Dec 16th

ဘာသာေရးအယူအစြဲျပင္းထန္ေသာ မိဘမ်ားကို ဘယ္လိုဖြင့္ေျပာျပရမလဲ?

By Alex aung

(How to Come Out to Strict Religious Parents When You're Gay)

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*) ဆိုတာ သက္တံ့ေရာင္စဥ္တန္းတစ္ခုလို႕ဆိုရရင္ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ အဲ့ဒီအေရာင္ေတြထဲ ပါ၀င္စီးေမ်ာေနသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစဥ္းစားေ၀ဖန္ဆံုးျဖတ္မိၾကမယ့္အခ်ိန္အခါတစ္ခုေတာ့ တစ္ေန႕မွာဆိုက္ေရာက္လာ ႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူ႔ မိဘမ်ားဟာ ဘာသာေရးအယူအစြဲျပင္းထန္ေသာသူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စာဖတ္သူဖြင့္ဟေျပာဆိုမယ့္ အေၾကာင္းအျခင္းရာတစ္ရပ္ဟာ လက္မခံဖို႕မ်ားတဲ့ ဘာသာရပ္ျဖစ္လို႕ သိပ္မေျပာခ်င္တဲ့စိတ္ေတြလည္း ျဖစ္တည္ေနႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ မိမိရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈအေပၚ ဆန္းစစ္ခ်ိန္ကာလမွာ စိတ္ရႈပ္ေထြးစရာ၊ေၾကာက္လန္႕စရာ၊ခက္ခဲလြန္းေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္ေနႏိုင္ခဲ့သလို စာဖတ္သူမိဘမ်ားဟာ ဘာသာေရးအယူအစြဲ ဘာသာေရးအေပၚကိုင္းရႈိင္းမႈျပင္းျပလြန္းေသာသူမ်ား ဆန္႕က်င္ျခင္းမျပဳလုပ္လိုသူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုျပီးတုန္႕ဆိုင္းေစပါမယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ မိမိ ေျပာဆိုျပဳမူ ေနထိုင္ေနသည့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးသည္ စာဖတ္သူအမွန္တကယ္ ျဖစ္တည္ေနမႈနဲ႕ထပ္တူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဖြင့္ဟေျပာဆိုလိုက္ျခင္း သည္ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ခံစားမိတယ္ဆိုရင္ မိဘမ်ားကုိဖြင့္ဟေျပာကိုေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္းဆိုရာမွာလည္း စာဖတ္သူရဲ႕ျဖစ္တည္မႈဟာ ဘာသာေရးအေပၚအလြန္အမင္းကိုင္းရႈိင္းသည့္မိဘမ်ားရဲ႕အျမင္မွာ အထင္ေသးစရာမျဖစ္သည့္ ဂုဏ္ျဒပ္ တစ္ရပ္ႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိေနပိုင္ဆိုင္ေနဖို႕လည္း လိုအပ္ပါတယ္ေနာ္။ စာေရးသူအေနနဲ႕ အခုဘာေတြေရးျပ မလဲဆိုေတာ့ စာဖတ္သူတို႕သိျပီးသားအေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို ႏွမ္းျဖဴးေပးရင္း နည္းလမ္းေလးအခ်ိဳ႕ေ၀ငွျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၁) သတိထား (Be Careful)

ပထမအဆင့္တစ္ဆင့္ကို တက္လွမ္းတဲ့ အဦးဆံုးေျခလွမ္းဟာ လံုေလာက္ေသာ ေျမွာက္ပင့္ေလွ်ာက္လွမ္းမႈ မျဖစ္ေသးဘူးဆိုတာလည္း သတိထားရပါမယ္။ ရရွိလာႏိုင္တဲ့ လက္ေတြ႕က်က် အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေသာ တုန္႕ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုလည္း ေတြးထားပါ။ ျပီးေတာ့ ဘယ္ တစ္ခုကေတာ့ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးေသာဘယ္လိုတုန္႕ျပန္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာမယ္ အဲ့လိုျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းလိုက္မယ္ဆိုတာကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားရပါမယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားဟာ အမွန္တကယ္လက္မခံဘဲ စာဖတ္သူအေပၚ အထင္အျမင္မၾကီးေတာ့မွာေသခ်ာ ေနတယ္ ျပီးေတာ့ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ဖို႕ ေနစရာအိမ္ စားေသာက္ဖို႕၀င္ေငြ ရပ္တည္ဖို႕ အလုပ္အကိုင္ စတာေတြ မရွိေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ မဖြင့္ဟ မေျပာဆိုပါနဲ႕ဦး။

*** စာဖတ္သူမွာ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ေလးလည္းရွိေန၊ ေနထိုင္စားေသာက္ဖို႕၀င္ေငြေလး လည္းအေတာ္အသင့္ျဖစ္တည္ေနတယ္ဆိုရင္ ရရွိလာမည့္ အေျခအနပ္တစ္ရပ္ဟာ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ဘယ္မိဖကို အရင္ဖြင့္ေျပာမလဲ စဥ္းစား (Think of which parent to tell first)

အေဖ့ကိုအရင္ဖြင့္ဟေျပာမလား အေမ့ကိုပထမဆံုးေျပာၾကည့္မလား စဥ္းစားပါ။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ အေမျဖစ္သူနဲ႕ တေလွ်ာက္လံုး နီးနီးကပ္ကပ္ အလြမ္းသင့္ေနထိုင္လာတယ္ဆိုပါက သူမကိုပဲအရင္ဖြင့္ဟေျပာဆိုလိုက္ပါ။ ဥပမာေျပာတာေနာ္။ မိဖေတြနဲ႕ေအးေအး ေဆးေဆး စကားစျမည္ေျပာဆိုလို႕ရမယ့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေလးေတြရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ အေရးတၾကီးျဖစ္ေနတဲ့ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာကိစၥတစ္ခုကို သူတိုနဲ႕ေျပာဆိုတိုင္ပင္ခ်င္ေၾကာင္း အရုိးရွင္းဆံုးေျပာလိုက္ရပါမယ္။

(၃) အာရံုေထြျပားစရာမပါဘဲ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ကို စီစဥ္လိုက္ပါ (Arrange a time to talk without distractions)

စာဖတ္သူအေနျဖင့္ မိဘမ်ားနဲ႕ အျခားသူမ်ားမရွိတတ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ထားရပါလိမ့္မယ္။ အခုစာဖတ္သူဖြင့္ဟေျပာဆုိမယ့္ အေၾကာင္းကိစၥသည္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံသည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ တစ္မိသားစုလံုးရွိေနတတ္သည့္ ခရစ္စမတ္(စ္) ညစာစားပြဲလို အခ်ိန္ကာလမ်ိဳးကိုေတာ့ မေရြးခ်ယ္ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ ၾကားရွိ နားေထာင္ရမယ့္ သတင္းသစ္တစ္ရပ္အေပၚ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားအေနျဖင့္ နာၾကားခ်ိန္၊ တုန္႕ျပန္ဖို႕၊ အေျဖေပးဖို႕ စတာေတြကို လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အျခားေသာ ပရိသတ္ နားေထာင္သူမရွိဘဲ ၾကားနာရဖို႕ အခြင့္အေရးတစ္ခုအေနနဲ႕ လိုအပ္ပါတယ္။

(၄) ဖြင့္မေျပာခင္ စိတ္ျငိမ္ေအာင္ျပင္ဆင္ (Before you tell them, calm down)

အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ မိန္႕ခြန္းေျပာဖို႕၊ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေျဖဖို႕ စသျဖင့္ တစ္ခုခုေသာ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသူတစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ခံစားခ်က္ဘယ္လိုမ်ားရွိမလဲ။ ကတုန္ကယင္ျဖစ္မလား ခ်ိတံုခ်တံုျဖစ္ေနမလား ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိစိတ္အေနအထားဟာ ေအးေဆးသက္သာျဖစ္ေနဖို႕လိုတာေတာ့အမွန္ပဲ။ ကဲ…စာဖတ္သူ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ရိုးရွင္းတဲ့နည္းေလးက ခပ္ျပင္းျပင္းေလးတစ္ခ်က္ အသက္ရွဴရႈိက္လိုက္ပါ သို႕မဟုတ္ ဆုေတာင္းတစ္ခုရြတ္ဆိုအဓိဌာန္လိုက္ပါ။ ေျပာခဲ့တဲ့နည္းႏွစ္ခုလံုးလုပ္ ေဆာင္ရင္း….စာဖတ္သူေတြးဆထားတာေတြ၊ စာဖတ္သူစိတ္သက္သာရာရေစမယ့္ အားအင္ျဖစ္ေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း အေကာင္းဖက္က ယူဆျပင္ဆင္ထားမယ္ဆိုရင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာရဲ႕ဆန္႕က်င္ဖက္နဲ႕ၾကံဳဆံုလာရတဲ့အခါ ခုသာခံသာရွိတာေပါ့ေနာ္။

(၅) ဖြင့္ေျပာလိုက္ပါ (Tell them)

မိဘေတြကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုလိုက္ပါ။ ျခံဳပုတ္ပတ္လည္ကို တုတ္နဲ႕ခပ္ျပင္းျပင္းလွည့္ပတ္ရိုက္ခတ္ေနတာက သူတို႕ကို ေျခာက္လွန္႕ သလိုျဖစ္ ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ‘အေမ…အေမ့ကို သားအရမ္းခ်စ္တာပဲ။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အေမ့ကိုဖြင့္ေျပာခ်င္တာ တစ္ခုရွိ ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေလ bisexual တစ္ေယာက္ပါ’ သို႕မဟုတ္ ‘အေဖ…သမီးက အမ်ိဳးသမီးခ်င္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ Lesbian တစ္ေယာက္ပါ’ လို႕ေလးပဲေျပာယံုပါပဲ။ ေျပာျပခဲ့တဲ့ပံုစံေလးက စာဖတ္သူတို႕ေျပာဆိုၾကတဲ့စကားအမ်ားၾကီးထဲက စကားရပ္ေလး တစ္ခုျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဖြင့္ဟေျပာစရာရွိတာေျပာျပီးျပီဆိုရင္ စာဖတ္သူရဲ႕မိ သို႕မဟုတ္ ဖရဲ႕  တုန္႕ျပန္ခ်က္ ကိုေစာင့္ၾကည့္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။

(၆) သူတို႕ဘယ္လိုတုန္႕ျပန္တာကို ၾကည့္ (See how they react)

သူတို႕ဘယ္လိုတုန္႕ျပန္တယ္ဆိုတာကိုအေျခအေနၾကည့္ပါ။ လံုးလံုးလ်ားလ်ားလက္ခံျခင္းဆိုတဲ့အေျခအေနကေန ဆန္႕က်င္ဘက္ ကန္ထုတ္ခံရတဲ့ အလားအလာလဲၾကံဳဆံုလိုက္ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေျခအေနဟာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုရဲ႕ လမ္းခုလတ္ေနရာတစ္ခုခု ျဖစ္ေနႏိုင္ပါေရာ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူတို႕လက္ခံသည့္သေဘာ ျငိမ္သက္ျပီးေတြေ၀သလိုျဖစ္သြားၾကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါျပႆနာ အၾကီးၾကီးတစ္ခုကို စတင္ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ စာဖတ္သူျဖစ္သြားပါျပီ။ တကယ္လို႕သူတို႕အဲ့လို႕မဟုတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ အစြန္႕ပယ္ခံဖို႕ စြန္႔ပစ္ဖို႕ ေၾကာက္ရြံ႕ေနာက္တြန္႕မေနသင့္ပါဘူး။ စာဖတ္သူ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့အေျခအေနအတိုင္း မလဲမယိုင္ေလွ်ာက္လွမ္း ရပါမယ္။

(၇) ေပါက္ကြဲသံစဥ္ေတြ နားေထာင္ဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ထား (Expect outbursts)

ေပါက္ကြဲသံစဥ္ေတြ ၾကားရဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ထားစရာမလိုပါဘူး။ ၾကားရဖို႕မ်ားပါတယ္။ သူတို႕နဲ႕အျပိဳင္ေပါက္ကြဲလို႕ေတာ့မျဖစ္တာေၾကာင့္ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထား စိတ္ထိန္းထားဖို႕လိုမယ္ေနာ္။ စာဖတ္သူအေနနဲ႕သိထားျပီးသားျဖစ္မွာပါ သူတို႕ဟာ ဘာသာေရးအဆံုးအမေအာက္မွာ ယံုၾကည္မႈျပင္းစြာေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တဲ့ကာလက ၾကာျပီဆိုတာကိုေလ။ သိကၡာမဲ့တဲ့လုပ္ရပ္၊ သူတကာ လက္ညွိဳးထိုးစရာ ကိုယ္က်င့္တရားခ်ိဳ႕ယြင္းမႈတစ္ရပ္၊ အခါတစ္ပါးက မေကာင္းမႈျပဳခဲ့လို႕ ခံစားရတဲ့ စိတ္အေျခအေနယိုင္နဲ႕မႈတစ္ရပ္ ထားပါေတာ့ တို႕ထိစရာ အသြင္ကြဲအယူအဆမ်ားစြာသူတို႕အ၀န္းအ၀ိုင္း၀ယ္ ေပၚေပါက္လာတယ္လို႕ အဦးဆံုးယူဆထင္ျမင္ၾကမယ္ ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ စာဖတ္သူေျပာတဲ့စကားေတြကို အသာျငိမ္နားေထာင္တယ္ ‘ဒါ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့သတင္းပဲ’ ဆိုတဲ့ စကားေလးမ်ိဳး အစပ်ိဳးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေမွာင္တိုက္ထဲက ခပ္ေသးေသးအလင္းတန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရင္ခုန္ႏိုင္မယ္ ခင္ဗ်ာ့။ ဒီလို အေျခအေနေလးၾကံဳဆံုခြင့္ရမယ္ဆိုပါက စာဖတ္သူရဲ႕မိဘေတြစိတ္ထဲမွာ သိလိုစိတ္ျပင္းျပမႈေတြ အေပးအယူ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ေရာျပြမ္းတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ရွိေနမယ္ဆိုတာ သိထားရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာတုန္႕ျပန္လာမယ့္ သူတို႕တုန္႕ျပန္မႈကို ရင္ဆိုင္ဖို႕ ေျဖရွင္းဖို႕ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း စာဖတ္သူရဲ႕ စိတ္ကိုေလ်ာ့ မ်က္ႏွာကိုမပ်က္ယြင္းေစဘဲ တည္ျငိမ္ေနလိုက္ပါ။

 

(၈) သူတို႕အတြက္ တိုက္ပြဲတစ္ခုရဲ႕ ပထမေန႕ရက္ဆိုတာ သတိရပါ (Remember that, for them, this is Day One of the Mission)

မိုးသည္းမုန္တိုင္းတစ္ခုကိုရင္ဆိုင္ရေသာ ပထမေန႕ရက္ဟာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ေဒသက လူေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ရင္ဆိုင္ရခက္သလဲဆိုတာ စဥ္းစားမိရင္ စာဖတ္သူမိဘမ်ားရဲ႕ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို စာနာႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕လိင္စိတ္ တိမ္းညႊတ္မႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ရင္ဆိုင္ရတာ ျဖတ္သန္းရတာ  အသိအမွတ္ျပဳမိဖို႕အတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာ …ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း စာဖတ္သူအတြက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ခဲ့တယ္မဟုတ္လား။ ကိုယ့္ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းေတြ၊ ကိုယ့္ပံုရိပ္ကိုယ္ထိန္းညွိခဲ့ျခင္းေတြ၊ ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႕ကိုယ္ရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ့ရတာေတြ၊ ျပီးေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္တုန္႕ျပန္ခ်က္ ေတြအေပၚသံုးသပ္မိျပီး မိမိဟာ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူအျဖစ္နားလည္ရတာေတြအတြက္ေပါ့။ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားသည္လည္း ထို႕အတူ အခ်ိန္အနည္းငယ္ အဲ … ဒီထက္ပိုလိုအပ္ခ်င္လည္းလိုအပ္ႏိုင္တယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္သူတို႕ဟာ ဘိုးဘြားဘီဘင္ေတြရဲ႕ ဘာသာတရားေရးရာ အယူအစြဲေတြအေပၚ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲလက္ခံေနထိုင္တာအသားက်ေနျပီျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ စာဖတ္သူအတြက္ ေတာ့ ဟုတ္ခ်င္မွလည္းဟုတ္မွာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ နားလည္ျခင္း၊ အနည္းဆံုး သည္းခံေအာင့္အီးျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ စာဖတ္သူရဲ႕ သတင္းအသစ္အေပၚလက္ခံျခင္းဆိုတဲ့ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္တစ္ရပ္ ႏွင့္ အျခားတစ္ဘက္ကိုကာရံထားေသာစည္းအေပၚ ခပ္တည္းတည္း ရပ္တည္ေနရေသာ စာဖတ္သူ႕မိဘမ်ားအျဖစ္ပါ။ တေနကုန္ေတာ့ ပါးျပင္ေပၚက ပန္းေသြးေရာင္ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားဖို႕မေမွ်ာ္လင့္သင့္ဘူး ေလ။

 

(၉) သူတို႕အတြက္ ပါ၀င္ႏိုင္မယ့္ အခန္းက႑နဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကို ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထား

 (Be prepared for them to point out chapter and verse)

စာဖတ္သူက သူတို႕ေရွ႕၀ယ္ မတ္တပ္ေလးရပ္ ‘အဲ့လိုကိစၥအတြက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဂရုမစိုက္ဘူး’ သုိ႕မဟုတ္ ‘ကၽြန္ေတာ္သိသားပဲ’ လို႕ေျပာရံုေလးနဲ႕ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါဘူး။ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ား အေနနဲ႕ကေတာ့ သူတို႕ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာအေပၚအေျခခံျပီး ကန္႕ကြက္ဖို႕သြားေနမွာပဲဆိုေတာ့ စာဖတ္သူကလည္း သူတို႕အေျခခံထားတဲ့အခ်က္အေတြေပၚမွာပဲမူတည္ျပီး တုန္႕ျပန္ဖို႕ အေျဖေပးဖို႕ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ စာဖတ္သူကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေရတိမ္နစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့အျဖစ္ကေန ေ၀းေအာင္ ပစ္ခြာလိုက္ဖို႕ဆိုတဲ့ပံုစံ စာဖတ္သူ႕ မိဘမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနမွာဆိုေတာ့ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြလုပ္ရပါမယ္။ စာဖတ္သူ ဖြင့္ဟေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥတစ္ရပ္သည္ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ကမူးရူးထိုး လုပ္ေနတဲ့ ၊ ဘာသာေရး ကန္႕ကြက္ခ်က္မ်ားကို မေလးမစားလုပ္ ေနတာမဟုတ္တဲ့၊ သူတို႕အတြက္ ထင္ျမင္ခ်က္ေကာင္းခ်မွတ္ႏိုင္မယ့္ ပံုစံေတြ ေပးႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္။

(၁၀) လႈပ္ခါေအာင္ မလုပ္နဲ႕၊ ဒါေပမဲ့ ျငင္သာပါ (Don’t waver, but be kind)

စာဖတ္သူရဲ႕ အေဖနဲ႕ အေမက စာဖတ္သူစိတ္ေတြ လႈပ္ခါသြားေအာင္၊ ေၾကာက္လန္႕သြားေအာင္၊ သို႕မဟုတ္ စာဖတ္သူ ဘာျဖစ္တယ္ ဆိုတာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားကာ ရပိုင္ခြင့္ေတြစြန္႕လႊတ္ေစဖို႕ ၾကိဳးစားမွာကေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ပါ။ စာဖတ္သူ႕မိဘမ်ား စိတ္ထဲမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ အံၾသ မယံုၾကည္ႏိုင္မႈေတြ ျဖစ္တည္သြားေတာ့ အလားတူ စာဖတ္သူလည္း ခံစားမိျပီး လမ္းေၾကာင္းျပန္ ေျပာင္းမယ္ ထင္တာေတြ သူတို႕ စီမံခ်က္ေတြခ်မွတ္ေတာ့မယ္ေလ။ အခုအေျခအေနမွာ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ ကိုယ့္ရပ္တည္မႈအေပၚ မတ္မတ္ရပ္ႏိုင္ဖို႕ လုပ္ပါ။ အက်ယ္အက်ယ္ ျငင္းခုန္ေအာ္ဟစ္တာေတြ တြန္းထိုးရိုက္ခတ္တာေတြ ၾကံဳဆံုလာရႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႕ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုခ်င္တာကို နားဆင္ေပး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လဲ တည္ျငိမ္ေအာင္ေနျပီး သူတို႕စိတ္ထန္ေနတာေတြ ေျပျငိမ္းသြားေအာင္ ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုပါ။

 “အေဖ၊ အေမ…အေဖတို႕စိတ္ရႈတ္ ေဒါသျဖစ္ရမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေ၀ခြဲမရ ျဖစ္ေနတာ အခ်ိန္ အေတာ္ ၾကာပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ အခု…အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဘာဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိေနျပီ။ အေဖတို႕ေျပာဆိုၾကတဲ့ စိုးရိမ္ၾကတဲ့ စကားလံုး တိုင္းကို ဆန္႕က်င္ေနတာမဟုတ္ရပါဘူး။ သားကိုယံုပါ။ သားရဲ႕ျဖစ္တည္မႈ သားရပ္တည္ေနထိုင္တဲ့ဘ၀ဟာ အေဖတို႕အေမတို႕အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရဘူးလို႕ ဆံုးျဖတ္ျပီးသားပါ။ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ဆံုးရွဳံးရတာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကပစ္ပယ္ခံ ရတာ စတာေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္လိင္စိတ္ခံယူမႈက ျပန္မေျပာင္းႏိုင္ပါဘူး (straight ျဖစ္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္)”

စာဖတ္သူမိဘမ်ားရဲ႕ ေသာကေတြအေပၚ စာဖတ္သူ စာနာ နားလည္ေပးလိုက္ပါ။ ေယာက္်ားမိန္းမ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ႏွစ္ဦးရဲ႕ လိင္ကိစၥ စည္းမေစာင့္မႈေတြအေပၚ မထူးဆန္းေသာအသြင္ သူတို႕စိတ္ထားႏိုင္ေပမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္ လူ႕ေလာကထဲ၀ယ္ အထာမက်ေလာက္ ေအာင္ပဲ ဟိုသည္မ်က္စိရႈပ္ေစတဲ့ လိင္တူၾကိဳက္ အမ်ိဳးသား သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ေတြေၾကာင့္ မိမိ သားသမီးသည္လည္း သူတို႕လိုပဲလားဆိုသည့္ ေသာကပြားမ်ားတတ္ၾကတာကိုးေနာ္။

စာဖတ္သူသည္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူတစ္ေယာက္၊ ကိုယ့္ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ တာ၀န္ယူႏိုင္သူတစ္ေယာက္ဆိုတာ သူတို႕ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

(၁၁)  ပူလြန္းလွ်င္ ခဏလႊတ္ထား၊ျပီးမွ ျပန္ကိုင္ေပါ့ (Leave if things get too hot, and return another time)

စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားဟာ စိတ္ကေယာက္ကယက္ ျဖစ္သလိုလို…ကေယာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္စြာ……ေဆြးေႏြးေျပာျပေနေသာကိစၥအေပၚ ဆက္လက္ေျပာဆိုခြင့္ျပဳျခင္းဆိုတာထက္ ညစ္ပတ္ဆိုးရြားစြာ ေအာ္ဟစ္ဆူပူျခင္းေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္လာရတဲ့အခါမွာေတာ့ “အေဖတို႕ အေမတို႕ ေျပာစကားအရ သားေျပာတဲ့ကိစၥအေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႕ဆိုတာ ဒီညအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ သားသိပါျပီ။ ရပါတယ္ အဲဒါလည္း အိုေကပါတယ္။ ဒီအမွန္တရားကို သားအေနနဲ႕ဆိုရင္လည္း ညတြင္းခ်င္း ဘယ္လက္ခံႏိုင္ပါ့မလဲ။ အခုေတာ့ ဒီေနရာက ခဏထြက္သြားဖို႕သင့္ျပီထင္ပါရဲ႕။ ကၽြန္ေတာ္ မနက္ျဖန္ညၾကရင္ ျပန္လာပါဦးမယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ညမ်ားမွာေပါ့။ အေဖတို႕ သေဘာပါပဲဗ်ာ။ အေဖေကာ အေမကာ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကိုသားခ်စ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေဖတို႕ စဥ္းစားဖို႕ ဆန္းစစ္ဖို႕ စံုစမ္းဖို႕ အခ်ိန္ေပး ရမွာေပါ့။ ေနာက္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပန္ျပီးေဆြးေႏြးၾကေသးတာေပါ့ေနာ္”

(၁၂) ညွိႏႈိင္းပါ (Negotiate)

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပါ။ စာဖတ္သူရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္မွာအသားက်ေနတဲ့ အေခၚအေ၀ၚအသံုးအႏႈန္းေတြ နဲ႕ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားအတြက္ ဘယ္အသံုးအႏႈန္းကေတာ့ျဖင့္ သင့္ေတာ္တယ္ ဘယ္စကားလံုးကေတာ့ မူမမွန္ဘူးဆိုတာ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ ေတာ့သိဖို႕လိုပါတယ္ သူတို႕ကိုေျပာျပရွင္းျပလိုက္ပါ။ စာဖတ္သူရဲ႕ ျဖစ္တည္ေနမႈအေျခအေန၊ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕အသားက်ေနမႈေတြနဲ႕ ဘယ္ဟာက ဘယ္လို ဘယ္ဒင္းဆိုတာသိသြားၾကရင္ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ ထူေထာင္ျဖစ္တဲ့အခါ သူတို႕အေနနဲ႕ ခြင့္ျပဳေကာင္းခြင့္ျပဳႏိုင္ပါတယ္။

(၁၃)  အနည္းဆံုးေတာ့ ခဏျဖစ္ျဖစ္ ေ၀းေ၀းကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထား

(Be prepared to walk away, at least for a while)

အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားဟာ အျခားေသာမိဘမ်ားထက္စာရင္ သတင္းသစ္အေပၚ လက္ခံပါလိမ့္မယ္။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ယာယီတဲစခန္းတစ္ခုမွာ အိပ္စက္ရသလို ခံစားလိုက္ရရင္ ျပီးေတာ့ စာဖတ္သူရဲ႕သတင္းသစ္အေပၚ ပိုပိုကဲကဲ တုန္႕ျပန္မႈေတြၾကံဳဆံု လိုက္ရရင္ျဖင့္ ကာလအတိုင္းအတာတစ္ခု တိတ္တဆိတ္ထြက္ခြာဖို႕လိုပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါပဲေလ။ သူတို႕နဲ႕ခဏတာေတာ့ ခြဲခြာၾကရ မယ္ထင္တယ္။ နာက်င္မႈေတြကေန ထြက္ေျပးဖို႕ဆိုရင္ တာတိုေျပးတာထက္ တာေ၀းကို အေျပးအလႊားလုပ္ပစ္လိုက္တာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ သိသိသာသာအေျခအေနကေတာ့ ရွိပါတယ္ ဒီေနရာမွာ….စြန္႕စားမႈတစ္ခုလို႕လည္းဆိုေကာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သတင္းသစ္ အယူအဆသစ္တစ္ရပ္ကို လံုး၀လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ သို႕မဟုတ္ ညွိႏႈိင္းမႈတစ္ခုေလာက္ေတာင္မေပးၾကသူ မိဘမ်ား ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ျဖင့္ ရွင္သန္ေမြးဖြားရာအရပ္ ခ်စ္ခင္အားကိုးရေသာမိသားစု ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ျပန္လည္ထိေတြ႕ခြင့္ မရႏိုင္ေသာ စြန္႕စားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုေတာ့ စာဖတ္သူ သိထားရပါလိမ့္မယ္။

အဆံုးသတ္မွာေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စာဖတ္သူရဲ႕ဘ၀ဟာ စာဖတ္သူအေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ အျခားေသာသူမ်ား ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ လမ္းအတိုင္းေလွ်ာက္ဖို႕ ေနထိုင္ၾကည့္ဖို႕ၾကိဳးစားျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့လိုလုပ္တာက ေတာ္ေတာ္နည္းပါ တယ္။ ျပီးေတာ့ မိမိမဟုတ္သည့္ မိမိေနထိုင္မႈျဖစ္သည့္အတြက္ အထာကေတာ့ က်မယ္မထင္ပါဘူး။

ဘာသာေရးအေပၚ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲရွိသူမိဘမ်ားရဲ႕ သားသမီးမ်ားဟာ သူတို႕မိဘမ်ားရဲ႕ ဘာသာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အတူ အခ်စ္ခံ ရျခင္း စည္းၾကပ္ခံ ရျခင္းေတြဟာ တကယ့္ငရဲလို႕ထင္ျမင္ကာ ခပ္ေ၀းေ၀းကိုေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ၾကံေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။ အဓိက ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခ်က္က သူတို႕သားသမီးတစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ လမ္းမွားကို ေလွ်ာက္ေနသူတစ္ေယာက္အသြင္ ထင္ျမင္ျပီး သူတို႕ယံုၾကည္ရာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တည့္မတ္ေပးလွ်င္ရမည္ဆိုေသာ အေတြးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ခံၾကရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ ပါတယ္။ အဲ့လိုေန႕ရက္ေလးကိုရဖို႕အတြက္ ဆုေတာင္းရပါမယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ား အဆိုပါ အေတြးမ်ိဳးျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္လာတာကိုခြင့္ျပဳေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေတာအတြင္း သင့္ကိုယ္သင္ ရိုးသားစစ္မွန္ဖို႕လိုပါတယ္။ တစ္ခုတည္းႏွင့္ တစ္ဘ၀တာဆိုတာကို သတိရရမယ္၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ စာဖတ္သူ တစ္ကိုယ္ေရအတြက္ျဖစ္တယ္၊ ျပီးေတာ့ အားမာန္ရွိရွိႏွင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္ဖို႕အတြက္ စာဖတ္သူတာ၀န္ရွိေနပါတယ္ဆိုတာကိုေကာေပါ့။

ေျပာစရာ အခ်ိဳ႕ (Tips)

-       တကယ္လို႕ စာဖတ္သူမွာ ခ်စ္သူ/ပါတနာ တစ္ေယာက္ေယာက္ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာတာကေတာ့ စာဖတ္သူရဲ႕ ခ်စ္သူ ေကာင္ေလး/ေကာင္မေလးအေၾကာင္းကို စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားကို ေျပာျပခ်င္မယ္မထင္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားအေနနဲ႕ သူတို႕ေၾကာင့္ စာဖတ္သူဟာ ေဂးျဖစ္သြားရတာ ေျပာင္းလဲသြားရတာလို႕အတြန္႕တက္တတ္ၾကတာကိုး။ ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္သူရဲ႕ ခ်စ္သူရည္းစားအေၾကာင္း မေျပာျပခင္မွာ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားကို လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီးလက္ခံဖို႕အခ်ိန္အနည္း ငယ္ေပးလိုက္ပါဦးလို႕။

-       အလုပ္မွာ သို႕မဟုတ္ ေက်ာင္းမွာ စာဖတ္သူရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အထူးသတိထားပါ။ မိမိနည္းမိမိဟန္နဲ႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ဟေနထိုင္ျခင္းဟာ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္မွာေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ အနည္းငယ္ ေတာ့ ထိန္ခ်ိန္ေနထိုင္မွသာ နာက်င္ခံစားရတာေတြကို ေလ်ာ့ပါးလက္ခံရရွိႏိုင္ပါတယ္။

-       ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာ အေထာက္အပံ့သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လိမ့္မယ္လို႕ထင္ရင္ေတာ့ အယံုၾကည္ရဆံုးသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ကိုသာ ေျပာဆိုဖြင့္ဟပါ။

-       လိင္တူျခင္းစိတ္၀င္စားျခင္း လိင္တူျခင္းဆက္ဆံလိုစိတ္ဟာ မေကာင္းမႈဒုစရိုက္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႕ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ရင္ မလိုမုန္းထား အမုန္းတရားသည္လည္း မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ အကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ထုတ္ေဆာင္ျပသႏိုင္ပါတယ္။

-       မိမိရဲ႕လိင္စိတ္ဖြင့္ဟေနထိုင္မႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန မိဘေတြရဲ႕လက္ခံႏိုင္မႈသေဘာထား စတာေတြကို ခဏတာဖုန္းကြယ္ထားမွျဖစ္မယ္ဆုိတာ စာဖတ္သူရဲ႕ခ်စ္သူျဖစ္ဖို႕အလားအလာရွိသူကိုေျပာျပေဆြးေႏြးဖို႕ ေၾကာက္မေနသင့္ပါဘူး။ အဲ့လိုလုပ္ရင္ ႏွစ္ဦးသားအတြက္ လံုျခံဳေအးေဆးမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေအာင္ေတာ့ အရင္လုပ္ရမွာ ေပါ့ေနာ္။

-       အၾကင္နာေမတၱာၾကီးမားျခင္းရဲ႕အျခားတစ္ဖက္ စာဖတ္သူ ေဂးျဖစ္ျခင္းအေပၚမွာ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားဟာ လက္ခံ သို႕မဟုတ္ သည္းခံႏိုင္ေပမယ့္ သူတို႕မ်က္စိ ျမင္ကြင္း ပတ္၀န္းက်င္မွာ စာဖတ္သူနဲ႕ စာဖတ္သူရဲ႕ ခ်စ္သူ ေကာင္ေလး/ေကာင္မေလး/ ပါတနာတို႕ အခ်စ္သည္းေနတာကိုျမင္ၾကည့္ဖို႕ေတာ့ သက္ေသာင့္သက္သာမျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ပါဘူး။ ပိပိရိရိနဲ႕ အသနားပိုေအာင္ ေနသင့္ပါတယ္။ ‘သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ပါ’ ဆိုတဲ့ပံုစံပဲေနဖို႕ ဟန္ေဆာင္ဖို႕ မလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ သူ႕ေပါင္ ေပၚတက္ထိုင္တာ/ နမ္းရႈံ႕တာ/ တစ္ေယာက္လည္ပင္းတစ္ေယာက္ တြဲခိုေနတာ စတာေတြကို မလုပ္ရဘူးေနာ္ စာဖတ္သူ႕မိဘ မ်ားေရွ႕မွာေပါ့။ အခ်ိန္အမ်ားၾကီးထိန္းသိမ္းစရာမွမလိုတာေလ သူတို႕ေရွ႕ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေလး အတြင္းပဲဟာကို။

