေလ့ရွိသည္။

၂။ သီခ်င္းနားေထာင္ေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္ျပီး သီခ်င္းနားေထာင္ေနရင္း
အတိတ္အေၾကာင္းမ်ား ျပန္ေတြးေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၃။ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ စကားစျမည္ေျပာမည္ဆိုပါက .. အစာလံုး၀မစားရ။
(သိပ္စားခ်င္လွ်င္ အရည္တခုခု သို႕မဟုတ္ အနည္းငယ္မွ် စားခြင့္ရွိသည္။ )

၄။ မိန္းကေလးမ်ား ကားပ်က္လွ်င္ အနီးအနားတြင္ ကူညီေပးခ်င္ေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ား
အမ်ားအျပားရွိသည္။

၅။ ထိုေယာက်္ားေလးမ်ားအားလံုးသည္ ကားျပင္တတ္သူမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။

၆။ ထိုမိန္းကေလးသည္ Handphone ရွိေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္
လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားကိုသာ အကူအညီေတာင္းေလ့ရွိသည္။

၇။ Professional Graphic Designer တစ္ေယာက္သည္ Laptop ျဖင့္ Touch pad ကို
သံုးျပီး အံၾသေလာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို Microsoft paint ျဖင့္
ဖန္တီးေလ့ရွိသည္။

၈။ Instant Messenger / Chat Client ဆိုသည္မွာ Pagemaker / MS Word ကို
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

၉။ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားသည္ စာရြက္မ်ားျဖင့္သာ အလုပ္ရႈပ္ေနတတ္ၾကျပီး
ကြန္ပ်ဴတာသံုးေလ့မရွိၾက။

၁၀။ သူခိုးမ်ားသည္ အသံမၾကားေအာင္ ေျခဖ်ားေထာက္ျပီး လမ္းေလ်ာက္ေလ့ရွိသည္။

၁၁။ ဆင္းရဲသားမ်ား ရန္အလြန္ျဖစ္ၾကသည္။

၁၂။ ရုပ္ဆိုးသူမ်ားသည္ လူဆိုး၊လူမိုက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၁၃။ လူမိုက္မ်ားသည္ ေဘာင္းဘီသာ၀တ္ၾကျပီး ပုဆိုး၀တ္ေလ့မရွိၾက။

၁၄။ လူဆိုးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ ကုတ္အက်ီ (သို႕) Leather Jacket ၀တ္ေလ့ရွိျပီး
တခါတရံ ဦးထုပ္ေဆာင္းတတ္ၾကသည္။

၁၅။ လူဆိုးမ်ားသည္ ျခံက်ယ္ၾကီးမ်ား၊ တိုက္ပ်က္ၾကီးမ်ားတြင္ စခန္းခ်ေလ့ရွိသည္။

၁၆။ ေထာင္မွထြက္လာသူမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ကိုင္စားေလ့မရွိဘဲ လူဆိုး
မ်ားျဖင့္သာ ျပန္လည္ေပါင္းသင္းျပီး ဆက္လက္ဆိုးသြမ္းၾကသည္။

၁၇။ Snooker ကစားသူ အမ်ားစုသည္ အက်င့္ပ်က္ လူေပြမ်ားသာျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

၁၈။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေရကူးကန္နားသို႕ေရာက္လွ်င္ မည္သူ႕ကိုမဆို
ေရထဲသို႕တြန္းခ်ေလ့ရွိသည္။

၁၉။ စီးပြါးေရးသမားအမ်ားစုသည္ အေနာက္တိုင္း၀တ္စံုကို
၀တ္စံုျပည့္၀တ္ဆင္သြားလာေလ့ရွိသည္။

၂၀။ ထိုလူအမ်ားစုသည္ အနက္ေရာင္ လက္ဆြဲေသတၱာမ်ားကိုင္ေဆာင္ ေလ့ရွိၾကသည္။

၂၁။ ဖန္ခြက္က်ကြဲလွ်င္ ထိုသူႏွင့္ပါတ္သက္သူ တစံုတေယာက္မွာ
ေသေဘး(သို႕)အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေနရသည္မွာ အေသအခ်ာပင္။

၂၂။ ေသခါနီးလူမမာမ်ားသည္ စကားအလြန္မ်ားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၂၃။ သူတို႕စကားေျပာလို႕ မျပီးမခ်င္း ေသေလ့မရွိ။

၂၄။ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ ထန္းေတာရွိတတ္ျပီး၊ အဆိုပါထန္းေတာတြင္ အခ်ိန္ျပည့္
မူးရူးေနသူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ ထန္းရည္ဆိုင္ရွိသည္။

၂၅။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘ၀သည္ ကင္တင္းတြင္ တေနကုန္ထုိင္ျပီး ရီစရာဟာသမ်ားေျပာကာ
ေကာင္မေလးမ်ားကို ထိုင္ငမ္းေနေသာ ေန႕ရက္မ်ားျဖစ္သည္။

၂၆။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ Myanmar Info Tech ( ICT Park ) ႏွင့္
အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

၂၇။ စာသင္ခန္းထဲတြင္ စိတ္ၾကိဳက္စကားေျပာခြင့္ရွိသည္။

၂၈။ ေက်ာင္းသူ မိန္းကေလးအမ်ားစုသည္ အသံစြာက်ယ္စြာက်ယ္ စကားေျပာေလ့ရွိျပီး၊
ကင္တင္းတြင္ ဟီးဟီးဟားဟား လုပ္ေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၂၉။ ထိုမိန္းကေလးမ်ားသည္ ဆိုင္ထဲသို႕ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္လာလွ်င္
၀ိုင္းစတတ္ၾကသည္။

၃၀။ အစခံရေသာ ေယာက်္ားေလးတိုင္း ရွက္ျပီး အမွားမွား အယြင္းယြင္း
မ်ားလုပ္ေလ့ရွိသည္။

၃၁။ အသက္မည္မွ်ပင္ၾကီးေစကာမူ အထက္တန္းေက်ာင္း တက္ေလ့ရွိၾကသည္။

၃၂။ လူငယ္ ေယာက်္ားေလး မိန္းကေလးမ်ားသည္ ၃ေယာက္ ၄ေယာက္ အဖြဲ႕လိုက္သာ
ေပါင္းသင္းေလ့ရွိၾကသည္။ တေယာက္တည္း ေနေလ့သိပ္မရွိ။

၃၃။ ေယာက်္ားေလးအဖြဲ႕မွ တေယာက္ေယာက္ႏွင့္ မိန္းကေလးအဖြဲ႕မွ တေယာက္ေယာက္
ခ်စ္သူရည္းစားျဖစ္သြားလွ်င္ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ထိုမိန္းကေလးအဖြဲ႕မွ အျခားေသာ
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ရည္းစားျဖစ္သြားေလ့ရွိသည္။

၃၄။ သမီးရည္းစားမ်ားသည္ သီခ်င္းဖြင့္ထားေသာ ပန္းျခံထဲတြင္
ေျပးလႊားေနၾကေလ့ရွိသည္။

၃၅။ မိန္းကေလးမ်ား ေအာ့အန္ပါက ကိုယ္၀န္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။

၃၆။ ကိုယ္၀န္ရွိေသာမိန္းကေလး ေခ်ာ္လဲလွ်င္ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ဖို႕ ၉၀% ေသခ်ာသည္။

၃၇။ ေမြးလာေသာ ကေလးမွာ ေယာက်္ားေလးျဖစ္လွ်င္ လင္ေယာက်္ားမွာ
အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေလ့ရွိသည္။

၃၈။ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားသည္ စိတ္ဆိုးလွ်င္ ပါးရိုက္ေလ့ရွိၾကသည္။

၃၉။ အသည္းကြဲသူမ်ားသည္ အလြမ္းသီခ်င္းမ်ား နားေထာင္ျပီး ငိုေၾကြးေလ့ရွိၾကသည္။

၄၀။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ပါက အဆိုပါမိန္းကေလးႏွင့္
ရည္းစားျဖစ္တတ္သည္။

၄၁။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္အား မေက်နပ္၍ လက္စားေျခလိုလွ်င္
သမီးရည္းစားအျဖစ္တြဲေလ့ရွိသည္။

၄၂။ အရက္မူးလာရင္ အာေလး လွ်ာေလးျဖင့္ စကားေျပာတတ္ျပီး ..
ေျပာသမွ်စကားအမ်ားစုမွာ ရန္စကားမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။

၄၃။ အရက္ဆိုင္အတြင္းရန္ျဖစ္လွ်င္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရဲလာဖမ္းေလ့မရွိ။

၄၄။ မူးရူးျပီးအိမ္ျပန္လာလွ်င္ အိမ္ရွိေကာင္မေလးမ်ားအား မတရားျပဳက်င့္တတ္ၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ စားပြဲေပၚမွ ပန္းအိုလဲသြားျခင္း၊ က်ကြဲျခင္း၊
ပန္းပြင့္ေၾကြျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

၄၅။ အခန္းတစ္ခန္းအတြင္းမွ ထြက္လာျပီး ပုဆိုးျပင္၀တ္လွ်င္ မုဒိန္းေကာင္ျဖစ္သည္။
(မူးေနသူျဖစ္ျပီး မ်က္ႏွာတြင္ အဆီျပန္ေနပါက ၁၀၀% ေသခ်ာသည္။)