-       စာဖတ္သူနဲ႕ စာဖတ္သူမိဘမ်ားၾကား ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္မယ့္ မဟာမိတ္တစ္ေယာက္ေတာ့ရွာပါ။ စာဖတ္သူမွာ ေဂး အေဒၚ သို႕မဟုတ္ ဦးေလးတစ္ေယာက္ သို႕မဟုတ္ စာဖတ္သူ သကၤာမကင္းျဖစ္ခဲ့ရသူ တစ္ေယာက္ေတာ့ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ စာဖတ္သူ ေဂးျဖစ္ေနျခင္းအေပၚမွာ ေအးေဆးဆိုတဲ့ တူ သို႕မဟုတ္ တူမတစ္ေယာက္ေတာ့ စာဖတ္သူရွိေကာင္း ရွိမယ္။ စာဖတ္သူ႕မိဘမ်ား စာဖတ္သူအေပၚ ေရွာင္ဖယ္ဖယ္လုပ္ေနျခင္းေတြ ပစ္ပယ္ျခင္းေတြနည္းပါးသြားေအာင္လုပ္ဖို႕ ကူညီႏိုင္သူမ်ားစာရင္းမွာ သူတို႕ကိုထည့္ထားႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕အေၾကာင္းေတြကို စာဖတ္သူမိဘမ်ားၾကားခ်င္တဲ့အခါ သူက စာနာနားလည္ေအာင္ေျပာေပးႏိုင္တယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕အေၾကာင္းအရာစံုကို စာဖတ္သူ႕စီကေနတိုက္ရိုက္ၾကားရတာထက္ စာရင္ သူတို႕စီကေန သိမ္ေမြ႕ေသာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအသြင္ျဖင့္ ၾကားေစျခင္းကလည္း တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ပါ။ စာဖတ္သူနဲ႕ စာဖတ္သူ႕မိဘမ်ားၾကား၀ယ္ ေျပာျပခဲ့တဲ့လူမ်ားရဲ႕ အကူအညီကိုရယူဖို႕အတြက္ ေၾကာက္မေနသင့္ပါဘူး။

-       အကယ္၍ စာဖတ္သူတို႕ Church ဟာ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအေပၚ လက္ခံၾကိဳဆိုျခင္းမရွိတတ္ဘူးဆိုရင္လည္း စာဖတ္သူ လံုး၀ဥႆံု ယံုၾကည္သက္၀င္လာတဲ့ အရာကို အရႈံးမေပးလိုက္ပါနဲ႕။ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားလို လိင္စိတ္ခံယူမႈကြဲျပားသူမ်ားကို လက္ခံေပးတဲ့ Church ေက်ာင္းေတြ ဂိုဏ္းခြဲေတြအမ်ားၾကီးပဲရွိပါတယ္။

-       LGBT ေတြနဲ႕ ရင္းႏွီးတဲ့ Church သို႕မဟုတ္ အစုအေ၀း အစည္းေ၀းတစ္ခုကို ၾကိဳးစားရွာေဖြပါ။ သူတို႕၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ ပံုမွန္အေျခခံအေၾကာင္းျခင္းရာေတြကို စာဖတ္သူတက္ေရာက္ခြင့္မရွိေပမယ့္ အျခားေသာနည္းလမ္းနဲ႕ ဖြင့္ဟခြင့္ ဆည္းကပ္ ပူေဇာ္ခြင့္ေတြအတြက္ သူတို႕အကူအညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

-       စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ား၏တုန္႕ျပန္ခ်က္မ်ားကို မခန္႕မွန္းႏိုင္ပါဘူး။ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ/လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလံုးၾကိဳက္ ႏွစ္သက္သူ/ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္အသြင္၀တ္ဆင္ေနထိုင္သူေတြေပၚျမင္တဲ့အျမင္အေပၚ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေတြးဆဖို႕ ေတာ္ ေတာ္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေစခိုင္းခံရတဲ့အေျခအေနဆိုက္ေအာင္လုပ္သည့္အသြင္ျဖစ္ခဲ့ရင္ သူတို႕အေနနဲ႕ အမ်က္ေဒါသျပင္း ထန္လာမွာေတာ့ေသခ်ာတယ္။

-       ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ားစုဟာ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ သို႕မဟုတ္ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလံုးၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား နဲ႕ပတ္သက္ျပီး က်မ္းစာမွာ ဘယ္လိုမွ မွတ္ခ်က္မျပဳထားခဲ့ေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ဆိုးရြားတဲ့ ဘုရားပညတ္ေတာ္ကို မလိုက္နာျခင္း ဒုစရိုက္ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္လို႕ နားလည္မႈလြဲေနတတ္ၾကပါတယ္။

သတိေပးခ်က္မ်ား (Warnings)

-       စာဖတ္သူအေနနဲ႕ မိဘေတြကို ဖြင့္ဟေျပာဆုိျခင္းမျပဳရေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာေလးနည္းနည္းရွိတယ္။ တကယ္လို႕ စာဖတ္သူက ဖြင့္ေျပာလိုက္လို႕ မိဘေတြက ေတာ္ေတာ္ဆိုးဆိုးရြားရြား တုန္႕ျပန္လာမယ္လို႕ ထင္ထားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ေျခ ေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္လို႕ အသက္အရြယ္အရေရာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရပါ ရင့္က်က္လာမယ့္အရြယ္ (ဥပမာ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္ထိ) အဲ….ေငြေၾကးအားျဖင့္ သူတို႕အေပၚ မွီတြယ္စရာမလိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ထိ ဖြင့္ဟဖို႕မလုပ္ပါနဲ႕ဦးလား။

-       အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ ဘယ္ေသာအခါမွ အႏိုင္ရရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာမရွိပါဘူး။ စာေရးသူရဲ႕မိဘမ်ားဟာ အရာ၀တၳဳမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာမွာ အျဖဴ သို႕မဟုတ္ အမည္းကိုပဲခြဲျခားလက္ခံတတ္တဲ့ သေဘာရွိသူမ်ား ဒါမွမဟုတ္ သတင္းသစ္ အယူအဆသစ္ေတြကို လက္ခံဖို႕ အခန္းငယ္တစ္ခု အရံသင့္မထားတတ္သူမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့လိုဆိုရင္ေတာ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညႊတ္မႈကိုဖြင့္ဟမယ့္ကိစၥဆိုရင္ စာဖတ္သူ႕မိဘမ်ားဆီက သတင္းေကာင္းၾကားရဖို႕ ျမင္ရဖို႕အတြက္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ သို႕မဟုတ္ အျမဲလိုလို ေစာင့္စားရမယ့္အသြင္ရွိမယ္ထင္ရဲ႕။ ၀မ္းနည္းစရာဆိုေပမယ့္ သူတို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ လက္ခံ သို႕မဟုတ္ ေလးစားရပါလိမ့္မယ္။

-       မိဘေတြရဲ႕ အေမးထုတ္လာတဲ့ေမးခြန္းမ်ားထဲမွာ အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႕ဆိုင္တဲ့ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ေတြပါ လာခဲ့ရင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေတာ္ဆိုးရြားသည့္ အေျခအေနအခ်က္အလက္ေတြကို မေျပာပါနဲ႕။ စာဖတ္သူရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ ကိစၥရပ္ဆီ ေရာက္ရွိတို႕ထိလာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရိုးရိုးသားသားနဲ႕အမွန္ကိုေျပာလိုက္ပါ။ ေနာက္ေတာ့ စကားေၾကာမရွည္ဘဲ အျခားအေၾကာင္းအရာေတြကို ဆက္ေျပာလိုက္ပါေနာ္။

-       တကယ္လို႕ စာဖတ္သူဟာ ေရွးရိုးစြဲ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွာ ေနထိုင္ေနရတယ္ဆိုရင္ သို႕မဟုတ္ စာဖတ္သူဟာ ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုလိုက္လို႕ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမယ့္အေျခအေနတစ္ရပ္ကေန ေဘးအႏၱရာယ္ဇံုအတြင္းက်ေရာက္သြားမယ္လို႕ခံစားရရင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုဖို႕ဆိုတာ ေႏွာင့္ေႏွးဖို႕ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ရပါ့မယ္။

-       အခ်ိဳ႕ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုထံုးပညာရွင္ေတြဟာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုရင္ တိမ္းညႊတ္မႈကိစၥေတြကို “သေဘာ အယူ၀ါဒ-ေျပာင္းျခင္း-ဖလွယ္ျခင္း ကုထံုး (conversion therapy)” တစ္မ်ိဳးနဲ႕ ေျပာင္းလဲၾကည့္ဖို႕ ကမ္းလွမ္းတတ္ၾကပါတယ္။ အျခားေသာကုထံုးမ်ားဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကို ထိခတ္ေစတယ္လို႕ ေခတ္သစ္ ကုထံုး ပညာရွင္အမ်ားစုက ယံုၾကည္ ၾကတာေၾကာင့္ သေဘာအယူ၀ါဒ-ေျပာင္းျခင္း-ဖလွယ္ျခင္းကုိအေလးထားတတ္ၾကတာမို႕ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ မေၾကာက္ရြံ႕သင့္ပါဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ စိတ္ထဲက တင္းၾကပ္မႈေတြ အနည္းငယ္ေတာ့ေျပေလ်ာ့သြားႏိုင္ တာေပါ့ေနာ္။

Ref: www.wikihow.com

Alex Aung (16 December 2014)

Dec 12th

ခ်စ္စကားတစ္ခြန္းဆိုပါသည္…..

By Alex aung

ေဆာင္းေလညွင္းသြဲ႕သြဲ႕တို႕သည္ ေဆးရံုျပဴတင္းေပါက္၀ရွိ လိုက္ကာစမ်ားကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း လႈပ္ယမ္းလိုက္ၾကျပီး အလုအယက္ အခန္းထဲတိုး၀င္လာၾကေသာအခါ ေဆးနံ႕တို႕ကလည္း ပါလာၾကေသး၏။ ေဆးရံုကုတင္ေပၚမွာ လဲေလ်ာင္းေနေသာ အသက္ရွစ္ဆယ္ ေက်ာ္အဖြားၾကီးက ပိန္လွီလွီေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့ႏွင့္ အသက္ကိုေတာင္ မနည္း၀ေအာင္ ရွဴေနရရွာသည္။

ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေနေသာ ဆံပင္ေမႊးတို႕သည္လည္း ေသာက္ရ၊ထိုးရေသာ ေဆးေတြေၾကာင့္ ကတံုးနီးပါးမွ်သာ က်န္ေတာ့သည္။

ပိန္လွီလွေသာ ခႏၶာကိုယ္၏ လက္ႏွစ္ဖက္တို႕မွာလည္း ေသြးပိုက္၊ေဆးပိုက္တို႕က ျမင္မေကာင္းေအာင္ သြယ္တန္းေနၾကသလို ေရဖ်ဥ္းေၾကာင့္ ဗိုက္ၾကီးကလည္း ပူေနသျဖင့္ ထိုဗိုက္ၾကီးကို အပ္ျဖင့္ေဖာက္ကာ ေရေတြထုတ္ထားသည့္ ပိုက္ၾကိဳးတန္းလန္းၾကီး ကလည္း မျမင္ရက္စရာ ရွိေနေသးသည္။

ေၾသာ္….အနိစၥ….မျမဲလိုက္တဲ့ခႏၶာၾကီး….သည္ခႏၶာၾကီးကိုသယ္ထားရသည့္ေ၀ဒနာၾကီးကၾကီးသည္။ ေ၀ဒနာၾကီးေတာ့ပ်က္စီး ယိုယြင္းရ၏။

 သူမကုတင္ေဘးမွာ ထိုင္ေနတဲ့အဖြားအိုၾကီးကလည္း အသက္ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္လို႕ ကိုးဆယ္နားပင္ ကပ္ေနပါျပီ။

သို႕ေသာ္ သူမ၏မ်က္ႏွာသည္ ရွိသမွ်ေသာမာန္၊ ရွိသမွ်ေသာအားအင္တို႕ကို စုစည္းထားရသျဖင့္ မာထန္ေနေပမယ့္ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ား တို႕ကေတာ့ လႈပ္လီလႈပ္လဲ့ႏွင့္ လတ္ဆတ္စြာျပံဳးေနၾကပါေသး၏။

အဖြားျမျမလြင္သည္ ကုတင္ေပၚမွာလဲေလ်ာင္းေနေသာ အဖြားသႏၲာျမင့္အား ဂရုဏာသက္စြာျဖင့္ ၾကည့္လိုက္၏။

ေၾသာ္….ပ်က္စီးယိုယြင္းသြားၾကလိုက္တာ အရင္ကနဲ႕ ဘာတစ္ခုမွကို မတူၾကေတာ့တာပါပဲလား…။

ဟုတ္သည္။ သႏၲာျမင့္ဆိုသူက ငယ္ငယ္တုန္းကဆိုရင္ျဖင့္ သိပ္ကိုလွခဲ့တာရယ္။ တကၠသိုလ္မွာတုန္းကဆိုရင္ တကယ့္အလွဘုရင္မ။ အဲ့ဒီေခတ္က ေတာ္ရံုတန္ရံုေငြရွိရံုနဲ႕ တကၠသိုလ္မတတ္ႏိုင္ၾကဘူးရယ္။ သႏၱာက သူေဌးသမီး..။ ျမိဳ႕အုပ္မင္းၾကီးရဲ႕သမီးဆိုတဲ့ ဂုဏ္ရွိန္ ေတြေအာက္မွာ ပညာတတ္ပီပီ ေမာက္မာမႈမ်ား စိုးစဥ္းမွ်မရွိခဲ့။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ မိမိဂုဏ္သိကၡာကိုသာ တန္ဖိုးထား၍ေနခဲ့သည္။

ေဒါင္းဘယက္၊ ရွံသားအက်ႌ၊ ေဘာ္လီကို MC ေရႊၾကိဳးႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္လံုခ်ည္ကို မႏၱေလးကတၱီပါ ပံုေတာ္ဖိနပ္ႏွင့္ တြဲ၀တ္တတ္ေသာ သပ္ရပ္မႈကို ျမတ္ႏိုးခဲ့သည့္ ႏွစ္သက္ခဲ့သည့္ သူမသည္ ယခုမ်ားေတာ့….

အင္းေလ…..ဒါေတြက ျပီးခဲ့ၾကျပီပဲ။ ေရႊထီးကိုမလြမ္းခ်င္ေတာ့ပါဘူး…။

“အရမ္းေအးေနသလား…..တံခါးပိတ္ေပးရမလားဟင္….” ဆိုတဲ့အသံကို ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ျမျမလြင္ဆိုခဲ့ေပမယ့္ ယဲ့ယဲ့မွ်ျဖင့္ သူမက ေခါင္းခါလိုက္၏။

“မမ ျမင့္ကို ခါတိုင္းေန႕ေတြကလိုပဲ ငယ္ငယ္တုန္းက အေၾကာင္းေလးေတြကို ျပန္ေျပာျပေပးမယ္ေနာ္…” လို႕ဆိုလိုက္ေတာ့ အဖြားသႏၱာျမင့္၏ ျဖဴေလ်ာ့ေလ်ာ့ မ်က္ႏွာကေလးက ျပံဳးေယာင္ကေလး သမ္းလာခဲ့ပါ၏။

သူမတို႕ႏွစ္ေယာက္၏ ကမၻာငယ္ကေလးက ဟိုတုန္းကတည္းက ဘယ္သူမွ မလိုပါဘူး။ တစ္ေယာက္ ေ၀ယ်ာ၀စၥ တစ္ေယာက္ ျဖည့္ရင္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ၾကင္ၾကင္နာနာ ေနခဲ့ၾကတာပဲ…။

အခုလည္း ဒီေဆးရံုသီးသန္႕ခန္းေလးထဲမွာ သႏၱာျမင့္ အေရးေပၚျဖစ္ေနခ်ိန္လာတတ္တဲ့ ဆရာ၀န္ေတြကလြဲ၍ က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သူမႏွင့္ သႏၱာျမင့္သာရွိေနတတ္သည္ေလ။

“ျမင့္နဲ႕ မမ စေတြ႕ခဲ့ၾကတဲ့ အခ်ိန္ေတြကိုျပန္ေျပာျပမယ္ေနာ္…။ အဲ့ဒီတုန္းကေပါ့” ဆိုျပီး ဖြားျမျမလြင္၏အေတြးတို႕သည္ ျပဴတင္းေပါက္မွ အျပင္သို႕ထြက္သြားၾကသည္။

“အဲ့ဒီတုန္းက မမ မွတ္မိေသးတယ္….မမတို႕ေက်ာင္းမွာ Fresher Welcome လုပ္တဲ့အခ်ိန္ကေလးေပါ့…အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ျမင့္က မမတို႕ ေက်ာင္းကို စေရာက္ခဲ့တယ္ေလ…။ သိပ္ကိုလွျပီး က်က္သေရရွိတဲ့ျမင့္ကို အဲ့ဒီေန႕မွာပဲ မမစျပီး သတိထားမိခဲ့တာ…အဲ့ဒီေန႕က တကယ့္ေန႕ပါဆိုမွ ျဖစ္ကိုျဖစ္တတ္ပါေပရဲ႕။ ေက်ာင္းသားသစ္ေလးက ျမင့္ဖိနပ္ကိုတက္နင္းလိုက္လို႕ ျမင့္ဖိနပ္ကေလး ျပတ္သြားတယ္ေလ။ ဖိနပ္ျပတ္သြားလို႕ ဣေျႏၵပ်က္သြားမွာ စိုးေၾကာက္ေနတဲ့ ျမင့္မ်က္ႏွာေလးဟာ ဒီေန႕အထိ မမမ်က္လံုးထဲကေန မထြက္ေသးဘူး။ မမက ေက်ာင္းအေဆာင္မွာေနေတာ့ အေဆာင္ကဖိနပ္ကေလး ေျပးယူျပီး ျမင့္ကိုေပးေတာ့ အားနာေပမယ့္ မတတ္သာလို႕ယူလိုက္ရတဲ့ ျမင့္ရဲ႕အားတံု႕အားနာ အျပံဳးကေလးကို ဒီေန႕ဒီအခ်ိန္အခါထိ မမမွတ္မိေနေသးတယ္။ ေနာက္ရက္မွာ ျမင့္က မမကို ဖိနပ္ကေလးကိုျပန္ေပးတယ္ေလ… တကယ္ဆို မမျပန္မယူခ်င္ဘူးသိလား။ ဒါေပမယ့္ မမျပန္ယူလိုက္တယ္…။ ေၾသာ္ဒီဖိနပ္ကေလးဟာ ျမင့္ေျခဖ၀ါးနဲ႕ထိေတြ႕ထားတဲ့ ဖိနပ္ကေလးပါပဲ လားဆိုျပီး သိမ္းထားခဲ့တာ တရိုတေသေပါ့။ တစ္ခါတေလ ျမင့္ အလုပ္ကိစၥနဲ႕ခရီးသြားတိုင္း မမမွာေလ အဲ့ဒီဖိနပ္ကေလးကိုပဲၾကည့္ျပီး အလြမ္းေျဖေနရတာ..”

 

ဖြားျမျမလြင္ သတိတရႏွင့္ ေခါင္းငံု႕ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကုတင္ေပၚမွာ လဲွေလ်ာင္းေနတဲ့ ဖြားသႏၱာျမင့္က တလဲ့လဲ့ေတာက္ပေနေသာ မ်က္၀န္းကေလးမ်ားျဖင့္ ျပံဳးေယာင္သမ္းေနေသာ ႏႈတ္ခမ္းအစံုတို႕အား ေမာ္ၾကည့္ေနရွာသည္။

 

“ျမင့္….ေနသာရဲ႕လားဟင္….မမ..ဆရာ၀န္ကိုေခၚေပးမယ္ေလ…” ဆိုေတာ့ သူမက ယဲ့ယဲ့ကေလး ေခါင္းခါသည္။ ျပီးေနာက္ ပါးစပ္ကေလးကို မပြင့္တပြင့္လႈပ္၏။ သူမ စကားေျပာခ်င္ေနတာ သိသာလြန္းေသာေၾကာင့္ ဖြားျမျမလြင္ေခါင္းကိုျငိမ့္ကာ နားကို သူမႏႈတ္ဖ်ားတြင္ ေတ့ေပးလိုက္သည့္အခါ…။

 

“မေခၚ……ပါနဲ႕…..ျမင့္…..မ….မရဲ႕ အနားမွာပဲေန….ေနခ်င္တယ္” ဆိုတဲ့စကားကို မနည္းအားယူျပီး သူမေျပာရွာသည္။ အဖြားျမျမလြင္ ကိုယ္ကိုျပန္မတ္လိုက္ျပီး အဖြားသႏၱာျမင့္၏ေအးစက္ေနေသာ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားကို ခပ္ဖြဖြကေလးဆုပ္ကိုင္လုိက္၏။

 

သူမ၏အေျခအေနကို ၾကည့္ရတာ ဒီေန႕ပိုဆိုးေနသလိုလို….ဒီေန႕ကိုေတာင္ သူမျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ပါ့မလား… ကၽြန္မ စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ကၽြန္မ ဘ၀ထဲကေန သူထြက္သြားတဲ့အခါ ကၽြန္မတစ္ေယာက္ထဲ ဘယ္လိုေနခဲ့ရမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မ မျပင္ဆင္ရေသးပါဘူး။

 

ျပိဳက်ေနတဲ့စိတ္၊ က်ဆင္းေနတဲ့စိတ္ေတြကို သူမေရွ႕ေရာက္တိုင္း က်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္ကိုင္၊ မ်က္ရည္ေတြ ျပိဳမက်သြားေအာင္ မနည္းထိန္းေနရတာ။ ထိန္းေနရတာေတြဟာ သူမေလးရဲ႕ အသက္၊ အင္အားေတြဟာ ကၽြန္မအေပၚမွာပဲ မူတည္ေနလို႕ပါ..။

 

ကၽြန္မသာ စိတ္ဓာတ္က်ေနမယ္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္….အဲ့ဒါေတြကို ျမင္မိတဲ့သူမေလး ဘာျဖစ္သြားလိမ့္မလဲ…။ ေသသြားမွာေပါ့…။

 

“ဆက္……ေျပာ….ေလ” လို႕ သူမေျပာေပမယ့္ ကၽြန္မနားထဲမွာ ေလသံေလာက္သာ ၾကားလိုက္ရတယ္။ ျပိဳမေယာင္က်ဆင္းေနေသာ စိတ္ေတြကို မာန္တင္းျပီး ကၽြန္မဆက္ေျပာလိုက္ပါတယ္။

 

“ျမင့္ တကၠသိုလ္ေရာက္ေတာ့ မမက ဖိုင္နယ္ကိုေရာက္ေနျပီေလ။ အဲ့ဒီေတာ့ ျမင့္ကေမးတယ္။ မမ ေက်ာင္းျပီးသြားရင္ နယ္ကိုျပန္ေတာ့ မွာလားတဲ့။ မမက ျပန္ရမွာေပါ့လို႕ ေျပာလိုက္ေတာ့ ျမင့္ မ်က္ရည္ကေလးေတြ၀ဲသြားခဲ့တယ္။ ျမင့္ မ်က္ရည္၀ဲသြားတာကိုျမင္ေတာ့ မမ မေနႏိုင္ဘူး။ ဒါနဲ႕ပဲ မမျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ မျပန္ေစခ်င္ရင္ ျမင့္က မမကို အိမ္ေခၚထားေလဆိုေတာ့ ျမင့္က တကယ္လားတဲ့။ တကယ္ေပါ့လို႕ မမကျပန္ေျပာေတာ့ ျမင့္က အဲ့ဒါဆိုရင္ ျမင့္ကေခၚထားမယ္…..မမ လိုခ်င္တာ၊ ျဖစ္ခ်င္တာမွန္သမွ် ျမင့္ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္….ျမင့္နဲ႕သာ အတူတူလိုက္ေနပါလို႕ ျမင့္က ေျပာလာတယ္ေလ။

 

အဲ့ဒါနဲ႕ မမလည္း ျမင့္ကို ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ ျမင့္တစ္သက္ ေယာက္်ားမယူဘဲ မမနဲ႕ပဲ တစ္သက္လံုး ေနႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မမလိုက္ေနမယ္လို႕ေျပာလိုက္ေတာ့ ျမင့္က ေနႏိုင္တာေပါ့တဲ့။ ျမင့္က ေယာက္်ားမလိုခ်င္ပါဘူး…မမရွိရင္သာ လံုေလာက္ျပီတဲ့ေလ။ ဟုတ္တယ္ မမတို႕ဘ၀မွာ ဘယ္ေယာက္်ားကိုမွ မလိုလားခဲ့သလို ဘယ္လိုသစၥာေဖာက္မႈမ်ိဳးကိုမွလည္း ဘယ္သူကမွ မလုပ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ အဲ့ဒီအတြက္ ျမင့္ကို မမေက်းဇူးတင္ပါတယ္…..”

 

“ျမင့္……ကလည္း…..ေက်းဇူး….တင္ပါတယ္…”

လို႕ေျပာလိုက္တာကိုပင္ သူမေတာ္ေတာ္ကေလး ေမာသြားပံုရသည္။ ႏွလံုးခုန္သံေတြကလည္း သိသိသာသာၾကီး ျမန္လာေတာ့တာမို႕ “မမ ဆရာ၀န္ေခၚလိုက္မယ္ကြယ္ေနာ္….ျမင့္ကိုၾကည့္ရတာ မမ စိတ္မခ်မ္းသာဘူး…”

 

“မမရယ္…..ျမင့္…..ျမင့္က …..ျမင့္အေၾကာင္းကို…..ျမင့္အသိဆံုး…..အသိဆံုးပါ….ဒီ…..ဒီလို အခ်ိန္ကေလးမ်ိဳးမွာေလ ျမင့္….ျမင့္ေလ… မမ….မမ အ…နားေလးမွာပဲ ေနခ်င္ေနတယ္။”

 

“ေနာ္…..ျမင့္ကို…..ျမင့္ကို ေနခြင့္ေပးပါေနာ္….”

 

ျမင့္ဆႏၵကို ကၽြန္မ မတားေတာ့ဘဲ ေခါင္းညိမ့္လိုက္ပါသည္။

 

“ေကာင္းျပီကြယ္…..မမက ျမင့္အလိုကို ဘယ္တုန္းက မလိုက္ခဲ့ဖူးလို႕လဲ….ျမင့္ သေဘာပါပဲ…”

 

“ဆက္…ဆက္ေျပာပါ….ေနာ္”

 

“မမ အေပ်ာ္ဆံုးေန႕ေလးေတြထဲက ပထမဦးဆံုး ေန႕တစ္ေန႕ေပါ့…..အဲ့ဒီေန႕ကေလးကို မမသတိထားမိသလို ျမင့္လည္း သတိထားမိလိမ့္မယ္လို႕ မမ မထင္ထားမိခဲ့ဘူး….ဒါေပမယ့္” ဆိုျပီး အဖြားျမျမလြင္ လည္ဆြဲမွ ပတၱျမားဆြဲသီးကေလးကို တစ္ခ်က္ ဆုပ္ကိုင္လိုက္သည္။

 

“ျမင့္က မမနဲ႕ ျမင့္ အတူတူေနခဲ့ၾကတာ တစ္ႏွစ္ျပည့္တဲ့အတြက္ အမွတ္တရဆိုျပီး ဒီဆြဲသီးကေလးကို အဲ့ဒီေန႕ ညေနမွာ ၀ယ္ေပးခဲ့တာ ေလ။ မမ ေပ်ာ္လိုက္တာ အရမ္းပဲ…..ဒါေၾကာင့္ ဒီဆြဲသီးကေလးကို ဒီေန႕အထိ မျဖဳတ္တမ္း ဆြဲထားတာေလ။ ေနာက္တစ္ခု မွတ္မိေသး တယ္….အဲ့ဒါေလးကေတာ့ တကယ့္အမွတ္တရပါပဲ။ ျမင့္ကို ျမင့္မိဘေတြက ေယာက္်ားေပးစားမယ္ဆိုျပီး လုပ္ေတာ့ ျမင့္နဲ႕မမတို႕ အိမ္ ကေန ထြက္ေျပးၾကတာေလ။ အဲ့ဒီတုန္းက မိုးေတြကလည္း တအားရြာလိုက္တာ….ႏွစ္ေယာက္သား ရထားနဲ႕ျပည္ကိုထြက္ေျပးၾကတာ ေမာေမာနဲ႕ ရထားေပၚႏွစ္ေယာက္သား အိပ္လိုက္ၾကတာမ်ား ကိုယ့္အထုပ္ေတြ ဘယ္သူမလို႕ မသြားမွန္းေတာင္ မသိလိက္ၾကဘူး။ ပိုက္ဆံေတြလည္း အကုန္ပါသြားၾကတာဆိုေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သား ငတ္လိုက္ၾကတာ….မွတ္ပံုတင္ေတြပါ ပါသြားလို႕ တည္းခိုေဆာင္ ေတာင္ မတည္းႏိုင္ၾကဘူး။ ႏွစ္ေယာက္သား ဗာဒံပင္ေအာက္ေတြ၀င္ျပီး ဗာဒံသီးေတြ ထုစားၾကရတာ….အဲ့ဒီတုန္းက ဒုကၡမွ တကယ့္ ဒုကၡအစစ္….အခုျပန္ေတြးမိျပန္ေတာ့လည္း ရယ္လို႕ကို မ၀ဘူးရယ္…”

 

ကၽြန္မ စကားဆံုးေတာ့ သူမကျပံဳးသည္။ ျပီးေနာက္ ကိုယ္ကေလးတစ္ခ်က္ လူးလြန္႕တက္လာကာ မ်က္ႏွာကေလး ရႈံ႕မဲ့သြား၏။

 

“ရသလားဟင္ အရမ္းနာေနသလားျမင့္ရယ္…..မမ ဆရာ၀န္ကို ေျပးေခၚလိုက္မယ္ေလ” ဟု ကၽြန္မက ကဗ်ာကယာေလးဆိုေတာ့… သူမက လက္ေခ်ာင္းကေလးေတြကို ျဖည္းညွင္းစြာ ခါျပလိုက္ျပီး မ်က္ခြံကေလးေတြကို ျဖည္းညွင္းစြာ မွိတ္သြားသည္။

 

အဲ့ဒီေနာက္ သူမလက္ကေလးေတြက ကၽြန္မလက္ကေလးေတြကို ဆြဲယူဖမ္းဆုပ္လိုက္ျပီး သူမ ရင္ဘတ္ေပၚ တင္လိုက္သည္။

 

“ျမင့္ေလ…..ျမင့္…..ေနာက္ဘ၀မွာ မမနဲ႕ထပ္ျပီး…..ဆံု…..ဆံုခ်င္ေနေသးတယ္….သိလား” ဆိုျပီး သူမ၏ မ်က္၀န္းအိမ္မွ မ်က္ရည္မ်ား စီးက်လာခဲ့၏။

 

“မငိုပါနဲ႕လား ခေလးရယ္” လို႕ဆိုလိုက္သည့္ ကၽြန္မအသံတို႕သည္လည္း ဆို႕နင့္ကာ တုန္ယင္ အက္ကြဲေနၾကေသး၏။ ျပီးေနာက္ သူမ၏ မ်က္၀န္းကေလးေတြ ျပန္လည္ ပြင့္ဟလာခဲ့သည္။

 

“မမကို…..မမကို…..ျမင့္ခ်စ္…..ခ်စ္တယ္……” ဟု သူမဆုိျပီး မ်က္၀န္းကေလးေတြမွိတ္စက္သြားၾကသည္။ ျပီးေနာက္ ကိုင္ထားေသာ လက္ေတြသည္လည္း ေျပေလ်ာ့က်သြားၾကကာ ဇက္ကေလးလည္း လည္က်သြားေတာ့သည္။

 

“ျမင့္…”

“ျမင့္…”

“ျမင့္…”

 

ကၽြန္မ သူ႕ကို အသာအယာကေလး လႈပ္ႏႈိးလိုက္သည္။ ျပီးေနာက္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းလႈပ္ႏႈိး၏။ ဘယ္လိုပဲ ႏႈိးႏႈိး သူမသည္ ႏိုးမလာခ့ဲေသာအခါ……

 

“အဟင့္” တင္းထားသမွ်ေသာ စိတ္တို႕ကို အကုန္ေျဖေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္တြင္ ကၽြန္မဆီမွ ရႈိက္သံသဲ့သဲ့တို႕က အေဖာ္ျပဳလာၾကျပီ။

 

မမကို ျမင့္က ခ်စ္တယ္တဲ့လားကြယ္…အတူေနခဲ့ၾကတဲ့ အႏွစ္ ခုႏွစ္ဆယ္နီးပါးလံုး မမကို ျမင့္ သံေယာဇဥ္ရွိပါတယ္လို႕ပဲ သံုးခဲ့သမွ် အခုက်မွ သည္စကားကို ဆိုသြားသည္တဲ့လား…။

 

ခ်စ္ရသူ….။ ျမတ္ႏိုးရသူ….။ တန္ဖိုးထားရသူ၏ အသက္မဲ့ေနျပီျဖစ္ေသာ ခႏၶာကေလးအား ကၽြန္မၾကည့္မိသည္။

 

ထိုေန႕က ေဆာင္းေလေတြ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းတိုက္ေန၏။ ထိုသို႕ေသာ ေဆာင္းေလခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေတြကို သူမက မက္ေမာသည္တဲ့ေလ…။

 

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ျဖဴျဖဴစင္စင္နဲ႕ ခ်စ္ခဲ့ၾကသည့္ ကၽြန္မတို႕ကို ေဆာင္းေလက ဂုဏ္ျပဳေလသလား၊ သေရာ္ေလသလားမသိ..။ သူမ ၾကိဳက္တဲ့ ေဆာင္းေလခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္ေလ။

 

သို႕ေသာ္……

 

သည္ေဆာင္းေလ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကပဲ ႏုနယ္လြန္းေသာ သူမ၏၀ိညာဥ္ေလးကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း လြင့္ပါးသြားေစမလား မေျပာတတ္…။

 

သူမ မေျပာတတ္ေပမယ့္…..ရင္တစ္ခုလံုး….ဘ၀တစ္ခုလံုး…..လစ္ဟာသြားေစခဲ့သည္ဆိုတာကိုေတာ့ သိသာသြားေစခဲ့သလို ဘ၀တစ္သက္တာလံုး မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ပဲ သိလိုက္ခဲ့ျပီပဲ…။

 

ဟုတ္တယ္။ ႏွစ္ကိုယ္တစ္ဘ၀ ထူေထာင္လာခဲ့ၾကတဲ့ ဘ၀မွာ သူမရွိရင္ ကိုယ္ကေရာ ရွိႏိုင္ဦးမွာတဲ့လား……ရွိႏိုင္ဦးမွာတဲ့လားကြယ္..။

 

ေလးစားစြာျဖင့္

 

ဆမ္းလေရာင္

 

စာၾကြင္း။                    ။ အဖြားသႏၱာျမင့္ဆံုးျပီး ရွစ္ရက္အၾကာတြင္ အဖြားျမျမလြင္လည္း ဆံုးပါးသြားခဲ့၏။ အဖြားသႏၱာျမင့္၏ စ်ာပနကိစၥ အ၀၀တို႕ကို သူမစိတ္ၾကိဳက္ဖန္တီးေပးျပီး ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ သူမတို႕ႏွစ္ဦးအတူတူအိပ္သည့္ ကုတင္ေပၚတြင္ အဖြားသႏၱာျမင့္ အံုးသည့္ ေခါင္းအံုးကေလးကို ဖက္ကာ ေသဆံုးေနျခင္းအား အိမ္အကူမ်ားက ေတြ႕လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့၏။

Credit to www.colorsrainbow.com

Dec 8th

လမ္းခြဲမိုး

By Alex aung

အဲဒီ ညေနခင္းက
မိုးေတြ အျပိဳင္အရိုင္း ရြာခဲ့ပါတယ္။
ေလွ်ာက္ေနက် လမ္းေဟာင္းေလး
မိုးေတြ စိုေနတဲ့အခါ
ငါ့ ႏွလံုးသားကလည္း ရႊဲရႊဲစိုလို႔....။

တကယ္ဆို
မင္းနဲ႔တို႔ၾကား
နံရံေတြ ျခားသြားဖို႔ ဆိုတာ
ဘယ္သူမွ ေတြးမိၾကမွာ မဟုတ္ဘူး...။

ဒါေပမယ့္
တခ်ိဳ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ
ပုံျပင္ထက္ ဆန္းတယ္.....။

အနာဂတ္ကို
လွလွပပ စာစီေနတုန္း
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မိုးတိမ္ေတြကို ရႈံးနိမ့္ ျပိဳက်
ဒါနဲ႔ပဲ
ေနာက္ဆံုး လက္က်န္ အသက္ေငြ႔ေငြ႔ေလးနဲ႔
ငါ့မွာ မိုးစက္ေတြကို ေငးေနခဲ့ရတယ္...။

ဒါေပမယ့္
မိုးေတြၾကားထဲ လမ္းခြဲၾကရတဲ့ အခါ
မင္းေရာ ငါပါ စက္စက္က် ရႊဲနစ္လို႔....။


ေအးေအးထြန္း B.A(Eng) ေခ်ာက္

Dec 4th

Hand in Hand

By Alex aung

As we sit in the snow white sand,

And the waves crash upon the shore,

I stare to the sky trying to understand,

Why the stars seem brighter then ever before.

 

Is it because the sky is so clear,

That the stars are shining bright?

Or could it be that love is near,

On this perfect summer night?

We laugh, we kiss, we talk,

Draw pictures in the sand,

Along the ocean we walk,

Just her and I , Hand in Hand.

 

Our night is almost finished,

As the moon is fading fast,

Another day will be diminished,

Put with the others in the past.

Everything seems to melt away,

Faster then the drop of a dime,

As night dissolves to day,

We lose more precious time.

 

Surely soon the sun will rise,

As this is Gods command,

I know she can see the twinkle in my eyes,

As we walk Hand in Hand.

(Karl Wild)

Dec 2nd

Doctor Story

By Alex aung

Life Insurance စာေမးပြဲတစ္ခုအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေဒါက္တာ ရံုးခန္းကို ကၽြန္ေတာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က က်န္းမာေရး လိုက္စားတဲ့ အသက္သံုးဆယ္၀န္းက်င္ ခႏၶာကိုယ္ပံုပန္း အမိုက္စားန႔ဲဆိုုေပမယ့္ တစ္ကိုယ္လံုးစစ္ေဆးရဦးမွာဆိုေတာ့ စိတ္ညစ္သလို ပဲဗ်ာ ခံစားရတာ။

အဲဒီေဒါက္တာဆီကို အရင္က ကၽြန္ေတာ္တစ္ခါမွမသြားခဲ့ဘူးပါ။ သူ႕နာမည္ဘယ္လိုေခၚလဲ အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲ စသျဖင့္ ဘာမွကိုမသိခဲ့တာပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ နာမည္မသိ ေတြ႕ေနက်မဟုတ္တဲ့ဆရာ၀န္အသစ္တစ္ေယာက္နဲ႕ ျပသတိုင္ပင္ရမွာကို စိတ္ထဲသက္ေသာင့္သက္သာေတာ့မျဖစ္သလိုခံစားရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူ႕ေရွ႕မွာ အ၀တ္အစားအကုန္ခၽြတ္ျပီး စစ္ေဆးခံရမွာေလ။

ေဆးခန္းထဲရွိ ဧည့္သည္ထိုင္ခံုတစ္ခုံမွာထိုင္ကာ ေစာင့္ေနတုန္း အမ်ိဳးသားသူနာျပဳတစ္ေယာက္က အတြင္းခံကလြဲလို႕အ၀တ္ေတြခၽြတ္ျပီး အထဲ၀င္ခဲ့ပါလို႕လာေခၚေရာ။ ကၽြန္ေတာ့္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းနည္းနည္းေလးေတာ့ ဖံုးႏိုင္ရဲ႕လို႕ေမွ်ာ္လင့္ျပီး boxer ေဘာင္းဘီတို ၀တ္လာတာ အေတာ္ျဖစ္သြားတာေပါ့။ စစ္ေဆးခန္းထဲလည္းေရာက္ေရာၾကည့္ေနတာ အမ်ိဳးသားသူနာျပဳႏွစ္ေယာက္ထက္မနည္း ၀င္ထြက္ေနတာကိုျမင္ရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးသူနာျပဳတစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ရတာ ေတာ္ေတာ္ထူးဆန္းသလိုပဲဗ်။

ကၽြန္ေတာ္လည္း အ၀တ္အစားေတြကိုခၽြတ္ ေခါက္ျပဳတဲ့ျပီး ေက်ာပိုးအိတ္ထဲထည့္ထားလိုက္ပါတယ္။ ေဒါက္တာ၀င္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္လႊာပင့္ျပီး မသိမသာစူးစမ္းၾကည့္မိတာမွာ အသက္က ၅၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ရွိကာ ေတာ္ေတာ္သန္႕ျပန္႕တဲ့ မီးခိုးေရာင္သန္းေသာ ဆံပင္မ်ားႏွင့္လူတစ္ဦးပါပဲ။ ခန္႕ျငားေသာ မွင္ေမာင္းေကာင္းေသာ တကယ့္ဆရာ၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ေရွ႕မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ထိုင္ေနရ တာ နည္းနည္းရွက္လာသလိုခံစားရပါတယ္။

သူက သာမန္အျခားေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားလိုပါပဲ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ေမးတယ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေသးတယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႕ေရွ႕မွာ ခပ္မတ္မတ္ရပ္ ခိုင္းတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သူ႕နားတိုးကပ္သြားလိုက္ပါရဲ႕။ သူ႕ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကိုျခဲ သူ႕အနားကၽြန္ေတာ့္ကိုအနည္းငယ္ဆြဲယူကာ ေဘာင္းဘီကိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္ဖို႕ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိတယ္ သူ ကၽြန္ေတာ့္မွာ Hernia ရွိမရွိ စမ္းသပ္ေတာ့မဆယ္ဆိုတာေလ။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လိင္အဂၤါဇာတ္ကို စစ္ေဆးဦးေတာ့မွာ။ အျခားေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ေရွ႕မွာ အ၀တ္မဲ့နဲ႕ေနရတဲ့အျဖစ္ဟာ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကတည္းက အခုအခ်ိန္ထိ သက္ေသာင့္သက္သာမရွိသလိုခံစားခဲ့ရပါတယ္။ အခုလည္း ထို႕အတူပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ေဘာင္းဘီကို ေပါင္တစ္၀က္ေလာက္အထိ ေလွ်ာခ်လိုက္ပါတယ္။ အု…ေဒါက္တာက မေျပာမဆို ေရႊဥေတြကို သူ႕လက္ေခ်ာင္း ေတြနဲ႕တို႕ထိစမ္းသပ္ပါတယ္။ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြထဲ ဟိုသည္ေရာက္ေနသလို ကၽြန္ေတာ္ခံစားရပါေရာ။ သူ႕အေနနဲ႕ အက်ိတ္ေတြရွိမရွိ သို႕မဟုတ္ တစ္ခုခုရွိမလား စမ္းေနပံုရတယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ သူ ဥေတြကိုလွည့္ပတ္ၾကည့္ေနတာ ၂ မိနစ္ေလာက္သာၾကာေပ မယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ တစ္ရက္ေလာက္ၾကာတယ္ထင္ေနတာ။ ေနာက္ေတာ့ သူ ကၽြန္ေတာ့္ ေရႊဥေတြရဲ႕ေအာက္ဘက္အစိတ္အပိုင္းကို စမ္းသပ္ပါျပီ။ အဲဒါကို စမ္းသပ္စဥ္မွာေခ်ာင္းဆိုးခိုင္းပါတယ္။ အားလံုးေကာင္းတယ္လို႕ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာပဲ။ ျပီးလဲျပီးေရာ ကၽြန္ေတာ့္လိင္တံကို သူ႕လက္ထဲ၀ယ္ အေပၚဘက္ဆြဲမလိုက္ျပီး ေသခ်ာၾကည့္တယ္ဗ်ာ။ သူ႕လက္ေတြက အၾကမ္းအရမ္းကိုင္တြယ္တာ မ်ိဳးမဟုတ္ ျငင္ျငင္သာသာနဲ႕လွည့္ပတ္ကိုင္တာမ်ိဳးေလ။ သူ ကၽြန္ေတာ့္လိင္တံေခါင္းကို အသာညွစ္ျပီး စစ္ေဆးေနတယ္ ဆီးသြားေပါက္ သို႕မဟုတ္ တစ္ခုခုကိုမ်ားလား။ ျပီးေတာ့ အျခားလက္တစ္ဖက္က လိင္တံအရင္းကို ခပ္တင္းတင္းေလးဖိညွစ္လိုက္ကာ လိင္တံေခါင္းကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုခုရွိမရွိ အဲ…ပန္းေသြးေရာင္ကေန မရမ္းေရာင္ေျပာင္းသြားမသြားစစ္တယ္။ ၾကည့္ရတာ ေထြေထြထူးထူးလုပ္ ကိုင္ေနဟန္မေပါက္ဘဲ သူ႕အလုပ္သူလုပ္ေနတဲ့ ပံုစံက်အေနအထားပါပဲဗ်ာ။

သူက ဘာမွမျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္လိင္တံမွာေတာ့ ထူးျခားတဲ့ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုျဖစ္တည္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လိင္တံကို သူထိေတြ႕ကိုင္တြယ္တာအေပၚ သာယာစျပဳလာျပီ။ ကၽြန္ေတာ္သိတယ္ ဒီလိုအေတြးခံစားမႈမ်ိဳး မရွိသင့္ဘူး သို႕မဟုတ္ ေယာက္်ား တစ္ေယာက္ရဲ႕အကိုင္အတြယ္အေပၚမူတည္ျပီး လိင္တံမာေတာင့္လာတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူးဆိုတာေလ။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းေနာက္က်သြားျပီ ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲဟာ သူ႕လက္ေတြရဲ႕အဖ်စ္အညွစ္အကိုင္အတြယ္ေတြၾကားမွာ ေသြးေတြတဆတ္ဆတ္ခုန္ရင္း စတင္ရမ္းခါလာပါျပီ။ သူ႕လက္ထဲက ကၽြန္ေတာ့္လိင္တံရဲ႕အေျပာင္းအလဲအေပၚ ေဒါက္တာလည္း သတိထားမိဟန္တူပါတယ္ လိင္တံထိပ္ပိုင္းကိုင္ေနတာကို လႊတ္လိုက္ျပီး အရင္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားတာကိုပဲဆက္လုပ္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သုက္ရည္ေတြကို အျပင္မထုတ္ျဖစ္တာ ၁၀ရက္ေလာက္ ရွိေနျပီဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ ဟန္မေဆာင္ႏိုင္စြာဘဲ လိင္တံက စတင္ၾကီးထြားလာတာကိုရပ္တန္႕လို႕မရပါ။ အာ…ေတာ္ေတာ္ ရွက္ဖို႕ ေကာင္းေနျပီဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တစ္သက္တာမွာ အျခားေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ေရွ႕မွာ လိင္တံေတာင့္တင္းတဲ့အျဖစ္အပ်က္ ဘယ္တုန္းကမွ မျဖစ္ပ်က္ခဲ့စဖူးပါ။ အခုေတာ့ လူၾကီးအရြယ္ ေယာက္်ားၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထဲ၀ယ္ ဘယ္လိုမွမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြာဘဲ မာေတာင့္ေနပါျပီ။

ကၽြန္ေတာ့္လိင္တံ စမာေတာင့္လာတာကို ေဒါက္တာလည္း သိပံုရတယ္ သူ႕လက္ေတြနည္းနည္းလႈပ္ခါသြားတာဆိုေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္  သူတစ္ခုခုေတာ့ေျပာျပီဆိုျပီး ေၾကာက္စိတ္ေတာ့၀င္သြားမိပါတယ္။

‘ေဒါက္တာ….ေဆာရီး…ေဒါက္တာကိုင္ထားတာက အဲ့ဒီအထဲေသြးပိုေလွ်ာက္ေအာင္လုပ္သလိုျဖစ္သြားလားမသိ အဲ…ကၽြန္ေတာ္ ဘာေျပာတယ္ဆိုတာ ေဒါက္တာသိမွာပါေနာ္’ ကၽြန္ေတာ္ေလသံခပ္တိုးတိုးနဲ႕ေျပာလိုက္တယ္။

‘ဆရာ သတိထားမိပါတယ္’ သူ႕လက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ လိင္အဂၤါစပ္ကေန ရုတ္သိမ္းလိုက္ရင္းေျပာတာပါ။

 ‘ၾကည့္ရတာေတာ့ အားလံုး ေကာင္းပါတယ္’

သူ႕လက္အစံု ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကေန ရုတ္သိမ္းသြားေတာ့ ရင္ထဲလစ္ဟာသြားသလို ခံစားရတာထူးဆန္းတယ္ဗ်ာ။ ေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို လူနာခုတင္ေပၚ ေမွာက္ျပီး ေျခေထာက္ေတြကိုခပ္ကားကားထားခိုင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိေနတယ္ ဘာေတြ လာေတာ့မယ္ဆိုတာကို သူ႕ရာဘာလက္အိပ္စြပ္ေနသံေတြကိုၾကားရျပီးေနာက္မွာေပါ့ေနာ္။

 ‘ေကာင္ေလး မင္း prostate ကို ဆရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့မယ္ သက္ေသာင့္သက္သာေနေနာ္ စိတ္ထဲတင္းမထားနဲ႕’

ကၽြန္ေတာ့္အေတြးမွန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ခေရ၀ကို လက္ေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႕တို႕ထိကိုင္တြယ္မိတာကိုေတာ့ သေဘာက်မိသလို ခံစားမိတာေတာ့အရင္ကတည္းကပါ။ အ…ကၽြန္ေတာ္အသာလွဲေလ်ာင္းျပီး ျငိမ္သက္ေနတဲ့ခဏလက္တစ္ဖက္က ကၽြန္ေတာ့္တင္သား ေတြကိုဖိကိုင္လာျပီး လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းက ခေရ၀ကို တကယ္ျငင္ျငင္သာသာတို႕ထိလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အသက္ကို ခပ္ျပင္းျပင္း ရွဴရႈိက္မိလိုက္ျပီး တင္သားေတြကိုက်ံဳ႕ျဖစ္ေရာ။ ရာဘာလက္အိပ္စြပ္ထားတဲ့ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြဟာ ေခ်ာဆီအနည္းငယ္သုတ္လိမ္း ထားကာ ခေရ၀တေလွ်ာက္ ဟိုသည္ကစားေနတယ္ ရင္ထဲ က်လိက်လိျဖစ္ရပါရဲ႕။ ‘ေကာင္ေလး မင္း ဖင္ကိုအရမ္းက်ံဳ႕ထားလိုက္ရင္ ဆရာလက္ေခ်ာင္းေလးေတြ စအိုထဲထည့္တဲ့အခါ အေနရခက္ေနလိမ့္မယ္ကြ’ သူက ခပ္တိုးတိုးေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘာမွ တုန္႕ျပန္မေျပာမိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္တင္သားဆိုင္ကို ဖိကိုင္ထားတဲ့သူ႕လက္ကိုရုပ္သိမ္းလိုက္ျပီး ေပါင္သားအတြင္းပိုင္းဘက္ကိုဆြဲကိုင္ ကာ ‘မင္းေျခေထာက္ေတြကို နည္းနည္းထပ္ကားလိုက္ဦး ေကာင္ေလး’တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ ေျခေထာက္ေတြကိုနည္းနည္းထပ္ကားလိုက္ျပန္ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ခေရ၀ခမ်ာ နည္းနည္းဟသြားသလိုခံစားရပါတယ္။ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေလးေတြဟာ ခေရ၀တေလွ်ာက္ပြတ္သပ္ကလိ တာကိုဆက္လုပ္ပါတယ္။ ေနာက္လက္တစ္ဖက္ကလည္း ေခ်ာဆီအနည္းငယ္နဲ႕အတူ အျခားေနရာေတြကို ပြတ္သပ္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ တင္သားဆိုင္ေနရာအႏွံ႕ပြတ္သပ္ေနသလိုျဖစ္ျပီး ခေရ၀ကိုေခ်ာဆီေတြနဲ႕ကလိေနပံုကလည္းၾကက္သီးေတာင္ထိမိလာပါရဲ႕။ မသိမသာ ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္ျခံကို ငဲ့ေစာင္းၾကည့္မိေတာ့ ေပါင္ျခားက ညီဘြားဟာ ေနာက္တစ္ခါမာေတာင့္လာတာကို ျမင္လိုက္ရတာမို႕ ေရွာ့ခ္ေတာင္ျဖစ္သြားမိတယ္။

ဒီေဒါက္တာရဲ႕ လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႕ ႏႈိးဆြမႈေၾကာင့္ လိင္စိတ္ေတြႏိုးၾကားလာခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘယ္လိုအေျခာက္ အမ်ိဳးအစား သို႕မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ရာ မ်ိဳးပါလိမ့္? အာ…ဘယ္လိုေတြျဖစ္တည္လာခဲ့တာလည္းဆိုတာ ယံုေတာင္မယံုႏိုင္ဘူး။ အ… ကၽြန္ေတာ့္ ခေရ၀ထဲကို ေဒါက္တာ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေလးကို ခပ္ျဖည္းျဖည္း စတင္ဖိသြင္းပါတယ္ ၀င္သြားတဲ့အထိ။ ကၽြန္ေတာ့္ အေပါက္ထဲ သူ႕လက္ေခ်ာင္း တစ္လက္မေလာက္၀င္သြားခ်ိန္မေတာ့ သြင္းေနတာကိုရပ္လိုက္ပါတယ္။ စိတ္ေတြကိုေလွ်ာ့ထားကာ သူ ေျပာတဲ့အတိုင္း ပါးစပ္ဟျပီးရွဴရႈိက္ေနလိုက္တာေၾကာင့္ လက္ေခ်ာင္းဖိသြင္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ သက္ေသာင့္သက္သာေလးပဲခံစားရပါရဲ႕။ ဒါကို သူလည္းသိပံုရပါတယ္ လက္ေခ်ာင္းကိုဆက္လက္ဖိျပီးသြင္းတယ္ ေနာက္ထပ္သံုးလက္မေလာက္ေပါ့။ သူ အဲ့ဒီအေနအထားမွာ ရပ္တန္႕ျပန္ေရာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္။ ေခ်ာဆီမ်ားေၾကာင့္လားမသိ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြ ခေရ၀အတြင္းတစ္၀ိုက္ထိသြင္းလႈပ္ရွားေနတဲ့ အေပၚ သက္ေသာင့္သက္သာပါပဲ။ သူ ကၽြန္ေတာ့္ prostate ကိုထိကိုင္မိျပီးေနာက္ စတင္ပြတ္သပ္ကာ စမ္းသပ္ပါေတာ့တယ္ ျငင္ျငင္ သာသာေလး လက္ေခ်ာင္းထိပ္ေလးေတြနဲ႕။ My God!! ေပါင္ျခံကို အသာငဲ့ေစာင္းၾကည့္လိုက္ျပန္ေတာ့ ငပဲက ေက်ာက္သားအလား မာေတာင့္ေနပါျပီ။ ဗိုက္သားျပင္ရွိရာကို ကပ္ေနေအာင္ ဒံုးပ်ံအလားမတ္ေနကာ ထိပ္အ၀ေလးဟာ အရည္ၾကည္အခ်ိဳ႕ေတာင္စို႕ေနတာကို ျမင္ရပါတယ္ prostate ကို ပြတ္သပ္လိုက္တိုင္းေလ။ ရွီး….ဖီးလ္အရမ္းေကာင္းတာပဲ အာ..။ ဒါဒါ ေဂးေတြ ခံစားရတဲ့ ဖီးလ္က ဒီလိုမ်ိဳးလား? သူတို႕တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ လုပ္ေပးၾကတာ ဒီလိုမ်ိဳးေပါ့? ေဒါက္တာ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကို ကၽြန္ေတာ့္ အေပါက္ထဲက အသာေလးဆြဲထုတ္ေနစဥ္၀ယ္ ေခါင္းထဲေျပးလႊားေနေသာအေမးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြ ကၽြန္ေတာ့္ အေပါက္ထဲထည့္တဲ့ေနရာမွာ နာရင္ အဆင္မေျပရင္ေျပာေနာ္လို႕ဆိုလာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ႏႈတ္ဖ်ားက ရုတ္တရက္ သတိမထားမိဘဲ ‘မနာပါဘူးဗ်’ ဆိုတဲ့အသံက အားမလိုအားမရသံျဖင့္ထြက္သြားတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ prostate က နည္းနည္းေလးၾကီးေနသလို ျဖစ္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လိင္ကိစၥမျပဳလုပ္တာဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲေမးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ဆံုး သုက္ထြက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္က ေနဆိုရင္ေတာ့ ၁၀ရက္ေလာက္ရွိျပီလို႕ေျဖခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ေတာ့ သူက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကစျပီး ကၽြန္ေတာ့္ ခေရ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေျပာင္းအလဲနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းအနည္းငယ္ေမးပါတယ္။ အျခားဆရာ၀န္ေတြကေတာ့ အဲ့ဒါကိုၾကည့္တယ္ ျပီးေတာ့ အဲ့တာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္စရာဘာမွမေျပာခဲ့ဖူးပါဘူး။ အခုေတြ႕ေနရတဲ့ ဆရာ၀န္ကေတာ့ စမ္းသပ္ခံုေပၚထိုင္ကာ ေျခေထာက္ေတြကို အသင့္တြဲေလ်ာင္းျဖစ္ေနတဲ့ ကြင္းေတြထဲထည့္လိုက္ပါတဲ့ ပိုျပီးျမင္သာထင္သာၾကည့္ႏိုင္ဖို႕ဆိုပဲ။ ‘ေဒါက္တာ….အျခား ေဒါက္တာအခ်ိဳ႕ေျပာတာေတာ့ သိပ္စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူးတဲ့’ ကၽြန္ေတာ္ ခပ္လန္႕လန္႕ အယူခံသေဘာေျပာမိပါတယ္။ ‘ဆရာ သိပါတယ္။ ဒါက ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူးကြာ…ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာေအာင္ စစ္ေဆးၾကည့္ခ်င္လို႕ပါ’ဆိုပဲ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျငင္းပယ္လို႕ မရေတာ့ ရြံ႕တြန္႕တြန္႕နဲ႕ သေဘာတူလိုက္ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္ၾကားက ငပဲက အခုထိ ဒံုးပ်ံျဖစ္ေနတုန္းဆို ေတာ့ စမ္းသပ္ခံုမွာ ထထိုင္လိုက္ဖို႕က အဆင္မေျပေသးဘူးေလ။ စမ္းသပ္ခံုမွာ အသာ၀င္ထိုင္ ေျခေထာက္ေတြကို အနည္းငယ္ေျမွာက္ ျပီး ကြင္းေလးေတြထဲ ထည့္လိုက္ေတာ့ မိုးေပၚကိုအခုပဲပစ္လႊတ္ေတာ့မယ့္ အေနအထားအတိုင္း မတ္ေနေသးတာပါ။

ေလာေလာဆယ္အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ အရွက္သည္းဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀မွာ ဘယ္တုန္းကမွမေတြ႕ဖူးခဲ့တဲ့ ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ေရွ႕ စမ္းသပ္ခံုေပၚ၀ယ္ ကၽြန္ေတာ့္လိင္အဂၤါစပ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ခေရ၀ေကာ အကုန္ ရွင္းကနဲျမင္ေနရတဲ့အေနအထားနဲ႕ ရွိေနရတာေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ ငပဲကလည္း မာေတာင့္ေနဆဲအျပင္ ထိပ္၀ကေန အရည္ၾကည္ေတြက ေပါင္ျခံအထိေတာင္ စီးက်ေနသလား ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ခံုေပၚအသာထိုင္ ေျခေထာက္ေတြကို ကြင္းေပၚထည့္ျပီး ကားလိုက္တဲ့အခ်ိန္ သူ႕မ်က္၀န္းေတြက လက္ကနဲျဖစ္သြားတာကို ျမင္ရေတာ့ သူဘာေတြေတြးလိုက္လဲ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္ပါတယ္။ သူ ပစၥည္းကိရိယာေတြထည့္ထားတဲ့ စားပြဲေလးကို ညာဘက္ေရွ႕နားဆြဲ ယူလိုက္သလို ထိုင္တဲ့ခံုကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္လိင္အဂၤါေတြနဲ႕ သူ႕မ်က္လံုးေတြတတန္းျဖစ္တဲ့အေနအထားခ်ိန္ကာ ထိုင္ခ်လိုက္တယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ့္ ခေရ၀ေတြကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ပြတ္သပ္လိုက္ျပန္ကာ လက္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေခ်ာဆီသုတ္လိမ္းျပီးထည့္ဖို႕လုပ္ပါေရာ။ ကၽြန္ေတာ့္ အေပါက္ကို သူစမ္းသပ္ေနတုန္း နာက်င္ရင္ အညစ္အေၾကးစြန္႕ခ်င္သလိုျဖစ္လာရင္ သူ႕ကိုေျပာဖို႕ေတာ့ဆိုတယ္။ မနာပါဘူး အဆင္ေျပပါတယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျပာမိပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ဟိုသည္ နာက်င္တယ္ထားဦး သူ႕ကိုျပန္ေျပာျဖစ္မယ္မထင္ေတာ့ပါ ဘူးဗ်ာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေခ်ာဆီသုတ္လိမ္းထားတဲ့သူ႕လက္ေခ်ာင္းမ်ားရဲ႕အထိုးအသြင္းဟာ ျငင္သာသလို စိတ္ထန္ေအာင္လည္း သာယာမႈေပးေနလို႕ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္ျခံက ငပဲဟာလည္း မာေတာင့္ျပီး မတ္ေနတာက ဗိုက္ၾကြက္သားေတြနဲ႕ ၄၅ဒီဂရီအေနအထား ျဖစ္ေနေရာ။ ကၽြန္ေတာ္ လိင္တံ ထိပ္အ၀က အရည္ၾကည္ေတြ ရႊဲစိုထြက္စျပဳလာျပန္တယ္။ ေဒါက္တာ ကၽြန္ေတာ္ေပါင္တံအတြင္းပိုင္းကို ၾကည့္ေနသလို ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကိုလည္း အသားကုန္စူးစမ္းေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

‘ဒီလိုလုပ္တာက မင္းကိုစိတ္ၾကြေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ေနလား?’