၄၆။ မတရားျပဳက်င့္ခံရသူတိုင္း ကိုယ္၀န္ရွိလာၾကသည္။

၄၇။ သူတို႕သည္ အမ်ားအားျဖင့္ တရားစြဲေလ့မရွိၾက။

၄၈။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေလ့လဲမရွိသည့္အျပင္ ကေလးကို ေတာရြာတခုခုသို႕သြားျပီ
ခက္ခဲဆင္းရဲစြာ ေမြးေလ့ရွိသည္။

၄၉။ အိမ္မ်ားတြင္ ေခ်ာေမာလွပေသာ အိမ္ေဖၚေကာင္မေလးမ်ားရွိတတ္သည္။

၅၀။ ထိုအိမ္ေဖၚေကာင္မေလးမ်ားသည္ အိမ္ရွင္၏ သားမ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းသြားတတ္ၾကသည္။

၅၁။ ရုပ္ဆိုးေသာအိမ္ေဖၚအား မည္သူမွ် မတရားျပဳက်င့္ျခင္းမရွိ။

၅၂။ ေခတ္လူငယ္အမ်ားစုသည္ Shopping Mall မ်ား၊ Snack Shop မ်ားတြင္ တခ်ိန္လံုး
အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတတ္ၾကသည္။

၅၃။ အဆိုပါ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေတြ႕သမွ် ေကာင္မေလးမ်ားအား မ်က္စပစ္ျပျခင္း စသည္
စသည္မ်ား စိတ္ၾကိဳက္လုပ္ခြင့္ရွိသည္။

၅၄။ မိန္းကေလးမ်ား အဖြဲ႕လိုက္ ခရီးထြက္ပါက ေယာက်္ားေလးအဖြဲ႕တဖြဲ႕ႏွင့္
လမ္းခရီးမွာ ၾကံဳေတြ႕ေလ့ရွိျပီး ခ်စ္သူရည္းစားျဖစ္သြားေလ့ရွိသည္။

၅၅။ ေယာက်္ားေလးမိန္းကေလးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အေခ်ာဆံုးတေယာက္မွ လြဲျပီး က်န္ေသာ
သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ တခ်ိန္လံုး ဟာသလုပ္ျပီး ရီစရာမ်ားေျပာေနတတ္ၾကသည္။

၅၆။ ေခတ္လူငယ္အမ်ားစုမွာ မိဘ တစ္ဦး(သို႕)ႏွစ္ဦးစလံုး မရွိတတ္ၾက။ ဦးေလး အေဒၚမ်ား
သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္သာေနေလ့ရွိၾကသည္။

၅၇။ စတိုးဆိုင္ရွိ အေရာင္းစာေရးမမ်ားအား စိတ္ၾကိဳက္ ရည္းစား
စကားေျပာခြင့္ရွိသည္။

၅၈။ (အေရာင္းတာ၀န္ခံ/မန္ေနဂ်ာ/Security) မည္သူကမွ် မတားဆီးၾက၊
အေႏွာင့္အယွက္မေပးေလ့မရွိၾက။

၅၉။ မည္သူမဆို Taxi ငွားစီးလွ်င္ မည္သည့္အခါမွ ေစ်းမဆစ္ၾက။

၆၀။ အသက္၄၀ေက်ာ္ မိန္းမၾကီး ၉၀% ခန္႕မွာ အတင္းေျပာတတ္သူမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။

၆၁။ ရႈပ္ေပြေသာ မိန္းမမ်ားသည္ အခ်ိန္ျပည့္ ဖဲရိုက္ေနေလ့ရွိသည္။

၆၂။ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အဖိုး၊အဖြားမ်ားသည္ ၾသဇာအရွိဆံုးလူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၆၃။ ညအခ်ိန္မေတာ္ လမ္းမေပၚတြင္ သီခ်င္းအက်ယ္ၾကီးဆိုျပီး ဂစ္တာတီးေနသူမ်ားကို
တရပ္ကြက္လံုးက သည္းညည္းခံၾကသည္။

၆၄။ ဂစ္တာတလံုးထဲျဖင့္ Drum/Keyboard အသံမ်ားထြက္ေအာင္ တီးတတ္ၾကသည္။

၆၅။ ေကာင္မေလးမ်ားသည္ အေဖၚမပါဘဲ ညအခ်ိန္မေတာ္ လူျပတ္ေသာ လမ္းမ်ားတြင္
သြားလာေလ့ရွိသည္။

၆၆။ ထိုလမ္းမ်ားတြင္ အေဖၚမပါေသာ ေကာင္မေလးအား ဆြဲလားရမ္းလားလုပ္ဖို႕
အရက္မူးေနေသာ လူရမ္းကားမ်ား လူဆိုးမ်ား ေစာင့္ေနတတ္သည္။

၆၇။ ထိုမိန္းကေလးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းေလ့မရွိၾက။

၆၈။ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ တစ္ေယာက္တည္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ ၂ေယာက္၃ေယာက္မကေသာ လူဆိုး၊
လူမိုက္မ်ားႏွင့္ ရန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ရန္ျဖစ္သည့္အခါမ်ားတြင္ တုိက္ဆိုင္စြာ
ေဘာင္းဘီရွည္သာ ၀တ္ထားေလ့ရွိသည္။

၆၉။ ရန္ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လဲက်သြားပါက ရံႈးျပီျဖစ္သည္။

၇၀။ အလြန္ေခ်ာေမာလွပေသာ ေကာင္မေလးမ်ားတြင္ ခပ္ေပါေပါခပ္ခ်ာခ်ာ အစ္ကိုတစ္ေယာက္
ရွိေနတတ္သည္။


၇၁။ ထိုမိန္းကေလး၏ အေဖသည္ သူ၏သားမက္ေလာင္းအား မည္သည့္အခါမွ် မ်က္ႏွာေက်ာမတည့္။

၇၂။ နယ္မွ တေယာက္တည္းလာေနေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ သိန္းခ်ီေပးရေသာ
အခန္းမ်ားငွားေနတတ္ၾကျပီး ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြားလာေလ့ရွိသည္။

၇၃။ ဆင္းရဲသား အလုပ္သမားမ်ားသည္ စုတ္ခ်ာေသာ (တခါတရံ) စုတ္ျပဲေနေသာ
အ၀တ္အစားမ်ားသာ အျမဲလိုလုိ၀တ္ဆင္ၾကသည္။

၇၄။ ခ်မ္းသာသူတို႕၏ သားသမီးမ်ားသည္ ဘြဲ႕ရျပီးသည္အထိ အလုပ္ လုပ္ေလ့မရွိၾက။

၇၅။ အသည္းကြဲသူမ်ားသည္ မီးရထားလမ္းေဘးတြင္ လမ္းေလ်ာက္ေနေလ့ရွိသည္။

၇၆။ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာေသာ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးမ်ားသည္ ဆင္းရဲျပီးေခ်ာေမာလွပေသာ
ေကာင္မေလးအား လက္ထပ္ခြင့္ရရန္ ေယာက္ခမေလာင္းမ်ားအား ေငြျဖင့္ သိမ္းသြင္းတတ္သည္။

၇၇။ အျဖဴေရာင္ကုတ္အက်ီရွည္၀တ္ထားျပီ
း နားက်ပ္လည္ပင္းတပ္ထားသူတိုင္း ဆရာ၀န္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (သို႕) ဆရာ၀န္တိုင္း
ဂ်ဴတီကုတ္၀တ္ျပီး နားက်ပ္လည္ပင္းဆြဲထားတတ္ၾကသည္။

၇၈။ ခြဲစိတ္ကုသမႈမေအာင္ျမင္လွ်င္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီးသည္ ခြဲခန္းအတြင္းမွ
ေခါင္းယမ္း၍ (သို႕) မ်က္ႏွာပ်က္၍ ထြက္လာတတ္သည္။

၇၉။ မင္းသား(သို႕) မင္းသမီး၏ အေမမ်ားတြင္ ႏွလံုးေရာဂါ (သို႕)
ေသြးတိုးေရာဂါမ်ားရွိတတ္သည္။

၈၀။ တယ္လီဖုန္းမွ သတင္းဆိုးၾကားရလွ်င္ တယ္လီဖုန္းေျပာေနရင္းမွ
မူးေမ့လဲသြားတတ္သည္။

၈၀။ တယ္လီဖုန္းမွ သတင္းဆိုးၾကားရလွ်င္ တယ္လီဖုန္းေျပာေနရင္းမွ
မူးေမ့လဲသြားတတ္သည္။

၈၁။ အလြန္ေတာ္ေသာမိန္းမမ်ားသည္ အသံုးမက်ေသာ (သို႕) အလြန္မာနၾကီးေသာ
ေယာက်္ားမ်ားကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။

၈၂။ အလြန္ထက္ျမက္ေသာ မိန္းမမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ အဆင္မေျပ။

၈၃။ လူငယ္မ်ား၏ နာမည္အမ်ားစုမွာ ေခၚရခက္ေသာ ေတာက္ညင္ကတ္ဖြယ္နာမည္မ်ား
ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

၈၄။ တခါတရံ မည္သို႕မွ် ေတြးေတာယူဖြယ္မရေလာက္ေသာ နာမည္မ်ဳိးရွိသည္။

၈၅။ ထိုေတာက္ညင္ကတ္ဖြယ္နာမည္ဆိုးကို မည္သူကမွ် စျခင္းေနာက္ျခင္း
ေျပာင္ေလွာင္ျခင္းမျပဳၾက။