‘ဟုတ္တယ္ ေဒါက္တာ။ ကၽြန္ေတာ့္ လိင္တံ အရင္က အဲ့ေလာက္မမာဖူးဘူး။ မျဖစ္ဖူးဘူးဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့လန္႕သလိုရွိသားဗ်ာ’

‘It’s Ok, သုက္မထြက္တာ ၁၀ရက္ေလာက္ရွိျပီဆိုေတာ့ မင္း နည္းနည္းေတာ့ထန္ေနမွာေပါ့…ဟူး။ ဆရာဆိုရင္ေတာ့ ၾကာၾကာဆုပ္ကိုင္ ထားႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးကြ’

Wow….ေဒါက္တာၾကီးဘာေတြ လာေျပာေနလဲ? ကၽြန္ေတာ့္အေပၚမ်ားသူ႕သုက္ရည္ေတြပန္းထုတ္မလို႕လား? ေနာက္ေတာ့ အျခားလက္ တစ္ဖက္က အေပၚနည္းနည္းတက္လာတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ေရႊဥေတြကိုပြတ္သပ္ျပီး ေအာက္ကိုဆြဲဆြဲခ်တယ္။ ‘မင္းက ေတာ္ေတာ္လွတဲ့ လိင္ဥ ေတြကိုပိုင္ဆိုင္ထားတာပဲကြ၊ လိင္တံနဲ႕ လိင္ဥက ဘက္ညီတယ္…သုက္ရည္ေတြနဲ႕ျပည့္ေနမွာပဲေနာ္’ သူ႕လက္ေခ်ာင္းအခ်ိဳ႕ ကၽြန္ေတာ့္ အေပါက္ထဲ စတင္တိုး၀င္စျပဳလာျပန္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ တုန္႕ဆိုင္းဆိုင္းျဖစ္မေနေတာ့ဘဲ ေလွ်ာကနဲ နင့္ကနဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္လဲ ေတာ့မသိဘူး နာက်င္မႈမရွိ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕အဆင္ေျပေနေရာ။ ေခ်ာဆီေတြသုတ္လိမ္းထားတဲ့ သူ႕လက္ေခ်ာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း အထိတ္တလန္႕ဖ်စ္ညွစ္မထားေတာ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ခေရၾကြက္သားမ်ားေၾကာင့္လားေတာ့မသိပါ။ အာ….အခု သူ႕လက္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္း ကိုပူးျပီး အထုတ္အသြင္းလုပ္ေနျပီးေနာက္ တတိယတစ္ေခ်ာင္းကိုထပ္သြင္းဖို႕သူ စလုပ္တယ္ဗ်။ လုပ္ပံုက ႏႈိးဆြတာရဲ႕အလြန္ နာက်င္ ေတာ့မွာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္စိုးရြံ႕သြားေပမယ့္ မနာဘူး အဟိ…ယားသလိုပဲ ကလိထိုးသလို။ ေျခေထာက္ေတြကို ေတာင့္တင္းမႈေတြ မလုပ္ တင္သားေတြကို ဖ်စ္ညွစ္ထားျခင္းမရွိ အလိုက္သင့္ေနျခင္းရဲ႕အေျဖက ေလဟာနယ္ထဲ ခုန္ခုန္ဆင္းရသလို ခံစားခ်က္မ်ိဳးရရွိေစပါတယ္။ အို…ေဒါက္တာနဲ႕ေတာ့ခက္ေနျပီ သူနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ဘာေတြလုပ္ျဖစ္ေနၾကပါလိမ့္။ ေခါင္းေလးကိုအသာငဲ့ေစာင္းျပီး ေအာက္ပိုင္းကိုၾကည့္ လိုက္ေတာ့ ေဒါက္တာၾကီး ပါးစပ္ေလးတဟဟနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့ေရႊဥေတြ ခေရ၀ေတြကို လက္ေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႕ ေဆာ့ကစားေနတယ္။ ၾကည့္ရတာ သူ႕မ်က္၀န္းေတြ မ်က္ႏွာအမူအယာေတြက တကယ့္ကို ေက်နပ္သေဘာက်လြန္းေနတဲ့ဟန္နဲ႕ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို တစ္ခ်က္ မ်က္လႊာလွန္ၾကည့္လိုက္ပံုက သူလုပ္ေနတဲ့ကိစၥကို ဘယ္လိုမွ မရပ္တန္႕ႏိုင္ေတာ့သလို သူ႕ကိုယ္သူ အလြန္ထန္ေနျပီဆိုတာကို မထိန္းသိမ္းေတာ့တဲ့သေဘာပါေနပါျပီေလ။

‘မင္း -ဥေတြ အေပါက္ထဲလက္နဲ႕အထုတ္အသြင္းလုပ္ေနရတာနဲ႕ ဆရာေတာ့ ထေနျပီ။ ဖီလင္ဘယ္လိုလဲေကာင္းလား?’ ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္းညိမ့္ျပလိုက္ပါတယ္။ ၾကက္သီးထတာလဲမဟုတ္ ယားယံတာလည္းမဟုတ္ ဘယ္လိုခံစားခ်က္မ်ိဳးလဲဆိုတာသူသိပါ့မလား။ ကၽြန္ေတာ့္ တင္သားဆိုင္ေတြဟာ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြ အေပါက္ထဲ အထုတ္အသြင္းလုပ္ခ်ိန္တိုင္း ဆတ္ဆတ္ခါသြားမိသလို ကၽြန္ေတာ့္ ငပဲထိပ္က အရည္ၾကည္ေတြဟာလည္း တစိမ့္စိမ့္ယိုတာမ်ား အားပါး..။ ေဒါက္တာ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ကာ ကားေနေသာ ကၽြန္ေတာ္ ေပါင္တံေတြနား တိုးကပ္လာတယ္ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြ ပိုမိုပူးကပ္ျပီး ခေရ၀ထဲအထုတ္အသြင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႕ေပါ့။ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြ အကုန္လံုး ကၽြန္ေတာ့္အေပါက္ထဲ တိုး၀င္ကုန္ေတာ့မလားမသိဘူး ထူးျခားတာက ကၽြန္ေတာ္ ျငင္းဆန္လိုစိတ္မရွိေတာ့တာပါပဲ။ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြကို ခေရၾကြက္သားေတြနဲ႕ ဖ်စ္ညွစ္ကစားမိေတာ့ ဒါ သဘာ၀က သင္ၾကားလိုက္တာလား မဆီမဆိုင္ေတြးမိေသး တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မာေတာင့္ေနတဲ့ ငပဲၾကီးကို ၾကည့္ျပီး ေဒါက္တာရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းသားေတြ တရြရြျဖစ္ေနသလို ကၽြန္ေတာ့္ေရႊဥေတြကို ပြတ္သပ္တာေတြက ျမန္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ၾကာၾကာထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့မယ္မထင္ပါဘူး….အသားကုန္ မတ္ေထာင္ေနျပီး သကာလ ထိပ္၀က အရည္ၾကည္ေတြကလည္းရႊဲေနျပီေလ။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမထိန္းလိုက္ႏိုင္ေတာ့ ကိုယ့္ငပဲကိုကိုင္ကာ စတင္ -ြင္းထုမိပါတယ္။ အ၀တ္မဲ့ကိုယ့္ကိုယ္ခႏၶာနဲ႕ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ေရွ႕မွာ ၀တ္လစ္စလစ္ျဖစ္ေနတာ ရွိေနတာကိုလည္း ဂရုမစိုက္ႏိုင္ ေတာ့ဘူးဗ်ာ။ အဲ့ဒီအျခားေသာလူဆိုတာက ကၽြန္ေတာ့္ခေရ၀ထဲကို လက္ေခ်ာင္းေတြ အထုတ္အသြင္းလုပ္ျပီး ရူးသြပ္ေအာင္လုပ္ေနသလို ကၽြန္ေတာ့္ေရႊဥေတြကိုဆြဲဆြဲကလိေနတာမ်ိဳးေတြလုပ္ေနျပန္ေတာ့ အမေလးတရေတာ့မယ္ေလ။ သူတကယ္ ဘာမွဂရုမစိုက္ေနေတာ့ဘူး ထင္တယ္ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကိုသူ႕လက္နဲ႕အသာဆြဲကိုင္ျပီး -ုေပးတယ္ အေပၚကိုတက္သြားလိုက္ ေအာက္ကိုဆြဲခ်လိုက္ လက္ေခ်ာင္းေတြကို တကယ့္ အေႏွးျပကြက္အတိုင္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့လက္ေခ်ာင္းေတြထဲ ငပဲကို ခါးေကာ့ကာ ေဆာင့္ေဆာင့္သြင္းမိေတာ့ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြက ကၽြန္ေတာ့္ခေရထဲကိုျမဳပ္လိုက္ေပၚလိုက္ေပါ့။

စိတ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ့္ကို ထန္ျပီး ထိန္းသိမ္းလို႕မရေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္ျခံ၀ယ္ လိင္စိတ္တက္ၾကြမႈေၾကာင့္ထြက္လာတဲ့ အရည္ ၾကည္အခ်ိဳ႕ရဲ႕အနံ႕အသက္ေတြ ပ်ံ႕ေနသလို ေဒါက္တာၾကီးႏႈတ္ဖ်ားကေနျပီး ကၽြန္ေတာ္လက္ကစားေနတာကိုၾကည့္ကာ မိန္႕မူးညည္းညဴ တဲ့အသံေတြထြက္လာပါတယ္။ ခပ္သြက္သြက္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္လက္ေခ်ာင္းေတြကို တစ္ခ်က္ သူအနမ္းေပးတယ္၊ျပီးေတာ့ ထိပ္ အေရျပားေနာက္ကိုဆုတ္သြားတိုင္းေပၚေပၚလာတဲ့ အရည္ၾကည္ေတြစို႕ေနတဲ့ ငပဲေခါင္းေလးရွိရာကို ငံု႕ကိုင္းလိုက္ကာ လွ်ာဖ်ားေလးနဲ႕ တို႕တို႕ျပီး အရည္ၾကည္ေတြကိုလ်က္တယ္ဗ်ာ။ သူ႕မ်က္၀န္းေတြဟာ ထက္သန္ေနတဲ့ အာသီသေတြေၾကာင့္ ေတာက္ပေနသလို သူ႕အျပဳအမူ သူ႕ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို သတိမမူေတာ့ စိတ္လြတ္သြားျပီထင္ပါရဲ႕။ ဒါေတြ ဒါေတြကိုၾကည့္ရျပန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ငပဲ၊ ေရႊဥေတြ၊ ခေရ၀ေတြကို ဒီလူၾကီးအတြက္ ရက္ေရာစြာေပးဆပ္ေနမိတာ မတြန္႕ဆုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ေဒါက္တာၾကီးရဲ႕ ေပါင္ျခံကိုငဲ့ေစာင္းၾကည့္မိျပန္ေတာ့ မာေတာင့္ေနတဲ့ ငပဲထြားထြားၾကီးက သူ႕ေဘာင္းဘီထဲကေန ရုန္းကန္ထေနသလို အစိုကြက္ၾကီးတစ္ကြက္ကလည္းရႊဲေနေရာ သူ႕အရည္ၾကည္ေတြေၾကာင့္ထင္ပါ့။ အာ…ျမင္ရတာနဲ႕တင္ ဘယ္ေလာက္ထန္ေနျပီလဲဆိုတာ ၾကက္သီးေတာင္ထမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ဘယ္တုန္းကမွ အျခားေသာအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ မာေတာင့္ေနတဲ့ငပဲကို မျမင္ခဲ့စဖူး၊ေနာက္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ေရႊဥေတြ ခေရ၀ေတြ ကြမ္းသီးေခါင္းေလးေတြကို ဘယ္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ေယာက္ကမွ မလ်က္ျပဳေပးစဖူး။

‘ေဒါက္တာ…ေဒါက္တာ့ -ီးၾကီးကိုအျပင္ထုတ္ၾကည့္ပါလားဗ်ာ’ ကၽြန္ေတာ္ မရဲတရဲေျပာၾကည့္လိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ပါးစပ္က မေမွ်ာ္လင့္ ဘဲထြက္သြားမိတာေသခ်ာတယ္ ဒီဘိုးေတာ္ရဲ႕ ၾကီးထြားမာေတာင့္ေနတဲ့ ငပဲကိုျမင္ခ်င္းလြန္းလို႕ျဖစ္မယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ေရႊဥေတြကို္ ဆုပ္ကိုင္ပြတ္သပ္ေနတဲ့ သူ႕လက္အစံုကိုရုပ္သိမ္းျပီးေနာက္ သူ႕ေဘာင္းဘီဇစ္ကိုဆြဲဖြင့္လိုက္ကာ ေဘာင္းဘီကိုစခၽြတ္တယ္။ သူ႕ေဘာင္းဘီကို ေအာက္ေလ်ာခ်လိုက္ျပီး ေျခေထာက္ကိုၾကြကာ အကုန္ခၽြတ္ပစ္လိုက္တာေပါ့ေနာ္။ သူ႕ကိုယ္၀ယ္ ရွပ္အက်ႌေလးရယ္ Jock strap ေဘာင္းဘီေလးတစ္ထည္ရယ္ပဲရွိေတာ့တယ္ဗ်။ ခဏေနေတာ့ ရွပ္အက်ႌကိုပါခၽြတ္ပစ္လိုက္တာေၾကာင့္ jock strap ေလးသာ က်န္ေတာ့ရာ ခါးစပ္ေမွ်ာ့ၾကိဳးျပားခမ်ာ ရုန္းကန္ထေနေသာ ငပဲၾကီးေၾကာင့္ တင္းေနေရာ။ သူ႕ငပဲေခါင္းဟာလည္း ေခါင္းျပဴထြက္ေနတာ မွာ အရည္ၾကည္ေလးေတြစို႕လို႕ပါ။ ဒါ တကယ့္ကို စိတ္လႈပ္ရွားစရာျမင္ကြင္းပဲဗ်ာ။ အေရာင္ခပ္ညိဳညိဳ ေသြးေၾကာအခ်ိဳ႕ယွက္ျဖာလို႕ ကြမ္းသီးေခါင္းကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ဟာလိုပဲ ခရမ္းေရာင္သမ္းစျပဳျပီ။  တုတ္တာလည္း အေတာ္တုတ္သလိုပဲ။ သူ႕ငပဲေတြကို ေဘာင္းဘီ အေပၚကေန သူ႕ဘာသာအသာစတင္ပြတ္သပ္သလို သူ႕လက္ေခ်ာင္းအခ်ိဳ႕က ကၽြန္ေတာ့္ခေရ၀ကိုလွမ္းျပီး ႏႈိက္ကာ တြင္းခ်ဲ႕ျပန္တယ္။ ႏွစ္ဦးစလံုး တရွိန္ထိုးေျပးေနတဲ့ ေရေႏြးေငြ႕မီးရထားစက္ေခါင္းေတြလိုပါပဲ တရွဴးရွဴးနဲ႕ အရွိန္ျမင့္ေနၾကျပီ…အာ…ကၽြန္ေတာ္မၾကာခင္ သုက္ရည္ေတြပန္းထုတ္မိေတာ့မယ္ထင္တယ္…အ။ ‘ေဒါက္တာ….အဲတာေလးကိုပါခၽြတ္လိုက္ပါလားဗ်ာ ေဒါက္တာဟာၾကီးအကုန္လံုးကို ျမင္ခ်င္ၾကည့္ခ်င္လို႕ပါ’ ကၽြန္ေတာ္ရူးေတာ့မလားမသိဘူး အရမ္းကိုစိတ္ၾကြေနျပီ သူ႕ေဘာင္းဘီေလးဆြဲခၽြတ္ေနတာ စင္တစ္ခုေပၚတင္ လိုက္တာေတြကို လိုက္ၾကည့္မိတဲ့အျပင္ တရမ္းရမ္းျဖစ္ေနတဲ့ သူ႕ငပဲၾကီးကိုလည္း အငမ္းမရျဖစ္မိတယ္။ အခုေတာ့ သူ႕တစ္ကိုယ္လံုး အတတ္ကင္းမဲ့ေနသလို သူ႕လက္ေခ်ာင္းသံုးေခ်ာင္းစလံုးဟာလည္း ေခ်ာဆီအခ်ိဳ႕နဲ႕အတူ ကၽြန္ေတာ့္ခေရ၀ထဲအ၀င္အထြက္ခပ္သြက္ သြက္ျဖစ္ေနေရာ။ ေဒါက္တာ ငပဲၾကီးဟာ ေခါင္းတရမ္းရမ္းနဲ႕ေသြးေၾကာေတြေထာင္ထေနသလို အရည္ၾကည္အခ်ိဳ႕ထြက္ထားရာ အိုး…. ကၽြန္ေတာ္ လုပ္သည့္အတိုင္း ေဒါက္တာၾကီး သူ႕ငပဲကို လက္ငါးေခ်ာင္းေကာ္မီတီနဲ႕စတင္မိတ္ဆက္ေတာ့တယ္။

‘အာ..ေဒါက္တာ….အဲဒါၾကီးကို ကၽြန္ေတာ့္အေပါက္ထဲထည့္ေလဗ်ာ….အဲဒါၾကီးက ကၽြန္ေတာ့္အေပါက္ထဲမွာဆိုျပည့္ေနမွာေနာ္…ရွီး’

ကဗ်ာကယာ ေဒါက္တာၾကီး ကၽြန္ေတာ့္အေပါက္ကိုလက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႕ တြင္းခ်ဲ႕ေနရာကေန သတိရတဲ့ဟန္နဲ႕ အသာဆြဲႏႈတ္ သူ႕ငပဲၾကီး ကိုအစားထိုးသြင္းဖို႕ျပင္ဆင္ပါေတာ့တယ္။ ေခ်ာဆီေတြပိုမိုညွစ္ထည့္…သူ႕ငပဲၾကီးကို အဖုအထစ္ေလးေတြပါတဲ့ ကြန္ဒံုးတစ္ခုကိုစြပ္လိုက္ ကာ ကၽြန္ေတာ့္တြင္း၀မွာေတ့ေရာ။ သူ႕ငပဲေခါင္းေလးကို ကၽြန္ေတာ့္အေပါက္၀နား တရစ္၀ဲ၀ဲပြတ္သပ္လိုက္ ေသြးတိုးစမ္းသည့္အေနျဖင့္ တြန္းတြန္းထည့္ထည့္လုပ္ၾကည့္လိုက္ လုပ္တယ္။ ကြမ္းသီးေခါင္းေလးကို ဖိသြင္းလိုက္ျပန္ထုတ္လိုက္လုပ္ျပီးေနာက္မွာေတာ့ သူ႕တင္ပါး ေတြကိုက်စ္လိုက္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ခေရ၀ထဲ ငပဲကိုတိုး၀င္သည္ထက္၀င္ေအာင္ လုပ္ပါေရာ။ အစပိုင္းမွာေတာ့ နာက်င္ေပမယ့္ ေခ်ာဆီအကူ အညီရယ္ ေဒါက္တာ့ပါးစပ္ကထြက္ေပၚလာတဲ့ ညည္းညဴသံက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ရယ္တို႕ေၾကာင့္ သိပ္မရုန္းကန္မိပါ။ တရစ္ရစ္နဲ႕ တိုး၀င္လာတဲ့ သူ႕ငပဲၾကီးဟာ အထုတ္အသြင္းအဆင္ေခ်ာတာနဲ႕တစ္ျပိဳင္နက္ ဘယ္လိုမ်ားလႈပ္ရွားတယ္မသိ ကၽြန္ေတာ့္ prostate ကို အၾကိမ္တိုင္း ဒုတ္ဒုတ္ထိထိေနတာ ဆီးသြားခ်င္သလိုေတာင္ျဖစ္မိပါတယ္။ အာ….ေဒါက္တာၾကီး ကၽြမ္းက်င္မႈေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို အရူးအမူးျဖစ္ေစသလို သူ႕ေအာ္ညည္းသံေတြေၾကာင့္လည္း ေသြးပိုၾကြရပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ညည္းညဴသံ ေတြကိုၾကားျပီး ေသာ့မခတ္ထားတဲ့ အခန္းထဲကို၀င္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာသိေနပါရဲ႕။ ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့မသိ အခုအခ်ိန္မွာ အဲလိုျဖစ္မွာ ကို ဂရုမစိုက္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ အရမ္းကို စိတ္ေတြၾကြေနတယ္ ထန္ေနတာမ်ား တစ္ေယာက္ေယာက္က အခန္းထဲ၀င္လာျပီး ၾကီးမားေတာင့္တင္းတဲ့ ေဒါက္တာ့ငပဲၾကီးနဲ႕ အ-ိုးခံေနရပံုရယ္ ကိုယ့္ငပဲကိုကိုယ္ကိုင္ကာ အားရပါးရလက္ကစားေနပံုတို႕ကိုျမင္ေစခ်င္ စမ္းပါဘိ။ တကယ့္ပြဲၾကီးပြဲေကာင္းတစ္ပြဲလိုပဲဗ်ာ ေယာက္်ားအခ်င္းခ်င္းလိင္ဆက္ဆံတဲ့…အာ..လိင္ဆက္ဆံခံရတဲ့ဖီလင္ ဘယ္ေလာက္ ၾကက္သီးထေစခဲ့သလဲမသိခဲ့ဘူး..အခု..တကယ္ပဲ..အာ။ ဘယ္အေနအထားမွာေနေနရတယ္ ဘာျဖစ္ေနျပီ အရွက္သိကၡာဘာမွာကို မစဥ္းစားခ်င္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ေရႊဥေတြဟာလည္း ခပ္တြဲတြဲအေျခအေနကေန က်စ္ျပီး လိင္တံေအာက္ေျခကိုကပ္စျပဳေနျပီ မၾကာခင္ အဆံုးသတ္ေတာ့မယ္။ ေဒါက္တာၾကီးက တကယ္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း အထုတ္အသြင္းလုပ္ေန ေဆာင့္သြင္း ထုတ္လုပ္ေနတာမ်ား တဆံုး၀င္ တဆံုးထြက္ပါပဲ။ သူ႕ဆီးစပ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္တင္သားေတြမ်ား ရိုက္ခတ္သလားမသိဘူး တဖတ္ဖတ္အသံေတြကိုထြက္ေရာ။

‘ေဒါက္တာ…ေဒါက္တာ….အာ…သြက္သြက္ေလး….ေဆာင့္…အာ ဟုတ္တယ္…ရွီး…ခပ္ျပင္းျပင္း အ အ’  ကၽြန္ေတာ့္ႏႈတ္ဖ်ားက မရပ္မနား ေတာင္းဆိုမိပါတယ္။ ရုတ္တရက္ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကိုကိုင္ျပီး လႈပ္ရွားျဖစ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္လက္ေခ်ာင္းေတြကို ေဒါက္တာက ဆြဲဖယ္လိုက္ျပီး သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႕အစားထိုးပစ္လိုက္တယ္ဗ်ာ။ သူ႕ခါးက စက္ေသနတ္ပစ္သလို လႈပ္ရွားရင္း သူ႕လက္ေတြက လည္း ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကိုအားရပါးရဆုပ္ကိုင္ကာ လက္သရမ္းတယ္ေလ။ အိုး….အဲ့ဒီဖီလင္က အရမ္းမိုက္တာဗ် သိလား….ၾကက္သီးထ သလိုျဖစ္လိုက္ ဖင္ၾကြက္သားေတြကို ေယာင္ရမ္းညွစ္ျပဳမိလိုက္ ငပဲထိပ္၀ ျပဴတစ္ျပဴတစ္ျဖစ္လာတဲ့ သုက္ရည္ေတြမထြက္ေအာင္ စိတ္ ထိန္းလိုက္နဲ႕ပါပဲ။
သူတကယ္ၾကီးကို ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကို ပယ္ပယ္နယ္နယ္ဆုပ္ကိုင္ျပီး ကစားေနတဲ့အျပင္ သူ႕ငပဲၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္အေပါက္ထဲ နင့္ကနဲ နင့္ကနဲေနေအာင္ အထုတ္အသြင္းလုပ္တာဆိုေတာ့ သူတစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ေဆာင့္တိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္တံေတြကို ေတာင့္တင္းပစ္ လိုက္မိသလို ပါးစပ္ကလည္း မေနႏိုင္စြာ ညည္းညဴမိပါတယ္။ ‘အာ…-ုေပးပါ ေဒါက္တာ…အာ….ေဆာင့္…ေဆာင့္ပါ ေဒါက္တာ… ခပ္ျပင္းျပင္း….အ…အ ျမန္ျမန္ေလး…ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳက္တယ္’ ဒီလိုစကားလံုးေတြကို ပါးစပ္ကေန ထုတ္ေျပာမိတာမ်ား ယံုေတာင္ မယံုခ်င္ သလိုျဖစ္ေနသလားလို႕ အရင္က ဆဲေတာင္မဆဲဆိုတတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲတစ္ေခ်ာင္းလံုးလဲ ပူေႏြးေနတာ ျပီးေတာ့….ေခ်ာ္ရည္ေတြပန္းထြက္ဖို႕ အသင့္ျဖစ္ေနျပီ။

‘အတူတူျပီးရေအာင္ ေဒါက္တာ….အာ…အတူတူျပီးရ အား…ရွီး’

‘မင္း -င္ထဲမွာ ျပီးလိုက္ေတာ့မယ္…စီးၾကပ္ေနတာပဲ…အာ’

သူ႕ပါးစပ္က ညည္းညဴေျပာဆိုသံေတြက လိႈက္ခုန္ေနသလိုပဲ ကတုန္ကယင္ႏိုင္လွသလို သူ႕ခါးသြက္ပံုမ်ား လူငယ္ေတြလိုက္မမွီေအာင္ စက္ေသနတ္တစ္လက္ပါပဲ။ သူ႕လက္တစ္ဖက္က ကၽြန္ေတာ့္ငပဲအရင္းကိုအသာဆုပ္ကိုင္ထားသလို အျခားလက္တစ္ဖက္က အေပၚပိုင္း ကို ေလ်ာတိုက္ကိုင္တြယ္ကစားေနတာကလည္း တကယ့္ဆရာက်တယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေခ်ာက္ကမ္းပါးအစြန္ကို ဆဲြေခၚသြားတဲ့အခ်ိန္ အခါေလးျဖစ္ေရာ။ ကၽြန္ေတာ့္အေပါက္ထဲကို သူ႕ငပဲၾကီးနဲ႕အထုတ္အသြင္းခပ္ျပင္းျပင္းလုပ္ေနတာနဲ႕တစ္ျပိဳင္နက္တည္းကၽြန္ေတာ့္ငပဲ အရင္းကို ဆုပ္ကိုင္ကစားေနတာက အျမန္ဆိုေတာ့ အသံေတြက မၾကားခ်င္မွအဆံုးျမန္ဟည္းေနပါတယ္။ ဘယ္လိုမွ ကၽြန္ေတာ္ မထိန္း ႏိုင္ေတာ့တာေၾကာင့္ ခပ္က်ယ္က်ယ္ပဲ ေအာ္ဟစ္ညည္းညဴမိသလို ‘ျပီး…အို အို အို…ကၽြန္ေတာ္ျပီးေတာ့မယ္ FUCK ME!! ေဒါက္တာ’ လို႕ေတာင္းဆိုေတာ့ သူကလည္း ‘မင္း….မင္း….-င္ထဲမွာ ျပီး…ျပီးေနျပီ’ လို႕ျပန္ေအာ္တယ္။ ခပ္သြက္သြက္ကစားေနတဲ့ သူ႕လက္ေခ်ာင္း ေတြထဲကေန ကၽြန္ေတာ့္သုက္ရည္ေတြ ခုန္ပ်ံထြက္လာတာဟာ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ႏွာေတြ ရင္အုပ္ေတြေပၚအမ်ားအျပား ေရာက္ရွိဆင္းသက္ ကုန္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ့္ဖင္သားေတြနဲ႕ထိေတြ႕ေနတဲ့ သူ႕လိင္တံအရင္းကေသြးေၾကာၾကီးမ်ားလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ သူသည္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အေပါက္ထဲကို ပူေႏြးေနတဲ့သုက္ရည္ေတြျဖည့္ေပးေနျပီလို႕ အသိနဲ႕သတိရွိေနရပါေရာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွစ္ေယာက္သား မိနစ္ အနည္းငယ္ေလာက္ေတာ့ လုပ္လက္စ ထိုးသြင္းဆက္ဆံတာေတြ အရွိန္မပ်က္ ေအာ္ဟစ္ ဖ်စ္ညွစ္တာေတြကို ဆက္လုပ္ေနၾကျပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ျငိမ္သက္စြာ တျဖည္းျဖည္း ေအးဆက္သြားပါေတာ့တယ္။

Alex Aung (2 Dec 2014)

Dec 1st

ဒီဇင္ဘာရဲ႕ အလြမ္းေတးသံ

By Alex aung

'ေဒါင္ ေဒါင္' ဆိုတဲ့ ဒီဇင္ဘာရဲ႕ ေခါင္းေလာင္းသံခ်ိဳေတြ ျပန္ လည္ျမည္ဟည္းလာျပန္ပါေပါ့။

ႏွင္းစက္ေလးေတြ ေခါင္မိုးကို တစ္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ထိခတ္ေနသံ ကို ခပ္သဲ့သဲ့ၾကားေနရသည္ေလ။

ရာသီဥတုရဲ႕ေအးျမမႈေတြၾကားမွာ ကြၽန္ေတာ္တကိုယ္ရည္ ေအးစက္စြာ ေႏြးေထြးမႈကင္းမဲ့ေနတာ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ရဲ႕ ရူးသြပ္မႈတစ္ခု သက္သက္ပဲလား၊ 'အေတြးလြန္မႈေလးသာ'ဆိုတာမ်ားလား။

'လူဆိုတာ အခ်စ္နဲ႕မကင္းဘူး တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕မင္း ခ်စ္တမ္းကစားလိုက္ရင္ ေအးစက္ေနတဲ့ မင္းစိတ္ ကိုယ္ခႏၶာ အလိုလိုေႏြးေထြးသက္၀င္လာမည္'တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေလးကေျပာျပပါရဲ႕။

မင္းမသိလို႔ပါ......ကိုယ္ဟာ ရင္ခုန္သံမ်ားစြာေအာက္မွာ တစ္ကိုယ္ရည္ အထီးက်န္ေနတယ္....ကြာ။

x           x           x

'ရာသီဥတုကေအးလိုက္တာေနာ္ ေဘဘီ၊ မင္းဒီလိုေဆာင္းရာသီကို ၾကိဳက္လား၊ကိုယ္ေတာ့ ေႏြဦးရာသီကို ပိုရင္ခုန္တယ္'

'ဟုတ္ကဲ့..ခ်စ္လည္း အတူတူပဲ'

ဟင့္အင္ဗ်ာ.....ကြၽန္ေတာ္ဒီလိုေဆာင္းဦးရာသီရဲ႕ေအးျမလတ္ဆတ္မႈကိုပိုသေဘာက်တယ္' လို႔ သူ႕ကိုႏႈတ္ကဖြင့္ မေျပာျဖစ္ ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အမွန္တကယ္ ဒီလိုဒီဇင္ဘာလရဲ႕ ေဆာင္းႏွင္းပြင့္ေတြကို သေဘာ က်ပါသည္။ ရာသီဥတုကေအးတယ္ တစ္ေယာက္ တည္းေနတတ္သူေတြအတြက္ သိပ္အဆင္ မေျပဘူးလို႔ ဆိုၾကေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့္ အတြက္ကေတာ့ ရင္ခုန္ သံေလးေတြအစီအရီဆိုေတာ့ ေႏြးေထြးရာရင္ခြင္က အသင့္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆာင္းရာသီကိုၾကိဳက္တာျဖစ္မယ္ထင္ပါ့။

သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ကို ေလးေလးကန္ကန္ခ်ရင္း ကြၽန္ေတာ့္ကို္ ကြၽန္ေတာ္ ရယ္ခ်င္သလိုလို အလန္႕တၾကားလိုလိုပင္ ျဖစ္သြား မိသည္။ ေနာက္ ျပီး ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ကြၽန္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ ထိန္႔လန္႔ တုန္လႈပ္သြားရမွန္းကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္လိုမွ ျပန္ေတြး ၾကည့္လို႔မရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနမိ၏။

'ဘာကိုလည္း ဘာကိုထိတ္လန္႔သြားသလဲ?'ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ့္ လက္ဖ၀ါးကို သူ႔ရဲ႕ေႏြးေထြးတဲ့လက္နဲ႕ အုပ္မိုး ကိုင္တြယ္ ရင္း 'Honey' လို႔ေခၚလိုက္သံေၾကာင့္ေပါ့။ သူ႔ရင္ထဲကလာတဲ့ ဒီအသံဟာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ရင္ခုန္ သံျပင္းထန္သြား ေစသလို ထိန္႔လန္႔သြားေစခဲ့တာ ေလေအးေအးေလးေတြတိုက္ေနတဲ့ အင္းယားကန္ေဘာင္က ဘူးသီးေၾကာ္ဆိုင္ေလးမွာပါ။

ဒီဇင္ဘာရဲ႕ ေခါင္းေလာင္းသံခ်ိဳေလးေတြကို သူ႕တိုက္ခန္းေလးကေန ၾကားေနရပါတယ္။ ဒီလိုညခ်မ္းမွာ အိမ္တိုင္းလိုလို ဒါမွ မဟုတ္ ရင္ႏွီးခင္မင္ရာမိတ္ေဆြေတြရဲ႕ အိမ္ေတြမွာ 'ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာေရာက္ေစေသာ္' ဆိုတဲ့ သံစဥ္ေလးေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ၾကားရတယ္။ သူလည္းအိမ္ကိုလာမည့္ သူ႔မိတ္ေဆြေတြ အတြက္ စားစရာေတြျပင္ဆင္ေနသလို ကြၽန္ေတာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္အၾကိဳက္သံပုရာရည္ေလး ေတြေဖ်ာ္ရင္း ျပီးေတာ့ မၾကိဳက္သူေတြအတြက္ ေကာ္ဖီရဖို႔ ေကာ္ဖီက်ိဳတဲ့စက္ေလး နဲ႕ျပင္ဆင္ေပးရင္ ကူညီေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္။

အား......ႏွင္းစက္ေလးေတြက ေအးျမလိုက္တာ....။

ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးၾကြေနတဲ့ သူ႔ကိုၾကည့္ရတာ ကြၽန္ေတာ္ပါေရာေယာင္ ေပ်ာ္ရႊင္မိရပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႕ေတာ့ဘာမွ မဆိုင္တဲ့ ရာသီ ျဖစ္ေပ မဲ့ ဂီတဆိုတဲ့ သံစဥ္ေတြေနာက္ကြၽန္ေတာ္နစ္ေျမာမိရပါ့။ သူငယ္ခ်င္းေတြ သူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြက ကြၽန္ေတာ့္လက္ရာ သံပရာရည္ခ်ိဳခ်ဥ္ ေလးရယ္ ေကာ္ဖီလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ေတြ ကို ႏွစ္သက္ခ်ီးက်ဴးေတာ့ သူကဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ 'ဒါငါ့ခ်စ္သူေဖ်ာ္ ထားတာ'တဲ့။ ေတာ္ပါေသးရဲ႕ သေဘာထားပြင့္လင္းျပီး အျမင္က်ယ္တဲ့လုပ္ငန္း သဘာ၀ မွာက်င္လည္ ေနၾကသူမ်ားမို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အျဖစ္ကို မထူးဆန္းသေယာင္လက္ခံေပ်ာ္ရႊင္ေပး ၾကပါတယ္။

ျမိဳ႕ထဲသြားလာရာ ေစ်း၀ယ္ရာ၊ Night Club ေတြသြားတာ စသျဖင့္သူက်င္လည္လႈပ္ရွားရာတိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ မပါမ ျဖစ္ပါ။ ခပ္ေခ်ာေခ်ာ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ေဘးမွာ ျမန္မာခြၽတ္တားေလးက ကပ္ပါေနတာဆိုေတာ့ လူေတြက တစ္မ်ိဳးတစ္မည္စူးစမ္းမ်က္၀န္းေတြနဲ႕ ၾကည့္ေနသလားပဲ။ ေက်ေတာ့ ေက်နပ္မိပါတယ္...ကြၽန္ေတာ္ ဟာသူ႕အတြက္ အေပ်ာ္အေဖာ္အဆင့္ထက္ပိုျပီး ေနရာေပးခံရတယ္၊ အခ်စ္ခံ ရတယ္လို႔ေပါ့။

ကြၽန္ေတာ္သူ႕ကိုရင္ခုန္မိသလား....ႏွစ္သက္မိတာေတာ့အမွန္ပါ။ ပညာအရမ္းေတာ္တယ္ ဒါဟာဦးစားေပးအခ်က္ျဖစ္မိ တယ္ ထင္ရဲ႕၊ သူတစ္ပါးႏိုင္ငံမွာ လာအလုပ္လုပ္တယ္ လူေတြနဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနတတ္တယ္ ဒါဟာ ဒုတိယ အခ်က္၊ ဦးစားေပးတယ္ တကယ့္ကို ခ်စ္ခင္လိႈက္လွဲစြာျဖင့္ သူ႔ ေမတၲာေတြကို ရယူေစတယ္ ဒါဟာ တတိယ အခ်က္၊ ေနာက္ ဆံုးသူဟာ ႏွစ္လိုဖြယ္အျပဳံးနဲ႕ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာ သူျဖစ္ေန တယ္ အဲဒါဟာလည္း...။

အို.....ငါဦးေႏွာက္နဲ႕ဆံုးျဖတ္ေနမိတာမ်ားလား။

ဒီလိုနဲ႕ပဲ ရာသီစက္၀န္းလည္ပတ္ေနသလို ေလာကသဘာ၀ အလုပ္သဘာ၀ေတြအတိုင္း သူ႕အလုပ္ဟာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ေစ့လာသလို ကြၽန္ေတာ္သိေနတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းလည္း သက္တမ္းေစ့ဖို႔နီးစပ္လာျပီေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအ ေၾကာင္းေလးကို သိဖူး ျမင္ဖူး ႏွင္းစက္ေတြႏွင့္ျပန္လည္ထိေတြ႕ရတဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕အဆံုးမွာ ကြၽန္ေတာ္တိတိက်က် သိခဲ့ရတာေၾကာင့္ ရင္ထဲ အသည္းထဲ ပူေလာင္တဲ့ေခ်ာကလက္ရည္ေတြ ေလာင္းထည့္လိုက္သလို ခံစားရတာမ်ား အခုပဲ ေႏြရာသီ ေရာက္ေနတဲ့အတိုင္းပါပဲဗ်ာ။

'ကိုယ္မင္းကို ျပန္လာေခၚမယ္ မင္းေစာင့္ေနရမယ္ေနာ္'

'မင္းကို ကိုယ္တကယ္ခ်စ္ပါတယ္ အျမဲတမ္းအတြက္'

ေလထဲမွာလြင့္ေမ်ာေနတဲ့တိမ္တိုက္တစ္ခု ကြၽန္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ ေမ်ာခ်င္ရာေမ်ာ ဖမ္းဆုပ္ထားမယ့္သူမရွိ ေလအလာ အတိုင္းေမ်ာရသူေပါ့။ေလဆိပ္ကျပန္လာတဲ့လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကြၽန္ေတာ္...ကြၽန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္းဆိုတာ ေတြးမိတာ သာမဟုတ္ လက္ေတြ႕ခံစားရျပီေပါ့ေလ။

'ဒီဇင္ဘာရယ္ အလြမ္းမိုးစက္ေတြ ငါ့ရင္ထဲသည္းေစတယ္'တဲ့ သီခ်င္းသံေလးက ေဆာင္းေဘာက္စ္က တစ္ဆင့္နားထဲ၀င္ ေရာက္လာရေပါ့။ လူတကာအားက်တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ခ်စ္ဇာတ္လမ္း ေဆာင္းႏွင္းစက္ေတြနဲ႕ အတူေခါင္မိုးေပၚ တေဖ်ာက္ ေဖ်ာက္....။

'အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာနဲ႕ လိုရာခရီးကိုေရာက္ရွိပါေစ ခ်စ္သူေရ'

ေစာင့္ေနဖို႔ဆိုတာထက္ သူတကယ္ေရာျပန္လာမွာလား... .ျပန္လာမွာလားဗ်ာ။

ျပဴတင္းေပါက္က လွမ္းအၾကည့္ ျခံ၀င္းထဲမွာ သူ႔အၾကိဳက္ တရုတ္စကားျဖဴပန္းပြင့္ေတြ ေမႊးၾကဴေနျပီ...။

x           x           x

တိတ္ဆိတ္ေနေသာအခန္းအတြင္း ကြၽန္ေတာ္၏ အသက္ရွဴ သံမွလြဲ၍ ဘာသံကိုမွမၾကားရ။ပြင့္ေနေသာ ကုတင္ေဘးမွ ျပဴတင္းေပါက္က ေလတဟူးဟူး၀င္ေနသည္။ ကြၽန္ေတာ္က နံရံေပၚမွ မီးခလုတ္မ်ားကို လက္ျဖင့္စမ္းရင္း ဖြင့္လိုက္၏။ ထိုစဥ္ ကြၽန္ေတာ္၏ ဘယ္ဘက္ အက်ႌအိပ္ကပ္ေအာက္မွာ ႏွလံုးခုန္သံ က တဒုတ္ဒုတ္ျဖင့္ လႈပ္ခါသြားသည္ကို သတိ ျပဳမိလိုက္သည္။

ေရခ်ိဳးခန္းနံရံေပၚက မွန္ခ်ပ္ရွိရာဆီ ခပ္သြက္သြက္သြားျပီး ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္ႏွာဟာ ပန္းေသြးေရာင္ ထေနျပီး မ်က္၀န္းမ်ားဟာ မေအးစက္ေတာ့တာကို အံ့အား သင့္ဖြင့္ျမင္လိုက္ရသည္။

'မင္းမမွတ္ေသးဘူးလား.....ေနာက္တစ္ခါမင္းက်န္ခဲ့မွာကို မစဥ္းစားမိဘူးလား ေကာင္ေလး'လို႔ မွန္တဲ့ကပံုရိပ္ကို တိုးတိုး သက္သာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာမိရသည္။

တစ္ေယာက္တည္းတိတ္ဆိတ္ေနတတ္သည့္ ကြၽန္ေတာ့္ အတြက္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က 'ခင္မင္ဖို႔ေကာင္းသည့္ အစ္ကိုၾကီး တစ္ေယာက္ရွိတယ္ သူနဲ႕စကားေျပာၾကည့္'ဆိုကာ ဂ်ီေမးလ္အေကာင့္တစ္ခုကိုေပးျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ကြၽန္ ေတာ့္ျငိမ္ သက္ႏွလံုးသားဟာ တဆတ္ဆတ္ျပန္လည္ ခုန္လာတာ သိပ္ ေတာ့မထူးဆန္းဘူးလို႔ေျပာရင္ရမလားဘဲ။

ေရပန္းေအာက္ကိုအသာ၀င္ ေရေတြတဖြားဖြားက်လာေအာင္ ဖြင့္လိုက္မိရင္း ရုတ္တရက္ပိတ္လိုက္မိသည္။

'ညီေရကို မလိုအပ္ရင္ပိတ္ထား၊ လိုအပ္သေလာက္သာသံုး' ဆို တဲ့ သူ႔စကားကိုၾကားေယာင္မိလုိက္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ သူဟာ ျပင္သစ္ပိုင္ ေရနံကုမၸဏီရဲ႕ ကမ္းရိုးတန္းလုပ္ငန္းခြင္မွာ ပညာရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ရုပ္ရည္ကျမန္မာမဆန္ဘဲ အေနာက္တိုင္းရုပ္ေပါက္ေနသည္။ စတင္ေတြ႕ဆံုမိတဲ့ေန႔တန္းကဆို လူၾကားထဲ ထင္းေနသည့္သူ႔ ရုပ္ရည္နဲ႕ အရပ္အျမင့္ေၾကာင့္ ဟုတ္ပါ့ ဟုတ္ပါ့မလား လို႔ သံသယ၀င္မိေသးသည္။

'ဒါ သူေျပာပိုင္ခြင့္ရွိလို႔သာေျပာေနတာေလ တကယ္ယုတၲိ မရွိဘူး'

'ဒါအမွန္ဘဲ ဗုဒၶျမတ္စြာက ကာလာမသုတ္ထဲမွာ ေဟာၾကား ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ညီသိတယ္မလား'

ကြၽန္ေတာ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာၾကံဳဆံုရတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာဆိုတိုင္ပင္ျဖစ္တဲ့အခါ ရွင္းလင္းသြား ေအာင္ အဓိပၸာယ္ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းနဲ႕ရွင္းျပႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ သာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဘိဓမၼာစာေမးပြဲ ကိုလည္း ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ထားသူ ဆိုေတာ့ အျမင္မၾကည္တာေတြကို လင္းသြား ေအာင္ထြန္းညႇိေပးႏိုင္သူပါ။

တစ္စစနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္သူ႕ကိုတြယ္ညိႇလာတာမ်ား မယံုႏိုင္စရာ ပါ။ သူနဲ႕ခြဲရမွာေၾကာက္လို႔ သူ႔ရင္ခြင္ထဲ သည္းသည္း လႈပ္ငို ရႈိက္မိရတာ သံုးၾကိမ္ေလာက္ရွိမလားဘဲ။ အစ္ကိုလို အေဖလို ျပီးေတာ့ခ်စ္သူတစ္ေယာက္လို အရာရာ ျပည့္စံု ေအာင္ ေမတၲာ ျဖည့္ေပးႏိုင္တဲ့ 'အစ္ကို' ပါ။

ေလာကဆိုတာဘာေတြမ်ားလဲ အထူးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုလူမ်ိဳးေတြမွာ အခ်စ္ဆိုတာ တကယ္အသံုး၀င္ ရဲ႕လား။ 'ရင္ထဲစူးစူးနစ္နစ္ ခံစားမိတာပဲျဖစ္ျဖစ္ မခံစားရတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ယံုၾကည္ႏိုင္တယ္လို႔ မယူဆၾကဘူးလား' ဆိုတာေတြးမိရပါျပီ။ လက္ထပ္လို႔လည္းမရ၊ ကိုယ့္ကိုသာခ်စ္ပါလို႔ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ လည္း မရွိ...အို.....ဘာမွပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိ အရိပ္နဲ႕အေငြ႕ကိုသာ ဖမ္းဆုပ္တြယ္ျငိေနမိသူ သက္သက္ပါဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ေဟာ ဒီလိုေဆာင္းတြင္းညခ်မ္း တစ္ခုမွာ သိလိုက္ရ ျပန္ပါသည္။

'ေနာက္တစ္ပတ္ထဲမွာ ကိုယ့္ညီ မေလးရွားကျပန္လာမယ္၊ ကိုယ္နဲ႕အတူေနမယ္ကြ၊ သူအျပင္သြားတဲ့ရက္ေတြမွာမွ ေတြ႕ရေအာင္ေနာ္'

'သူကသာ ငါ့ရည္းစား ငါ့ခ်စ္သူပဲ ၊ မင္းကိုေျပာျပျပီးခဲ့ျပီေလ ကိုယ္တို႔ဇာတ္လမ္း ကိုယ္တို႔အေၾကာင္း'

'ဘယ္သူကေမးေမးသူသာ ငါ့ခ်စ္သူပဲေလ'

'ဒီ့ထက္ပိုျပီး ငါ့အခ်စ္ကိုမေပးႏိုင္ဘူး၊ မင္းလည္းမနစ္နာေအာင္ ငါလည္း တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ရာမက်ေအာင္ လမ္းခြဲၾကစို႔ညီ'

မီးကိုအေမွာင္ခ် ေအးစက္ေနတဲ့အခန္းတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္လွဲအိပ္ေနမိသည္။ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္မႈ မ်ားစြာျဖင့္ ခ်ာခ်ာလည္ေနရသည့္အျဖစ္က ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈသာလို႔ ေျပာ ရင္ရသလို အခ်စ္ကိုငံ့လင့္မိသည့္ မိမိ ႏွလံုးသားကိုလည္း ေသာ့ခတ္မထားျဖစ္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လို႔ ဆိုရမလို ပင္ျဖစ္ပါသည္။

သတိရျခင္းမ်ားစြာ ျပီးေတာ့ တမ္းတမိတဲ့ အနမ္းမ်ားစြာေၾကာင့္ မေတြ႕ရသည့္ရက္ေတြမ်ားမွာကြၽန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ တည္း ျဖစ္ေနမိသည္။ အလုပ္မ်ားမွာစိတ္မပါလက္မပါျဖစ္ ေနမိေတာ့ သည္။ ဖုန္းဆက္ၾကည့္မယ္ဆိုျပီး ဖုန္းခြက္ကို ေကာက္ကိုင္ နံပါတ္ေတြကို တစ္ခုခ်င္းႏွိပ္ကာေခၚမိရစဥ္မွာေတာ့

'ကိုၾကီးမရွိပါဘူးခင္ဗ်ာ သင္တန္းသြားပါတယ္၊ ဘယ္သူလို႔ေျပာလိုက္ရမလဲဗ်'

'ကိုၾကီး'တဲ့လား.....ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အစ္ကိုလို႔ပဲေခၚမိခဲ့ သည္။ သူ႕ေကာင္ေလးရဲ႕ေခၚသံေတြမွာ ေႏြးေထြးရင္ခုန္မႈ သံစဥ္ ေတြပါေနသည္။ အို....စံုစမ္းမိသည္ ခိုးၾကည့္မိသည္ သူတို႔လႈပ္ရွားသြားလာမႈေတြကိုေပါ့။ အရမ္းကို Romantic ျဖစ္ၾကသည္ ၾကည္ႏူးၾကသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္...ကြၽန္ေတာ္ဟာ အစ္ကို႔အတြက္ဘာမ်ားလဲ ဘာျဖစ္ ခဲ့သလဲဟင္...။

ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ အစ္ကို......။

အခ်စ္ဆိုတာ ႏွင္းဆီျဖဴတစ္ပြင့္ လား......ဆုပ္ကိုင္ဖို႔ဆိုေတာ့ လည္း ဆူးေတြႏွင့္အျပည့္ ကြၽန္ေတာ့္လက္ျဖဴျဖဴမွာ ေဆြးေဆြးနီ ေသြးေတြရဲရျပီေပါ့။

x              x              x

'မင္းနဲ႕ကိုယ္ကစကားေျပာရတာ ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပတယ္ ဘယ္အေၾကာင္းအရာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆြးေႏြးလို႔ ရတယ္၊ မင္းက အေတာ္စကားေျပာေကာင္းသူပဲ'

'မင္းက စာလည္းဖတ္တယ္ ဘေလာ့ခ္ေတြလည္းေရးတယ္ ဆိုေတာ့ ဒီစာအုပ္ေလးဖတ္ဖို႔ယူသြားေလ'

ေတာ္ေတာ္ခင္မင္ဖို႔ေကာင္းသည့္ သူငယ္ခ်င္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့သူ နဲ႕ကြၽန္ေတာ္ဟာ သူငယ္ခ်င္းဆိုသည့္ စည္းထက္ေတာ့ ေက်ာ္ ေနသည္မွာအမွန္ပဲျဖစ္ပါသည္။

အြန္လိုင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာထဲမွ ေတြ႕ဆံုျဖစ္သည့္ သူငယ္ခ်င္း ေလးျဖစ္သည္။ နယ္ကတက္လာသည့္ သူခ်င္းအတူတူ သူ႕ကို ကြၽန္ေတာ္သေဘာအေတာ္က်မိရတာ သူ႕စိတ္ေနသေဘာထား၊ အလုပ္အေပၚအာရုံ ထားမႈႏွင့္ ပညာေတာ္သူ ျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္မည္။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူသည္ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းသူ တစ္ဦး။

အို....လူမ်ားစြာႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်စကားေျပာတတ္ေနတတ္ထိုင္ တတ္ေအာင္ သူကျပသေပးခဲ့သည္။ သင္ၾကားေပးသည္ မဟုတ္ သူလုပ္ေဆာင္ေနထိုင္ျပျခင္းေတြမွ ကြၽန္ေတာ္ ရယူ မိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သူ႔အလုပ္မွ သူငယ္ခ်င္းေတြကို သူအေတာ္အေလးေပးသလို အေတာ္ပင္ခင္တြယ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အလုပ္ကနား ခ်ိန္မွာ တရုတ္တန္းကိုသြား စားၾကေသာက္ၾက၊ ကန္ေတာ္ၾကီးေမွ်ာ္စင္ ကြၽန္းကိုသြား လြတ္လြတ္လပ္လပ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ႏွစ္ေယာက္ ဟာ ဘာဆိုတာ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြက သိေနသလို အထင္ ေသးဟန္လည္းမေပၚ။ ဟုတ္တယ္ေလ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဟာ ခ်စ္သူေတြပဲ။

'ငါ့ အေမရယ္၊ ညီေတြရယ္ လာေနေတာ့မယ္ ဒီအခန္းမွာ၊ ဒါေၾကာင့္ငါတို႔အတူလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနလို႔မျဖစ္ ေတာ့ဘူး'

'ငါ့ဘ၀မွာအေမကအေရးအၾကီးဆံုးပဲ၊ အေမ့ကိုလုပ္ေကြၽးခြင့္ ရတာကိုလည္း ဂုဏ္ယူတယ္'

ရယ္ရယ္ေမာေမာႏွင့္ အျမဲတေစေဖာ္ေရြသူ၊ဘယ္သူ႕ကိုေမး ေမးသူဟာ ေတာ္ေတာ္ခင္မင္ဖို႔ေကာင္းသူ တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာ္......ကြၽန္ေတာ္ေၾကာက္လန္႔မိခဲ့သည့္တြယ္ျငိရမႈသည္ ေနာက္တစ္ခါပ်က္ျပယ္ ရျပန္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

ဟင့္အင္....ငါခ်စ္တာမဟုတ္ဘူးလို႔ျငင္းဆန္ရမည္ဆိုေတာ့ လည္း မဟုတ္ျပန္ေသးပါ။ သူ႕အရည္အခ်င္းကို အားက် သည္ လား မဟုတ္ေသးပါ။ ဘာကိုစြဲလမ္းမိသည္ လည္း...အထိ အေတြ႕လား မဟုတ္ေသးျပန္ပါဘူး။

အခ်စ္ဆိုတာဘာလဲလို႔ ဒီအခ်ိန္ေမးလာလွ်င္ အေပးအယူမွ်တမႈ လည္းမဟုတ္၊ ရယူမႈပိုင္ဆိုင္မႈလည္းမဟုတ္ 'ေပးဆပ္မႈ' သက္ သက္သာျဖစ္ေနရသည္ပဲေလ။ ဘာလဲ....ဘာလဲ.....ဘာလဲ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အခ်စ္ဆိုတာ.။

'အခ်စ္ဆိုတာ ငါ့ဘ၀မွာေသဆံုးသြားျပီ၊ မင္းကိုမွမဟုတ္ဘူး ငါ ဘယ္သူ႔ကိုမွမခ်စ္ေတာ့ဘူး၊ ဟုတ္တယ္ အဲဒါအမွန္ တရားပဲ'

'ငါတို႔က လက္ထပ္လို႔ရသလား၊ ငါဟာ မင္းအတြက္ မိန္းမ မျဖစ္ႏိုင္သလို လင္ေယာက္်ားအျဖစ္လည္း ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူး'

'တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ေနတယ္ဆိုရင္မင္းအရူးပဲ၊ ငါတို႔က သဘာ၀ကိုဆန္႔က်င္ေနတဲ့အခ်စ္ ဆိုတာ မင္း သတိ ထားဦးေလ'

ေရႊတိဂံုဘုရားကိုေရာက္တိုင္း ေရႊသကၤန္းအတူကပ္ခဲ့တာ ကို သတိရမိသည္။ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ကို တစ္ပတ္ ပတ္လမ္း ေလွ်ာက္ ခဲ့ၾကသည္ကို တမ္းတသည္။ အထူးသျဖင့္ သူ႔ရဲ႕ဖက္တြယ္ တတ္ေသာလက္တစ္စံုနဲ႕ ကိုယ္သင္းနံ႔ကိုတြယ္ တာမိသည္။

သဘာ၀မဟုတ္ဘူးတဲ့လား...ကြၽန္ေတာ္သည္ သဘာ၀မက် တဲ့ဘ၀တစ္ခုကိုဖက္တြယ္ထားသည္ဟု ဘယ္တုန္းကမွ မယူ ဆမိသလို ဘယ္တုန္းကမွလည္း အားငယ္စိတ္၀င္ခဲ့သူ မဟုတ္ ျပန္ပါ။ သဘာ၀ထဲက သဘာ၀လူသားတစ္ဦး အျဖစ္သာ ခံစား ခ်စ္ခင္ေနထိုင္ခဲ့ သည္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ လူ႔ေလာကသည္ တစ္ဦးတည္း ေနထိုင္သည္မဟုတ္သလို စိတ္သ ေဘာထားသည္လည္း တိုက္ဆိုင္သည္ဆိုတာ ထပ္တူမျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါ။

တို႔ေတြ သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ ဆက္လက္ခင္မင္ၾကတာဟာ အေကာင္းဆံုးပါ။ အမုန္းနဲ႕လမ္းခြဲျခင္းမ်ိဳး မလိုလားဘူး။ ျပီး ေတာ့ မင္းနဲ႕ခြဲသြားဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ပါဘူး ကိုယ့္အတြက္။ ဒီေတာ့ 'သူငယ္ခ်င္း'ဆိုတာေလးအျဖစ္ ပတ္သက္ခြင့္ရ တာကိုပဲ ေက်နပ္ရမည္... ..ေက်နပ္ပါသည္။

ေခါင္းရင္းဘက္ စံပယ္ျခံဳက စံပယ္ေလးေတြအရမ္းေမႊးသည္ ပဲ.......ေရႊတိဂံုဘုရားက အဂၤါနံေထာင့္မွာ ကိုယ္စံပယ္ ပန္းလွဴေနတယ္ကြာ ……သိလား....။

x              x              x

'မင္းနဲ႕ဆံုဆည္းရတာ အစ္ကို႔ဘ၀မွာ ကံေကာင္းျခင္းပဲ၊ ဘယ္သူနဲ႕မွမင္းမတူဘူးေနာ္ '

'မင္းကိုပဲစြဲလမ္းသြားျပီကြာ'

'အစ္ကိုအၾကံေပးလိုက္တဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ့္ညီကိုဆံုးမလိုက္ တယ္၊ အစ္ကိုကကြၽန္ေတာ့္ဆရာၾကီးပါပဲ၊ ေလးစားခ်စ္ခင္သြား မိျပီဗ်'

'ညီနဲ႕ခင္မင္ခ်င္လို႔ပါ၊ ကိုယ္ျမန္မာျပည္ျပန္လာရင္ ၾကိဳမွာ လားကြ'

'ေဘာ္ဒါေတြပဲ ၾကိဳရမွာေပါ့ဗ်ာ'

'ေဘာ္ဒါထက္ပိုလို႔မရဘူးလား နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ေပါ့'

'အစ္ကိုကေတာ္ေတာ္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္ေနာ္ အစ္ကိုသာ ကြၽန္ေတာ့္ခ်စ္သူအျဖစ္ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ကံအေကာင္း ဆံုးဆိုတာျဖစ္လာမွာပဲ'

'သူက တျခားသူရဲ႕ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္ေနျပီေလ မင္းမခ်စ္သင့္ဘူး မၾကိဳက္သင့္ေတာ့ဘူးကြ'

'ကိုယ္တို႔ေတြ႕ဆံုၾကတာ ေနာက္က်သြားတယ္ေနာ္'

'ဟုတ္တယ္'

'ညီမွာခ်စ္သူရွိလား၊ ခ်စ္သူမရွိဘူးဆိုရင္ အစ္ကို႔အခ်စ္ကိုလက္ခံ ပါလားကြာ ညီ့စာေတြဖတ္ ညီ့အသံေတြမၾကားရရင္ မေနႏိုင္ ေတာ့ဘူး၊ အျပင္မွာတကယ္ခ်စ္ခ်င္ မိျပီကြ..ကိုယ္ျမန္မာျပည္ ျပန္လာေတာ့မယ္....'

'ဒီဇင္ဘာမွာ အစ္ကိုျပန္လာမယ္'

'ဒီဇင္ဘာမွာ ညီျပန္လာမယ္'

'ဒီဇင္ဘာမွာ .......'

လူေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုမႈေပါင္းမ်ားစြာ …ခက္ေတာ့လည္းခက္သည္ လူဆိုတာ တစ္ေယာက္တည္းမေနတတ္တဲ့သတၱ၀ါဆိုေတာ့ေလ။ သူတို႕ေျပာစကားသံေတြၾကား၀ယ္ ကၽြန္ေတာ္က နားေထာင္သမားသက္သက္ျဖစ္ခဲ့သည္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈက ေအးစက္စက္ေပါ့။

'မင္းမွာ ရင္ခုန္သံေတြေတာ္ေတာ္ေပါတာပဲေနာ္၊ျပီးေတာ့ ေပ်ာ္ စရာၾကီး ငါ့မွာခ်စ္သူတစ္ေယာက္မွမရွိဘူး အထီးက်န္ သလိုပဲ၊ မင္းကေတာ့ အထီးက်န္တယ္ဆိုတာ ဘာမွန္းသိမွာမဟုတ္ ပါဘူး။'

အထီးက်န္ဆိုတာ တစ္ေယာက္တည္းေနထိုင္ရမႈကိုဆိုလို သလား။ ကြၽန္ေတာ္...ကြၽန္ေတာ္ဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ အထီးက်န္သူပါဗ်ာ။

အရင္နဲ႕မတူ စိတ္ထဲကမပါပဲ ျပံဳးရယ္တတ္ပါျပီ။ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မႈမပါဘဲ ရင္ခုန္ျပတတ္ပါျပီ။ သဘာ၀က်က် လိႈက္လႈိက္လွဲလွဲ ေပါင္း သင္းဆက္ဆံ တတ္ပါျပီ။

 ၾကံဳဆံုရတဲ့ေလာကၾကီးေၾကာင့္ေရာ အေတြ႕အၾကံဳအရပါ မိမိမဟုတ္သည့္ မိမိဆိုသည့္ သဏၭာန္္တစ္ခုကို ဖန္းဆင္း လိုက္ပါ၏။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းမွာပါေနာ္။

'ဟူး..'.ေလရူးသုန္သုန္တိုက္ခတ္လာတဲ့ ေအးစက္စက္ေလေတြ ျပဴတင္းေပါက္ကေန တိုးေ၀ွ႕လာသလို ရင္ဘတ္ထဲက အသည္း ေတြဟာ ေအးခဲလာျပီ။ ႏွင္းမႈန္ေ၀တဲ့ေဆာင္းညေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပူေလာင္မႈအျပည့္ပါပဲ။

စိုစြတ္သြားသည့္လက္ခံုေပၚကို ေဖ်ာက္ကနဲက်သည့္ ေရတစ္ေပါက္သည္ ႏွင္းမိုးစက္မဟုတ္ခဲ့။ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္၀န္းမွ ေၾကြ သည့္ မ်က္ရည္တစ္ပြင့္သာျဖစ္ခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္...ကၽြန္ေတာ္ဟာ......

ဘာကိုမွန္းမသိ လြမ္းဆြတ္ေနသလို အထီး က်န္ေနသည္..အထီးက်န္ဆန္ေနရသည္ပဲ အခန္းက်ဥ္းေလး ထဲမွာ တစ္ကိုယ္ရည္ ေဆာင္းညေတြကိုျဖတ္သန္းရင္းေပါ့ ခင္ဗ်ာ..။

ဇာနည္

(4 December 2009)


Note: ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တကယ့္အျဖစ္မွန္ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ျပီး ရင္တြင္းျဖစ္စာသားမ်ားလို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္ မေရးတတ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့ ခံစားခ်က္စာစုေလးကို ခင္မင္ရင္းစြဲအေနနဲ႕ အားေပးၾကပါဦးလို႕။ ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလေရာက္တိုင္း ျပန္လည္ တင္ဆက္မိတာကိုေတာ့ ေဆာရီးပါေနာ္။

Nov 30th

Chlamydia (ကလာမိုင္ဒီးယား) အျဖစ္မ်ားဆံုး STD

By Alex aung

လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ တဒါဇင္ေလာက္ထဲမွာ အျဖစ္မ်ားဆံုးက Chlamydia (ကလာမိုင္ဒီးယား) ေရာဂါျဖစ္တယ္။ Chlamydia trachomatis (ဗက္တီးရီးယား) ကေန ကူးစက္တယ္။ ေရာဂါပိုးရွိေနသူေတြမွာ ခံစားရတာ နည္းနည္းကေန ဆိုးဆိုးဝါးဝါးအထိ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အမ်ိဳးသမီး ၈ဝ%၊ အမ်ိဳးသား ၅ဝ% ေတြမွာ ေရာဂါလကၡဏာ မရွိၾကဘူး။ ပိုးေတြေတာ့ ရွိေနမယ္။ ကံဆိုးသူေတြမွာ ျပန္ျပင္လို႔မရေတာ့တာ ဥပမာ ကေလးမရႏိုင္တာ အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ေယာက္်ားေတြလဲ ျဖစ္တယ္။ (ေဂး) ေတြလဲ မလြတ္ပါ။

၂ဝ၁ဝ တံုးက အေမရိကားမွာ လူေပါင္း ၁ သန္း ၃ သိန္းေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ စာရင္းမဝင္တာလဲ အမ်ားၾကီး ရွိႏိုင္လို႔ ခန္႔မွန္းတာေတာ့ ၂႕၈ သန္း။ လိင္ဆက္ဆံဘက္ မ်ားေလေလ ကူးစက္မႈအခြင့္ မ်ားေလေလ။ မိန္းကေလးမ်ား အသက္ငယ္ရင္ ပိုျဖစ္တယ္။ သားအိမ္အဝက ေကာင္းေကာင္း မရင့္က်က္ေသးလို႔ပါ။

လိင္ဆက္ဆံရာမွာ (ဗဂ်ိဳင္းနား)၊ ပါးစပ္၊ စအို နည္းလမ္း အားလံုးကေန ကူးစက္ႏိုင္တယ္။ မိခင္ေမြးလမ္းမွာ ပိုးရွိေနရင္ ေမြးလာမဲ့ကေလးကိုလဲ ကူးေစႏိုင္တယ္။ Neonatal conjunctivitis မ်က္စိက်ိန္းတာ နဲ႔ Pneumonitis အဆုပ္ေရာင္တာ 30-40% မွာ လာျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ပိုးရွိေနျပီး မသိဘဲေနတာက ၁-၃ ပါတ္အထိ ၾကာႏိုင္လို႔ ဘာမွမျဖစ္ေသးသူကေနလဲ ကူးစက္ႏိုင္တယ္။ မိန္းကေလး-အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အရင္ဆံုး သားအိမ္ဝ နဲ႔ ဆီးထြက္ျပြန္မွာ ျဖစ္တယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ကေန တမ်ိဳးမ်ိဳး ဆင္းမယ္။ ပူစပ္ေနမယ္။ ဆီးေအာင့္မယ္။ စျဖစ္ရာကေန သားအိမ္ျပြန္ကို ဆက္ကူးေပမဲ့ ဘာမွ မခံစားရေသးသူေတြလဲ ရွိတတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆီးစပ္ေနရာ နာမယ္။ ခါးေအာက္ပိုင္း နာမယ္။ ပ်ိဳ႕ခ်င္မယ္။ ကိုယ္ပူမယ္။ လိင္ဆက္ဆံရင္ နာစရာမဟုတ္ဘဲ နာမယ္။ ၾကားရက္မွာ ေသြးဆင္းမယ္။

ေယာက္်ားေတြမွာ ဆီးထြက္ျပြန္၊ မိန္းမေတြမွာ သားအိမ္ဝ၊ ဆီးထြက္ေပါက္ေတြမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ အထက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတာေတြနဲ႔လဲ တြဲေနႏိုင္တယ္။ ေယာက္်ားမွာျဖစ္ရင္ လိင္တံအဖ်ားကေန အရည္ဆင္းမယ္။ ဆီးပူ-ဆီးေအာင့္မယ္။ ပန္းအဖ်ား ပူစပ္ပူေလာင္ေနမယ္။ ေယာက္်ားေတြမွာ ဆက္တြဲျဖစ္ႏိုင္တာ ရွားတယ္။ အေၾကာေရာင္တာ ျဖစ္ရင္ နာမယ္၊ ဖ်ားမယ္၊ ကေလး မရတာအထိေတာ့ အေတာ္ရွားတယ္။ စအိုလမ္းသံုးရကေန ကူးစက္တာဆိုရင္ စအိုနဲ႔ အစာေဟာင္းအိမ္ေနရာေတြ နာမယ္၊ တခုခုဆင္းမယ္။ ေသြးလဲ ဆင္းခ်င္ဆင္းမယ္။ ပါးစပ္သံုးရာကေန ကူးရင္ အာေခါင္မွာ လာျဖစ္မယ္။ က်ား-ဆီးက်ိတ္ကိုလဲ ေရာင္ေစႏိုင္တယ္။

ေဆးမကုဘဲေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမွာ သားအိမ္၊ သားအိမ္ျပြန္ကို ဆက္ကူးမယ္။ တင္ပါးဆံုတြင္းအဂၤါေတြ ေရာင္လာမယ္။ Pelvic inflammatory disease (PID) ေခၚတယ္။ ၁ဝ-၁၅-၂၀-၄၀% အထိျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ရင္ ဗိုက္နာေနမယ္။ နာတာရွည္၊ ျပန္ျပင္မရအထိ ျဖစ္မယ္။ Tubal infertility ကေလးမရတာ ၁၁% မွာ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ Ectopic pregnancy သားအိမ္ျပင္ပ သေႏၶတည္တာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ Premature delivery အခ်ိန္ေစာ ေမြးတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အေရျပား၊ အဆစ္၊ မ်က္စိေတြကို ျဖစ္တာ နည္းတယ္။ HIV ပိုးနဲ႔ ထိစပ္မႈရွိရင္ ကူးလာႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားတယ္။ တျခား STD ေရာဂါေတြနဲ႔လဲ တြဲျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။ ေဆး မကုဘဲေနရင္ ျမံဳေနမယ္။ ျပန္ျဖစ္မယ္။

ကူးစက္မႈနည္းေအာင္၊ ေစာေစာသိေအာင္၊ ေဆးကုသမႈခံႏိုင္ေအာင္၊ ဆက္ျဖစ္မွာေတြ မျဖစ္ေစအာင္
• အပ်ိဳေပါက္ကေန အသက္ ၂၅ ႏွစ္ ေအာက္ မိန္းကေလးတိုင္းကို တႏွစ္တခါ ေဆးစစ္သင့္တယ္။ Annual screening test လုပ္တာကို အသက္ၾကီးသူေတြလဲ လုပ္သင့္တယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြလဲ လုပ္သင့္တယ္။ Swab ဗဂ်ိဳင္းနား၊ သားအိမ္ဝကေန ဂြမ္းစေလးနဲ႔ယူစစ္နည္း နဲ႔ Urine test ဆီးစစ္နည္း လုပ္တယ္။
• အေဖၚအေၾကာင္း မသိရင္ (ေယာက္်ားကေျပာေျပာ၊ မိန္းမကေျပာေျပာ သန္႔ပါတယ္ ေျပာတိုင္းလဲ မယံုပါနဲ႔) Condom (ကြန္ဒြမ္) သံုးပါ။
• အေဖၚအေရအတြက္ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းပါ။
• (ဗဂ်ိဳင္းနား) ကို douche ေဆးေၾကာနည္း ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