၈၆။ ေယာက်္ားေနာက္ ခိုးရာလိုက္ေျပးသြားေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ မိဘမ်ားအား
ခိုးရာလိုက္သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း .. လိုက္မရွာရန္ ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ေၾကာင္း
.. အစရွိသျဖင့္ စာေရးထားတတ္ၾကျပီး .. အိပ္ယာေပၚ သို႕မဟုတ္ အိပ္ယာေဘးက
စားပြဲေပၚတင္ထားေလ့ရွိၾကသည္။

၈၇။ ထိုစာအမ်ားစုတြင္ သမီးမိုက္ ဆိုေသာ စာသား ပါေလ့ရွိသည္။

၈၈။ ေယာက်္ားေလးအမ်ားစုကေတာ့ မိဘကို မိန္းမခိုးမည့္ကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး လံုး၀
အသိေပးေလ့မရွိ။

၈၉။ ႏွဲသံၾကားပါက (နာတာရွည္) မမာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ား ေသတတ္သည္။

၉၀။ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏အခန္းသည္ လူမေနသည့္အခန္းကဲ့သို႕
အစဥ္အျမဲရွင္းလင္းေနတတ္ျပီး သန္႕ရွင္းေနေလ့ရွိသည္။

၉၁။ အိမ္ေဖၚမိန္းမမ်ား၊ ျခံေစာင့္မ်ားသည္ အိမ္ရွင္၏ သမီးအား မမေလး ဟုသာ
ေခၚေလ့ရွိသည္။

၉၂။ အခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးစကားမ်ားကိုပင္ ေလးနက္ေအာင္ တမင္ၾကိဳးစား
ဖ်စ္ညွစ္ေျပာတတ္ေသာ အက်င့္မ်ားရွိလာၾကသည္။

၉၃။ လူၾကားထဲတြင္ အိေျႏၵပ်က္ေလာက္ေအာင္ တကိုယ္လံုးႏွင့္ လက္မ်ားရမ္းခါလႈပ္ျပီး
စကားေျပာတတ္သူမ်ားကို .. မထူးျခားသေယာင္ ဆက္ဆံေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။

၉၄။ လူငယ္မ်ားသည္ ပူအိုက္ေသာရာသီမွာပင္ အေႏြးထည္မ်ား၀တ္ဆင္ၾကေလ့ရွိသည္။

၉၅။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အမ်ားစုမွာ စာၾကိဳးစားသည္ကို မေတြ႕ရ။

၉၆။ ဖေယာင္းတုိင္မ်ားထြန္းထားလွ်င္ အလြန္ပင္ရိုမန္တစ္ျဖစ္သည္။

၉၇။ သၾကၤန္လည္ရာတြင္ မည္သူမွ် အရက္မေသာက္ၾက။

၉၈။ ႏိုင္ငံျခားသြားျပီး ပညာသင္လာပါက ျမန္မာျပည္တြင္ အလြန္ေအာင္ျမင္ေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (သို႕) ပညာရွင္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္သည္။

၉၉။ ေယာက်္ားျဖစ္ျပီး ႏႈတ္ခမ္းေမႊးမရွိရင္ အတုတပ္ထားတတ္ၾကတယ္။

၁၀၀။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ ေဒါသထြက္ေစကာမူ ဆဲဆိုျခင္းမျပဳၾက။

*
* *အိုေဆး*
အမ်ိုးသမီးတစ္ဦးသည္ အိမ္တစ္အိမ္၏ဆင္၀င္ေအာက္တြင္
လွုပ္ကုလားထိုင္တစ္လံုးျဖင့္ၿငိ မ့္ေနေသာလူေကာင္ေသးေသး
အဖိုးအိုတစ္ဦးကိုျမင္သျဖင့္စကားသြားေျပာသည္။
" ဒီေလာက္ေပ်ာ္ေနတာကိုျမင္ေတာ့ဂရုမထားပဲမေနႏိူင္ေတာ့လို႔
ပါ။ ဒီလိုေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးအသက္ရွည္ဖို႔လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကဘာပါလဲရွင့္"
" တစ္ေန႔ကိုစီးကရက္သံုးဘူးေသာက္တယ္။တစ္ပတ္ကို
၀ီစကီတစ္ေသတၱာကုန္တယ္။ အဆီမ်ားတဲ့အစားအေသာက္ေတြကိုစားၿပီး
ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ဘူး "
" အံ့ၾသစရာပါလား။အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိသြားၿပီလ ဲ"
" ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္.."

*ေကာင္းေရာ....*
တစ္ခါက လူတစ္ေယာက္ဟာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးရဲ႔ အဘြားေနမေကာင္းတာကို
သတင္းေမးဖို႔ ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ သတင္းေမးေနတုန္းမွာ သူက စားပဲြခံုေပၚ
တင္ထားတဲ့ ေျမပဲဆံေတြကို ယူစားေတာ့တယ္။ သတင္းေမးျပီး အိမ္ျပန္ခါနီး
အဘြားကို ေျမပဲဆံေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာေတာ့ အဘြားက
"ေအး.. အဘြားလဲ အသက္ၾကီးေတာ့ မ၀ါးႏိုင္ေတာ့တာနဲ႔ အဲဒီေျမပဲဆံ အျပင္က
ကပ္ထားတဲ့ ေခ်ာကလက္ေတြေလာက္ပဲ စုပ္စားႏိုင္ေတာ့တယ္ကဲြ႔" ဟူတည္း။

*ျဖစ္ရေလကြယ္....*
ဆရာမတစ္ဦးကမူၾကိဳကေလးေတြကိုအိမ္ေမြးတိရိစာၦန္အေခၚအေ၀ၚေတြ
သင္ေပးေနတယ္။ဆရာမ " ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ အိမ္မွာေမြးတဲ့ အေကာင္တစ္မ်ဳိးရွိတယ္။
မနက္မိုးလင္း ေနထြက္တာနဲ႔ အိမ္ရာထေတာ့လို႔ ကေလးတို႔ကို ထခိုင္းတတ္တယ္။
မထမခ်င္းလည္း ေအာ္ေနတတ္တယ္။ အဲတာ ဘာအေကာင္လဲ သိလား"
ကေလးေတြက ဘာအေကာင္မွန္း မသိလို႔ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္
ၾကည့္ေနၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကေလးတစ္ေယာက္ကထေအာ္လိုက္တယ္"ေမေမ"တဲ့။

*တီဗီြတစ္လံုး ျမန္ျမန္ေပးပါ*
ခရစ္စမတ္ တစ္ေက်ာ့ေရာက္ျပန္ပါျပီ.. ဒီခရစ္စမတ္မွာ တီဗီြတစ္လံုး ဝယ္ေပးဖို႔
ေကာင္ေလးကအေမကိုပူဆာတယ္။ ေကာင္ေလးကဆိုးေပျပီးစာလည္းမၾကိဳးစားတဲ့အတြက္
အေမက ဝယ္မေပးခ်င္ဘူး။ ဒါနဲ႔ အေမက ေကာင္ေလးကို "ေကာင္ေလး ဘုရားသခင္ကို
စာတစ္ေစာင္ေရးလိုက္ပါ။ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့
ေကာင္းမႈေတြကိုေရးလိုက္..
ဘုရားသခင္က တီဗီြတစ္လံုးလက္ေဆာင္ေပးလိမ့္မယ္"လို႔ေျပာလိုက္တယ္။

ဒါနဲ႔ေကာင္ေလးကဘုရားသခင္ထံစာေရးေတာ့တယ္။
"ခ်စ္လွစြာေသာ ဘုရားသခင္၊ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ ေကာင္းတာေတြ
အမ်ားၾကီးလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုခရစ္စမတ္ေရာက္ေတာ့မွာမို႔ သင္၏ခ်စ္လွစြာေသာ
သားတပည့္ကို တီဗီြတစ္လံုး လက္ေဆာင္ေပးပါ" လို႔ ေရးလိုက္တယ္။
ေကာင္ေလးကစာကိုေရးျပီး ျပန္ျဖစ္ၾကည့္တယ္။ သိပ္သဘာဝမက်တာနဲ႔
ဒုတိယတစ္ေစာင္ကိုေကာက္ေရးလိုက္ျပန္တယ္။

"ဘုရားသခင္.. ဒီႏွစ္အတြင္း ကြ်န္ေတာ္ မေကာင္းတာေတြလုပ္ျဖစ္တယ္။
ကြ်န္ေတာ္ မွားသြားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို တီဗီြတစ္လံုး ေပးမယ္လို႔
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"
လို႔ ျပင္ေရးလိုက္တယ္။