Chlamydia ကို ကုသရတာ မခက္ပါ။
• Azithromycin 1 gm တခါတည္းေသာက္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္
• Azithromycin 500mg ပဌမေန႔၊ 250mg တေန႔တၾကိမ္နဲ႔ ေနာက္ထပ္ ၃ ရက္၊ ဒါမွမဟုတ္
• Doxycycline 100 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၇-၁၄ ရက္ေသာက္ပါ။
• HIV-positive ျဖစ္ေနသူေတြလဲ အတူတူေပးႏိုင္တယ္။
• Tetracycline 250-500 mg တေန႔ ၄ ၾကိမ္၊ ၁၄ ရက္၊ Rosaramicin ေဆးေတြကို 95% ေပ်ာက္မယ္။
• Erythromycin 250-500-800 mg တေန႔ ၄ ၾကိမ္၊ ၇ ရက္။ ေဆးေပးတာ ၇၇-၁ဝဝ% ေပ်ာက္တယ္။
• Ofloxacin, Trovafloxacin, Minocycline, Lymecycline, Clarithromycin, Ampicillin, Rifampicin ေဆးေတြ ေပးတာကို တိက်တဲ့ အေထာက္အထား မရွိေသးဘူး။
• Ciprofloxacin ေပးတာ ၆၃-၉၂% ေပ်ာက္တယ္လို႔ သုေတသနတခုက ေတြ႔ျပီး ေနာက္တခုက မေတြ႔ရဘူး။
• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကို Azithromycin တခါထဲ ေပးတာက Erythromycin x 7 days ေပးတာထက္ ပိုေကာင္းတယ္။
• ေဆးေသာက္ေနတံုးမွာ လိင္ဆက္ဆံတာကို တပါတ္ေရွာင္ေနသင့္ၾကတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ - Chlamydia (ကလာမိုင္ဒီးယား) အျဖစ္မ်ားဆံုး STD

Nov 25th

Sperm swallowing သုက္ရည္ မ်ိဳခ်ျခင္း

By Alex aung

Question: ဆရာရွင့္ ေဆးပညာအရ သိခ်င္တာေလး ရွိလို႔ပါ။ ေရွ႕မ်က္ႏွာ ေနာက္ထားျပီး ေမးပါရေစဆရာ။ တစ္မ်ိဳးေတာ့ မထင္ပါနဲ႔ေနာ္။ ေယာက်္ားေလး သုက္ရည္က မိန္းကေလး ပါးစပ္ထဲ ေရာက္သြားခဲ့ရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္တယ္ ဆုိတာရယ္၊ ဘယ္လို ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္တတ္တယ္ ိုတာေလးရယ္ သိခ်င္လို႔ပါ။

Answer: ခ်က္ခ်င္း ေျဖခဲ့လိုက္တာက “၂ ခါ ၃ ခါေလာက္ ေျဖရဘူးပါတယ္။ ဒီနည္းတခုတည္းသံုးတဲ့ ဆက္ဆံေရးက ေနသာဆိုရင္ ကိုယ္ဝန္မရေစပါ။ HIV စတဲ့ ေရာဂါပိုး ပါေနရင္လဲ ေသြးထဲမဝင္ရင္ မကူးပါ။ တကယ္လို႔ မိန္းကေလး ႏႈတ္ခမ္း၊ ပါးစပ္၊ လွ်ာေတြမွာ အနာအဆာ ရွိရင္ေတာ့ ကူးႏိုင္ပါတယ္။”

သိပၸံနည္းက် ေျပာပါရေစ။ Semen/Sperm (ဆီမင္-စပမ္း) သုက္ရည္ရဲ႕ pH ဟာ (အယ္လ္ကာလိုင္း) ျဖစ္တယ္။ (အက္စစ္) နဲ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တယ္။ က်န္းမာေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ Vaginal fluid ဗဂ်ိဳင္းနားထဲက အရည္ဟာလဲ (အက္စစ္) ျဖစ္တယ္။ ခံတြင္းထဲက Saliva တံေတြးကေတာ့ ၆႕၂ နဲ႔ ၇႕၄ ၾကားမွာ ေျပာင္းေနတာမို႔ တခါတေလ (အက္စစ္)၊ တခါတေလ (အယ္လ္ကာလိုင္း) ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲကေန ေမႊးတဲ့အနံ႔ရလာရင္၊ ဗိုက္ဆာေနရင္ တံေတြး မ်ားမ်ား ထြက္လာလို႔ pH တက္လာေစတယ္။ Gastric juice အစာအိမ္ထဲကအရည္ဟာ (အက္စစ္) ျဖစ္တယ္။

သုက္ရည္ဟာ အစာအိမ္ထဲ ေရာက္တာနဲ႔ မွ်ေျခကို ေရာက္သြားမယ္။ တခါတေလသာ သုက္ရည္ကို မ်ိဳခ်တာက pH အေျပာင္းအလဲကို မသိသာေစပါ။ အေလ့အထလို ခဏခဏမ်ိဳခ်ရင္ pH imbalance ဆိုတဲ့ (ပီအိတ္ခ်္) မမွန္တာ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

 

"သုက္ရည္မွာ Energy အျပည့္ပါတယ္။ Nutritious protein (ပရိုတင္း) ေတြပါလို႔ အားျဖစ္တယ္" လို႔ ယူဆၾကတယ္။ Daddy's Milk လို႔ေတာင္ တင္စားေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ အစာအိမ္ထဲေရာက္လို႔ ပ်ိဳကြဲသြားတဲ့ (ပရိုတင္း) ကို အာဟာရအျဖစ္ မသံုးႏိုင္ေတာ့ပါ။ သုက္ရည္ဟာ မ်ိဳခ်စရာ စားစရာအျဖစ္ ဖန္တီးထားတာ မဟုတ္ပါ။ အေနရခက္တဲ့ အထိေတာ့ ရွိခ်င္မွ ရွိပါမယ္။ Digestive disturbance အစာေျခစနစ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳမယ္။ Seminal ingestion ကေန Indigestion အစာမေက်တာျဖစ္ႏိုင္ေစတယ္။

"သုက္ရည္ေသာက္သံုးတာဟာ ကိုယ့္အေဖၚ-ခင္ပြန္းအေပၚမွာ Loyalty သစၥာရွိမႈကို ျပသတယ္" လို႔ ေျပာတယ္။ သေဘာမတူပါ။ အဲလို မလုပ္သူေတြရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ သစၥာရွိမႈ နဲ႔ ေမတၲာကို ျပစ္ပယ္ရာ က်တယ္။ ေနာက္တခ်က္ကလဲ လိင္စိတ္လႊမ္းမိုးေနခ်ိန္မွာ သာမန္ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းလြတ္ ေနတတ္တာလဲ ရွိတယ္။ ေနာက္ျပီး "ပိုက္ဆံပိုေပးရင္ ဒါမ်ိဳးလုပ္ေပးမယ္" ဆိုတာလဲ ရွိမွာဘဲ။ ထပ္ေဆာင္း မွတ္ခ်က္ တခုကေတာ့ အမ်ိဳးသမီး စိတ္သဘာဝဟာ Receptive act အထိုက္အေလွ်ာက္ကို လိုက္လုပ္ႏိုင္ၾကတယ္၊ Yin in nature လို႔ေတာင္ ေခတ္မီမွတ္ခ်က္ ျပဳေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတာ့ ဟုတ္ပါမယ္၊ တခ်ိဳ႕ မဟုတ္ႏိုင္ပါ။

ေယာက္်ားဘက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ Masculine power (Dominating power) လႊမ္းမိုးစိတ္၊ ပုရိသစိတ္လို႔ ယူဆလိမ့္မယ္။ ဆုပ္ကိုင္ျပလို႔ မရတဲ့ စိတၱဇစြမ္းရည္ကိုလဲ ေျပာၾကေသးပါတယ္။ Sperm ဟာ Energy of love ျဖစ္တယ္။ တခါတေလ လူအေပၚမူတည္ျပီး Energy of disrespect လဲျဖစ္ပါသတဲ့။ ေနာက္တခ်က္ စိတ္သေဘာအလိုက ၾကည့္ရင္ ကိုယ့္သဘာဝကို လြန္ဆန္ျပီး သူတပါးအလိုကို လိုက္ျဖည့္ေပးခ်င္စိတ္ဟာ Feeling of guilt ကိုယ့္အျပစ္ကို ေပးဆပ္ၾကည့္တာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

သတိထားစရာ ရွိပါေသးတယ္။ အေဖၚမ်ားမ်ား ထားသူေတြဟာ တေယာက္ဆီက ထြက္တာေရာ ေနာက္တေယာက္ဆီက ထြက္တာကိုပါ မ်ိဳခ်ေနရင္ ဘာျဖစ္မလဲ။ Stomach pH balance အစာအိမ္ အက္စစ္ဓါတ္ေျပာင္းလဲတာ၊ Energetic (အင္နာဂ်ီ) တိုးပြါးတာအျပင္ (သီအိုရီ မွန္ရင္)၊ Emotional upset စိတ္လႈတ္ရွားမႈ ကေမာက္မျဖစ္တာ နဲ႔ Confusion စိတ္ေရာေထြးမႈေတြပါ ရလာမယ္။

ေရးပါရေစ။ ေယာက္်ားကေန မိန္းမအဂၤါကို ပါးစပ္သံုးနည္းနဲ႔ အစပ်ိဳးျခင္းနဲ႔ ေယာက္်ားသုက္ရည္ကို မိန္းမက မ်ိဳခ်ျခင္းဟာ အစ နဲ႔ အဆံုး လံုးဝျခားနားပါတယ္။ တခုက လိင္စိတ္ကဲေစႏိုင္တဲ့ Oxytocin ေဟာ္မုန္း ထြက္လာေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။ သုက္ရည္မ်ိဳတာကေန အဲလို အစြမ္းလုပ္မေပးႏိုင္ပါ။

မ်ိဳခ်သူရဲ႕ ပါးစပ္၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာမွာ အနာအဆာရွိေနရင္ Gonorrhea (ဂႏိုးရီးယား)၊ Syphilis (ဆစ္ဖလစ္)၊ Herpes ေရယံု၊ Chlamydia (ကလာမိုင္ဒီးယား) နဲ႔ Genital warts လိင္လမ္းၾကြက္ႏို႔ေတြ ကူးလာေစႏိုင္တယ္။ HIV virus ဟာ ကိုယ္ခႏၶာ အရည္ေတြထဲမွာ ေနႏိုင္တယ္။ ေသြးထဲေရာက္လာရင္ ကူးစက္တယ္။

အားေပးတဲ့သူေတြက ေျပာေသးတယ္။ “မင္းမွာ အစကတည္းက ဒီလိုေရာဂါပိုးေတြ ရွိေနရင္ေတာ့ သုက္ရည္ကို မ်ိဳခ်လို႔ ပိုမထူးပါဘူး” တဲ့။Dr. တင့္ေဆြ
၃-၇-၂ဝ၁၂

Credit: http://yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3737:-sperm-swallowing--&catid=34:adult-readings&Itemid=49

Note: ဖိုရမ္မွာ ေဘာ္ဒါအခ်ိဳ႕ေဆြးေႏြးေနတာေတြ႕လို႕ အရင္က ကူးတင္ေပးခဲ့တဲ့ပို႕စ္ကို ျပန္လည္ေ၀ငွလိုက္ပါတယ္။

Nov 19th

Off The Field

By Alex aung

ဒီေန႕ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မွတ္ရရကိုရွိေနေတာ့မွာ။ စူးရွေတာက္ပေနတဲ့ အပူရွိန္ေတြဟာ ေနမင္းၾကီးဆီကေန ကမၻာေျမျပင္ေပၚကို ခုန္ဆင္းေနသည့္အလားပါပဲ။ ပခံုးတစ္၀ိုက္ ေ၀့၀ဲေနေသာ အညိဳရင့္ေရာင္ဆံႏြယ္ေတြဟာ ေခၽြးေတြေၾကာင့္စိုရႊဲေနသလို နဖူးျပင္ကစီးက် ေနေသာ ေခၽြးေတြက ကၽြန္ေတာ္သုတ္လို႕မႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနတယ္။ ၀တ္ထားတဲ့ ဖက္ရွင္ေတြလည္းမလန္းႏိုင္ဘူးဟိုကြက္ သည္ကြက္နဲ႕စိုေနျပီ။

‘ဘာေတြျဖစ္ေနမွန္းကိုမသိဘူး ပူလိုက္တာ’ ကိုယ့္ဖာသာအေတြး၀င္မိတာပါ။ ေမလေႏွာင္းပိုင္းပဲေရာက္ေနျပီ ဆဟာရသဲကႏၱာရ အလယ္ေခါင္တည့္တည့္ေရာက္ေနရတဲ့အတိုင္းကိုခံစားရတယ္။ သြားေနက် ေရကူးကန္က ရာသီဥတုပူလို႕ဆိုျပီး ခပ္ေစာေစာေလး ဖြင့္ရင္ေကာင္းမွာ။ ကၽြန္ေတာ္က ေရကူးရတာကိုၾကိဳက္တယ္ဗ် ကိုယ္ခႏၶာကို အဆီမကပ္ေစသလို abs ေတြလည္းမိုက္ ေက်ာျပင္က လည္း V shape ျဖစ္ လက္ေမာင္းဆံုသားေတြလည္းထြားဆိုေတာ့ ေကာင္မေလးေတြ အေငးသားျဖစ္မွာေသခ်ာတယ္ေလ။ ေဘာလံုး ကစားတာကလည္း မိုက္ေတာ့မိုက္ေပမယ့္ ေရကူးအားကစားေလာက္ေတာ့ မၾကိဳက္လွပါဘူး။

အိုး…..ေလေျပေလးေတြ ကၽြန္ေတာ့္တစ္ကိုယ္လံုးကို ရုတ္တရက္ဆိုသလို ေအးခနဲဲျဖတ္သန္းသြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ကို အားကစားနည္းျပရဲ႕ေအာ္ဟစ္လိုက္သံကို ၾကားလိုက္ရပါေရာ။

‘ေဟး….ကစားပြဲမွာ အာရံုစိုက္စမ္း ညီေဇာ္’ သူ႕ေအာ္ဟစ္လိုက္သံကိုထပ္မံၾကားလိုက္ရပါရဲ႕။ နည္းျပ ႏႈတ္ဖ်ား၀ယ္ အျမဳပ္တစီစီေတာင္ ထြက္ေနျပီလားမသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ကူးနဲ႕ရူးတဲ့ကိစၥေၾကာင့္ စိတ္လြတ္သြားမိျပန္ျပီပဲ။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ အားကစားပြဲမွာပဲအာရံုစိုက္ သင့္တယ္ ေဆာရီး ဆရာ။

‘နည္းျပၾကီး….ကေလးေတြေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုအဲ့လိုေအာ္နဲ႕ေလဗ်ာ’ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကိုစေနာက္သည့္သေဘာနဲ႕ျပန္ေအာ္လိုက္တယ္။ သူ တျခားလူေတြစီ အာရံုစိုက္အလုပ္မ်ားေနရာကေန ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ေ၀့လာတယ္ခင္ဗ်။ ဒီေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ့္မွာ ကစားပြဲ၀ယ္ျပန္ျပီး  အာရုံစိုက္လိုက္ရတာေပါ့။ PT ခ်ိန္ေလးမွာ ကစားၾကတာကိုပဲဘာေၾကာင့္သူ အဲ့ေလာက္ အာရံုစိုက္ ေဒါေဖာင္းေနမွန္းမသိတတ္ဘူး။ တကယ့္ျပိဳင္ပြဲကြင္းထဲ၀ယ္ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ရွိကစားရရင္ေတာ့ ဘယ္လိုေနမယ္ မသိေတာ့ပါ။

‘ေကာင္ေလး….မင္းပါးစပ္ကိုပိတ္လိုက္တာကပိုေကာင္းမယ္….မဟုတ္ရင္ ေနာက္တစ္ခ်ိန္လံုးကြင္းပတ္ေျပးခိုင္းလိုက္မွာေနာ္’ သူက ျပန္ေအာ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္က သူေျပာတာကို မၾကားသေယာင္ဟန္ေဆာင္ျပီးေနလိုက္တယ္။ မိနစ္အနည္းငယ္ေလာက္အၾကာ အထိ တစ္ဖက္နဲ႕တစ္ဖက္ တစ္ဂိုးမသြင္းႏိုင္ၾကပါဘူး။ နည္းျပစီက ၀ီစီမႈတ္သံကိုၾကားလိုက္ရပါတယ္။ အတန္းစံုက ေက်ာင္းသားေတြ လည္း zombie ေတြလမ္းေလွ်ာက္တဲ့အတိုင္း zombie ေတြညည္းညဴတဲ့အတိုင္း အ၀တ္လဲခန္းရွိရာစီ ေျခကုန္လက္ပန္းက်လွမ္းျဖစ္ေရာ။ ကစားေဖာ္ေတြနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ နည္းျပရဲ႕ ‘ေနာက္ဆံုး ေခၽြးတစ္စက္က်တဲ့အထိမရပ္ရ’ဆိုတဲ့ စကားသံနဲ႕အသားက်ေနပါျပီ။ အ၀တ္လဲခန္းထဲ ခုန္ဆြခုန္ဆြနဲ႕ျပန္လာတဲ့လူရွိသလို တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ တြန္းထိုးျပီးျပန္လာၾကတာလဲရွိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သက္ျပင္းကိုယ္စီခ်ျဖစ္ၾကတာေတာ့အမွန္ပါပဲ။ အေဆာက္အဦး၀င္ေပါက္ထဲလဲ ျဖတ္ကေရာ ေအးျမတဲ့ေလေတြက ေထြးေပြ႕ၾကိဳဆိုၾကပါ တယ္။ ရုတ္တရက္ဆိုသလို ကိုယ္စီ၀တ္ထားတဲ့ ရွပ္အက် ႌ၊ ေျခအိတ္အစံု၊ ေဘာင္းဘီတိုေတြ ဆြဲခၽြတ္တဲ့ျပီး အ၀တ္လဲခန္းေတြရွိရာကို ေဟာလ္ခန္းထဲကေနအေျပးေလးလွမ္းျဖစ္ၾကပါရဲ႕။

ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း ေခၽြးေတြရႊဲေနေသာ ကိုယ္ေပၚကအ၀တ္ေတြကိုစတင္ခၽြတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဘီရို locker ထဲပစ္ထည့္ လိုက္တယ္။ ဘီရိုထဲ ဟိုသည္ငံု႕ကိုင္းၾကည့္မိပါေသးတယ္…အ၀တ္အနည္းငယ္၊ ပိုက္ဆံနည္းနည္းနဲ႕ တျခားတိုလီမိုလီေလးေတြေတာ့ ထည့္ထားတာေပါ့။ ဒီလိုဘီရိုေလးေတြထဲ ပစၥည္းအၾကီးစားေတြပါထည့္သိမ္းတတ္တဲ့သူတခ်ိဳ႕ကိုအံ့ၾသမိပါရဲ႕။ ေဘာင္းဘီတိုအပိုေလး ေတြ၊ ရွပ္အက် ႌ၊ ေျခအိတ္ေတြစသျဖင့္ထည့္သိမ္းတာကိုေတာ့ထားပါ။ အတန္းေပါင္းစံုကေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေဘာလံုး အသင္းေလးရဲ႕ မန္ေနဂ်ာက အေၾကာင္းျပခ်က္အခ်ိဳ႕နဲ႕ႏႈတ္ထြက္သြားတာမၾကာေသးပါဘူး။ သူက အသင္းသားေတြရဲ႕လဲထားတဲ့ အ၀တ္အစားေတြကို ေလွ်ာ္ဖြတ္ထားေပးတဲ့ကိစၥကိုအျမဲတာ၀န္ယူတတ္တယ္ ျပီးေတာ့ သန္႕ရွင္းတဲ့အ၀တ္ေလးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၀တ္ဆင္ထားရင္ အရမ္းသေဘာက်တာ။ အိမ္က မာမီကလည္း အလုပ္မ်ား ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္းမေလွ်ာ္ခ်င္ဆိုေတာ့ မန္ေနဂ်ာ လုပ္ရပ္နဲ႕က အဆင္ကိုေျပေနခဲ့တာေလ။

ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ့္ဘီရိုေလးထဲကဟာေတြ ေနသားတက်လုပ္ျပီး ေသာ့ခတ္လိုက္တာ အလ်င္စလိုႏိုင္သြားတာေၾကာင့္ တဘက္က ဘီရိုအတြင္းထဲမွာ ေမ့က်န္ပါေရာ။

‘အာ…သြားျပီ’ ကၽြန္ေတာ္ခပ္တိုးတိုးေရရြတ္မိပါတယ္ အတြင္းခံခပ္ပါးပါးတစ္ထည္ကို၀တ္ရင္း တဘက္မပါ ဗလာကိုယ္တည္း။

‘ေဟး…ပိုင္ပိုင္ …မင္းမွာ တဘက္အပိုတစ္ထည္ေလာက္ရွိလား?’ ေရခ်ိဳးခန္းကိုလွမ္းေနတဲ့ ပိုင္ပိုင့္ကိုလွမ္းေမးလိုက္တယ္။

‘ရွိဘူးကြ….အရင္ Locker ကိုသံုးသြားတဲ့ မင္းေဇာ္ခ်န္ထားရစ္ခဲ့တဲ့ တဘက္ကိုငါေလွ်ာ္ျပီးသံုးေနတာ’

‘ဆိုးတာကြာ….ငါ တဘက္ကို Locker ထဲထည့္ျပီးပိတ္လိုက္မိလို႕။ ျပန္ဖြင့္လိုက္ရင္ေတာ့ ျပည့္သိပ္ေနေအာင္ထည့္ထားတဲ့ ငါ့ပစၥည္းေတြ အကုန္ၾကမ္းျပင္ေပၚက်ကုန္မွာကြ။ အဲ့တာဆို မင္းေရခ်ိဳးျပီးရင္ တဘက္ကို ခဏငွားကြာေနာ္?’ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့သြားျပီ ေအးစက္ေနတဲ့ ေလေတြလြင့္ေနတဲ့ အခန္းထဲမွာ အ၀တ္မပါ မိနစ္အေတာ္ၾကာၾကာ ဘယ္လိုရပ္ေနရမလဲမသိေတာ့ပါဘူး။

‘အာ…မျဖစ္ဘူးေလကြာ…ေရခ်ိဳးျပီးငါ အဲ့တဘက္ေလးပတ္ထြက္လာမွာ။ ျပီးေတာ့ မင္းလေမႊးေတြ ငါ့တဘက္ကပ္ကုန္မွာေပါ့ဟ ငွားဘူး ဟာ ဟ’ ပိုင္ပိုင္က ရယ္သြမ္းေသြးေလရဲ႕။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဟာသမေျမာက္ႏိုင္ဘူး စိတ္ညစ္သြားမိပါတယ္။

‘Fuck….ရတယ္ကြာ…ကၽြတ္…ငါ ပီတာတဘက္ကိုသြားယူသံုးေတာ့မယ္ သူဒီေန႕မလာဘူး’ ကၽြန္ေတာ္ ပီတာရဲ႕ ဘီရို Locker ရွိရာကိုသြားျပီး ဖြင့္ၾကည့္လိုက္တယ္။ ပီတာက အျမဲတေစ သူ႕အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကို ဒီထဲထည့္ျပီးသိမ္းတတ္တာေလ။ ပီတာက အသင္းမွာ တိုက္စစ္မွဴးတစ္ေယာက္လို ကစားတာကၽြမ္းတယ္ဗ်။ အာ ဟာ….ဘာေတြလည္းမသိဘူးထည့္ထားတာ။

‘ေဘာ္ဒါ…..ပီတာက သူ႕ပစၥည္းေတြကိုင္တာ ယူသံုးတာမၾကိဳက္ဘူးေနာ္ အဲဒါမင္းသိတယ္မလား?’ ပိုင္ပိုင္ကေျပာေသးတယ္။

‘ငါ့ေကာင္….ထားလိုက္စမ္းပါကြာ….ဒါ weekend ကြ။ ငါသံုးျပီးရင္ ေလွ်ာ္တဲ့သူကိုေပးလိုက္မယ္။ ျပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ပါတ္မတိုင္ခင္ ျပန္ရမယ္ေလ။ အဲ့ဒီအခါက်ရင္ ပီတာ locker ထဲျပန္ထည့္လိုက္မွာေပါ့ကြ။ သူ သိမွာေတာင္မဟုတ္ဘူး’ ကၽြန္ေတာ္သူ႕ကိုမၾကည့္ဘဲ ေျပာလိုက္တယ္။ ျပန္ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ေတာ့ ပိုင္ပိုင္က ကၽြန္ေတာ့္ကို အထင္ေသးတဲ့အၾကည့္တစ္ခ်က္ေပးျပီး ေရခ်ိဳးခန္းရွိရာကိုထြက္သြား ပါေရာ။

တံခါးရြက္ေလးကိုဆြဲဖြင့္လိုက္ေတာ့ ၀ိုး…ပီတာက တကယ့္ငနဲပဲဗ်။ ပစၥည္းေတြကို တကယ့္သပ္သပ္ရပ္ရပ္ထည့္ထားတာ။ သူ႕ေနရာနဲ႕သူ လိုအပ္တာေလးေတြ အံက်။

ေတြ႕ျပီ…locker အေပၚပိုင္းမွာ တဘက္ကို အသာေခါက္ျပီးထပ္တင္ထားတာ။ ကၽြန္ေတာ္ တဘက္ကိုအသာေျခၾကြျပီး လွမ္းဆြဲယူတာမွာ မဂၢဇင္းေတြ ျဗဳန္းဆိုက်လာေရာ။

‘Jesus…ပီတာ…ဘာေတြလဲ နာလိုက္တာ’ နာက်င္သြားရတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္နဖူးျပင္ကိုအသာပြတ္ရင္း မဂၢဇင္းအခ်ိဳ႕ကိုေကာက္ယူလိုက္ ပါတယ္။

‘Oh…My…ပီတာ…ဟီး ဟီး’ ပီတာၾကီးက Porn Magazine ေတြကို ဒီမွာလာဖြက္ထားတာပဲ။ အစက မဂၢဇင္းေဟာင္းေတြကို ဒီေကာင္ ဘာလို႕ တခ်ိန္လံုး ဒီထဲထည့္ထည့္ေနတာလဲလို႕ထင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ပီတာမိဘေတြက အေတာ္စည္းကမ္းတင္းၾကပ္တယ္ဆိုတာ သတိရမိသြားတယ္။ဒီေကာင္ အြန္လိုင္းမွာလည္းၾကည့္ရင္ရသားနဲ႕။ အင္း….ပီတာၾကီးက Smart က်လိုက္တာ ပံုမွန္ျမင္ေတြ႕ေနက်တာနဲ႕ ကိုမတူဘူး။ ဒီလို ပစၥည္းပစၥယေတြ ေက်ာင္းမွာထားတာက နည္းနည္းေတာ့ ရန္မ်ားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လို လူမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တျခားေကာင္သာေတြ႕သြားလို႕ ကေတာ့ ဒီေကာင္ နည္းျပစီအတိုင္ခံရျပီမွတ္။

ကၽြန္ေတာ္ ထိုင္ခ်လိုက္ျပီး က်သြားတဲ့မဂၢဇင္းအခ်ိဳ႕ကိုစေကာက္လိုက္ပါတယ္။ အျမန္ႏႈန္းနဲ႕ နည္းနည္းလွန္ေလွာၾကည့္မိေတာ့ ရင္သားထြားထြား အမ်ိဳးသမီးေတြ….အားလံုး အထြားဆိုဒ္ေတြၾကီးပဲ။ခပ္ပါးပါးအတြင္းခံထဲက ကၽြန္ေတာ့္ညီဘြားခမ်ာ ေခါင္းေထာင္ထစ ျပဳျပီး အတင္းရုန္းထြက္လာေရာ။ ဒါေပမဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ အ၀တ္လဲခန္းထဲ၀င္လာတာကိုသတိျပဳမိရသလို နည္းျပရဲ႕အသံကလည္း အခန္းထဲမွာ ပဲ့တင္သံကိုထပ္ျပီေပါ့။ ခပ္သြက္သြက္ေကာက္လိုက္ျပီး locker ေလးထဲအျမန္ထည့္လိုက္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္အုပ္ကိုထည့္ေသာအခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လက္ေတြ အနည္းငယ္ရပ္တန္႕သြားပါရဲ႕။ ဒီတစ္အုပ္ကေတာ့ အျခားစာအုပ္ ေတြနဲ႕မတူပါဘူး။ မ်က္ႏွာဖံုးမွာ ရင္သားထြားထြားအမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ရဲ႕ပံုေတြအျပင္ နပန္းသမားအသြင္အျပင္နဲ႕ ငနဲအခ်ိဳ႕ရဲ႕ပံုေတြကိုလည္း တင္ထားတယ္။ ဒါ နပန္းမဂၢဇင္းတစ္အုပ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာႏိုင္တာေပါ့ အတြင္းထဲမွာ နပန္းနဲ႕ပါတ္သက္တဲ့ေဆာင္းပါးေတြ လည္းမပါ မ်ားေသာအားျဖင့္လိင္ကိစၥအေၾကာင္းေျပာထားတာေတြၾကီးပဲ။ သိခ်င္စိတ္ျပင္းျပလာတာနဲ႕ ခပ္ျမန္ျမန္ဟိုသည္လွန္ေလွာၾကည့္ မိလိုက္ေတာ့ အ၀တ္မပါေသာ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ကိုယ္ဟန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုေတြပါေနတယ္။ တစ္ပံုမွာေတာ့ အသား ခပ္ညိဳညိဳ၊ ေပါင္ျခံမွာလွဲေလွာင္းေနတဲ့ ငပဲၾကီးၾကီးပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကိုေတြ႕ရပါေရာ။

ကၽြန္ေတာ့္မွာအဲ့ဒီဓာတ္ပံုကိုျမင္ျပီး ၾကက္ေသေသေနမိခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုပါတဲ့စာမ်က္ႏွာမွာ အျခားေသာဓာတ္ပံုေတြေရာေရာေထြးေထြး မရွိဘူးဗ် က်ားသစ္သားေရေပၚမွာ ကားယားထိုင္ေနတာေလ။ ကၽြန္ေတာ့္နံေဘးနားက locker တံခါးကိုဖြင့္ျပီးျပန္ပိတ္လိုက္သံေၾကာင့္ မဂၢဇင္းကို အတြင္းထဲပစ္ထည့္ကာပိတ္လိုက္တယ္ locker ကို။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြဘာျဖစ္သြားမွန္းကိုမသိဘူး ေယာင္နနနဲ႕။ ပီတာရဲ႕ မဂၢဇင္းထဲက အ၀တ္မဲ့အမ်ိဳးသားဓာတ္ပံုေတြကိုဖြင့္ၾကည့္ျမင္ရတဲ့ ခဏ ရႊံရွာစြာ ပစ္ထည့္လိုက္ရမွာကို ဖြင့္ၾကည့္ေနမိခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲမသိဘူးဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ ပိုင္ပိုင္ရွိရာ ေရခ်ိဳးခန္းရွိရာကို ခပ္သြက္သြက္လွမ္းသြားလိုက္တယ္ ဒီအခ်ိန္ဆိုရင္ သူေရခ်ိဳးျပီး ေလာက္ျပီ။ အဲ့ေကာင္စီက ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္ ခပ္ေမႊးေမႊးေလးရေနေတာ့မွာ။

‘Jeez ညီေဇာ္….မင္း တဘက္ကို ခါးမွာျမဲျမဲပတ္ထားဦးဟ ဟီးဟီး’ သူ တဟီးဟီးရယ္ျပီးေျပာတယ္ဗ်။ သူ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ လွမ္းထြက္လာရာကေနေျပာတာေလ။

‘ဘာျဖစ္လို႕လဲ ပိုင္..ပိုင္’ ကၽြန္ေတာ္စကားစေျပာရင္း သူ႕မ်က္လံုးအၾကည့္ေရာက္ရာ ကိုယ့္ေအာက္ပိုင္းကိုယ္ကိုငံုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ညီဘြားက တဘက္ထဲကေန အတင္းကုန္းရုန္းထေနတာက သိသိသာသာကိုး။

ပီတာ့တဘက္ကိုကၽြန္ေတာ္နည္းနည္းျပင္ပတ္လိုက္မိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ရုပ္ပ်က္သြားလည္းမသိဘူး ဟို အ၀တ္မပါတဲ့အမ်ိဳးသားရဲ႕ ဓာတ္ပံုေၾကာင့္လား? ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းရႈပ္စြာ ေရပန္းေအာက္၀င္လိုက္ျပီး ဆပ္ျပာရည္ေတြဖႊားဖႊားပါေအာင္တိုက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္ဟာဘာလဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဆန္းစစ္ခ်ိန္ေရာက္ေနသလား စဥ္းစားမိပါတယ္။ ေဘာလံုးကစားေဖာ္ကစားဖက္ အေတာ္မ်ားမ်ားေရခ်ိဳးခန္း အ၀တ္လဲခန္း ၀င္ၾကတဲ့အခါ သူတို႕အ၀တ္မဲ့ေနတာကို မၾကာခဏျမင္ဖူးေနၾကပဲဟာ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕အရြယ္ေက်ာင္းသားေတြဆိုတာက ေသခ်ာ ေလ့က်င့္ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားေလာက္ေတာ့ မမိုက္ဘူးထင္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း ေရကိုအျပီးခ်ိဳးကာ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္သုတ္ျပီးေနာက္ ပီတာ တဘက္ကို အ၀တ္ေလွ်ာ္ရန္ျခင္းထဲ နာမည္ တံဆိပ္ေလးေရးကပ္ျပီးထည့္ထားလိုက္တယ္။ တံခါးေစာင့္က သူစိတ္မလိုရင္ ေသာ့ခတ္ျပီး ေက်ာင္း၀င္းထဲေလွ်ာက္သြားေန တတ္တာေၾကာင့္ ခပ္သြက္သြက္ေလး အ၀တ္ကိုသပ္သပ္ရပ္ရပ္၀တ္ဆင္လိုက္ျပီး အ၀တ္လဲခန္းထဲကေန ခန္းမထဲကိုလွမ္းလိုက္တာ ေပါ့ေနာ္။ ရုတ္တရက္ဆိုသလို ေထာင့္ခ်ိဳးကိုအေကြ႕ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကို တိုက္မိမလိုျဖစ္လို႕အျမန္ေလွ်ာင္လိုက္ရတယ္။ သူ႕ကို ခပ္ျမန္ျမန္ေလး ေတာင္းပန္စကားဆိုရတာေပါ့ဗ်ာ။

‘အိုး….ေဆာရီး ေဘာ္ဒါ!’  ျပႆနာမျဖစ္ဘူးေမွ်ာ္လင့္ရတာပါပဲ ေလသံေတာ့ေပ်ာ့ျပီးေျပာလိုက္တယ္။

‘ရပါတယ္ဗ်’

‘ရုတ္တရက္ သတိမထားမိသလိုျဖစ္သြားတာ….ကၽြန္ေတာ္ အလ်င္လိုေနတာေၾကာင့္ပါ’

‘အဆင္ေျပပါတယ္လို႕…ငါေျပာ..’