ေကာင္ေလးကစာကိုတစ္ေခါက္ျပန္ျဖစ္ၾကည့္ျပီးမၾကိဳက္လို႔တတိယတစ္ေစာင္ကိုေရးလိုက္ျပန္တယ္။
"ဘုရားသခင္.. ကြ်န္ေတာ္ မေကာင္းတာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ခဲ့တယ္။
ဒါေပမယ့္ တီဗီြတစ္လံုးေတာ့ လိုခ်င္ေသးတယ္" လို႔ ျပင္ေရးျပီး
ဘုရားေက်ာင္းကိုသြားခဲ့တယ္။
ဘုရားေက်ာင္းမွာ Mary and Jesus ရဲ႕ ရုပ္တုကိုေတြ႔ေတာ့
ေကာင္ေလးကစတုတၳေျမာက္စာကိုေရးျပီး
မယ္ေတာ္မာရီရဲ႕ ရုပ္တုကို အိမ္ယူျပန္လာခဲ့တယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ဘုရားေက်ာင္းက ဖာသာက ဘုရားသခင္ Jesus ရဲ႕ ေျခရင္းမွာ
စာတစ္ေစာင္က်ေနတာကို
ေတြ႔လို႔ ေကာက္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့...
"ဘုရားသခင္.. သင့္အေမ ကြ်န္ေတာ္လက္ထဲမွာ သင့္အေမကိုေတြ႔ခ်င္ရင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို
တီဗီြတစ္လံုး ျမန္ျမန္ေပးပါ" ဟူတည္း။

*မစားခ်င္ဘူးလား*
စိတၱဇေဆးရုံတြင္ေဆးရံုအုပ္ႀကီးကလူနာမ်ားအား
ေျပာၾကားသည္မွာ...
" မနက္ျဖန္လူႀကီးတစ္ေယာက္ေဆးရံုမွာလာေဟာေျပာမယ္
သူေဟာေျပာၿပီးလု႔ိ ငါေခ်ာင္းဟန္႔တာနဲ႔အားလံုး
လုပ္ခုပ္တီးၾကပါ။ဒါဆို မင္းတို႔ကိုၾကက္သားဟင္းနဲ႔
ထမင္းေကၽြးမယ္။ "
ေဟာေျပာေသာေန႔သို႔ေရာက္ေသာအဆင္ေျပစြာ
ေဟာေျပာၿပီးဆံုးေသာေၾကာင့္လူႀကီးကလြန္စြာေက်နပ္
ေလ၏။ထိုအခါေဆးရံုအုပ္ႀကီးကေခ်ာင္းဟန္႔လိုက္၏
ထင္ထားသည့္အတိုင္းအားလံုးက၀မ္းေျမာက္စြာ
လက္ခုပ္တီးၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္မထင္မွတ္ေသာ
အျဖစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သြားသည္။ထိုသည္ကား
လူနာတစ္ေယာက္သည္ ရုတ္တရက္လူႀကီးျဖစ္သူအား
ပါးခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။အားလံုးမင္တတ္ေနစဥ္
သူေျပာလိုက္ေသာစကားသည္ကား
" အရူး..မင္းကလက္ခုပ္တီးရမယ္ဆိုတာမသိဘူးလား
ၾကက္သားဟင္းမစားခ်င္ဘူးလား။ "

*ဟြန္း..မလိုရင္ကူၿပီ*
ရထားတစ္စီးေပၚတြင္ပိန္ပိန္ပါးပါးအသက္ခပ္ႀကီးႀကီး
အမ်ိဳးသားႀကီးတစ္ေယာက္ပံုကားအလြန္အားနည္းပံုေပါက္သည္။
သူဆင္းမည့္ဘူတာေရာက္ေသာအခါတိုက္ရိုက္တည့္တည့္မဆင္း
ႏိူင္ပဲတံခါးေပါက္မွလက္ကိုင္သံတန္းကိုျဖည္းျဖည္းဆင္းေနသည္။
ကံေကာင္းေထာကမစြာျဖင့္ကူညီတတ္ေသာအေစာင့္
တစ္ေယာက္ေရာက္လာၿပီးသူကိုေက်ာမွထိန္းေပးသည္။သ႔ုိေသာ္
ရထားေပၚတတ္ရန္းႀကိဳးစားေနသည္ဟုထင္၍ရထားေပၚျပန္တြန္းတင္
လိုက္သည္။တံခါးေပါက္ခ်က္ခ်င္းပိတ္သြားၿပီးရထားကဆက္ထြက္
လာခဲ့သည္။အဘိုးအိုမွာေနာက္ဘူတာေရာက္သည္အထိသူ႔အျဖစ္ကို
မေက်မနပ္ျဖင့္မည္တြန္ေတာက္တီးလာပါေတာ့သည္။

*စိုးရိမ္တတ္တယ္..*
ေခြးမ်ားကိုသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးရသူအျဖစ္လုပ္ေပးရေသာ
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အားေခြးကကိုက္လိုက္သည္။ထိုအခါနာက်င္
မွုကိုသတိျပဳမိသြားေသာအလုပ္ရွင္ထံမွစုိးရိမ္ပူပန္ေသာအသံထြက္
လာသည္။
" ညည္းဘာပဲလုပ္လုပ္အျဖဳေရာင္ေခြးေပၚမွာေတာ့ေသြးမေပ
ေစနဲ႔ "


*ကြာရွင္းလိုေၾကာင္း*
ခင္ပြန္းၿဖစ္သူႏွင္႕ ကြာရွင္းလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေသာ
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား စိတ္ေၿပာင္းရန္ တရားသူၾကီးက ၾကိဳးစားလ်က္ ရွိသည္။
"ခင္ဗ်ားက အသက္ 92 ႏွစ္။ ခင္ဗ်ား ေယာက်္ားက 94 ႏွစ္။ အိိမ္ေထာင္သက္ 73
ႏွစ္ရွိၿပီ။ ခုမွ ဘာေၾကာင္႕ကြဲခ်င္ရတာလဲ" အမ်ိဳးသမီးက ရွင္းၿပသည္မွာ
"ကၽြန္မတို႕ အိမ္ေထာင္ေရးက အဆင္မေၿပတာၾကာပါၿပီရွင္႕။ ဒါေပမယ္႕ ကေလးေတြ
ေသတဲ႕ ထိေစာင္႕ဖို႕ ကၽြန္မတို႕ ဆံုးၿဖတ္ထားၾကလို႕ပါ"

*တယ္ဟုတ္ပါလား*
ကားေမာင္းသင္ဆရာက အလြန္အကၽြံေၾကာက္တတ္သူ တစ္ဦးအား ကားေမာင္းသင္ေပးလ်က္
ရွိသည္း သူမမွာ ႏွစ္လမ္းေမာင္းလမ္းေပၚတြင္ တစ္ဖက္မွ ကားတစ္စင္း
ခ်ဥ္းကပ္လာတိုင္း ေၾကာက္လန္႕ တၾကားၿဖစ္တတ္သည္။
" ဒီတစ္ခါ တယ္ဟုတ္ပါလား" အေမာင္းသင္ဆရာက ေၿပာလိုက္သည္။ အေမာင္းသင္
အမ်ိဳးတစ္မီးက " ဟုတ္ကဲ႕၊ ကၽြန္မက ဟိုဘက္က ကားတစ္စီးလာ တာၿမင္ရင္
မ်က္စိမွိတ္ထားတာကိုး"
*
ႏိုင္ငံေရး သတင္းေထာက္*
လူ တစ္ေယာက္သည္ ႏိုင္ငံေရး သမားတစ္ဦး၏ သတင္းေထာက္အၿဖစ္
ေလွ်ာက္ထားလိုက္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး မၾကာမီ ႏိုင္ငံေရးသမား၏ ရံုးမွ
ၿပန္ၾကားစာကို သူရသည္။ " လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းသည္
ပံုၾကီးခ်ဲ႕မွဳ၊ သဘာ၀ မဆန္မွဳ၊ အမွန္တစ္၀က္ မုသားတစ္၀က္ ၿဖစ္မွဳ မ်ား
ၿပည္႕ေနပါသည္။ လူၾကီး မင္း တနလာၤေန႕တြင္ အလုပ္စတင္ ၀င္ေရာက္ႏိုူင္ပါသလား          
                        

 

 Mar 26th

ငါးမင္းေဆြ ရဲ႕ လက္ကမ္းစာ

By Alex aung

ခ်စ္ခင္ရိုေသေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညီေနာင္သားခ်င္းမ်ားခင္ဗ်ား

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးထဲ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႕၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းကို ကြၽန္ေတာ္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာၾကိဳဆိုပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ လွည္းကူးျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္သို႕ သြားေရာက္အားေပးခဲ့ပါ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားေသာဂ်ာနယ္မ်ားကို ၀ယ္ယူအားေပးဖတ္ရႈခဲ့ပါသည္။

ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အလုပ္လက္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေျပာၾကားမႈကို ကြၽန္ေတာ္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ထိ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္းနယ္တြင္ ဆားကြင္းဧက(၂၀၀)ခန္႕ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေကာ့မွဴး ကြမ္းျခံကုန္းနယ္ရွိ လယ္ေျမမ်ားသည္ ရႊံ႕ေစးေျမမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆာင္းသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။စပါးတစ္မ်ိဳးတည္းသာ စိုက္ပ်ိဳးၾက ရပါသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ပင္လယ္ေရငန္၀င္ေရာက္ရာေဒသျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေႏြစပါးလည္း မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၾကပါ။ မိုးစပါးတစ္မ်ိဳးတည္းသာ အားထားၾကရပါသည္။ မိုးစပါးရိတ္သိမ္းျပီးေသာအခါတြင္ ထိုေဒသမွ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားအလုပ္အကိုင္မရွိဘဲ အားလပ္ေနၾကပါသည္။ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္းႏွင့္ ဖ်ာပံု၊ ေဒးဒရဲနယ္တို႕တြင္ ဆားကြင္းဧက ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ပါလွ်င္ ေႏြရာသီတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနေသာ ေကာ့မွဴးကြမ္းျခံကုန္းနယ္မွ လယ္ယာလုပ္သားမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္ပါလိမ့္ မည္။ ေရခ်ိဳေရငန္စပ္ေဒသႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ တီလားပီးယားႏွင့္ ကကတစ္ငါးမ်ားကို ဧကေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ ေမြးျမဴႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕ေမြးျမဴႏိုင္ပါလွ်င္ ေဒသခံအလုပ္လက္မဲ့မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္ပါမည္။ ေဒသ၏ လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြလည္း တိုးတက္မ်ားျပား လာပါလိမ့္မည္။

ဆားကုန္ၾကမ္းမွေန၍ ေကာ့စတစ္ဆိုဒါ၊ အေရာင္ခြၽတ္ေဆးမႈန္႕၊ ဟိုက္ဒရိုကလိုရစ္အက္ဆစ္စသည့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ပါ သည္။ ထိုဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကို စက္မႈလုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ သို႕ပါ၍ စက္မႈထြန္းကားေသာႏိုင္ငံမ်ား သည္ ဆားသံုးစြဲမႈအလြန္ျမင့္မားပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဆားသံုးစြဲမႈတြင္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သံုးျခင္းက စားသံုးျခင္းထက္ အဆ(၉၀) ျမင့္မားပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆားကို စက္မႈကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သံုးျခင္းက စားသံုးျခင္းထက္(၁၀)ဆပိုမ်ားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ဆားကို စက္မႈကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သံုးစြဲျခင္းသည္ စားသံုးျခင္း၏ (၁၀)ပံု (၁)ပံုမွ်သာရွိပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေလာက္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳး လာလွ်င္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌လက္ရွိ ဆားကြင္းဧကထက္ (၁၀)မွ် တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ ေႏြရာသီတြင္ အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ ေကာ့မွဴးကြမ္းျခံကုန္းနယ္မွ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္၊မြန္ျပည္နယ္တို႕မွ လယ္ယာလုပ္သားမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အလုပ္အကိုင္ရရွိၾကပါလိမ့္မည္။

သို႕ေသာ္ ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုတို႕က စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဆားကုန္ၾကမ္း သံုးစြဲသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မထြန္းကားခဲ့ပါ

ျပည္တြင္း စားသံုးမႈတစ္ခုတည္းကိုသာ အားကိုးေနရျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဆားကြင္းမ်ား ၃၀%ခန္႕ ရပ္ဆိုင္းသြားၾကပါ သည္။ ဆားေတာင္သူမ်ား၊ ဆားလုပ္သားမ်ား၊ လုပ္ငန္းမဲ့ဘ၀၊ အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀သို႕ ေရာက္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ေခ်းေငြမ်ားကိုသာ ျပန္ လည္ေပးဆပ္ရမည္ဆိုပါက ကြၽန္ေတာ္အပါအ၀င္ ဆားေတာင္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဒ၀ါလီ(လူမြဲ)ခံယူၾကရပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ငါးမ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုတို႕က စီးပြားဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႕သည့္အေနျဖင့္ ၀ယ္ယူျခင္းမျပဳၾကေသာ ေၾကာင့္ လက္ရွိ ငါးေမြးကန္မ်ားပင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေလွ်ာ့ခ်ေနရပါသည္။

ဤသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ဆားလုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတို႕မွ အေျခအေနတို႕သာျဖစ္သည္။ အျခား လယ္ယာက႑၊ စက္မႈက႑၊ခရီးသြားလာေရးက႑တို႕မွ လုပ္ငန္းတို႕သည္လည္း စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္းဒဏ္ကို မရွဴမလွ ခံစားေနရေပလိမ့္မည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုတို႕က ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အလုပ္လက္မဲ့ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ရေစလိုပါလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားပိတ္ဆို႕ ဒဏ္ခတ္ ရန္ မိမိ၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ေျပာဆိုရပါမည္။

အလုပ္လက္မဲ့ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားကို အလုပ္ရရွိေအာင္လုပ္ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုျပီး တကယ္လက္ေတြ႕တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြား ပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ရန္ မိမိ၏ေတာင္းဆိုမႈကို မရုပ္သိမ္းခဲ့ပါလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိမိႏွင့္ ပါတီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိရန္ ရိုးသားေသာ ေက်းလက္ျပည္သူတို႕၏ မေနာအၾကိဳက္ကိုလိုက္ကာ မဲဆြယ္စည္းရံုးသူျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အလယ္ပစၥယံညီလာခံတြင္

"အခ်ိဳ႕ေသာ လူလိမ္ လူညာတို႕က ရိုးသားေသာေက်းလက္ျပည္သူတို႕၏ မေနာအၾကိဳက္ကိုလိုက္ကာ အငိုက္ဖမ္းျပီး စားေပါက္ထြင္ျခင္း ကို ႏိုင္ငံေရးဟု ဆိုရမည္ေလာ"

ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္ ဦးႏုသည္ ရိုးသားေသာ ေက်းလက္ျပည္သူတို႕၏ မေနာအၾကိဳက္ကိုလိုက္ကာ မိမိႏွင့္ မိမိပါတီ အာဏာရရန္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခဲ့ပါသည္။ ဦးႏုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏သမိုင္း၀င္ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုသင့္ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ဦးႏုမေျဖဆိုခဲ့ပါ။

ယခုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ေမးခြန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျဖဆိုရန္အလွည့္သို႕က်ေရာက္ေနပါျပီ။

အစိုးရ၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားပိတ္ဆို႕ ဒဏ္ ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရက လူ႕အခြင့္အေရးရရွိေအာင္ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမွ စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို ရုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဤသို႕ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို လူ႕အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးတို႕ႏွင့္ အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႕အား ျပန္ေပးဆြဲျခင္းႏွင့္တူေနပါသည္။

ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာေစရန္ စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို ဖယ္ရွားေပးရန္မွာ တစ္ပိုင္းသတ္သတ္ျဖစ္ျပီး လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးတို႕အေပၚ အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပရန္မွာ တစ္ပိုင္းသတ္သတ္ျဖစ္ပါသည္။ ငရဲမင္းလည္း မွားေနပါသည္။

ငရဲမင္း၏အမွားမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္လိုပါသည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ 'ငရဲမင္းႏွင့္ ငမင္းေဆြ'ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ေရးသား ခဲ့ပါသည္။

အီရတ္ႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုတို႕က စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားျပတ္ေတာက္သြား ျပီး အီရတ္ကေလးငယ္အေျမာက္အမ်ား ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္းသည္ လူသားေတြကို ေသေစႏိုင္တဲ့ အထိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ဘယ္လိုမွမျငင္းႏိုင္ပါ။

စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမဟုတ္ဘူးလို႕ မစု(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)ျငင္းမွာလား၊ ခိုင္လံုတဲ့အေၾကာင္း ျပခ်က္နဲ႕တကြ လူသိရွင္ၾကား မစု ျငင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္၊ ဒီလိုမွမျငင္းႏိုင္လွ်င္ေတာ့ စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္းဟာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ မစု၀န္ခံရပါလိမ့္မည္ ဟု 'ငါးမင္းေဆြမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႕(၂)' အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ထိုအိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရံုးသို႕ ေပးပို႕ခဲ့ပါသည္။ ေရာင္းအားေကာင္းေသာ ျပည္တြင္းသတင္း ဂ်ာနယ္မ်ားကလည္း ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေပးပို႕ျပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္၊ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ပါရွိျပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ ဆိုသည္ကို ဘာမွ မေျပာဆိုခဲ့ပါ။

ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရံုးသို႕ ကြၽန္ေတာ္သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိုပါေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ရံုးတြင္ ယဥ္ေက်းစြာ ခြင့္ေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ငါးမင္းေဆြ ႏွင့္ မေတြ႕ႏိုင္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရံုးအဖြဲ႕မွဴးျဖစ္သူ ဦး၀င္းထိန္က မီဒီယာမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူသိရွင္ၾကားေျပာ ဆိုခဲ့ပါသည္။

ခ်စ္ခင္ရိုေသေလးစားအပ္ေသာ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညီေနာင္သားခ်င္းမ်ားခင္ဗ်ား

စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႕ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္လိုပါသည္။

ထိုသို႕မွ မရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္ စီးပြားပိ္တ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀န္ခံေျပာဆိုရပါလိမ့္ မည္။

၀န္ခံျပီးေသာအခါ

"အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုတို႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ရန္ ကြၽန္မ၏ေဆာင္းဆိုမႈသည္ မွားယြင္းခဲ့ပါေၾကာင္း သို႕ပါ၍ ထိုေတာင္းဆိုမႈကို ရုပ္သိမ္းပါေၾကာင္း"

လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုရပါလိမ့္မည္။

သို႕မွသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ကို မဲေပးသင့္/မသင့္ စဥ္းစားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထိုသို႕မဟုတ္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ စီးပြားပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုအတိုင္း ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ္ေန ပါလွ်င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ကို မဲေပးရန္ လံုး၀ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

ဤသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္ ငါးမင္းေဆြ၏ သေဘာထားျဖစ္ပါသည္။