‘ေဟး….မင္းနာသြားတာလား’ သူ ကၽြန္ေတာ့္ကိုအဆင္ေျပပါတယ္လို႕ေျပာတဲ့စကားမဆံုးမီမွာပဲ ျဖတ္ေမးလိုက္တယ္။

‘ငါ့ေကာင္….ငါဘာမွမျဖစ္ဘူးဟ….ဒါေပမယ့္ ဖင္ထိုင္ရက္လဲက်ေအာင္လုပ္သလိုျဖစ္သြားတယ္ ထူေပးပါလား’

‘ေဆာရီးဗ်ာ…’ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေတာင္းပန္လိုက္ျပီး ၾကမ္းျပင္ေပၚဖင္ထိုင္ရက္က်ေနတဲ့သူ ထႏိုင္ေအာင္ လက္ေမာင္းကေန အသာေဖးကိုင္ျပီးဆြဲထူလိုက္တယ္။

‘ေက်းဇူးပဲ’ သူတျခားေသာစကားေတြ ဆက္မေျပာႏိုင္ခင္မွာပဲ ေခါင္းကိုအသာဆတ္ျပလိုက္ကာ ကၽြန္ေတာ္အျမန္ထြက္လာလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္သာ ခပ္ျမန္ျမန္ မေျပးရင္ အတန္းခ်ိန္ေနာက္က်ေတာ့မွာေလ နံရံမွာကပ္ထားတဲ့နာရီက အခ်ိန္သိပ္မလိုေတာ့ေၾကာင္းျပေနတာ ကိုး။

အလ်င္လိုေနတဲ့ကုိယ္အရွိန္သပ္ျပီး အတန္းအခန္းတံခါးလက္ကိုင္ကိုကိုင္ကာ ခဏေတာ့ျငိမ္လိုက္ေသးတယ္။ ျပီးမွာ တံခါးကိုဖြင့္ျပီး၀င္ သြားေတာ့ မ်က္လံုးအခ်ိဳ႕ရဲ႕လွည့္ၾကည့္မႈကိုခံလိုက္ရပါေသးရဲ႕။

‘ေဟး…အိမ္စာေတြလုပ္ခဲ့လား ေမမီ?’ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလွည့္ၾကည့္တဲ့ေကာင္မေလးေတြထဲက မ်က္မွန္းတန္းမိေနၾက ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ကို လွမ္းႏႈတ္ဆက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

‘အေတာ္ပဲ ျပစရာေတြရွိတယ္ Mr. ေခါင္ခ်ဳပ္’ ေမမီနဲ႕ တစ္ခုံတည္းထိုင္ေနတဲ့ ယုဇနက လွမ္းေျပာတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ပတ္ေလာက္က စားပြဲခံုတစ္ခုံ၀ယ္ ဟိုဘက္သည္ဘက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အတူထိုင္ခဲ့ေသာေကာင္မေလး။ ကၽြန္ေတာ္က ေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ senior year ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံထားရတာပါ။ ယုဇနက ကုန္လြန္ခ့ဲေသာ ေလးႏွစ္တာကာလအေျခအေနအေပၚ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႕ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ သိေနလို႕ထင္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္ဟာ သူမအတြက္ အခိုင္းအေစသာသာ အေပါင္းအသင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသးတယ္ေလ။ သူမဘာလိုအပ္လဲ ဘာလုပ္ခ်င္လဲ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ္ပဲ လုပ္ေပးခဲ့ရတာ။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကိုတြန္းထိုးစကားမ်ားျပီးေနာက္မွာမွ အေခၚအေျပာသိပ္မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကေတာ့ဘူး။

အဲ့ကိစၥကအမွန္တကယ္ေတာ့ သူမရဲ႕အမူအက်င့္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာပါ။ လူတိုင္းအေပၚ သူမက လႊမ္းမိုးႏိုင္တယ္လို႕ေသြးနထင္ေရာက္ ေနတတ္တာကိုး။

ကဲစာသင္ခ်ိန္လည္းျပီးေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းရဲ႕ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေအာင္ဟိန္းရဲ႕အခန္းထဲ၀ယ္ အစည္းအေ၀းသေဘာ ျပဳလုပ္ ၾကပါတယ္။

‘ငါ လက္ေတြ႕ခန္းထဲေရာက္ေနရသလိုပဲ အနံ႕အသက္က ၀က္နံ႕ထြက္ေနတယ္….နင္လည္းငါနဲ႕ရွိခ်င္မွာမဟုတ္ပါဘူးေလ’ စာရြက္ေတြ ကိုေကာက္စီလိုက္ျပီး စားပြဲခံုအစြန္းကို ကၽြန္ေတာ္တိုးေရႊ႕ထိုင္လိုက္ကာ ယုဇနကို မၾကားတၾကားေျပာလိုက္ပါတယ္။

‘ေသခ်ာတာေပါ့….နင့္လို လူ၀ံလုိလို လူလိုလိုေကာင္ထက္စာရင္ အနံ႕အသက္ေကာင္းပါေသးတယ္’ သူမက ျပန္တုန္႕ျပန္တယ္။

‘ကဲ..ေတာ္ျပီ မင္းတို႕ႏွစ္ေယာက္ကေတြ႕လိုက္ရင္ ဒီအတိုင္းၾကီးပဲ ကေလးေတြလည္းမဟုတ္ၾကေတာ့ဘူး’ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းရဲ႕ အၾကံေပး ဦးေအာင္ဟိန္းက ၾကားျဖတ္ေျပာလိုက္ေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွစ္ေယာက္သား အၾကည့္စူးစူးေတြေပးျပီးျငိမ္သက္သြားၾက တာေပါ့။

‘ဟုတ္ျပီ ေက်ာ္ေဇာ ခဏေနကဖတ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္ဖတ္ျပပါလား’ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕ကအစီအစဥ္စာရြက္အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ယူလိုက္ျပီး ျပန္ေဆြးေႏြးဖို႕ ေက်ာ္ေဇာကို အစပ်ိဳးလိုက္တယ္။ ေက်ာ္ေဇာဆိုတာ အတြင္းေရးမွဴးအသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူ တစ္ေယာက္ေလ။ သူဖတ္ျပတာေလးေတြကို နားေထာင္ျပီး စာရြက္ေပၚမွ အေၾကာင္းအရာေတြကို လိုက္ဖတ္လိုက္တယ္။ သူစာဖတ္ျပ တဲ့အသံေလးက မိုက္တယ္ဗ် ခ်ိဳခ်ိဳသာသာနဲ႕ နားေထာင္လို႕ေကာင္းသလို မ်က္ႏွာအမူအယာေလးေတြကလည္း တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ေငးစရာပါ။ သူ႕ႏႈတ္ခမ္းပါးေလးေတြက ပန္းေသြးေရာင္ေတာက္ေနျပီး ကၽြန္ေတာ့္ႏႈတ္ခမ္းေတြလို ခပ္ထူထူမဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ သူဘာေတြ ဖတ္ျပေနတယ္ဆိုတာကို အာရံုစိုက္လို႕မရေတာ့ဘူးဗ်ာ သူ႕ႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ဗိုက္သားျပင္ေပၚကိုပြတ္ဆြဲျပီး ကၽြန္ေတာ့္ ညီ ဘြားကို…နမ္း….အ

‘ညီေဇာ္!!’ ယုဇန ေအာ္သံကိုၾကားလိုက္ရမွ အေတြးရပ္သြားရပါတယ္။

‘ဘာလဲ!!’ ကၽြန္ေတာ္လည္းျပန္ေအာ္ပစ္လိုက္တာေပါ့။

‘နင္ဘာျဖစ္ေနတာလဲ ညီေဇာ္…အတိတ္ေမ့သြားတာတို႕ ေရႊခြက္ေပ်ာက္တာတို႕ေတာ့မဟုတ္ပါဘူးေနာ္? ဦးေအာင္ဟိန္းက ပန္းစည္းေတြ ရမယ့္ေန႕ကိုေမးေနတယ္ ဘယ္ရက္ေလာက္ျဖစ္မလဲတဲ့’

Fuck…အစည္းအေ၀းလုပ္ေနရက္သားနဲ႕ ဘာေၾကာင့္မ်ား ေက်ာေဇာအေၾကာင္း စိတ္ကူးယဥ္သြားမိပါလိမ့္? ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္းကိုအသာ ခါယမ္းလိုက္ကာ ေခါင္းရွင္းလိုက္ပါတယ္။

 

‘ေအး…အာ..’ ကၽြန္ေတာ္ ပန္းစည္းရမယ့္ရက္စြဲကို မွတ္မိမလား အျမန္စဥ္းစားလိုက္မိပါရဲ႕။ ‘အဲ ေလးရက္ေလာက္လိုဦးမယ္ထင္တယ္…. Senior အသင္း၀င္ေတြတက္ႏိုင္ေလာက္မယ့္ graduation ceremony မေရာက္ခင္ ရက္နည္းနည္းေလာက္အလိုေပါ့ေနာ္’

 

ယုဇန ကၽြန္ေတာ့္ကို စိုက္ၾကည့္ေနေရာ။ ကၽြန္ေတာ္ဘာေတြအမွားလုပ္မလဲ သူမ ေထာက္ျပဖို႕အေၾကာင္းရွာေနဟန္တူတယ္ဗ်။ ဒါေပမဲ့ သူမ သိပ္မရွာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး ဘာေၾကာင့္ဆို ကၽြန္ေတာ္လက္မွာပတ္ထားေသာနာရီကိုငံု႕ၾကည့္ျပီး စကားစျဖတ္လိုက္တာေၾကာင့္ပါ။


ကၽြန္ေတာ္တို႕ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို ဆက္ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကပါတယ္ အစည္းအေ၀းလုပ္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ မရပ္ဆိုင္း ခင္အထိေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ ေက်ာပိုးအိတ္ကိုဆြဲယူျပီး တံခါးမဆီ ေျခအလွမ္းမွာ ဦးေအာင္ဟိန္း ေခၚသံေၾကာင့္ သူ႕စားပြဲရွိရာကို သြားလိုက္ပါ တယ္။

 

‘ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဦး’ ကၽြန္ေတာ္သူ႕စားပြဲခံုေရွ႕မွာခဏထိုင္ျပီးမွ ေမးလိုက္တယ္။ သူမၾကိဳက္တာကို ကၽြန္ေတာ္လုပ္လို႕ေျပာမည့္ဟန္လုပ္ျပီး မွ ကၽြန္ေတာ့္ကို တားမရမွန္းသူသိသြားတယ္ထင္တယ္။

 

‘မင္း ေနေကာေကာင္းရဲ႕လား? မင္းၾကည့္ရတာ အစည္းအေ၀းလုပ္ေနတာကို စိတ္မပါသလိုပဲ’ လို႕ေလသံခပ္ဆတ္ဆတ္နဲ႕ေျပာေရာ။

 

ကၽြန္ေတာ့္အေတြးထဲမွာ အ၀တ္လဲခန္းထဲကျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြရယ္ ျပီးေတာ့ ေက်ာ္ေဇာအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ မဆီမဆိုင္ျဖစ္ပ်က္ ေနသလားလို႕ေတြးမိပါတယ္။ အဲဒါဘာေၾကာင့္လဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိေသးဘူး ဒါေပမဲ့ ဦးေအာင္ဟိန္းကို စိတ္ခုစရာျဖစ္ေအာင္ လုပ္မိေနတယ္နဲ႕တူတယ္။ သူက ခ်က္ဆိုနားခြက္ကမီးေတာက္တဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္ပါ ဒါေပမဲ့ သူနားလည္မွာမဟုတ္ပါဘူးေလ….။

 

‘ဟုတ္ ေနေကာင္းပါတယ္ ဦး။ ေနာက္တစ္ပါတ္မွာ အာရံုစိုက္ျပီးလုပ္ပါ့မယ္’

သူ ကၽြန္ေတာ့္ကိုထူးျခားတဲ့အၾကည့္တစ္ခ်က္ ေပးျပီးေနာက္ ‘Okay…ေနာက္တစ္ပတ္မွေတြ႕ၾကေသးတာေပါ့’ လို႕ႏႈတ္ဆက္တယ္။

 

ကၽြန္ေတာ္အျပင္ကိုေလွ်ာက္လွမ္းထြက္လာေတာ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွမေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ လူတိုင္း weekend ဆိုေတာ့ အိမ္ျပန္ၾကတာျဖစ္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစည္းအေ၀းလုပ္တာက နည္းနည္းေတာ့ ပံုမွန္သေဘာမ်ိဳးလုပ္ေနၾကဆိုေတာ့ လူမရွိတာ အံ့ၾသ မေနေတာ့ပါဘူး။

 

ကၽြန္ေတာ္ကားေပၚေရာက္ေတာ့ စာအုပ္ေတြ ေက်ာပိုးအိတ္ေတြကို ေနာက္ခန္းပို႕ျပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားေတြကားထားတဲ့ ကားပါကင္က ေန အသာေမာင္းထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လမ္းမၾကီးေပၚကို ခ်ိဳးအေကြ႕မွာေတာ့ ကားမွတ္တိုင္၀ယ္ လူတစ္ေယာက္ ကားေစာင့္ ေနတာကိုျမင္လိုက္ရပါတယ္။ နည္းနည္းေလးနီးလာေတာ့ ေက်ာင္းခန္းမထဲမွာ ဒီေန႕ တိုက္မိမလိုျဖစ္ေသးတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္မွန္းသိလိုက္ရပါရဲ႕။ ကၽြန္ေတာ္ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္နားေမာင္းသြားျပီး ရပ္လိုက္တယ္။ သူ တစ္ခ်က္ေလာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေမာ့ၾကည့္ ျပီးေနာက္ သူ႕လက္ထဲကဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကိုပဲျပန္အာရံုစိုက္အလုပ္မ်ားေနေရာ။

 

‘ေဟ့…ျမိဳ႕ထဲျပန္မွာ ကားၾကံဳလိုက္ခဲ့မလား?’ ကၽြန္ေတာ္ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ ကိုယ္နဲ႕မဆိုင္ဘဲေမးလိုက္မိတယ္။ အျပင္ဘက္မွာက ရာသီ ဥတုကပူျပင္းေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သာဆို ဘတ္စ္တစ္စင္းလာဖို႕ ထိုင္ေစာင့္မေနႏိုင္ဘူး။

 

‘ရပါတယ္…..ငါ ဘတ္စ္စီးျပီးေတာ့အိမ္ျပန္မွာကြ’ သူ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေမာ့မၾကည့္ဘဲနဲ႕ေျဖတယ္။

 

‘ဘတ္စ္ကားက ႏွစ္နာရီ သံုးနာရီေလာက္မွတစ္စင္းေလာက္လာတာေလကြာ… ဒီအတိုင္းဆို မင္း မီးကင္ထားသလိုျဖစ္ေနမယ္ ရာသီဥတုက ဒီေလာက္ပူတာ’

 

သူ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေမာ့ၾကည့္ျပီး တစ္ခ်က္ေတာ့စိုက္ၾကည့္ေသးတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ဆံုးျဖတ္လိုက္ဟန္တူတယ္ သူ႕လြယ္အိတ္ကိုဆြဲယူျပီး ကၽြန္ေတာ့္ကားရွိရာကိုလွမ္းလာတယ္။ သူ႕ကိုကၽြန္ေတာ္ျပံဳးျပလိုက္ေတာ့ သူ ကၽြန္ေတာ့္ကိုအၾကည့္စူးစူးတစ္ခ်က္ေပးေရာ။

 

‘မင္း ဘာလို႕ျပံဳးတာလဲ?’ သူေမးတယ္ဗ်။ သူ ေက်ာင္းကျပန္ဖို႕ ဘတ္စ္ကိုအၾကာၾကီးေစာင့္ရတာထက္ ကၽြန္ေတာ့္ကားကိုကားၾကံဳစီးရမွာ ေလသံနည္းနည္းေလးေတာ့ ေလ်ာ့သင့္တယ္ထင္တာပဲ။

 

‘အာ…ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး’ ကၽြန္ေတာ့္လက္တစ္ဖက္ကို ကမ္းလိုက္ျပီး ‘ငါ့နာမည္က ညီ…’

 

‘အင္….မင္းနာမည္ကို ငါသိပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာ မင္းနာမည္ကို မသိတဲ့သူရွိမယ္လို႕မထင္ပါဘူး’ ကၽြန္ေတာ့္စကားကိုျဖတ္ျပီး သူေျပာတယ္။

 

‘ေအာ္…ဟုတ္လား’ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕နာမည္ျပန္ေျပာဦးမလားလို႕ ခဏေတာ့ေစာင့္ေနမိေသးတယ္ ဒါေပမဲ့မေျပာျပဘူး။ ‘ေကာင္းျပီေလ… မင္းအိမ္လိပ္စာကိုေျပာဦးမွေပါ့ အဲဒါမွ ငါမင္းအိမ္ကိုလိုက္ပို႕လို႕ရမွာဗ်’

 

သူ႕မ်က္ႏွာက ေလွာင္တဲ့အသြင္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ကို အိမ္လိပ္စာတစ္ခုေျပာျပတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူ႕အိမ္ရွိရာကို ေမာင္းထြက္ခဲ့ရ ေတာ့တာေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္သူ႕ကိုစကားစျမည္အခ်ိဳ႕ေျပာဖို႕ေတာ့ၾကိဳးစားပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုံဏွိဘာေ၀ ခပ္ဆိတ္ဆိတ္ဆက္ဆံ ေျပာဆိုတတ္သလိုျဖစ္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း အရွံဳးေပးျပီး ကားေရဒီယိုကိုဖြင့္ကာ သီခ်င္းနားေထာင္ျပီးသာ ေမာင္းလိုက္ပါေတာ့ တယ္။

သူတို႕အိမ္ေရွ႕ကိုလည္းအေရာက္ ကားစက္သပ္လိုက္ျပီးေနာက္ ‘မင္းေျပာတဲ့လိပ္စာအတိုင္းေတာ့ေရာက္ျပီ…ေက်ာင္းကေန ဘတ္စ္ စီးျပီးျပန္မယ္ဆိုရင္ မင္းေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ေစာင့္ေနရဦးမွာေနာ္’ လို႕ကၽြန္ေတာ္ေျပာမိလိုက္တယ္။

‘ဟုတ္တယ္ေလ…အဲ့ဒီေတာ့ မင္းဘာလိုခ်င္လို႕လဲ?’ သူ ကားထဲကမထြက္ခင္ စကားတစ္ခြန္းေတာ့ျပန္ေျပာပါတယ္။

‘မင္း….ဘာေတြေျပာေနတာလဲကြ’

‘မင္း -ီးကို -ုပ္ေပးရမလား? မင္း -ဥကို လ်က္ေပးရမွာလား? ဒါမွမဟုတ္ -င္ခံေပးရမလား မင္းကို?’

‘Wow!! ေျဖးေျဖးေျပာပါ ေဘာ္ဒါရ။ တစ္ခုမွ ငါမလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္နဲ႕ ငါတစ္ခါမွ အေတြ႕အၾကံဳမရွိဘူး’ ကၽြန္ေတာ္ ႏႈတ္ဆြံ႕သြားမိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းကေန အိမ္ျပန္ဖို႕ ကားၾကံဳလိုက္ခဲ့ဖို႕ေခၚတာကို သူနဲ႕လိင္ဆက္ဆံဖို႕ ခြင္(ဂြင္) ဖန္တယ္လို႕မ်ား သူထင္သြားသလားမသိဘူးဗ်ာ။

‘အာ ဟာ…ဟုတ္ပါျပီ။ ခင္ဗ်ားနဲ႕ အျခားငနဲေတြလည္း အဲ့လိုအျမဲေျပာတာပဲ ေစာ္ေတြနဲ႕ဘယ္လိုစြံတာ ဘယ္ေလာက္ေပြးခဲ့တာေတြ။ ျပီးေတာ့ ေနာက္ကြယ္လည္းက်ေရာ ငါ့လိုလူေတြကို ေဆာ္ခ်င္ျပန္ေရာ’

ကၽြန္ေတာ္နည္းနည္းေတာ့ေတြေ၀သြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေဘာလံုးကစားေဖာ္ကစားဖက္ေတြထဲက ဘယ္ငနဲေတြကမ်ား ေဂးလို႕ သူတို႕သိေနတဲ့လူနဲ႕ ေပ်ာ္ပါးၾကပါလိမ့္။ ျပီးေတာ့ လိင္ဆက္ဆံၾကတာဆိုတာ…?

‘နားေထာင္…ခင္ဗ်ား က်ဳပ္ကို မခ်ခ်င္ဘူးဆိုရင္ အိမ္ေပၚတက္ေတာ့မယ္’ သူ ကားေပၚကေနစဆင္းဟန္ျပဳျပီ။

‘ေစာင့္ပါဦး!!’ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕လက္ကိုလွမ္းဆြဲျပီးတားလိုက္မိတယ္။

‘ေတြ႕လား က်ဴပ္သိပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ားလည္း ခ်ခ်င္ေနတယ္ဆိုတာ။ ခင္ဗ်ားတို႕အသင္းသားငနဲေတြအားလံုးကအဲ့လိုပဲ’ သူ႕ဦးေခါင္းကို အသာခါရမ္းျပီးေျပာပါတယ္။

 ‘အာ…အဲ့လိုမဟုတ္ မဟုတ္ပါဘူးကြ။ ငါ..ငါက မင္းနဲ႕ဘယ္သူေတြပတ္သက္ျပီးျပီလဲ လိင္ဆက္ဆံျပီးျပီလဲ သိခ်င္ရံုေလးပါ’ သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို ငထူးပဲဆိုတဲ့အၾကည့္နဲ႕တစ္ခ်က္ၾကည့္ျပန္ေရာ။ သူ သက္ပ်င္းတစ္ခါခ်လိုက္ျပီးေနာက္ သူ႕အိမ္ထဲကို၀င္သြားေတာ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္လည္း ကားကိုေသာ့ပိတ္ျပီး သူ႕ေနာက္ကေန ခပ္သြက္သြက္လိုက္သြားမိပါတယ္။ ကားပါကင္ထဲသြားမထိုးဘဲ သူတို႕တိုက္ေရွ႕ မွာ ရပ္ထားခဲ့မိေပမယ့္ ျပန္ျပင္ဖို႕မၾကိဳးစားဘဲ လိုက္သြားမိတာပါ။ သူ႕အိမ္က ေတာ္ေတာ္ၾကီးတာပဲဗ်။ ဟိုးႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာက ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အိမ္ဒီဇိုင္းတစ္ခုပါပဲေလ။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာင္ ျပင္ဆင္ဖို႕လိုေနတာေတြ႕ရေပမယ့္ အားလံုးျခံဳၾကည့္ရင္ ေတာ္ေတာ္ မိုက္ပါတယ္ဗ်။

အတြင္းထဲကို၀င္လိုက္သြားျပန္ေတာ့ ဗီနီဂါအနံ႕ခပ္ျပင္းျပင္းကို ရုတ္တရက္ ကၽြန္ေတာ့္ႏွာေခါင္း၀ယ္ ရွဴရႈိက္မိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အိမ္မၾကီးထဲ ဦးတည္မသြားၾကဘဲ ေျမေအာက္ခန္းလို ေအာက္ဖက္နိမ့္သြားတဲ့အခန္းစီ ဦးတည္သြားၾကပါရဲ႕။ သူ႕အခန္းက အေပၚထပ္ မွာမဟုတ္ဘူးထင္ပါတယ္။

‘က်ဳပ္ အေမက ပရိေဘာဂေတြကို သန္႕ရွင္းေရးလုပ္တဲ့အခါ ဗီနီဂါကိုသံုးတာေလ’ သူကရွင္းျပပါတယ္။ ဘာလို႕သံုးတာလဲလို႕ သူ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ေမးမိေတာ့မလိုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက သိပ္ျပီးအေရးပါတဲ့ကိစၥမွမဟုတ္တာဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူလွမ္းသြားတဲ့ေနာက္လိုက္သြား ရျပီး သူ႕အခန္းထဲကို လိုက္၀င္သြားလိုက္ပါတယ္။ သစ္သားဘီရိုခပ္ျမင့္ျမင့္မွာ သူ႕တစ္ကိုယ္ေရအ၀တ္အစားေတြကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ခ်ိတ္ဆြဲ ထားတာကိုေတြ႕ရေသးတယ္ဗ်။

‘ဒီ စားပြဲေလးကမိုက္တယ္ေနာ္’ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ခုတင္ေဘးက စားပြဲခံုခပ္ဆန္းဆန္းေလးကိုညႊန္ျပရင္းေျပာလိုက္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ အခန္းက ေတာ္ေတာ္ၾကီးတာပါပဲ။ ေရခ်ိဳးခန္းပါတယ္ အ၀တ္လဲခန္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႕အခန္းနဲ႕ယွဥ္လိုက္ရင္ ကေလးအခန္းနဲ႕ လူၾကီးအခန္းႏႈိင္းယွဥ္မိသလိုျဖစ္ေနေရာ။ သူ႕အိပ္ယာေပၚ ပစ္လွဲလိုက္ျပီးေနာက္ ေျခအိတ္ေတြ ရွဴးဖိနပ္ေတြကို ၾကမ္းျပင္ေပၚ သူကန္ထုတ္ပစ္လိုက္တယ္ေလ။

‘ေဟး…ငါ့ေကာင္’ ကၽြန္ေတာ္စကားေျပာဖို႕စလိုက္တယ္။

‘ထားလိုက္စမ္းပါကြာ….က်ဳပ္သက္ေသာင့္သက္သာေနပါရေစ။ ဘာလဲ ကိုယ့္အခန္းထဲကိုယ္ ဖိနပ္ေတြ ရွဴးေတြဒီလိုမခၽြတ္ရ ေတာ့ဘူးလား?’

‘အာ…ဟုတ္ပါတယ္…ေဆာရီး…ငါ ဒီကိုလိုက္လာတာ လိင္ကိစၥအတြက္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာေအာင္ေျပာမလို႕ပါကြ’

‘ကဲ ဒါဆိုလည္း မင္းေျပာလက္စကို ဆက္ေျပာ’ သူ ခုတင္ေပၚမွာ တစ္ဖက္လွိမ့္လိုက္ျပီး စားပြဲေပၚက သူ႕Laptop computer ကိုဆြဲယူ လိုက္တယ္ဗ်။ သူေျပာတုန္းက ဂရုမထားမိတဲ့ သူ႕ကိုယ္ေအာက္ပိုင္းကို ဂ်င္းေဘာင္းဘီခပ္ၾကပ္ၾကပ္ထဲမွာ ဖုေဖာင္းအိစက္စြာေတြ႕ လိုက္ရတယ္။ ခပ္ေလ်ာေလ်ာျဖစ္ေနတဲ့ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ခါးအစပ္က အေျမွာင္းေလးက …အာ…ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္းကိုရမ္းလိုက္ပါရဲ႕။ ခပ္ကဲကဲ ငနဲေတြကို ၾကည့္ရင္း ဘာမွန္းမသိ စိတ္ထန္လာတာ အခုျဖစ္ရျပန္ျပီ။

‘ဒီမွာ ခင္ဗ်ား အသင္းေဖာ္ေတြထဲက တစ္ေယာက္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ျပစရာရွိတယ္’ သူ ကၽြန္ေတာ္ထိုင္ေနတဲ့ ခုတင္အစပ္ကိုတိုးလာပါ တယ္။

သူ ဖိုင္အနည္းငယ္ကိုဟိုသည္ဖြင့္ရွာေနတယ္။ အာ…သူနဲ႕ကၽြန္ေတာ္ နီးကပ္လြန္းျပန္ေတာ့ သူ႕ကိုယ္ေငြ႕ေႏြးေႏြးဟာ ကၽြန္ေတာ့္အနား ကို ရိုက္ခတ္ေနသလိုျဖစ္ေရာ။ သူ ဗီဒီယိုတစ္ခုကို ကလစ္ႏွိပ္ျပီး စဖြင့္လိုက္တယ္။ ေတာ္ေတာ္ရင္းႏွီးတဲ့အသံက ကၽြန္ေတာ့္ကို အေတြး ကမၻာထဲကဆြဲထုတ္လိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ပံုရိပ္ႏွစ္ခုကို ျမင္ရတယ္ ေပၚလာတယ္ေလ။ သူတို႕ဘာေတြေျပာေနလဲ ကၽြန္ေတာ္မေျပာ ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းၾကီးတဲ့ ပံုရိပ္ရွင္က ေတာ္ေတာ္ရင္းနီးတာပဲ။ အနီးကပ္ပံုရိပ္ေပၚလာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဆတ္ကနဲတုန္ကာ လန္႕သြားရပါတယ္။ ေသခ်ာသြားေအာင္ ေမာ္နီတာနား ေနာက္တစ္ၾကိမ္တိုးကပ္ၾကည့္မိပါရဲ႕။ ဒါ ဒါ….ပီတာၾကီးဗ်!! ကၽြန္ေတာ္ယံုေတာင္ မယံုႏိုင္ဘူး။ ပီတာၾကီးဆိုတာကလြဲလို႕ သိပ္ေတာ့မသိေသးဘူး ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ…အာ…သူ႕ေရွ႕က ဖင္ေျပာင္ၾကီးက ဗီဒီယိုကင္မရာထဲ ရွင္းကနဲေပၚလာတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ သူတို႕ဘာေျပာေနလည္းသဲကြဲေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာနားတိုးကပ္ကာ နားေထာင္မိပါတယ္။ အသံေတြက ခပ္ရွင္းရွင္းမၾကား ရေပမယ့္ ပီတာၾကီး သူ႕အ၀တ္ေတြစခၽြတ္တာကိုျမင္လိုက္ရပါေရာ။ ႏွစ္ေယာက္သား အိပ္ယာေပၚလဲက်သြားၾကတယ္ဗ်။ ေယာက္်ား ပီသ ေတာင့္ေျဖာင့္ေသာ မိန္းကေလးေတြရဲ႕အသည္းေက်ာ္ ပီတာရဲ႕ ငပဲၾကီးကို ဆံပင္ခပ္နက္နက္နဲ႕ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က -ုပ္ေပးေန ျပန္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ျပီးၾကည့္ေတာ့မၾကည့္ခ်င္ပါဘူး စပိုင္လုပ္ေနသလိုခံစားရတယ္ေလ။ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာကတည္းက ပီတာ အ၀တ္မပါ တာကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခဲ့ဖူးပါတယ္ ဒါေပမဲ့ အခုလိုျမင္ရျပန္ေတာ့ စိတ္ထဲမွာ မရိုးမရြခံစားရသလိုပါပဲ။ ငနဲတစ္ေပြနဲ႕ဆံုျပီး သာယာေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္အင္ကိုေငးၾကည့္ေနမိပါတယ္။ အကုန္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ကြင္းက်ယ္မျမင္ရေပမယ့္ Screen ေပၚကေပၚသမွ် ေသခ်ာျပဴးျပဲၾကည္ရတာေပါ့။ ပီတာ ၾကည့္ရတာ တကယ္ႏွစ္ျခိဳက္တဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေနသလိုမ်ိဳးပဲဗ် အလားတူ ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္ ၾကားက ညီဘြားကလည္း ေခါင္းတျငိမ့္ျငိမ့္နဲ႕။ အျခားလူရွိေနတာကို ေရာင္ရမ္းျပီး ေပါင္ျခံကို တစ္ခ်က္ ကၽြန္ေတာ္ကုတ္လိုက္မိေသး တယ္။

မ်က္ေတာင္တစ္ခ်က္ခပ္ျပီး screen ကိုျပန္အၾကည့္မွာေတာ့ ျမင္ကြင္းကေျပာင္းသြားျပီ။ ခုတင္ေစာင္းမွာ လက္ေထာက္ျပီး ခပ္ကုန္းကုန္း လုပ္ေနတဲ့ ငနဲေနာက္မွာ ပီတာ၀င္ရပ္လိုက္ျပီး သူ႕ငပဲၾကီးနဲ႕ ကလိေနတယ္။ အာ…ပီတာ့ ဟာၾကီးက မေသးဘူး အၾကီးၾကီးပဲဗ်ာ။ သူတို႕ ဘာေတြေျပာေနၾကတယ္ေတာ့ ေသခ်ာမၾကားရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အေသအခ်ာၾကားေနရတာကေတာ့ ပီတာရဲ႕ ၀မ္းေခါင္းသံပါ ညည္းညဴ သံႏွင့္အတူ သူ႕တင္သားဆိုင္ေတြကို က်စ္က်စ္ျပီးေဆာင့္ေနတာကိုပဲျမင္ရတယ္။ မသိမသာ ကၽြန္ေတာ့္ေဘာင္းဘီအပါးေပၚကေန ငပဲကို အသာအယာပြတ္သပ္မိပါရဲ႕။ ဗီဒီယိုကို အာရံုစိုက္တာမ်ားျပီး မသိစိတ္နဲ႕အတူ လက္ကေရာက္ေရာက္သြားတယ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ငပဲက ေတာ္ေတာ့္ကိုမာေတာင့္ျပီးေထာင္ေနျပီ သိသိသာသာကိုျဖစ္ေနတာ။ သူငယ္ခ်င္းၾကီး စက္ေသနတ္ပစ္တဲ့အတိုင္း ေရွ႕ကငနဲကို အသားကုန္ေကၽြးေနတာကိုၾကည့္ရင္း စိတ္ထန္သထက္ထန္လာတယ္ဆိုပါေတာ့။ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ ေရွ႕ကငနဲရဲ႕ မိန္းေမာသံ ေအာ္ညည္းသံကိုၾကားရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲ့လိုငနဲမ်ိဳးကို အသားကုန္ေအာ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မလားဘဲ။ အိုး….ပီတာ ခႏၶာကိုယ္ ဆတ္ကနဲတုန္သြားသလို ပါးစပ္က ‘အာ…..အ…Shit!!’ ဆိုတဲ့အသံနဲ႕အတူ သူ႕ဆီးစပ္နဲ႕ ေရွ႕ကငနဲတင္ပါးေတြကပ္ကပ္သြားတယ္။ ဒီတစ္ခါ ေတာ့ အေသအခ်ာရွင္းရွင္းလင္းလင္းၾကားလိုက္ရတာက ‘AHH ….Fuck Me!! မခၽြတ္နဲ႕အတြင္းထဲမွာပဲျပီးလိုက္’ဆိုတဲ့အသံ။

အခုမွ ပီတာက သူ႕ဖင္ထဲပန္းထည့္ေနတာလား….ဖင္ထဲပန္းထည့္တဲ့ ခံစားခ်က္ကို ဘာေၾကာင့္ၾကိဳက္ျပီးေတာင္းဆိုရတာပါလိမ့္။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ေတြ တကယ္ထန္ေနျပီ ဘယ္လိုမွထိန္းမရေတာ့ဘူးဗ်ာ 4th of July ဒံုးပ်ံၾကီးအတိုင္းပါပဲ။ ဗီဒီယိုက ပီတာနဲ႕ ေရွ႕ကငနဲ အိပ္ရာေပၚပစ္လွဲျပီး အေမာေျဖတာနဲ႕အဆံုးသတ္သြားတယ္။ ခဏေနေတာ့ ပီတာ အိပ္ရာေပၚကေနဆင္းသြားေရာ။ အိပ္ရာေပၚက ငနဲ က ေပ်ာ့ဖတ္ဖတ္ျဖစ္ေနတဲ့ သူ႕ငပဲၾကီးတရမ္းရမ္းနဲ႕ကင္မရာရွိရာကို လွမ္းလာတာမွာ သူ႕ဗိုက္သားနဲ႕ဆီးခံုေပၚ၀ယ္ သုက္ရည္ေတြက ေဖြးေနပါရဲ႕။

အိပ္ရာေပၚတေစာင္းလွဲေနတဲ့ အမည္မသိသူကို တစ္ခ်က္ၾကည့္လုိက္ျပီး ‘ဒါ ဒါ ငါ့သူငယ္ခ်င္း ပီတာ တကယ္ၾကီးလာ?’ ေမးလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သိေတာ့သိေပမယ့္လည္း ေသခ်ာေအာင္ျပန္ေမးတဲ့အသြင္နဲ႕ေမးမိျခင္းပါ။

‘အင္းဟုတ္တယ္….က်ဳပ္ႏႈတ္ခမ္းေတြနဲ႕ သူ႕-ီးကိုညွပ္ျပီးဆြဲ-ုပ္တာ အရမ္းေကာင္းတယ္တဲ့….အျခား ခင္ဗ်ားသူငယ္ခ်င္းေလးေယာက္ ေလာက္ကလဲ အဲ့လိုေျပာၾကတာပဲ။ သူတို႕နဲ႕ရိုက္ထားတဲ့ ဗီဒီယိုေတြရွိေသးတယ္ ခင္ဗ်ားၾကည့္ခ်င္ရင္ျပမယ္ေလ’ သူ ကၽြန္ေတာ့္ကိုျပံဳး ၾကည့္ျပီးေျပာတယ္။ အာ….ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲကခံစားခ်က္ေတြကို မထိန္းႏိုင္ဘဲ တစ္ဘက္သားရိပ္မိသြားရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ပ်က္တာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ပါပဲ။ သူ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကို အငိုက္ဖမ္းႏိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္ျခားကငပဲၾကီးကလည္း အဲ့ဒီသတင္းေပးခ်က္က မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြက ေ၀ခြဲမရ ဟိုသည္ျဖစ္မိသလို ႏွာစိတ္ကလည္းထန္ေနတဲ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြက ဘာေၾကာင့္မေျပာျပခဲ့တာလဲ ေဒါကန္သလိုလဲျဖစ္မိပါေရာ။ ဒါေပမဲ့ နည္းမွားလမ္းမွားပဲေျပာေျပာ သူတို႕လိုပဲ ထန္ေန တဲ့စိတ္ကိုေလ်ာ့ခ်င္ေနသလား?

ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္ဆန္းစစ္ေနစဥ္မွာပဲ မတ္ေထာင္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကို လက္တစ္ဘက္က ဆုပ္ကိုင္လိုက္တာကို ခံစား လိုက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကို တည့္တည့္ၾကည့္ေတာ့ သူက ခနဲ႕တဲ့တဲ့ျပံဳးပါေရာ။

‘ခင္ဗ်ား ဘာေျပာတယ္ဆိုတာ က်ဳပ္သိတယ္…ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားၾကည့္ရတာ လက္သမားလုပ္ေနရတာကိုပိုသေဘာက်ေနပံုပဲ’ အာ…သူ ကၽြန္ေတာ့္ ငပဲကိုေဘာင္းဘီအေပၚကေန အထက္ေအာက္ပြတ္သပ္ေပးရင္း အျခားလက္တစ္ဖက္က အိပ္ယာေပၚကိုထိုင္ခ်လိုက္ဖို႕ ညႊန္ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္ အိပ္ယာေပၚလွဲလိုက္ေပမယ့္ ေျခေထာက္ေတြကေတာ့ တြဲေလာင္းခ်ထားဆဲ။

ကၽြန္ေတာ့္ ေဘာင္းဘီဇစ္ေလးကို သူဆြဲဖြင့္လိုက္ေတာ့ ဆတ္ကနဲ၀င္လာတဲ့ ေလေအးေအးကိုခံစားလိုက္ရတဲ့ ဖီလင္က ၾကက္သီးထမိ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတြးထင္ေနတာေတြကို စကၠန္႕ပိုင္းေလာက္ေတာ့ရပ္တပ္လိုက္ပါရဲ႕။ ဒါ..ဒါ ကၽြန္ေတာ္ လိုခ်င္ေနတာ လုပ္ခ်င္ေန တာအမွန္ပဲလား? အာ…သူစိမ္းတစ္ေယာက္နဲ႕ ေသြးသားစက္ယွက္ခြင့္ေပးလိုက္ရေတာ့မွာလား?

‘ရွီး….အ’ငပဲေခါင္းကို ပူေႏြးစိုစြတ္တဲ့ လွ်ာဖ်ားေလးက ရစ္ပတ္ျပီး ႏႈတ္ခမ္းေတြနဲ႕၀န္းရံလိုက္တာကိုခံစားလိုက္ရပါတယ္။ ခပ္ကုန္းကုန္း ျဖစ္ေနတဲ့ သူ႕တင္သားဆိုင္ေတြက တကယ္…အာ….ရွီး…ေျဖးေျဖး…အ။

Alex Aung (19 Nov 2014)

Nov 17th

The Science Of Sexual Orientation

By Alex aung

( သိပၸံနည္းက် လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မွု ေလ႔လာနည္းပညာ)

နိဒါန္း

၁၉၇၅ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက အေမရိကန္စိတ္ပညာ အဖြဲ႔အစည္းက စိတ္ပညာရွင္ေတြဟာ လူေတြရဲ႕ လိင္စိတ္အေပၚမွာ သုေတသနျပဳမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ Gay, straight, lesbian နဲ႔ bisex­ual ေတြလို႔ ကြဲျပားရသလဲဆိုတာကို ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

အရင္အခ်ိန္ကဆိုရင္ လိင္တူခ်စ္သူေတြကို ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့သူေတြအျဖစ္ လူေတြက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ အဲလိုလူေတြေတြ႔ရင္ ရြံရွာသလိုလို၊ အထင္ေသးသလိုလုိ အၾကည့္ေတြနဲ႔ ၾကည့္တတ္ၿပီး၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ေတြရွိခဲ႔ပါတယ္။

အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ မၾကည့္နဲ႔ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပဲ ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ မိန္းမ လ်ာ၊ အေျခာက္၊ ေယာက်ာ္းလ်ာ၊ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္စသည္ျဖင့္ အထင္ေသးစြာ ေခၚၾကပါတယ္။ အဲလိုလူေတြကို မေကာင္းေသာ သူေတြအျဖစ္ ေရွးကတည္းက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ခုေခတ္မွာေတာင္မွ ျမန္မာလူ႔ေဘာင္ အသိုင္း အဝုိင္းမွာ အဲလိုလူ ေတြဟာ လူတကာရဲ႕ အထင္ေသး႐ွဳံ႕ခ်မႈကို ခံၾကရပါတယ္။

ထိုကဲ့သို႔ လိင္တူလိင္ကြဲ ခ်စ္သူမ်ားဟူ၍ ကြဲျပားရတာဟာ ေရာဂါတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အထင္ေသး ႐ွဳံ႕ခ်စ ရာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိေတြ ကြဲျပားရသလဲဆိုတာေတြကို ေဆးပညာ႐ွဴ႕ေထာင့္ကေန တင္ျပလိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဒိီေဆာင္းပါးေလးကို ေရးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးခံစားခ်က္၊ လိင္စိတ္ဆြဲေဆာင္မႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈဆိုတာကို ဘယ္အခ်က္ ေတြကို မူတည္ၿပီးၾကည့္နိုင္သလဲဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆြဲေဆာင္မႈ၊ သက္ဆိုင္ရာအျပဳအမူေတြနဲ႔ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြနဲ႔ အေပါင္းအသင္းေတြကို မူတည္ၿပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္နိုင္ပါတယ္။

 

လူေတြရဲ႕လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈကို သံုးမ်ိဳးသံုးစားခြဲျခားနိုင္ပါတယ္။

1. Straight (Heterosexual) - လူတစ္ေယာက္ဟာ သူနဲ႔မတူတဲ့ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္တပ္မက္မႈ ရွိမယ္ဆိုရင္ အဲလိုလူကို straight လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။

2. Gay/Lesbian (Homosexual) - အမ်ိဳးသားျဖစ္လွ်င္ (gay) အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါက (lesbian) လို႔ ေခၚပါတယ္။ လူတစ္ဦးဟာ မိမိနဲ႔လိင္တူတဲ့ သူတစ္ေယာက္အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈ ရွိမယ္ဆိုရင္ အဲလူကို homo­sexual လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ gay လို႔ေျပာလိုက္လွ်င္ အမ်ိဳးသားကို ဆိုလိုသည္ဟု သတ္မွတ္ရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ gay ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသားအတြက္ေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ပါ အက်ံဳးဝင္သည္။ gay men, gay women စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားေျပာနိုင္သည္။

3. Bisexual - လူတစ္ဦးသည္ မိမိႏွင့္လိင္တူေသာ သူသာမက ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအေပၚ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈရွိမယ္ဆိုရင္ အဲလိုလူကို bisexual လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ လူသားတိုင္းရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈ အားလံုးဟာ ပံုမွန္သဘာဝအတိုင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈ ကြဲျပားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ abnormal လံုးဝမဟုတ္ပါဘူး။ လူတစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး စိတ္အေျခအေန မတူကြဲျပားသကဲ့သို႔ လိင္စိတ္အေျခအေနမတူ ကြဲျပား႐ံုသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကြဲျပား ရျခင္းဟာ ေရာဂါတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဇီဝ႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္ျဖစ္စဥ္ လြဲမွားေဖာက္ျပန္မႈ၊ အစီအစဥ္မက်မႈ လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ မတူကြဲျပားမႈေလးတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတြက္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိသည္ သူတပါးႏွင့္ မတူေသာေၾကာင့္ အားငယ္စရာမလိုေပ။ အျခားေသာသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ထိုသူတို႔အား ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ဒီလိုမတူကြဲျပားမႈေတြဟာ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ အနည္းငယ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။

 

လူေတြဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ မိမိဟာ gay, straight , lesbian, bisexual ,straight ဆိုၿပီး စတင္ကြဲျပားလာတာ ကို သတိထားမိသလဲဆိုရင္….

အ႐ြယ္ေရာက္လာၿပီး လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈုေတြကို အေျခခံၿပီးသိလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးဘဝ အလယ္ပိုင္းနဲ႔ လူပ်ိဳေပါက္အေစာပိုင္းကာလမွာ စတင္သိသာလာပါတယ္။ ဒီလိုကြဲျပားလာတာဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အထိအေတြ႔ လံုးဝမထိေတြ႔ရေသးတဲ႔ အခ်ိန္မွာျဖစ္လာတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲဆိုတဲ႔ ေမးခြန္းကို ေျဖဖို႔ရာ အရမ္းကို႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္ ဒါျဖစ္ရတယ္လို႔ တိတိက်က် ေျပာ၍မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ျပေပးပါ့မယ္။ စိတ္ႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ မတူကြဲျပားမႈေတြကို ပထမဦးစြာ တင္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

 

၁.မိမိေမြးဖြား ႀကီးျပင္းလာရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ မူတည္နိုင္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ဘဝေတြ႔ႀကံဳရေသာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ား၊ မိဘမ်ားရဲ႕အုပ္ထိန္းမႈ အေျခအေနေတြအေပၚလည္း မွီတည္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ေတာ့- ငယ္စဥ္မွာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္သာ အေနနီးတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ဟာ gay ျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေမာင္ႏွမေတြထဲမွာ မိန္းကေလးခ်ည္းရွိၿပီး ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္တည္းရွိတာမ်ိဳးပါ။

 

၂.မိမိရဲ႕ပထမဆံုး လိင္ဆက္ဆံမႈ အေတြ႔အႀကံဳေပၚမွာလည္း မွီတည္ၿပီး ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ဟာ မိမိရဲ႕ပထမဆံုး လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ဟာ ေယာက်ာ္းေလး တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ဆိုပါစို႔၊ အဲ့ဒီ ေကာင္ေလးဟာ လိင္တူဆက္ဆံရတာကို နွစ္သက္သေဘာက်သြားၿပီး gay ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မိန္းကေလးမ်ား အေန နဲ႔လည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ မိန္းကေလးေတြအေနနဲ႔ တစ္ခုေျပာစရာရွိပါတယ္။ မိန္းကေလးတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ ေယာက်ာ္းတစ္ဦး (သို႔) ေယာက်ာ္းအမ်ားရဲ႕ အတင္းအဓမၼက်င့္ႀကံမႈကို ခံခဲ့ရတယ္ဆိုပါစို႔။ အဲဒီမိန္းကေလးဟာ ေယာက်ာ္းေတြကို ေၾကာက္လန္႔သြားၿပီး ေယာက်ာ္းေလးေတြနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံရမွာကို ေၾကာက္လန္႔သြားတတ္ ပါတယ္။ အဲလိုမိန္းကေလးမ်ိဳးဟာ မိန္းကေလးအခ်င္းခ်င္း လိင္စိတ္ေျဖေဖ်ာက္ရတာကိုသာ ႏွစ္သက္သေဘာက်ၿပီး လိင္တူႏွစ္သက္တဲ့ မိန္းကေလး lesbian ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

 

လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ိဳးသားမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕သြားလာလႈပ္ရွားပံု။ ခႏၶာကိုယ္အေနအထားနဲ႔ ေျပာဆိုပံုတို႔ကို ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းသိရွိႏိုင္ပါတယ္။ လိင္တူခ်စ္တဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖဴျဖဴႏြဲ႔ႏြဲ႔ ပိန္ပိန္ပါးပါးေလးေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ - ႂကြက္သားပမာဏနည္းတာ၊ ေျခလက္ေသးသြယ္တာ (အာဟာရလံုေလာက္စြာ မရရွိေသာေၾကာင့္ ပိန္လွီေနသူမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ)၊ ခႏၶာကိုယ္အေမြးေတြ နည္းတာ၊ ပုခံုးရင္အုပ္ဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔ျခင္းမရွိတာ၊ အသံဟာလည္း ခပ္ၾသၾသျဖစ္မေနတာတို႔ေပါ့။ ဒါကို ေယာက်ာ္းမဆန္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္ေပါ့။ သူူ႔ရဲ႕စကားေျပာဆိုပံု သြားပံုလာပံုေတြကို ၾကည့္၍လည္း သိႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ခက္တာက ျဖဴျဖဴႏြဲ႔ႏြဲ႔ ေယာက်ာ္းေလးေတြအားလံုးဟာ လိင္တူခ်စ္သူေတြ မဟုတ္ၾကသလို၊ က်ားက်ားလ်ားလ်ားနဲ႔ ကာယဗလေမာင္ေတြဟာလည္း လိင္တူခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြကို ေျပာျပတာပါ။ အထက္ပါ အခ်က္အားလံုးဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ သေဘာကို ျပတာပါ။ ျဖစ္မယ္လို႔ အတိအက် မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ႁခြင္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနလို႔ပါ။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္...

လိင္တူႏွစ္သက္သူေတြဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလြဲမွားမႈတစ္ခုလားလို႔ ေမးရင္ လံုးဝမဟုတ္ဘူးလုိ႔ဘဲ ေျဖရပါ လိမ့္မယ္။ အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုရဲ႕လက္ခံမႈကလည္း လူေတြရဲ႕လိင္မႈေရးရာ ေတြအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္ပါ တယ္။

ဥပမာ - မိမိအသိုင္းအဝိုင္းက လိင္တူကို လံုးဝမႏွစ္သက္ဘူးဆိုပါစို႔။ လံုးဝလက္မခံႏိုင္ဘူးေပါ့။ အဲဒီအခါမွာ လူတစ္ဦးဟာ မိမိဟာ လိင္တူျဖစ္ရက္နဲ႔ မိမိဟာ လိင္တူခ်စ္သူျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္မေျပာဘဲနဲ႔၊ အခ်ိန္တန္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ၿပီး တစ္သက္လံုးေနထိုင္သြားတာ မ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္တဲ့။ သူဟာ အေျခအေနတခုခုေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳ သားေမြးအစရွိတဲ့ အျပဳအမူေတြ ျပဳမူေသာ္လည္း သူ႔ရဲ႕လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈကေတာ့ လိင္တူပဲ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ လူသားေတြမွာသာမက ေခြး၊ သိုး၊ ငွက္အစရွိတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြမွာေတာင္မွ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

ဥပမာ - လိင္တူခ်စ္တဲ့ငွက္ေတြဟာ အလ်ဥ္းသင့္သလို ငွက္ဖိုေတြနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳၾကေသာ္လည္း ထို လိင္တူခ်စ္တဲ့ ငွက္ေတြကို ငွက္အုပ္က ဝိုင္းဖယ္က်ဥ္ၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲ့ငွက္ဟာ သဘာဝ တရား တာဝန္ျဖစ္တဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ငွက္မနဲ႔ မိတ္လိုက္ၿပီး ငွက္ငယ္မ်ားကို ေမြးဖြားကာ သူ႔မ်ိဳးဆက္ မျပတ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

 

လူတစ္ဦးဟာ လိင္တူခ်စ္သူလား၊ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကိုမွ သေဘာက်တာလားဆိုတာ မိမိရဲ႕ စိတ္အေျခအေန၊ ပတ္ဝန္းက်င္က ႐ိုက္ခတ္မႈေတြက သက္ေရာက္ေစတယ္ဆိုတာ အထိုက္အေလ်ာက္ မွန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဲလိုျဖစ္လာဖို႔ရန္ သူတို႔ဟာ သူတို႔ gay ျဖစ္ပါေစဆိုၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေမြးရာပါကတည္းက သတ္ မွတ္ၿပီးသား အေျခအေနတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးပညာ႐ွဴ႕ေထာင့္ အျမင္ေလးကို တင္ျပပါ့မယ္။

 

ေယာက်ာ္းေလး၊ မိန္းကေလးဟူ၍ ခြဲျခားရာမွာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇနည္းပညာဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ပါဝင္လာပါတယ္။ ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာက ေယာက်ာ္းေလးမွာ Y chromosome ပါၿပီး၊ Y chromosome က လူတစ္ဦးကို အမ်ိဳးသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ Y chromosome မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ လူတစ္ဦးဟာ မိန္းကေလး ျဖစ္သြားပါတယ္။ Y chromosome ဟာ အမ်ိဳးသား လိင္ေဟာ္မုန္းေတြျဖစ္တဲ့ androgen, testoster one စသည္တို႔ထြက္လာဖို႔ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေမြးရာပါေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ၿပီးသားဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ ႏိုင္သလဲဆိုရင္ လိင္တူခ်စ္သူျဖစ္သူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ hypothalamus မွာရွိတဲ့ INAH3 လို႔ေခၚတဲ့ ႏ်ဴကလိယပ္စ္ (nucleus) ေနရာေလးတစ္ခုဟာ မိန္းကေလးေတြနဲ႔ လြန္စြာမွတူပါတယ္တဲ့။

အဲဒီေနရာေလးဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ သိသိသာသာကိုႀကီးေနၿပီး မိန္းကေလးေတြ နီးပါးေလာက္ရွိပါ တယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရတာဟာ သဘာဝတရားက သူတို႔ကို ဒီလိုျဖစ္ပါေစလို႔ သတ္မွတ္ထားသလိုမ်ား ျဖစ္ေနသလား။ အျခားအေၾကာင္းရင္း တစ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အဓိကလိင္အဂါၤဟာ ေဝွးေစ့နဲ႔ လိင္တံေပါ့ဗ်ာ။ ေဝွး ေစ့က ပိုအဓိကက်ပါတယ္။ ၄င္းဟာ ဘာလုပ္ေပးသလဲဆိုရင္ အ႐ြယ္ေရာက္စဥ္မွာ မ်ိဳးေအာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ သုတ္ေကာင္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ေပးပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသား လိင္ေဟာ္မုန္း ေတြကိုလည္း ထုတ္ေပးပါတယ္။ Testoster­one လို႔ေခၚတဲ့ ေဟာ္မုန္းဟာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ျဖစ္ဖို႔ရာ လြန္စြာ အေရးႀကီးၿပီး အမ်ိဳးသားလိင္ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္တဲ႔ androgen ကို လုပ္ေပးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက MIS လို႔ေခၚတဲ့ ပစၥည္းေလးပါ။ သူက အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ေဝွးေစ့ကေန ထြက္လာၿပီး ငယ္႐ြယ္စဥ္မွာ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းေတြအားလံုးကို တားျမစ္ေပးပါတယ္။

 

အမ်ိဳးသားေတြမွာ testosterone ေဟာ္မုန္းနည္းေနလို႔ မ်ိဳးေအာင္ေစရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီေဟာ္မုန္းထိုးေပးလို႔မရပါဘူး။ testosterone ဟာ ေဝွးေစ့မွာ androgen ပမာဏကို မ်ားေစသည္ ဆိုေသာ္လည္း ျပင္ပမွ testosterone ေသာက္ျခင္း၊ ထိုးျခင္းဟာ ေဝွးေစ့မွာ androgen ပမာဏကို မတက္လာေစတဲ့ အျပင္ နဂိုနည္းေနတဲ့ androgen ပမာဏကိုေတာင္ ပိုနည္းသြားေစပါတယ္။ သို႔ေသာ္ testosterone ကို အမ်ိဳးသား သေႏၶတားေဆး အေနနဲ႔ေတာ့ သံုးလို႔ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသား သေႏၶတားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပါဝင္ေသာ testosterone ပမာဏဟာ ေသြးတိုးျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ Castration လို႔ေခၚတဲ့ ေဝွးေစ့ထုတ္ထားေသာ သူေတြမွာ (ဥပမာ- လိင္ေျပာင္းထားတဲ့သူေတြေပါ့ဗ်ာ) အဲလိုလူေတြမွာ အမ်ိဳးသား လိင္ေဟာ္မုန္း ပမာဏဟာ လြန္စြာမ်ားေနတတ္ပါတယ္။ လိင္တူခ်စ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ testosterone နဲ႔ MIS ပမာဏနည္းေနပါတယ္။ ဒါေတြနည္းေနလို႔ လိင္တူခ်စ္သူ ျဖစ္ရတယ္ေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုအတိအက်သိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပဳျပင္ ကုသမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ရာလြယ္ကူတာေပါ့ဗ်ာ။

ေနာက္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တစ္ခုကေတာ့ elder brother hypothesis လို႔ ေခၚပါတယ္။ မိမိရဲ႕ဖြားခ်င္း ေမာင္ႏွမ ေတြထဲမွာ ေယာက်ာ္းေလးေတြ မ်ားေနတယ္ဆိုပါစို႔ဗ်ာ။ အငယ္ဆံုးမွာ သက္ေရာက္မႈရွိသြားတာဗ်။ အေသးစိတ္ ရွင္းျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Y-chromosome ဟာ အမ်ိဴးသားျဖစ္ဖို႔ရန္ သတ္မွတ္ေပးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ အထက္မွာ ေျပာျပထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေတာ့ Y-chromosome လံုးဝမရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ သားအတြက္ဆိုရင္ Y-chromosome ဟာ အေဖဆီကပဲ ရလာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုနဲ႔ သားေတြမ်ားလာတဲ့အခါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ျပင္ပက ကိုယ့္မွာမရွိတဲ႔အရာတစ္ခု ဝင္လာရင္ antibody လို႔ေခၚတဲ့ ပဋိပစၥည္းတစ္မ်ိဳးထုတ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေလ႔ရွိတယ္ဗ်။ အဲဒီေတာ့ သားေတြ ေမြးတာမ်ားလာတဲ႔အခါ မိခင္ျဖစ္သူမွာ Y-chromosome antibody ေတြမ်ားလာၿပီး အငယ္ဆံုးသားမွာ သက္ေရာက္မႈ ရွိသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေစာပိုင္းသားေတြမွာ သက္ေရာက္မႈသိပ္မရွိလွပါဘူး။ အငယ္ဆံုးသားမွာ ေရာက္လာတဲ့ Y-chromosome an­tibody ေတြဟာ သူ႔မွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားျဖစ္မႈကို အားေပးမယ့္ Y-chromosome နဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ၿပီး၊ Y-chro­mosome ရဲ႕ စြမ္းအားက်သြားၿပီး ေယာက်ာ္ေလးနဲ႔ ထပ္တူမက်ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳး မ်ိဳးရိုးဗီဇပညာရပ္ေတြမွာ လႊမ္းမိုးမႈရွိတဲ့အတြက္ Gay မ်ားဟာ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္တတ္ေသာ သေဘာေလးလဲရွိပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။ ေမြးရာပါ Gay ၊ Straight ရယ္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီးသားဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ ဥပမာျဖစ္ရပ္ေလးတစ္ခုနဲ႔ ရွင္းလင္းခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။

 

တစ္ခါက အေမရိကန္ျပည္မွာ ေမြးကင္းစေယာက်ာ္းကေလးေလးဟာ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ တစ္ခုေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ေယာက်ၤားအဂါၤျဖစ္တဲ့ လိင္တံမွာ ထိခိုက္မႈရွိသြားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီအခါမွာ ဆရာဝန္က ဒီကေလးဟာ ႀကီးျပင္းလာတဲ့အခါ ေယာက်ာ္းေလးတို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြကို မလုပ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အရွက္ရလိမ့္မယ္လို႔ စိုးရိမ္ၿပီး မိဘေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ကာ ကေလးေလးကို လိင္ေျပာင္းခြဲစိတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာေပါ့။ အဲေတာ့ ကေလးေလးဟာ မိန္းကေလး ျဖစ္သြားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ငယ္ငယ္တည္းက အဲ့ကေလးဟာ သူဟာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ဆိုတာပဲ သူသိတယ္။ သူ႔ကို အမ်ိဳးသမီး လိင္ေဟာ္မုန္းေတြ ထိုးေပးတယ္။ နာမည္ေရာ မိန္းကေလးနာမည္ပဲ ေပးထားတယ္။ သူ႔မိဘေတြကလည္း သမီး၊ သမီးလို႔ပဲ ေခၚၾကတာေပါ့။ ႀကီးလာတဲ႔အခါ အဲ့ဒီကေလးေလးဟာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္လိုပဲေပါ့။

 

ဒါေပမယ့္ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္တဲ့ အခ်ိန္ေပါ့ေနာ္။ လိင္ကို စတင္စိတ္ဝင္စားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူဟာ မိန္းကေလး ေတြကိုပဲ စိတ္ဝင္စားတယ္တဲ့။ သူ႔မွာ အမ်ိဳးသားအဂါၤေတြ၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာေတြ မရွိ ေသာ္လည္းဘဲ သူဟာ အမ်ိဳးသား သဘာဝကိုသာ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူဟာ ေယာက်ာ္းေလးေလ ဗ်ာ။ သူ႔ကို ဘယ္လိုပဲ မိန္းကေလးလိင္ျဖစ္ေအာင္ ခြဲစိတ္ထားထား၊ အမ်ိဳးသမီးလိင္ေဟာ္မုန္းေတြ ထိုးေပးေပး သူ႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားစိတ္က မေပ်ာက္ဘဲ၊ သူဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုသာ စိတ္ဝင္စားလာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး မိဘေတြနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျဖစ္ရင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ကို သိတဲ႔အခါမွာ သူဟာ ေယာက်ာ္းေလး အျဖစ္ကို ျပန္ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္တဲ့။

 

နိဂုံုးခ်ဳပ္

ကၽြန္ေတာ္ အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ Gay, lesbian ေတြလို႔ homosexual ေတြျဖစ္ရျခင္းဟာ အဓိက အခ်က္ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ႐ိုက္ခတ္မႈေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္လာႏိုင္သလို၊ ေမြးရာပါ ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီးသားလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ႐ိုက္ခတ္မႈေတြဟာ gay ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းလွပါတယ္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုးအေၾကာင္းရင္းကို ေျပာပါဆိုရင္ သေႏၶသားဘဝကတည္းက ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ ခြဲျခားႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အေရးႀကီးေသာေဟာ္မုန္းမ်ား၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစရွိတဲ့ အရာေတြ မတူကြဲျပားမႈေၾကာင့္ လိင္တူခ်စ္သူ၊ လိင္ကြဲခ်စ္သူဟူ၍ ကြဲျပားေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိရန္မွာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းသကဲ့သို႔ လြန္စြာ႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ ယခုတိုင္ေအာင္ ပညာရွင္မ်ားၾကားမွာ ႐ႈပ္ေထြးဆဲ ကိစၥတစ္ခုပါ။ အေျဖရွာဆဲပါ။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္လို႔ တိတိက်က် မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။

 

လူတစ္ဦးဟာ သူ႔ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈက လိင္တူခ်စ္သူျဖစ္ေနေသာ္လည္း၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ က လက္မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရး ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မိမိသည္ လိင္တူခ်စ္သူဆိုသည္ကို အသိေပးရန္ ရွက္႐ြံ႕ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ိဳးသားပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေခ်ာေမာလွပေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုေသာ romantic emotion တစ္ခုခုရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း သာမန္လိင္ကြဲခ်စ္သူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အိမ္ေထာင္ျပဳကာ ဘဝကို ျဖတ္သန္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီလိုလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကြဲျပားမႈရွိသူေတြဟာ ေရာဂါေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ သလို၊ သူတို႔ရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ လူသားခ်င္းတန္းတူအခြင့္အေရးကို အေလးထားေသာအေနျဖင့္ ထိုသူမ်ားကို အထင္ေသး႐ွဳံ႕ခ်ေသာ အျပဳအမူမ်ား ကို မျပဳသင့္ေပ။ လူသားခ်င္းတန္းတူအခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားေသာအေနျဖင့္ ယေန႔ေခတ္မွာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လိင္တူလက္ထပ္မႈေတြကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေနပါၿပီ။

 

ကမာၻတဝန္းမွာ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈဟာ လူသားေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးထားပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာဆိုရင္ လိင္တူခ်စ္သူေတြကို နပုန္းပ႑ဳက္မ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အဆင့္အတန္းနိမ့္ေသာ သူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားမႈရွိပါ တယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ မွာဆိုရင္လည္းပဲ အဓမၼရာဂဟူ၍ သတ္မွတ္ထားကာ မေကာင္းေသာ လိင္စိတ္ရွိသူမ်ားဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လိင္တူခ်စ္သူမ်ားမွာ ေရာဂါရွိေနသူ၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာသူမ်ား မဟုတ္ၾကတဲ့ အတြက္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူသားခ်င္းတန္းတူအခြင့္အေရး ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြလည္း တန္ဖိုးထား ရပါမယ္။ ဘာသာေရးကို ပစ္ပယ္ျခင္းမရွိေစဘဲ၊ လူအခြင့္အေရးကိုလည္း တန္ဖိုးထားကာ နားလည္မႈျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ ပါက လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကို အထင္ေသး႐ွဳံ႕ခ်၊ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း ယဥ္ေက်းမႈအရ တရားဝင္အသိအမွတ္ မျပဳႏိုင္ေစကာမူ ျပစ္တင္ ႐ွဳံ႕ခ်ေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ မတုန္႔ျပန္မိၾကေစရန္ႏွင့္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အေနႏွင့္လည္း မိမိထိုသို႔ ျဖစ္ေနရသည္ ကို အားငယ္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႔ဘဝ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အစစ္အမွန္ကို ရရွိခံစားၾကေစလိုေသာ ေမတၱာေစတနာမြန္ျဖင့္ ဒီေဆာင္းပါးေလးကို ေရးသားလိုက္ရေပသည္။

အ႐ူးေလး

Credit to www.achittatkatho.net