ခ်စ္ခင္ရိုေသေလးစားအပ္ေသာ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညီေနာင္သားခ်င္းမ်ားခင္ဗ်ား

မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညီေနာင္သားခ်င္းတို႕အေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ မိမိတို႕ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရွိပါက မဲရံုးသို႕သြားရာက္ျပီး မျဖစ္မေနဆႏၵမဲေပးရန္လိုပါသည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ မိမိ တုိ႕ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ပါတီလည္းမရွိ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းလည္းမရွိဟုဆိုပါက မဲရံုမသြားဘဲလည္း ေနႏိုင္ပါသည္။

ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

(လက္မွတ္ ႏွင့္ ၂၃.၂.၂၀၁၂ ေန႕စြဲ)

ငါးမင္းေဆြ

စာၾကြင္း   ။ ၂၄ရက္ေန႕ ကြၽန္ေတာ္အလုပ္ရွိရာ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ဘက္က လမ္းသြယ္တစ္ခုတြင္ A4 Size စာရြက္အစံုေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား လမ္းေဘးမွာေတြ႕ရသျဖင့္ ေကာက္ယူဖတ္ၾကည့္ရာ ငါးမင္းေဆြ၏ လက္ကမ္းေ၀သည္ဆိုေသာ စာရြက္မ်ားျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရ ပါသည္။ သူေျပာသည္မ်ား မွန္သည္မမွန္သည္ဆိုတာကိုေတာ့ စာဖတ္သူမ်ားသာ ဆံုးျဖတ္ၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျပန္လည္ ေ၀ငွရံုသက္သက္ျဖစ္ပါသည္။ စာလံုးအက်အေပါက္ကိုေတာ့ မူရင္းစာထဲမွာပါသည့္အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္ျပန္လည္ရိုက္ထားျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Mar 26th

ႏွလုံးသားရွင္းတမ္း

By SSP

သူ႔ကုိခ်စ္မိတာ ၿငိတြယ္ဖို႔မဟုတ္ေပမဲ့

 

ထိလြယ္တဲ့ ႏွလုံးသားက ရုန္းထြက္ဖုိ႔အားမရွိတာ အမွန္ပါ။

 

စၥာစကား မတည္ေပမဲ့

 

ခ်စ္တာကေတာ့ ပီျပင္တာမုိ႔

 

သူမသိရင္လည္း ေနပါေစေတာ့

 

အထိအရွ ဗလပြႏွင့္

 

ႏွလုံးသားက

 

မုန္းဖို႔အားမရွိတာလည္း

 

အမွန္ပါ ….. သူရယ္….။

Mar 26th

ခ်စ္သူ သုိ႔ တမ္းခ်င္း ( to my beloved one)

By moon.phothawdar

ညရဲ႔ အေမွာင္ယံ…

တိတ္ဆိတ္မႈ က ၾကီးစိုးေနခ်ိန္…

ေအးစက္ေနေသာ အခန္း က်ဥ္းတစ္ခုထဲ၀ယ္…

ေမွးဆက္ေနေသာ မ်က္လံုး အစံု မွ….

ေအးစက္ ေနေသာ ႏွလံုး သား ၏ ….

ေၾကာက္လန္႔စြာ တုန္လႈပ္မႈေၾကာင္႔….

ေၿခာက္ေသြ႔စြာ က်ဆင္း လာ ေသာ ငါ႔မ်က္ရည္မ်ား….

မင္းကို သတိရတမ္းတမႈ အဓိပၸါယ္ကို ေဖၚေဆာင္လ်က္ က်ဆင္း….

သို႔ေပမယ္႔

ငါခ်စ္ရတဲ႔လူ မင္း…

ေကာင္းမြန္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိမ္စက္ရပါေစေၾကာင္း

ဆုေတာင္းလ်က္ပါ ကြာ..……….

sleeping.jpg
Mar 26th

သႀကၤန္အေပၚခံစားခ်က္

By ☆★♥Have A Nice Day!♥★☆

အခုသႀကၤန္နားနီးၿပီ ဆိုေတာ့ သႀကၤန္အေၾကာင္းေလးေရးဖို႔ စိတ္ကူးေလးေပၚလာမိတယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္က စာေရးေနက်သူတစ္ေယာက္မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ့စာကဖတ္လို႔ေကာင္းခ်င္လည္းေကာင္းမယ္.. မေကာင္းခ်င္လည္းမေကာင္းဘူးေပါ့ေနာ္။

သႀကၤန္ဆိုတာက ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဆင္ႏႊဲၾကတဲ့ ၁၂ လရာသီပြဲေတာ္ေတြကႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုတဲ့ရိုးရာပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျခားပြဲေတာ္ေတြထက္ ပိုၿပီးေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။  သႀကၤန္ဆိုတာ ျမန္မာေတြအတြက္ ႏွစ္ေဟာင္းမွႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းတဲ့ အတာကူးတန္ခူးလအခ်ိန္အခါသမယမွာ တစ္ဦးကိုတစ္ဥိး ေရပက္ဖ်န္းေဆာ့ကစား ၾကတဲ့ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေဟာင္းက အညစ္အေၾကးမ်ားကို သႀကၤန္ေရနဲ႔ ေဆးေၾကာျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကိုၾကိဳဆိုၾကတယ္လို႔လည္း လူႀကီးေတြေျပာတာကိုၾကားဖူးပါတယ္။ ဒါေတြက..အားလံုးသိၿပီးသားမို႔ အေထြအထူးေျပာဖို႔မလိုေလာက္ပါဘူး။

ဒီဘေလာ့မွာေရးခ်င္တာက သႀကၤန္အေပၚမွာထားရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ခံစားခ်က္ကိုပါ။

သႀကၤန္ပြဲဟာ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြ ပိုေပ်ာ္ၾကတဲ့ပြဲေတာ္ေပါ့ဗ်ာ။ သႀကၤန္နားနီးၿပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္ထဲမွာ သႀကၤန္သီခ်င္း အသစ္ေတြေရာ အေဟာင္းေတြကိုေရာ ဖြင့္ၾကတာကို ၾကားရပါတယ္။ အခုဒီစာေရးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာလဲ သႀကၤန္သီခ်င္းေတြၾကားေနရပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သႀကၤန္သီခ်င္းဆိုရင္  အသစ္ေတြထက္စာရင္ ဘယ္ေတာ့မွရိုးမသြားတဲ့ သီခ်င္းေဟာင္းေလးေတြကိုပဲ ပိုႏွစ္သက္မိပါတယ္။

သႀကၤန္ဆိုရင္ ကေလးဘ၀တုန္းကေပ်ာ္ခဲ့တဲ့ သႀကၤန္ကဘ၀မွာအမွတ္ရဆံုးနဲ႔အေပ်ာ္ဆံုးပါပဲ။ ငယ္ငယ္က သႀကၤန္နားၿပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့အေဖက ကၽြန္ေတာ့ကို ေရေသနတ္၊ ေရျပြတ္၊ ေရပံုး၊ ေရခြက္ ေလးေတြ၀ယ္ေပးခဲ့တာကို သတိရမိပါတယ္။ ငယ္ငယ္က သႀကၤန္နားနီးၿပီ ဆိုရင္ျဖင့္ သႀကၤန္က်မယ့္ရက္ကို လက္ခ်ိဳးေရၿပီးေစာင့္ခဲ့ဖူးတယ္ဗ်။  ငယ္ငယ္ကဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့ထက္ႀကီးတဲ့သူေတြက ကၽြန္ေတာ့ကိုအိုးမဲလိုက္သုတ္ရင္ အိုးမဲအသုတ္ခံရင္ ကၽြန္ေတာ္အရမ္းစိတ္ဆိုးခဲ့ဘူးတယ္ဗ်။ ငယ္ငယ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ဟာတျခားေယာက္်ားေလးေတြလို ေရျပြတ္နဲ႔သိပ္မေဆာ့ပဲ ေရပံုးနဲ႔ပဲအေဆာ့မ်ားခဲ့တယ္ဗ်။   ႏို႔ဆီခြက္တဲ့ေရထည့္ၿပီး သူမ်ားကိုခြက္ေစာင္းခုတ္ရတာကလည္း အရမ္းေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းတယ္ဗ်။ ဟီးဟီး ကိုယ့္ကိုခြက္ေစာင္းလာခုတ္ရင္ေတာ့သိပ္မၾကိဳက္ဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ ကေလးေတြဆိုရင္စတီးေရျပြတ္ကိုယ္စီ္နဲ႔ အုပ္စုေလးေတြဖြဲ႔ၿပီးရပ္ကြက္ထဲမွာ ေလွ်ာက္သြားရင္းေရကစားၾကတယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကိုယ့္အိမ္ေရွ႕နားမွာရွိတဲ့အုပ္စုမွာပဲ ေရကစားခဲ့တယ္ဗ်။ စတီးေရျပြတ္အဖြဲြ႔လာၿပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အုပ္စုကလဲေရျပန္ပက္ၾကတာေပါ့။ အဲဒီတုန္းကဆို စစ္တိုက္ တန္းကစားေနသလားမွတ္ရတယ္။ ခြက္ေစာင္းခုတ္ရတာ J ။ ငယ္ငယ္ကေတာ့ မိုးလင္းအိပ္ရာထ မ်က္ႏွာသစ္ မုန္႔စားၿပီးတာနဲ႔ ေရကစားဖို႔ျပင္ေတာ့တာပဲ။ အပူအပင္ကင္းတဲ့ ကေလးဘ၀သႀကၤန္ကအရမ္းေပ်ာ္စရာေကာင္းခဲ့တယ္ဗ်။ သႀကၤန္ရက္အတြင္း စတုဒိတာေကၽြးတဲ့ မပ္ေတြမွာ မုန္႔လိုက္စားရတာလဲေပ်ာ္စရာေကာင္းသားဗ်။ မွတ္မွတ္ရရ ကၽြန္ေတာ့ဘ၀မွာအခုခ်ိန္အထိ သႀကၤန္အတြင္းကားနဲ႔လည္တာဆိုလို႔ ႏွစ္ခါေလာက္ပဲလည္ဘူးတယ္ဗ်။ အဲဒါက ၅တန္း ေလာက္တုန္းကတစ္ခါ၊ ၈တန္းေလာက္တုန္းကတစ္ခါ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ မပ္မွာလဲ အခုခ်ိန္ထိေရမကစားဖူးပါဘူးဗ်ာ။

အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ့အတြက္သႀကၤန္ကငယ္ငယ္တုန္းကေလာက္ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေတာ့ဘူး။ အဲဒီ႕အခ်ိန္တုန္းက သႀကၤန္အတြင္းသူမ်ားတကာေတြ စတိုင္လန္းလန္းေလးေတြနဲ႔ ေရပက္ခံထြက္ ေရကစားေလွ်ာက္လည္ၾကတာကို အားက်စြာနဲ႔ေငးခဲ့ရတာေပါ့ဗ်ာ။ သႀကၤန္မွာအေပါင္းအသင္း၊ သူငယ္ခ်င္းရွိတဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ ပိုေပ်ာ္စရာေကာင္းမွာေပါ့။ အဲဒီ႔တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ဟာသူမ်ားေတြလို အျပည့္အ၀မေပ်ာ္ႏိုင္ပါဘူး။ မေပ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြရွိခဲ့လို႔ေလ။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီးလံုး၀ ေရမကစားေတာ့တာအခုအခ်ိန္ထိပဲေပါ့။

မွတ္မွတ္ရရ ၁၀ တန္းေျဖၿပီးတဲ့ႏွစ္ကေနစၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေရမကစားေတာ့တာအခုအခ်ိန္ထိဆိုရင္ ၆ ႏွစ္ေလာက္ေတာင္ရွိၿပီထင္တယ္။ စစခ်င္းသႀကၤန္မွာ ေရမကစားဘဲေနတုန္းကဆိုရင္ ေဆးစြဲေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ ေဆးမသံုးရလို႔ ခံစားေနရသလိုမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္ခံစားခဲ့ရတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေဆးျပတ္သြားတဲ့သူတစ္ေယာက္လိုပဲေပါ့ဗ်ာ။ သႀကၤန္မွာသူမ်ားေတြေရကစားၾကတာကိုပဲၾကည့္ရတာနဲ႔တင္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေနပါၿပီဗ်ာ။ သႀကၤန္တြင္းမွာ ႏွစ္တိုင္းေရမကစားလို႔လားမသိဘူး သႀကၤန္ေရာက္ရင္ ငယ္ငယ္ကေလာက္သႀကၤန္အေပၚမွာဖီလင္မရွိေတာ့ဘူး။ အခုေတာ့ မပ္မွာ အလကားေရကစားရမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေရကစားခ်င္စိတ္လဲမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သႀကၤန္သီခ်င္းနဲ႔ ရိုးရာသႀကၤန္အကေလးေတြကိုေတာ့ အခုထိႏွစ္သက္ဆဲပါဗ်ာ။ ေအာ္ေမ့ေနလိုက္တာဗ်ာ သႀကၤန္နဲ႔ ၀မ္းစက္ ျဖစ္ေနတဲ့ ပိေတာက္ပန္းကိုလဲ ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္တယ္ဗ်။ သႀကၤန္ရက္အတြင္း ပိေတာက္ပန္းရနံ႔ေလးေတြက ေလထဲမွာ ပ်ံ႕လြင့္ေနတာကလဲ ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတယ္ဗ်။ ပိေတာက္ပန္းရနံ႔က သႀကၤန္ရဲ႕ အေငြ႕ အသက္ တစ္ခုပဲေလ။

အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သႀကၤန္ေရာက္ရင္ အေပါင္းအသင္းမရွိတဲ့ကၽြန္ေတာ္ဟာ အိမ္ထဲမွာပဲအခ်ိန္ကုန္တာမ်ားတယ္။ သႀကၤန္နားနီးၿပီဆိုရင္ လူငယ္ေတြကသႀကၤန္အတြက္ ပိုက္ဆံစုတာကိုေတြ႔ရတယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့သႀကၤန္နားနီးၿပီဆိုရင္ သႀကၤန္ရက္အတြင္းၾကည့္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ့ Movies Series ေတြကို၀ယ္တာမ်ားတယ္။ Movies ၾကည့္လိုက္ အိမ္ကိုလာေပးတဲ့ မုန္႔လံုးေရေပၚ တို႔လိုမုန္႔ေတြစားလိုက္ နဲ႔ အိပ္လိုက္စားလိုက္ပဲ သႀကၤန္ရက္ကို ျဖတ္သန္းတာမ်ားတယ္။ သႀကၤန္မွာ အိမ္တြင္းပုန္းလုပ္တာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္လဲဒီလိုပဲေနသြား ျဖစ္မယ္နဲ႔တူတယ္။  ေပ်ာ္ပါးခ်င္စိတ္လဲ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သႀကၤန္မွာေရမကစား ေလွ်ာက္မလည္ရလို႔လဲ ဘာမွမျဖစ္ဘူး၊ ဘယ္လိုမွလဲမခံစားရဘူး။ အိမ္ထဲမွာပဲေနရတာ အသားက်သြားၿပီဗ်။ ကိုယ္တိုင္ေရမကစားေပမယ့္ သူမ်ားေတြေရကစားေနၾကတာကိုေတာ့ၾကည့္ခ်င္တယ္။ သူတို႔ကိုျမင္ရတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္ေလ။

သႀကၤန္ရက္အတြင္း အခုေခတ္လူငယ္တစ္ခ်ိဳ႕အေပၚ ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ အျမင္ေလးကိုလည္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ အားလံုးေတာ့မဟုတ္ေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သရုပ္ပ်က္လာၾကသလိုပဲ။ ကၽြန္ေတာ္လဲ လူငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ သရုပ္ပ်က္တာကိုေတာ့ မႀကိဳက္ဘူးဗ်။  အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးေတြအေနနဲ႔ သရုပ္ပ်က္စြာ ၀တ္စားထားတာကိုေတြ႕ရတဲ့အခါ စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ သႀကၤန္တြင္း ေရပက္တဲ့ မပ္ေတြမွာလူေတြ ကားေတြစီၾကသလိုပဲ ေဆးရံုတို႔၊ ရဲစခန္းတို႔မွာလဲ မူးယစ္ရမ္းကားစြာ ေပ်ာ္ျမဴးၾကတဲ့သူေတြေၾကာင့္လဲ လူစည္ၾကမယ္ထင္တယ္။ သႀကၤန္တြင္းမွာ လူငယ္အမ်ားစုဟာ အရက္ေသစာေသာက္စားထားတာေၾကာင့္ ရန္ပြဲေတြလဲျဖစ္ၾကမယ္ထင္တယ္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ သႀကၤန္တြင္း ေပ်ာ္ပါးၾကတဲ့ေနရာမွာ ေသာက္စားမူးရစ္ၿပီး အလြန္အၾကဴး မေပ်ာ္သင့္ဘူးလို႔ထင္မိပါတယ္။ အသိနဲ႔သတိ ဆင္ျခင္ၿပီးေပ်ာ္ၾကေပါ့ဗ်ာ။

သႀကၤန္ရက္ေလးရက္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ကေတာ့ ဗုဒဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအတြက္ မဂၤလာအရွိဆံုးရက္ျမတ္ပဲေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္ ရပ္ကြက္တိုင္း လမ္းတိုင္း ညေနပိုင္းအခ်ိန္ေလာက္မွာ ဘုန္းႀကီးေတြကိုပင့္ဖိတ္ၿပီး ပရိတ္ရြတ္ၾကတယ္ေလ။ ဘုရားေတြမွာလည္းကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳတဲ့သူေတြနဲ႔ စည္ကားေနၾကတာကို ျမင္ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ႏွစ္သစ္ကိုမဂၤလာရွိစြာအစျပဳၾကတာေပါ့ဗ်ာ။

ကဲ…LGBT ကမန္ဘာေတြလဲ သႀကၤန္ရက္ကိုဘယ္လိုျဖတ္သန္းၾကလဲဆိုတာသိခ်င္လိုက္တာဗ်ာ။ သႀကၤန္အေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုဖီလင္မ်ိဳးရွိၾကသလဲ? ကၽြန္ေတာ့လိုအိမ္တြင္းပုန္းလုပ္ၿပီး သႀကၤန္နဲ႔ ခပ္စိမ္းစိမ္းမေနနဲ႔ေနာ္ ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္ဗ်။ အထီးက်န္ဆန္တယ္၊အထီးက်န္တဲ့စကားလံုးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနပါၿပီေလ။  ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္LGBT ကမန္ဘာေတြအားလံုးလဲ လာမယ့္ ႏွစ္သစ္သႀကၤန္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ အခ်ိန္ေတြကုန္ဆံုးရင္း သႀကၤန္ရက္ကို ျဖတ္သန္းၾကၿပီး ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္ဗ်ာ။

 

အားလံုးပဲေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ

♥Have ♥A ♥Nice ♥Day

Mar 25th

တစ္ခါတစ္ရံ....

By Jame Demon


တစ္ခါတစ္ရံမွာ
သူ႕ကုိ..
ကၽြန္ေတာ္ ပုံမွန္ထက္ပုိျပိး
ျပင္းျပင္းျပျပနဲ႕
တမ္းတမိတာရွိတယ္....
တစ္ခါတစ္ရံမွာ
သူ႕ကုိ..
ကၽြန္ေတာ္ ပံုမွန္ထက္ပုိျပီး
စြဲစြဲလန္းလန္းနဲ႕
အိပ္မက္ထဲထိေခၚထားမိတာရွိတယ္..
တစ္ခါတစ္ရံမွာ
သူ႕ကုိ ..
ကၽြန္ေတာ္ ပံုမွန္ထက္ပုိျပီး
စူးစူးရွရွနဲ႕
လြမ္းဆြတ္မိတတ္တယ္    ။      ။

တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့
သူ...........
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
 
တမ္းတမိသလား ?
လြမ္းဆြတ္မိသလား?
သတိရရဲ႕လား ? လို႕....
ေတြးမိလုိက္ရင္
ကၽြန္ေတာ့္ နွလံုးသားက
ရက္ရက္စက္စက္
တုန္ခါျပီးေတာ့
သူ႕စိတ္ကူးေတြ
အေတြးေတြကုိ
အတိအက်ပံုရိပ္ဖမ္းၾကည့္ခ်င္ေလာက္ေအာင္
ကၽြန္ေတာ္ရူးသြပ္မိတတ္ပါတယ္.........

ဒါေပမယ့္
တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့
ကၽြန္ေတာ္
တိတ္တိတ္ေလးပဲ
ဆုေတာင္းေနမိတာကေတာ့
သူ႕ကုိ...
ထာ၀ရထက္ပုိျပီး
ခ်စ္ေနခြင္ရပါရေစဆိုတာပါပဲ.....................


အတန္းထဲမွာစာသင္ေနတုန္းခိုုးေရးထားတာပါ
သူ႕ကုိလြမ္းလြန္းလို႕
        28.2.2012
                  ဒီမြန္
Mar 25th

ေတာင္းဆိုျခင္း

By Jame Demon
ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္မိတဲ႕ခ်စ္ဆိုတာကုိ
ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုဖို႕ မလြယ္ကူေပမယ့္
သူ႕ကုိခ်စ္မိေနတယ္ဆိုတဲ႕
ခံစားခ်က္တစ္ခုကုိေတာ့
ပီပီျပင္ျပင္ဆုပ္ကုိင္ထားခြင့္ရခ်င္ပါတယ္ ။         ။


ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္မိတဲ႕သူ႕ကုိ
ပုိင္ဆိုင္ထးခြင့္ရဖို႕မလြယ္ကူေပမယ့္
သူ႕ကုိခ်စ္တဲ႕စိတ္နဲ႕
သူတစ္ေယာက္တည္းကုိ
စကၠန္႕တိုင္း စကၠန္႕တိုင္း
ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရခ်င္ပါတယ္။                 ။

ကၽြန္ေတာ္႕စိတ္ကူးထဲက
ထာ၀ရအခ်စ္အိမ္ေလးထဲမွာ
သူနဲ႕အတူ ရွင္သန္ခြင့္ရဖို႕ဆိုတာ
လက္ေတြ႕မွာ ျဖစ္လာဖို႕မလြယ္ကူေပမယ့္
သူ႕ကုိ................
ကၽြန္ေတာ္..........

ခ်စ္တယ္......................

ျမတ္နိုးတယ္.....................

တြယ္တာတယ္.........................။          ။


ခ်စ္သူရယ္.......
မင္းအတြက္အပန္းမၾကီးတဲ႕
အျပံဳးေလးေတြကုိေတာ့
ငါ့အတြက္ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ ကမၻာတစ္ခုအျဖစ္
ဖန္ဆင္းေပးလွည့္ပါ ..............
.............................................။              ။
28.2.2012
ေက်ာင္းခန္းထဲမွာ
သူ႕ကုိသတိရမိတဲ႕အခ်ိန္တုန္းက ေရးထားတဲ႕
ကဗ်ာမဟုတ္
စာမဟုတ္
ခံစားခ်က္စကားလံုးေလးေတြပါ

                ကြန္မေကာင္းလို႕ဘာဘေလာ့မွမေရးတင္ျဖစ္ပါဘူး
                                    ဒီမြန္
Mar 25th

“ ခ်စ္ၿခင္းသတၱိမ်ားၿဖင့္... ခ်စ္သူကိုယ္အားလႊမ္းၿခံဳေစသား...”

By ph7love

“ ခ်စ္ၿခင္းသတၱိမ်ားၿဖင့္

                                      ခ်စ္သူကိုယ္အားလႊမ္းၿခံဳေစသား..”

ငါ့လက္ကိုက်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္ကိုင္ၿပီး

အရမ္းခ်စ္တယ္လို႕

မငး္ေၿပာခဲ့တဲ့စကား..

အခုခ်ိန္ထိငါ့ရင္ထဲမွာၾကားေနတုန္းပါ..

ငါ့မ်က္၀န္းကုိစူးနစ္ေအာင္စိုက္ၾကည့္ၿပီး

သစၥာရွိၾကရေအာင္လို႕

မငး္ေၿပာခဲ့တဲ့စကား...

အခုခ်ိန္ထိနွလံုးသားထဲမွာပဲ႔တင္ထပ္ေနတုန္းပါ..

အဲ့ဒီစကား အဲ့ဒီအၾကည့္ေတြေအာက္မွာ

ေၾကြက်ခဲ့တဲ့ငါေလ...

မင္းကုိသာပဲမ်က္စိမွိတ္ၿပီးကိုးကြယ္ခဲ့တာပါ

မင္းဟာငါ့ရဲ့ဘုရား

ငါ့ရဲ႕ဘ၀ ငါ့ရဲ႕အနာဂတ္ပါ

တစ္သက္မွာတစ္ေယာက္ထဲပဲခ်စ္ခဲ့တဲ့ငါ...

မင္းလညး္ငါ့တစ္ေယာက္ထဲကိုပဲခ်စ္ခဲ့လိမ့္မယ္လို႕

ငါထင္ခဲ့မိတာပါ..

ဆုေတာင္းေကာငး္ခဲ့တဲ့မင္း

အသည္းပိုေတြအမ်ားၾကီးရွိခဲ့တာ

ငါတစ္ကယ္မသိခဲ့ဘူး...

ငါ့လိုနွလုံးသားတစ္ခုထဲရွိလိမ့္မယ္လို႕

ငါထင္ခဲ့မိတာ အခ်စ္ေၾကာင့္

ငါကိုယ္တိုင္မ်က္စိကန္းခဲ့လို႕ပါခ်စ္သူ

အဲ့ဒါေၾကာင့္ အခုငါေလ

မင္းကိုလြမ္းေနရၿပီ

လြမ္းတတ္ေနပါၿပီခ်စ္သူ

မငး္လက္ကိုက်စ္က်စ္ပါေအာင္

ငါ  ဆုပ္ကိုင္နိုင္ပါလွ်က္နဲ႔ မင္း...

ဘာလို႕ငါ့လက္ကိုရဲရဲ၀ံ့၀ံ့မဆုပ္ကိုင္နိုင္ခဲ့ရတာလဲ

ငါကိုယ္တိုင္ညံံ့ဖ်င္းခဲ့တာလား

အခုဆိုရင္ ငါ့ပတ္၀န္းက်င္

ငါ့အေသြးအသား

ငါ့နွလံုးသားေနရာေတြမွာေလ

မင္းပံုရိပ္ေတြၾကီးစိုးေနၿပီ

မငး္သိရဲ႕လား

မင္းလာေနက်အခ်ိန္

မငး္လာေနက်ေနရာေလးမွာ

မငး္ကို ေမွ်ာ္ရင္း အိပ္ေမာက်ေနမိတဲ့ငါေလ

ေၿခသံၾကားတိုင္း

မငး္လားလို႕ေခါင္းေထာင္ၾကည့္ေနမိတယ္...

ေမာလြန္းလို႕ၿပန္လာခဲ့ပါခ်စ္သူ..

မငး္မရွိတဲ့ဘ၀

မငး္မရွိတဲ့အရပ္ေတြမွာ

ငါေနသားမက်နိုင္လြန္းလို႕ပါ

ၿပန္လာခဲ့ပါ

အရင္လိုငါေလ ရင္တံခါးဖြင့္ထားၿပီး

မငး္ကို

ေစာင့္ေနပါတယ္...

အခ်စ္ၾကီးသူကရႈံးတတ္တဲ့ငါ

အခုအရာရာကုိအရံႈးေပးပါတယ္

အားလံုးကိုပါ

အရာအားလံုးကိုပါခ်စ္သူ....

                                                              နွလံုးသားထဲက

                                                            လက္တစ္ဖက္ၿဖင့္

                                                           ဘုန္းသဂၤါ